Suomen Lähetysseura lopettaa toiminnan Euroopassa – työ ei jatku myöskään Inkerin kirkossa

Kirkon suurin lähetysjärjestö Suomen Lähetysseura luopuu Euroopassa tehtävästä työstä asteittain vuoden 2022 loppuun mennessä. Työtä Euroopassa on tehty kolmessa maassa: Venäjällä, Virossa ja Ranskassa.

Suomen Lähetysseuran ulkomaantyön johtajan Tero Norjasen mukaan Lähetysseuran strategiassa on haluttu kohdentaa työtä erityisesti kirkkoihin, joilla ei ole muita kumppaneita ja jotka elävät kaikkein vaikeimmissa oloissa. Venäjällä, Virossa ja Ranskassa toimivat kirkot ja yhteistyökumppanit eivät Lähetysseuran arviossa kuulu tähän kategoriaan.

Päätös asiasta tehtiin Lähetysseurassa viime syksynä.

Venäjän-työn lopettaminen päätettiin yhteistyössä Inkerin kirkon kanssa

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja sen seurakunnilla on vahvat yhteydet suoraan sekä Venäjällä toimivaan Inkerin kirkkoon että Viron luterilaiseen kirkkoon. Norjasen mukaan päätös Venäjällä tehtävän työn lopettamisesta on tehty hyvässä yhteisymmärryksessä Inkerin kirkon kanssa.

– Toiveena tulevaisuutta ajatellen on toki ystävyyden jatkaminen myös Inkerin kirkon kanssa, mutta hankeyhteistyö ja henkilöapu päättyvät.

Suomen Lähetysseura on 1990-luvun alkupuolelta lähtien tarjonnut Inkerin kirkon palvelukseen suomalaista henkilökuntaa seurakunta-, koulutus- ja hallintotehtäviin ja maksanut näiden ihmisten palkan.

– Vielä 2010-luvun alkupuolella meillä oli töissä useita ihmisiä sekä Kelton koulutuskeskuksessa että Inkerin kirkon Pietarin keskustoimistossa.

Myös rahallista apua on annettu koulutukseen ja kiinteistöjen kunnossapitämiseen esimerkiksi Kelton koulutuskeskuksessa.

Uralin rovastikunnan tukeminen jatkuu

Suomen Lähetysseura on tukenut viime vuosina useiden seurakuntien syntymistä Inkerin kirkon Uralin rovastikunnan alueella. Seurakuntien tukeminen voi jatkua vuoden 2022 jälkeenkin. Työssä keskitytään Lähetysseuran nimenomaan seurakuntien omavaraisuuden kehittämiseen.

Uralin rovastikunnan seurakunnat ovat syntyneet varsinkin suomen sukukieliä maria, komia, udmurtia ja mordvaa puhuvien vähemmistökansojen keskuuteen.

Yhteistyö Inkerin kirkon kanssa voi Tero Norjasen mukaan olla esimerkiksi yhteisiä seminaareja, koulutusta ja vastavuoroisia vierailuja.

Lähetysseuralla ei Norjasen mukaan ole historiassaan ollut kovin paljon kokemusta siitä, että pitkäaikaisilta työalueilta olisi lähdetty.

– Nytkään päätöstä työn luovuttamisesta kumppanille näissä maissa ei ole tehty hätiköiden, vaan sitä on työstetty pitkään.

Kuva: Suomen Lähetysseura / Kirkon kuvapankki. Seurakunta koolla Birskissä Venäjällä vuonna 2015.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.