Väitös: C. S. Lewisille rakkaudella oli monta merkitystä

Jason lepojärvi

Jason Lepojärven väitöskirja valottaa yhden 1900-luvun vaikutusvaltaisimman kristillisen ajattelijan, kirjailijan ja kirjallisuuden tutkijan C. S. Lewisin (1898–1963) näkemyksiä rakkauden teologiasta.

Lepojärvi väitteli Helsingin yliopistossa 12. elokuuta. Väitöskirja "GOD IS LOVE BUT LOVE IS NOT GOD – Studies on C. S. Lewis's Theology of Love" (Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole Jumala: Esseitä C. S. Lewisin rakkauden teologiasta) kuuluu dogmatiikan oppiaineeseen.

Väitöstutkimus korostaa Lepojärven mukaan Lewisin rakkauskäsityksen keskeistä piirrettä: rakkauden monimerkityksisyyttä.

– Rakkautta ei tule halventaa, mutta se ei myöskään ole erehtymätön moraalikompassi. Jumala on rakkaus, mutta rakkaus ei ole Jumala, Lepojärvi selittää Lewisiä.

Kolme tutkimusartikkeleista käsittelee Lewisin rakkauden teologiaa suhteessa ruotsalaisen luterilaisen teologin ja Lundin piispan Anders Nygrenin (1890–1978) näkemyksiin. Neljännessä artikkelissa Lepojärvi vertaa Lewisin rakkauden teologiaa kirkkoisä Aurelius Augustinuksen (354–430) ajatteluun.

Lepojärvi osoittaa tutkimuksessaan, että Lewis muotoili tietoisesti rakkauden teologiansa ja siihen sisältyvän hengellisen halun teologiansa vastustamaan Nygrenin näkemystä.

− Lewisin rakkauden teologia haastaa Nygrenin keskeisimmän väitteen. Lewisin mielestä omaa etuaan etsivää ja puutteellista, pakanallista eros-rakkautta ei ole syytä mustamaalata ja erottaa epäitsekkäästä ja vastikkeettomasta kristillisestä agape-rakkaudesta.

Kuva: Lari Launonen

Lue myös:

Tutkija kosi luennolla – Katso video!