Uskonto ja tietotekniikka väkivallan välineinä

NNKY:n Väkivallattoman viikon kampanjajuliste

Perinteistä Väkivallatonta viikkoa vietetään tänä vuonna 25. marraskuuta alkaen. Kansainvälisen viikon pääteemoina ovat tänä vuonna hengellinen väkivalta ja nettikiusaaminen. Viikon tarkoituksena on tukea väkivallattomuuden kulttuuria ja väkivallattomien ratkaisujen löytämistä.

Väkivallaton viikon vietto on lähtenyt Pohjois-Amerikassa toimivista Nuorten Naisten Kristillisistä Yhdistyksistä (NNKY) vuonna 1995. Suomen NNKY:ssä sitä vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1997.

Viikko alkaa YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä, jolloin järjestetään väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen yhteinen Valoa, ei väkivaltaa -kynttilätapahtuma eri paikkakunnilla.

Toiseksi viikon pääteemaksi valittu hengellinen väkivalta määritellään uskonnollisuuteen liittyväksi tahalliseksi fyysisen, henkisen tai hengellisen vahingon aiheuttamiseksi. Erityisen suuri riski hengelliselle väkivallalle on tiukoissa, suljetuissa yhteisöissä.

Toisen pääteeman aihe on myös ajankohtainen, sillä 5-9 prosenttia suomalaisista lapsista ja nuorista joutuu verkkokiusatuksi. Nettikiusaamisen muotoja voivat olla esimerkiksi toisen nimellä esiintyminen, kuvien manipulointi ja levittäminen sekä sulkeminen virtuaalisen ryhmän ulkopuolelle. Nykyteknologia mahdollistaa kiusaamisen ympärivuorokautisesti, koko maailman edessä ja nimettömänä.