Turvattomat-hanke tukee kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita kotiinpaluussa

Vastaanottokeskus Kirkkonummen Evitskogissa

Pääkaupunkiseudulla on käynnistynyt hanke kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille Suomeen jääneille henkilöille, jotka eivät enää ole vastaanottopalveluiden piirissä.

Turvattomat-hankkeessa järjestetään heille psykososiaalista tukea, neuvontaa, palveluohjausta ja päiväkeskustoimintaa. Asiakkaille annetaan realistista tietoa siitä, mitä voi seurata, jos he päättävät jäädä Suomeen ilman oleskelulupaa ja sukulaisia. He saavat myös tietoa vapaaehtoisesta paluusta.

Turvattomat-hankkeen toteuttaa Helsingin Diakonissalaitos (HDL) yhteistyössä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) ja Maahanmuuttoviraston (Migri) kanssa. 1.7.2017–30.6.2018 toteutettava hanke täydentää viranomaistyötä. Tavoitteena on, että Suomeen ei synny ilman maassaolo-oikeutta oleskelevien ihmisten joukkoa, joka ei saa oikeata tietoa eikä palveluita.

– Jos henkilö haluaa palata kotimaahansa, niin vapaaehtoinen paluu on kunniallinen ja arvokas tapa palata. Palaajan kannalta onnistuneen paluun järjestäminen edellyttää oikeaa tietoa, sekä hänen elämänhallinnan tunteensa ja toimijuutensa vahvistamista, sanoo Helsingin Diakonissalaitoksen Kansainvälisen suojelun ja integraation palvelualuejohtaja Mika Paasolainen HDL:n tiedotteessa.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen Suomeen jäänyttä motivoidaan seuraavaan elämänvaiheeseen tarjoamalla mahdollisuuksia purkaa stressiä, huolia ja pelkotiloja.

Hankkeen asiakastyö keskittyy Diakonissalaitoksen ylläpitämään päiväkeskukseen Helsingissä. Siellä voi peseytyä, pestä pyykkiä, levähtää ja saada psykososiaalista tukea. Lisäksi hankkeessa tehdään etsivää työtä, jotta kohderyhmään kuuluvia henkilöitä saadaan mahdollisimman kattavasti hankkeen piiriin.

– On tärkeää, että ihmisten kanssa voidaan keskustella rauhassa ja luottamuksellisesti, toteaa toimialajohtaja Marja Pentikäinen Helsingin Diakonissalaitokselta.

Jotta henkilö voi tehdä tietoisen päätöksen paluusta, IOM tarjoaa luottamuksellisesti monikielistä ja yksilöllistä paluuseen ja paluutukeen liittyvää neuvontaa. Paluu järjestetään yhteistyössä palaajan kanssa.

IOM avustaa palaajaa ennen matkaa mahdollisten matkustusasiakirjojen hakemisessa, matkan aikana lentokentillä sekä paluumaassa paluutukeen liittyen. Paluun kaikissa vaiheissa tarjotaan palaajalle myös neuvontaa huomioiden mahdollinen haavoittuvuus.

Maahanmuuttovirasto on mukana hankkeessa tukemassa henkilöiden vapaaehtoista paluuta kotimaahan. IOM Helsinki huolehtii vapaaehtoisen paluun käytännön järjestelyistä Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta. Turvattomat-hanketta rahoittaa EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Arkistokuva Kirkkonummen Evitskogin vastaanottokeskuksesta: Matti Karppinen

Lue myös:

Kansliapäällikkö Päivi Nerg: Toivottavasti kirkko pitää esillä vapaaehtoisen paluun mahdollisuutta

Papeilta ja teologeilta adressi sisäministeriölle – puolustavat kristityksi kääntyneitä

Kommentti: Paperittomat ja pakkopalautukset lyövät kiilaa kirkon ja valtion väliin