Suomen ortodoksinen kirkko: Pyhäköitä ei uhkaa joukkohävitys

Suomen ortodoksinen kirkko rauhoittelee julkisuudessa esiin noussutta huolta kirkon kiinteistöjen kohtalosta.

Museovirasto julkaisi viime perjantaina tiedotteen, jossa se totesi ortodoksisen kirkon kysyneen sen kantaa 46 karsintalistalla olevaan kiinteistöön. Näistä 27 on varsinaisia pyhäkkörakennuksia. Lista perustuu ortodoksisen kirkon kiinteistötyöryhmän raporttiin.

Museoviraston mielestä arvokohteiden myynti, purku tai käyttötarkoituksen muuttaminen merkitsisi suurta menetystä ortodoksisen kirkon ja suomalaisen rakennusperinnön kannalta. Uutisen Museoviraston kannanotosta voi lukea täältä.

Ortodoksinen kirkko huomauttaa nyt omassa tiedotteessaan, ettei Museovirasto ottanut kannanotossaan huomioon ortodoksien kirkolliskokouksen linjauksia viime viikolta.

Kirkolliskokous totesi, että kiinteistötyöryhmän raportti tarjoaa pohjan jatkotyölle mutta ei sovellu suoraan toteutettavaksi. Kirkolliskokous totesi myös, että kirkon keskushallinto ei voi päättää yhdenkään seurakunnan omistaman kiinteistön myynnistä tai purkamisesta.

"Ortodoksisia pyhäköitä ei uhkaa joukkohävitys", Suomen ortodoksinen kirkko kirjoittaa tiedotteessaan.

Raportti: Kiinteistömassaa pienennettävä, seurakunnat keskittyvät ydintoimintaansa

Kiinteistölistauksen taustalla on ortodoksisen kirkolliskokouksen kahden vuoden takainen linjaus. Kirkolliskokous tilasi kirkon kokonaisvaltaisen kiinteistökartoituksen ja suunnitelman siitä, minkä rakennusten ylläpitoa kirkko rahoittaa jatkossa.

Kiinteistötyöryhmän raportti valmistui tämän vuoden kesäkuussa. Se esiteltiin kirkollishallitukselle ja lähetettiin lausuntokierrokselle seurakuntiin. Raportista pyydettiin lausunto myös Museovirastolta.

Raportin mukaan kirkkokunnan rakennuskanta on määrällisesti iso seurakuntalaisten lukumäärään nähden. Luterilaiseen kirkkoon verrattuna ortodoksisia pyhäköitä on lukumäärältään kymmenkertaisesti, raportissa todetaan.

Raportissa pidettiin välttämättömänä, että kiinteistömassaa pienennetään merkittävästi, sen hallinta annetaan kirkon omien ammattilaisten hoidettavaksi palvelusopimuksella ja seurakunnat keskittyvät jatkossa ydintoimintaansa.

Kirkolliskokous: Museoviraston lausunnolla merkittävä vaikutus

Ortodoksisen kirkon kirkolliskokous käsitteli kiinteistöraporttia viime viikolla. Kirkolliskokouksen mukaan seurakunnilla on täysi päätäntävalta omistamiinsa kiinteistöihin.

Seurakunnat kuitenkin velvoitetaan tekemään yhteistyötä kirkollishallituksen ja Museoviraston kanssa. Kirkolliskokouksen mukaan Museoviraston lausunto vaikuttaa merkittävästi rakennuksia koskevaan päätöksentekoon. Seurakuntien on myös käytettävä kirkon kiinteistötoimen asiantuntemusta päättäessään merkittävistä kiinteistöremonteista.

Kirkolliskokous ei allekirjoita kiinteistötyöryhmän raportissa esitettyä luetteloa keskusrahastomaksuin ylläpidettävistä kiinteistöistä. Kirkolliskokouksen mukaan päätökset kiinteistöistä on tehtävä niin, että paikallisyhteisöjen toiminta turvataan.

Kirkolliskokouksen mukaan kirkon talous ei kuitenkaan kestä nykyisen kiinteistökannan ylläpitoa.

Kuva: Satu Kähkönen / Museovirasto. Kaavin tsasouna.

Lue myös:

Ortodoksinen kirkko aikoo luopua 27 pyhäkkörakennuksesta – Museovirasto pitää suurena menetyksenä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.