Tyhjän sylin messusta tukea myös isille

Isänpäivän ja äitienpäivän alla useissa kaupungeissa ympäri Suomen järjestetään Tyhjän sylin messuja. Lapsettomille, lapsensa menettäneille ja muillekin tyhjää syliä sureville suunnatut messut ovat syntyneet omaisten tarpeesta saada surulle paikka ja tila. Messu on tärkeä paikka myös isille, jotka tragedian kohdatessa saattavat jäädä jopa vaille tukea.

– Tällaiset tilaisuudet ovat tärkeitä kuolleiden lasten omaisille, jotta he saavat toivoa ja lohdutusta kohdatessaan mahdollisesti elämänsä suurimman surun, pohtii Petri Sillanpää, joka osallistui Tampereella Viinikan kirkossa Tyhjän sylin messuun torstaina.

Sillanpään nuorin tytär Siiri menehtyi keväällä 2012 vain muutamia minuutteja syntymänsä jälkeen. Sillanpään perheessä tiedettiin jo raskausaikana, että lapsi tulee kuolemaan.

– Sairaalapastorin tuki oli ensisijaisen tärkeää. Kävimme aina tutkimusten yhteydessä hiljaisessa huoneessa hänen kanssaan juttelemassa ja rukoilemassa.

Sillanpää toteaa, että tarjottu apu luonnollisesti painottuu äidin tukemiseen. Tällöin isät ja miehet jäävät helposti sivuun.

– Sairaalassa annetaan yhteystietoja, mutta muuten avun löytäminen jää oman aktiviteetin varaan. Isille tuki yhteiskunnalta on vähäinen, sillä neuvola ja muut palvelut ovat enemmän äideille suunnattuja. Naisten vertaistukiverkostotkin ovat luontaisesti vahvempia, hän pohtii.

Sillanpää toivoisi, että isien tilanne herättäisiin entistä paremmin huomaamaan. Monelle elämän ja kuoleman kysymykset ovat voineet tulla ensimmäistä kertaa eteen. Vertaistuki saman kokeneiden isien kanssa olisi hyvä apu. Samalla hän miettii, miten tarvittava tieto voisi kulkea hoitavan sairaalan ja oman seurakunnan välillä.

– Tässä voisi olla rooli kirkolla, jotta olisi henkilöitä, jotka voisivat antaa esimerkiksi keskusteluapua – erityisesti isille.

Tampereella vertaistukea on tulossa. Tyhjän sylin messussa mukana ollut Tampereen seurakuntien sairaalapastori Taru Varpenius järjestää talvella kolme vertaistuki-iltaa lapsensa menettäneille tarkoituksena jakaa kokemuksia ja ajatuksia. Hengelliset vertaistuki-illat syntyivät lapsensa menettäneiden vanhempien toiveesta sillä aiemmin sellaisia ei ole Tampereella järjestetty.

Kirkolle on Sillanpään mukaan tilausta juuri toivon ja lohdun näkökulman esille tuomisessa.

– Itselleni isänä on mahdoton ajatus, että lapsi on haudassa. Tyhjän sylin messu on tärkeä juuri tämän takia. Siellä usko siihen, että jonain päivänä nähdään Taivaan kodissa, saa vahvistusta.

Tänään lauantai-iltana kokoonnutaan Tyhjän sylin messuun esimerkiksi Helsingin Meilahden kirkossa ja Kouvolassa Käpylän kirkossa. Lisätietoja seurakuntien kotisivuilta ja Käpy ry:n sivulta.