Uhkaako leirikeskuksen myynti suomen kielen asemaa?

NorrnsUUSIN

Tukholman suomalaista seurakunnan jäseniä vuosikymmeniä palvellut Norrnäsin leirikeskus on saamassa uuden omistajan. Suomenkielisten rakastamalle kesäkodille on seurakunnan kirkkoherra Peter Träiskin mukaan löytynyt ostaja. Osa Tukholman suomalaisen seurakunnan jäsenistä on näkyvästi kritisoinut kirkkovaltuuston taloudellisilla syillä perustelemaa, viime vuoden toukokuussa tekemää ja nyt täytäntöönpantua myyntipäätöstä. Seurakunnasta on jopa erottu.

Seurakuntalaisissa on herättänyt huolta muun muassa se, miten leirikeskuksen myyminen vaikuttaa suomen kielen asemaan. Myös myynnin todellisia positiivisia vaikutuksia seurakunnan talousongelmiin on kyseenalaistettu ja myymispäätöstä vaadittu uuteen käsittelyyn.

- Meillä puuttuu rahaa toiminnan pyörittämiseen tulevaisuudessa ja tämä motivoi myyntiin, kirkkoherra Peter Träisk perustelee Norrnäsin tilannetta.

Seurakuntalaiset ovat ihmetelleet, miksei myyntipäätöstä voitu käsitellä uudestaan, vaikka se herätti niin suurta vastustusta.

- Kirkkovaltuusto päätti ensin, että asiaa tutkitaan ja tutkimuksen perusteella edelleen myyntipäätöksen. Tästä tehtiin kaksi valitusta, joihin molempiin vastattiin. Kaikista puheista huolimatta tuomiokapituli ja sen jälkeen kirkon ylin valituslautakunta ovat vahvistaneet, että olemme toimineet oikein, Träisk sanoo.

Koko myyntiprosessin ajan on esitetty arvosteluja huonosta tiedottamisesta seurakuntalaisten suuntaan.

- On paljon seurakuntalaisia, jotka eivät tiedä koko asiasta mitään. Tiedottaminen on seurakunnan taholta ollut olematonta ennen myyntipäätöstä. Esimerkiksi kirkkovaltuuston- ja neuvoston kokouspöytäkirjat eivät ole luettavissa kotisivulla, joten seurakuntalaisilla ei ole ollut mahdollisuutta seurata mitä on tekeillä. Olen myös todella pettynyt siihen, ettei seurakunnan jäseniin ole otettu yhteyttä sen suhteen, onko heillä ideoita, joilla myynnin olisi voinut estää, leirikeskuksen säilyttämistä aktiivisesti kannattanut Jaana Huusko toteaa.

- Olen puhunut prosessin aikana suoraan niiden ihmisten kanssa, joilla on ideoita ollut. En ole kohdannut kantavia ideoita, jotka muuttaisivat tilannetta, joka on ollut taloudellisesti vakava, Peter Träisk puolestaan sanoo ja jatkaa:

- Olemme päättäneet, että kirjoitamme seurakunnan omalle kotisivulle siitä, mitä tapahtuu. Missään vaiheessa ei ole salattu tietoa, joka on ollut valmista. On tiedotettu, kun on ollut tiedotettavaa.

"Kuolinisku seurakunnalle"

Näkemys Norrnäsin leirikeskuksen myynnin vaikutuksesta suomalaisen seurakunnan tulevaisuuteen on toimenpidettä kannattaneilla ja vastustaneilla vahvasti erilainen. Huusko pelkää suomenkielen aseman heikkenevän, kun lapsia ja nuoria jatkossa viedään leirille Norrnäsin sijaan paikkoihin, joissa ei puhuta lainkaan suomen kieltä. Hän arvelee leirikeskuksen myynnin vaikuttavan myös seurakunnan jäsenmäärän ja sen nykyisestä 8 000 entisestään pienenevän.

- Mielestäni tämä on kuolinisku seurakunnalle. Päättäjät eivät ole ajatelleet myynnin seurauksia tarpeeksi laajasti. Norrnäs on ollut meille suomalaisille tärkeä paikka. Erityisesti lasten ja nuorten leiritoiminnalla on ollut suuri merkitys. Siitä monesti alkaa seurakuntaan kasvaminen, Jaana Huusko toteaa.

Träiskin näkemys kokonaistilanteesta on valoisampi.

- Aktiivinen liittyminen ja poishakeutuminen seurakunnasta eivät ole oleellisesti muuttuneet viime vuosien aikana ja toivoisimme, että vauhti edelleen hiljenisi. Seurakunnan tämänhetkisen työn mahdollistaminen ja tulevaisuuden varmistaminen ovat tällä hetkellä tärkeimpiä asioita ja niihin Norrnäsin myynti antaa lisää mahdollisuuksia.

Suomen kielen tilannetta Träisk kommentoi lyhyesti:

- Suomalaisen seurakunnan leirit tulevat myös tulevaisuudessa olemaan suomen- ja ruotsinkielisiä niin kuin Norrnäsissa olivat.

Leirikeskuksen myynti ja käsitys siitä, ettei tieto yleisesti ottaen kulje päättäjiltä seurakunnan jäsenille on saanut jotkut äänestämään jaloillaan ja eroamaan kirkosta.

- Perheeni on eronnut seurakunnasta, mutta samalla olemme kuitenkin aloittaneet työn tarkoituksenamme perustaa uusi ryhmä seuraaviin kirkollisvaaleihin. Monet ovat todella tuohtuneita nykyiseen tilanteeseen, joten tavoitteenamme on voittaa vaalit ja vaihtaa päättäjät, Jaana Huusko sanoo.

Tukholman suomalainen seurakunta on niin sanottu ei-alueellinen seurakunta, jonka rajat ovat samat kuin Tukholman hiippakunnan. Jäseniä seurakunnassa on noin 8 000. Suomalainen kirkko ja seurakuntatalo sijaitsevat Vanhassa kaupungissa kuninkaanlinnan lähellä.

Lue myös: Leirikeskuksen myynti kuumentaa tunteita Tukholman suomalaisessa seurakunnassa

Leirikeskuksen myynti jakaa seurakuntaa