Tuomiokapituli teki päätöksensä – Sadinmaalle vakava moite ja kehotus pysyä pappislupauksessa

Kai Sadinmaa ja Hannu Virtanen jalkapuumielenosoituksessa kapitulin edustalla Bulevardilla

Kahden samaa sukupuolta olevan parin vihkinyt pappi Kai Sadinmaa on saanut vakavan moitteen ja kehotuksen pysymään pappislupauksessaan. Asiasta päätti Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli istunnossaan tänään keskiviikkona.

Ensimmäinen vihkimisistä tapahtui maaliskuussa, toinen heinäkuussa.

– Pastori Sadinmaan saama moite kuvaa kirkkomme jakautumista tasa-arvoisen avioliittolain seuraamuksista, sanoo tuomiokapitulin istunnon puheenjohtaja, piispa Irja Askola tuomiokapitulin tiedotteessa.

Päätös syntyi äänin 5–2. Kaksi jäsentä jätti siitä eriävän mielipiteen. Heidän mukaansa Sadinmaa "on joutunut toimimaan oikeudellisesti epäselvässä ja kiistanalaisessa tilanteessa ja tehnyt asiassa ratkaisun, jossa hän on soveltanut voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä painottaen kirkon jäsenten yhdenvertaista kohtelua. Tämän vuoksi tuomiokapitulilla ei ollut edellytyksiä katsoa, että Sadinmaa olisi toiminut pappisviran asettamien velvollisuuksien vastaisesti kirkkolain 5 luvun 3 §:n tarkoittamalla tavalla".

– Omassa hiippakunnassamme enemmistö papeista toivoo mahdollisuutta vihkiä tai siunata samaa sukupuolta olevien avioliitto. Olen myös itse tehnyt työtä tämän muutoksen puolesta. Kirkkolaki ei kuitenkaan tällä hetkellä taivu tähän. Yhdessä sovittujen pelisääntöjen ohittaminen johti tähän päätökseen, sanoo piispa Askola.

Kuva: Olli Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata digilehden ja printtilehden täältä.

***

Lue myös:

Kaksi pappia siunasi sateenkaariparin avioliiton Kallion kirkossa – piispa Askola paikalla

Sadinmaan tapauksen käsittely venyy – kapitulin kantaa vihkimisiin saadaan vielä odottaa

Analyysi: Räsänen, Sadinmaa, Toiviainen – lain ja vakaumuksen suhde kiehahti kohuksi jälleen kerran

Helsingin kapitulissa kaksi kantelua sateenkaariparien vihkimisistä – muualla ei ole kanneltu

Sadinmaan toimittamista avioliittoon vihkimisistä kantelu tuomiokapituliin

Pappi Kai Sadinmaa sateenkaariparien vihkitilaisuudessa: "Tämä on mielettömän iso juttu"

44 kommenttia

 • Tapio Tuomaala sanoo:

  Siviilioikeuden professori Urpo Kangas käyttää ehkä huomaamattaan raamatullista kieltä:

  “Se on tiivistettynä oikeudellisesti nahkapäätös. Kirkko luikertelee oikeuden ja muuttuneiden yhteiskunnallisten arvojen ja kirkon konservatiivisten arvojen välisessä maastossa. ”

  https://yle.fi/uutiset/3-9831584?origin=rss

  Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. On sitten eri asia, ottaako oikeus valituksen käsittelyyn. jos valittaa, niin oikeus joutuu joka tapauksessa ottamaan kantaa valitukseen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Tuomiokapituli on katsonut, että Sadinmaa on toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta.

   Tähän asiaa hallinto-oikeus ei voi ottaa kantaa. Hallinto-oikeus voi korkeintaan palauttaa asian käsittelyn tuomiokapitulille.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Kivimäki: “Tuomiokapituli on katsonut, että Sadinmaa on toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta.”

   Entä sitten? Mahtuuhan maailmaan kaikenlaisia katsomuksia. Ja miksi ihmeessä tuomiokapitulin mielipiteestä pitäisi valittaa? Kyllä eri mieltä voi asioista olla ihan vapaasti ilman oikeusistuinten kannanottojakin. Oleellistahan on se, ettei tuomiokapituli langettanut rangaistusta Sadinmaalle. Eikä Suomen lain mukaan toimimisesta olisi voinut langettaakaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Tuomiokapitulin kanta on selkeä: Kirkon pappi ei saa vihkiä samaa sukupuolta olevaa paria, vaikka hän niin voikin tehdä. Mikäli Sadinmaa jatkaa pappisvirkansa velvollisuuksien vastaista menettelyä, on uusintakierroksella odotettavissa jokin sanktio eikä sen tarvitse olla varoitus.

   Sadinmaan tulee jatkossa tietää, että vastaava toiminta on tuomiokapitulin mukaan pappisviran velvollisuuksien vastasta. Jatkuvasti virkavelvollisuuksiensa vastaisesti toimiva pappi on ilmeisen sopimaton papiksi, riippumatta siitä, miten yksittäisten papusten rangaistavuutta tulisi arvioida. Ehkäpä Sadinmaa on vuoden kuluttua jälleen tuomiokapitulin käsittelyssä. Ehkä hän ottaa tästä opikseen eikä ole. Jos uusintakierros tulee, mikään hallinto-oikeus ei voi sivuuttaa sitä periaatteellista linjausta, että pappi ylipäätään on piispan ja tuomiokapitulin kaitsennassa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Kivimäki: “Sadinmaan tulee jatkossa tietää, että vastaava toiminta on tuomiokapitulin mukaan pappisviran velvollisuuksien vastasta. ”

   Älä ole naiivi Kivimäki. Oletko todella sitä mieltä, ettei Sadinmaa sitä jo tiedä? Hän voi kuitenkin vapaasti jatkaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä tuomiokapitulin paheksunnasta huolimatta, kunnes saa tekemisistään ihan oikean sanktion. Ja jos hänelle langetetaan rangaistus Suomen lain mukaisesta toiminnasta, niin sen jälkeen asia ratkaistaan taatusti hallinto-oikeuksissa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Kivimäki ei ole mielestäni naiivi, kuten Kimmo Wallentin ajattelee. Kivimäki on täällä niitä harvoja kommentoijia, joka näkee vaivaa ja paneutuu kirkon asioihin, pykäliin ja lainsäädäntöön ja kommentoi vailla tunnepohjaista kuohuntaa tai toisten nälvimistä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Salme

   Kivimäki kirjoittaa näin: “Sadinmaan tulee jatkossa tietää, että vastaava toiminta on tuomiokapitulin mukaan pappisviran velvollisuuksien vastasta. ”

   On naiivia kuvitella, tai edes antaa joittenkin olettaa, etteikö Kai Sadinmaa tietäisi jo varsin hyvin ilman tuomiokapitulin etusormen heristelyä ja närkästystäkin, että samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen on kirkon tämänhetkisten sääntöjen vastaista ja että tuomiokapituli ei hyväksy sellaista toimintaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Sadinmaan on 18.4.2017 päivättyssä vastineeessaan katsonut, että hän on velvoitettu siunaamaan samaa sukupuolta olevia pareja, ei vain juridisesti, vaan myös moraalisesti ja teologisesti.

   Tuomiokapitulin perustelujen mukaan sellaista juridista velvollisuutta ei kirkon papilla ole, myöskään Weuro ja Liimatainen eivät omassa eriävässä mielipiteessään yhdy Sadinmaan käsitykseen juridisesta velvollisuudesta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

   Tältä osin tuomiokapitulin päätös on omiaan oikaisemaan Sadinmaan virheellisen käsityksen.

   Teologia kuuluu kirkon sisäisen autonomian piiriin ja siitä on turha sorvata kanteluita hallinto-oikeuteen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Tuomikapitulin käsitys ei ole automaattisesti juridisesti se oikea käsitys vain siksi että asian sanoo Tuomiokapituli

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Tuomiokapitulin kokouksessa päätetty käsitys on juridisesti oikea tuomiokapitulin käsitys.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Edellä ei käytetty käsitettä juridiikka noin ahtaasti.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Sami Paajanen sanoo:

  Olen samaa mieltä, Kivimäki ei ole naivi. Hän todella paneutuu asioihin ja kiihkottomasti perustelee kantansa. Kivimäen kanssa on mukava keskustella ja myös kuunella hänen ajatuksiaan jotka ovat rakentavia ja kirkon yhtenäisyyttää ajavia.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Jukka Kivimäki sanoo:

  Asian päättelyketju menee seuraavasti:

  1. Avioliittolaki mahdollistaa Suomen ev.lut. kirkon papille myös samaa sukupuolta olevan parin vihkimisen 2. Suomen ev.lut. kirkolla on laillinen oikeus kieltää kirkon pappisvirassa olevia vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja. Piispojen yksiselitteinen kannanotto sisältää tämän kiellon. 3. Virkavelvollisuuksien rikkominen voi olla joko tahallista tai tuottamuksellista. Asianomaisen henkilön virheellinen käsitys virkavelvollisuuksistaan voisi merkitä, ettei rikkomus ole tahallinen.

  Sadinmaa on omassa vastineessaan katsonut soveltaneensa kirkkojärjestyksen säännöksiä avioliittoon vihkimisen edellytyksistä oikein. Tuomiokapitulin päätöksen perusteella näin ei kuitenkaan ole asianlaita. Asiassa on pidettävä kiistattomana, että Sadinmaa on toiminut piispan antaman ohjeen vastaisesti vihkiessään samaa sukupuolta olevia kihlapareja.

  Tuomiokapitulin päätökseen liitetyssä eriävässä mielipiteessä todetaan että Sadinmaa on joutunut toimimaan oikeudellisesti epäselvässä ja kiistanalaisessa tilanteessa ja tehnyt asiassa ratkaisun, jossa hän on soveltanut voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä noudattaen oikeudellisesti hyväksyttäviä tulkintaperiaatteita.

  Seuraavaksi tulee punnittavaksi kaski asiaa:

  1. onko kirkon pappisvirassa oleva avoliittoon vihkimisasiassa itsenäinen toimija vai onkohan asiassa piispan ja tuomiokapitulin johdon ja valvonnan alainen. Riittääkö että hän toimii lainmukaisesti, vai tuleeko hänen sen lisäksi sitoutua piispan ja tuomiokapitulin antamiin yksiselitteisiin kieltoihin ja kehotuksiin.

  2. onko ko. henkilö toiminut epätietoisena häntä sitovasta lainsäädännöstä sekä kielloista ja kehotuksista.

  Tuomiokapitulin päätökseen annetussa eriävässä mielipiteessä todetaan, oikeudellisen epäselvyyden kohteena on ollut erityisesti kysymys siitä, onko kirkkokäsikirjan avioliittoon vihkimistä koskevan kaavan tekstissä oleva viittaus sulhaseen ja morsiameen yksinään riittävä peruste katsoa, että pappi menettelee lainvastaisesti vihkiessään samaa sukupuolta olevan kihlaparin avioliittoon.

  Mikäli asia tulisi sisältönsä puolesta hallinto-oikeuden käsittelyyn, tulisi oikeuden ottaa kantaa kahteen asiaan: 1. Onko edellä viitatun oikeudellisen epäselvyyden tulkinta yksittäisen papin asiana, vai onko hän periaatteellisella tasolla velvollinen noudattamaan asiasta saamiaan ohjeita. 2. Onko asiasta papistolle annetut ohjeet laillisia. Ohjeiden tarkoituksenmukaisuutta oikeus ei kirkon sisäisen autonomian vuoksi voi ottaa käsittelyyn.

  Mikäli hallinto-oikeus päätyisi kantaan että ohjeet ovat sekä laillisia että pappia sitovia, tulisi vielä tutkittavaksi mahdollinen epätietoisuus.

  Jos siis pidetään yksiselitteisenä, ettei papilla ole lupa vastoin kirkon kantaa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja, voidaan oikeudellisen tilan epäselvyyteen vetoamalla perustella, ettei pappi kuitenkaan ole tahallaan rikkonut kirkkolain 5 luvun 3 §:n tarkoittamalla tavalla pappisviran asettamia velvollisuuksia vastaan.

  Päätöksen julki tulon jälkeisissä uusissa tapauksissa vastaavaa epäselvyyttä ei enää voi olla.

  Jatkossakin voidaan kiistellä siitä, ovatko piispojen ohjeet laillisia ja sitovia, mutta ei enää siitä, ovatko ne tarkoitettu sitoviksi. Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen mukaan niiden tahallinen rikkominen on kirkkolain 5 luvun 3 §:n tarkoittamalla tavalla pappisviralle asetettujen velvollisuuksien vastaista.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Keskustelussa on todettu ettei “vakavan moitte ja kehoitus pysymään pappislupauksessaan.” ole kirkkolain tarkoittama sanktio.

   Ei olekkaan, mutta ei sanktion puuttuminen tee kielletyksi todetusta asiasta sallittua.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tulkaa Kaikki sanoo:

  Jukka Kivimäki

  Kirkkojärjestys takaa seurakuntalaisille oikeuden toimituksiin tarkoin määritellyin rajoituksin. Piispoilla ja tuomiokapituleilla on oikeus antaa toimituksia koskevia ohjeita, mutta ei rajoittaa oikeutta toimitukseen, jos rajoitusta ei ole kirkkojärjestyksessä tai lainsäädännössä, esim. vihittävän iän osalta, aiemmin myös vihittävien sukupuolen osalta. Julkisoikeudellisessa yhteisössä vihkitoiminnan on oltava laki- ja kirkkojärjestystasoisesti säädeltyä. Muunlaisissa yhteisöissä asia on toinen. Esim. Vapaakirkko otti sukupuolikohdan äskettäin yhdyskuntajärjestykseensä. Vihkivänä viranomaisena luterilaisen kirkon papin on noudatettava avioliittolakia, kirkkolakia ja kirkkojärjestystä. Piispan tai tuomiokapitulin ohjeet eivät pappia siitä vapauta.

  Jos kirkossa ei enää kunnioiteta kirkkojörjestystä ja mennä sen mukaan, mitä siitä seuraa? Voidaanko kirkossa ryhtyä eväämään muitakin toimituksia vedoten kirkkokäsikirjaan, tunnustukseen ja Raamattuun? Kaikista näistä löytyy tukea kieltöytymiselle vihkiä eronneita, hyväksyä avopareja kummeiksi, olla antamatta ehtoollista milloin minkäkinlaisille syntisille ja niin edelleen. Eikö ole hyvä, että rajoitukset säädetään selvästi kirkkojärjestykseen? Eli kun avioliittolaki ei enää aseta sukupuolirajoitusta, säädetään se asianmukiaisesti kirkkojärjestykseen, jos se halutaan. Eikö tämä olisi päivänselvästi oikea tie? Kaikki tiedämme, miksi tässä on menty mutkalle ja alettu tehdä kirkkokäsikirjasta lakikirjaa ym. Siksi, että kirkossa ei vallitse yhteistä tahtotilaa poiketa valtion avioliittokäsityksestä sukupuolen osalta. Kirkolliskokouksesta ei löydy 3/4 enemmistöä tälle kannalle, ehkei yksinkertaista enemmistöäkään. Kun tämä on tilannne, samaa sukupuolta olevat parit tullaan vihkimään jatkossakin. Jolleivat muut tuomiokapitulit kuin Helsinki usko tätä vaan rankaisevat vihkijöitä, oikeus – jolle kirkko on uskonut tällaisten asioiden jatkokäsittelyn – osoittaa kirkolle, miten sen tulee oman kirkkojärjestyksensä ja lakien mukaan toimia.

  Vesa Hirvonen

  Ilmoita asiaton kommentti