Tuttavat kertovat: Tällaisia ovat Porvoon hiippakunnan piispaehdokkaat

Porvoon piispaehdokkaat

Neljä ehdokasta kisaa ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispanvaalin ensimmäisellä kierroksella tiistaina 19. maaliskuuta. Kotimaa tutustui ehdokkaiden puheisiin ja haastatteli heidän 
kannattajiaan, tuttaviaan ja työtovereitaan. Tällaisia kandidaatit ovat.

***

Harry S. Backström – konservatiivien uusi nimi kestää erimielisyyttä

Porvoon hiippakunnan piispanvaalin tuntemattomin ehdokas on 62-vuotias Länsi-Turunmaan ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherra Harry S. Backström.

Backström on lähellä eläkeikää, mutta hänen pappisuransa on vasta vuosikymmenen mittainen. Backströmistä tuli teologian maisteri ja pappi vuonna 2008.

Viime vuonna Harry S. Backström väitteli teologian tohtoriksi. Hän on koulutukseltaan myös insinööri, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti sekä valtiotieteiden maisteri. Backström on työskennellyt muun muassa metsäteollisuudessa.

Harry S. Backströmin perheeseen kuuluvat vaimo, neljä lasta, yksi puolison lapsi ja kaksi lastenlasta.

Backström on Porvoon piispanvaalin konservatiiviehdokas. On kuitenkin epäselvää, lunastaako hän paikkansa kaikkien konservatiivien kandidaattina. Isolle joukolle hiippakunnan väkeä Backström on uusi nimi.

Moni turvautuu silti Backströmiin kuin hukkuva oljenkorteen. Backström on ehdokkaista ainoa, joka on sanonut vastustavansa samaa sukupuolta olevien vihkimistä. Ne konservatiivit, joille avioliitto on vaalissa kynnyskysymys, äänestävät Backströmiä tai jättävät kokonaan äänestämättä.

Backström siteeraa mielellään Raamattua ja puhuu tavalla, jota valtaosa kirkon jäsenistä pitää vieraana. Kaikkien mielestä Backström ei kuitenkaan ole henkilönä yhtä jyrkkä kuin kannattajansa. Hänen sanotaan kestävän erimielisyyttä ja etsivän kompromisseja.

Backströmiä luonnehditaan luottamusta herättäväksi, reiluksi ja turvalliseksi. Häntä pidetään myös määrätietoisena ja jämptinä.

Lisa Enckell – ehdokas tuli kirkkokuplan ulkopuolelta eikä pyydellyt anteeksi

Ylen toimittajan Lisa Enckellin ehdokkuus Porvoon piispanvaalissa yllätti kaikki. 57-vuotias Enckell on ollut pappi 30 vuotta, mutta kirkollista uraa hän ei ole luonut.

Koulutukseltaan Enckell on teologian maisteri. Ennen Yleisradiota hän on työskennellyt muun muassa sairaalapappina, Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijänä Kolumbiassa sekä Kirkon tiedotuskeskuksessa.

Lisa Enckellin perheeseen kuuluvat aviomies, kaksi lasta ja kolme puolison lasta.

Enckelliä kuvaillaan avoimeksi, välittömäksi ja iloiseksi ihmiseksi, joka ei yritä olla muuta kuin on. Hän on saanut kiitosta spontaaniudestaan ja siitä, ettei laskelmoi.

Enckellin sukupuoli on herättänyt vaalikampanjan aikana innostusta, samoin se, että hän lähti piispanvaaliin kirkkokuplan ulkopuolelta eikä ole pyydellyt sitä anteeksi. Kannattajat odottavat hänestä tavallisen kansan modernia piispaa. Puheissaan Enckell onkin tuonut esille kirkon perusjäsenen näkökulmaa. Hän ei esitä kaikkitietävää, vaan olisi kyselevä johtaja.

Enckellillä on verkostoja hiippakunnan ulkopuolella. Hänen kannattajalistallaan on myös useita suomenkielisiä kirkon työntekijöitä. Ne, joiden mielestä piispan tärkein tehtävä on olla kirkon kasvot, kannattavat tässä vaalissa Enckelliä. He arvostavat Enckellin mediataitoja: radiotoimittajana hän ei osaa eikä halua jaaritella. Ehdokas puhuu hyvin sekä ruotsia että suomea.

Lisa Enckellin asiantuntemuksesta ollaan kahta mieltä. Toisten mielestä se ei riitä piispan virkaan. Toiset arvostavat sitä, että Enckellin teologia nousee arjesta ja elämästä. Hän saa kiitosta myös ekumeenisesta suuntautumisestaan.

Bo-Göran Åstrand – kolmatta kertaa piispaksi pyrkivä on hiippakunnassa tuttu tiimipelaaja

Sanooko kolmas kerta toden Bo-Göran Åstrandille, 54, joka on pyrkinyt Porvoon hiippakunnan piispaksi myös vuosina 2006 ja 2009? Hiippakunnassa lempinimellä BG tunnettu ehdokas työskentelee Pietarsaaren ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherrana. Hän toimii myös useissa kirkollisissa luottamustehtävissä. Kirkolliskokouksessa Åstrand istuu kolmatta kautta.

Koulutukseltaan Åstrand on teologian maisteri. Hän on naimisissa ja hänellä on neljä lasta.

Bo-Göran Åstrand ilmaisee itseään rauhallisesti, ja ensivaikutelma hänestä voi olla hillitty ja introvertti. Ne, jotka tuntevat Åstrandin, tietävät myös hänen hauskan puolensa.

Åstrandia luonnehditaan diplomaatiksi ja tiimipelaajaksi, joka löytää ratkaisuja ja antaa tunnustusta myös toisten ideoille. Åstrand tuntee hiippakunnan ja sen kehittämistarpeet.

Vahvaa teologista osaamistaan Åstrand sanoittaa arkisesti. Åstrandia pidetään suosittuna pappina ja ystävällisenä ihmisenä, joka kuuntelee. Hänen kanssaan on helppo tulla toimeen.

Åstrand katsoo asioita laajasti, ja hänellä on monta rautaa tulessa. Toisinaan Åstrand lupaa liikaa. Kiinnostus monenlaisia asioita kohtaan ja vaikeus sanoa ei voivat johtaa omien resurssien yliarvioimiseen.

Bo-Göran Åstrand ja Lisa Enckell kilpailevat liberaaleina ehdokkaina samoista äänestäjistä. Toisaalta vaalin vahvana taisteluparina pidetään hiippakunnan tuttuja nimiä Bo-Göran Åstrandia ja Sixten Ekstrandia.

Tätä taistoa silmällä pitäen eräät vaalia seuraavat pitävät huomionarvoisena, että jotkut Vikströmien piispallisen suvun jäsenet tukevat julkisesti Bo-Göran Åstrandia. Kannattajalistalla ovat entisen arkkipiispan John Vikströmin poika eli Porvoon nykyisen piispan Björn Vikströmin veli Ulf Vikström ja pitkäaikaisen Porvoon piispan Erik Vikströmin poika Stefan Vikström.

Sixten Ekstrand – suomenruotsalaisten Tapio Luoma on tehnyt paperilla kaiken oikein

Piispallinen CV. Sellainen on Sixten Ekstrandilla, 58.

Toista kertaa Porvoon hiippakunnan piispaehdokkaana oleva Ekstrand on tehnyt ainakin paperilla kaiken oikein. Tällä hetkellä hän työskentelee Kirkon ruotsinkielisen työn keskuksen johtajana. Ekstrand on kerryttänyt työkokemusta myös seurakuntapappina, Kyrkans Ungdom -järjestön toiminnanjohtajana, Porvoon tuomiokapitulin hiippakuntadekaanina ja Åbo Akademin professorina. Hänen osaamistaan pidetään vahvana sekä hengellisesti että hallinnollisesti.

Ekstrand on teologian tohtori. Hän on naimisissa ja hänellä on kolme lasta ja neljä lastenlasta.

Kymmenen vuotta sitten Sixten Ekstrand oli piispakisan kakkonen hävittyään vaalin toisella kierroksella Björn Vikströmille. Nyt hänen profiilinsa on liberaalimpi kuin tuolloin. Tässä vaalissa Ekstrand profiloituu keskitien kulkijaksi. Hän on suomenruotsalaisten Tapio Luoma.

Ekstrandia kehutaan hyväksi ja selkeäksi puhujaksi ja kirjoittajaksi. Häntä pidetään nöyränä ja luotettavana johtajana, jonka ominaisuuksina korostuvat ahkeruus ja vastuuntuntoisuus.

Ehdokasta kuvataan periaatteelliseksi ja määrätietoiseksi. Ekstrandin persoonaan kuuluvat myös lämminsydämisyys ja vilpitön hengellisyys. Hän ei arkaile puhua Jeesuksesta.

Kääntöpuolena voivat olla kuivuus ja värittömyys. Ehdokas ei herätä voimakkaita tunteita.

Ekstrandin kampanja on toteutettu huolella. Toiset uskovat, että keskitien linja kannattaa. Toisten mielestä sillä menetetään sekä liberaalit äänestäjät että ne herätyskristityt, jotka vielä viime vaaleissa antoivat äänensä Ekstrandille.

Kuvat: Olli Seppälä. Porvoon hiippakunnan piispaehdokkaat Harry S. Backström (vas. ylh.), Lisa Enckell, Bo-Göran Åstrand ja Sixten Ekstrand.

Lue myös:

Kommentti: Kiitos, Porvoon piispaehdokkaat – vastasitte yhteen kysymykseen ja tulitte kertoneeksi itsestänne paljon

Persoonien erot paljastuivat Porvoon piispapaneelissa – yksi ehdokas vastustaa sateenkaarivihkimisiä ja vierastaa somea

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.