Uusin suomalainen raamatunkäännös asettuu vuoden 1938 käännöksen kainaloon

RAamattu

Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko (STLK) julkisti marraskuun alussa uuden koko Raamatun suomennoksen. Pyhä Raamattu uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaan on kirkkokunnan eläkkeellä olevan pastorin Markku Särelän kääntämä.

Kotimaan (23.11.) haastattelema Särelä kertoo käännöstyössä käytetyn heprean- ja kreikankielisiä alkutekstejä. Vuoden 1938 suomalaisen raamatunkäännöksen sanontaa ei kuitenkaan ole haluttu tarpeettomasti muuttaa, joten käännöksen ohella voitaisiin puhua myös kielenhuollosta tai korjatusta versiosta.

Tämän suuren samankaltaisuuden vuoksi STLK:n raamatunkäännöstä voisi yksinkertaistaen luonnehtia kielellisesti modernisoiduksi vuoden 1938 Raamatuksi. Oikeinkirjoitusta ja sanajärjestystä on nykyaikaistettu ja turhia pronomineja karsittu.

Vanhan testamentin teksteissä Jumalan nimi kirjoitetaan STLK:n käännöksessä versaalilla HERRA, samoin käännöksen esipuheen mukaan Jeesuksen itsestään käyttämä Jumalan nimi MINÄ OLEN (esimerkiksi Joh. 7:34).

Esimerkiksi Psalttarissa, joissakin profeettakirjoissa ja muissakin Vanhan testamentin kirjoissa väliotsikointi on harvinaisella tavalla paikka paikoin Kristus-keskeinen.

Seuraavassa vertailun vuoksi sama raamatunkohta vuosien 1938 ja 1992 Kirkkoraamatuista, vuonna 2012 valmistuneesta Raamattu Kansalle -käännöksestä, sekä äskettäin julkaistusta STLK:n raamatunkäännöksestä.

Tuomiosunnuntain Vanhan testamentin tekstistä (Daniel 7:9–10)

Kirkkoraamattu 1938 (Vanhan testamentin käännös hyväksytty jo 1933):

"Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä; tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin."

Kirkkoraamattu 1992:

"Kun minä sitä katselin, istuimet asetettiin paikoilleen, ja Ikiaikainen istuutui. Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Hänen luotaan lähti liikkeelle tulinen virta. Tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä, miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään. Oikeus asettui istumaan, ja kirjat avattiin."

Raamattu Kansalle 2012:

"Minun tätä katsellessani asetettiin istuimet paikoilleen, ja Ikiaikainen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Tulivirta vyöryi, se lähti liikkeelle hänen edestään. Tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta seisoi hänen edessään. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin."

STLK:n käännös 2017:

"Sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Ikivanha istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkoiset kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Tulivirta virtasi ja kävi ulos hänen edestään. Tuhannen tuhatta palveli häntä ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessään. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin."

Tuomiosunnuntain evankeliumista (Matteus 25:31–33)

Kirkkoraamattu 1938:

"Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.'"

Kirkkoraamattu 1992:

"Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti.'"

Raamattu Kansalle 2012:

"Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen ja vuohet vasemmalle. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti.'"

STLK:n käännös 2017:

"Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, Isäni siunatut, ja perikää se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.'"

STLK:n käännöksen kristologisia Vanhan testamentin väliotsikkoja

STLK:n käännöksen erikoisuus ovat Vanhan testamentin eräiden kirjojen Kristukseen viittaavat väliotsikoinnit. Tapa on raamatunkäännöksissä harvinainen, vaikka se sinänsä onkin linjassa kristittyjen vuosituhantisen Vanhan testamentin selitystradition kanssa.

Esimerkkejä:

Laulujen laulu

3. luku "Kristus on Kirkkonsa vahva turva"

4. luku "Kirkon kauneus on lahja-armo"

7. luku "Kirkon ylistystä"

8. luku "Päätöskeskustelu Kristuksen ja Kirkon välillä rakkaudesta"

Jesajan näky

7. luku (jakeiden 14–16 edellä) "Messiaan neitseellinen syntymä, pelastuksen merkki"

9. luku "Messiaan syntymä, nimi ja valtakunta"

11. luku "Messiaan tulo ja hänen evankeliuminsa voima"

32. luku "Kristuksen valtakunnan pysyvä onni"

33. luku "Voi-huuto Kristuksen kirkon vihollisille"

35. luku "Uuden liiton kirkon onnellinen tila"

40. luku "Johannes Kastajan saarna"

49. luku "Kristus ei unohda milloinkaan Seurakuntaansa"

52. luku (jakeiden 13–15 edellä) "Kristuksen kärsimys ja ylösnousemus"

Hesekiel

1. luku "Näky Kristuksen valtakunnan leviämisestä saarnaviran kautta"

Jooel

2. luku (jakeiden 28–32 edellä) "Pyhän Hengen vuodattaminen"

3. luku "Kirkon turva sen vihollisia vastaan"

Obadja

Jakeiden 19–21 edellä "Uuden liiton Kirkon leviäminen"

Miika

5. luku "Beetlehem ja Kristus"

Psalttari

Psalmi 23 "Kristus, hyvä Paimen"

Psalmi 24 "Kristus, kunnian kuningas"

Psalmi 41 "Maailman syntikuormaa kantavan Kristuksen rukous"

Psalmi 45 "Kristus, kuningas ja ylkä, ja hänen morsiamensa"

STLK:n raamatunkäännöksen esipuheessa korostetaan yllä mainittua otsikointia: "Tässä käännöksessä tuodaan otsikoissa näkyviin Kristus-lupauksia, niin että alusta lähtien lukijalle tulee selväksi Vapahtajan messiaaninen sukulinja ja luvattu Messiaan toimittama syntien sovitus ja Messias-usko. Näin olemme palanneet mm. Mikael Agricolaan ja Antti Lizeliukseen."

Kuva: Olli Seppälä