Väitös: Missourin-synodi vaikutti Itä-Euroopan luterilaisuuteen 1990-luvulla

Yhdysvalloissa toimivan luterilaisen kirkon, Missouri-synodin, vaikutus oli merkittävä Itä-Euroopan luterilaiseen uudelleen asemoitumiseen 1990-luvulla, selviää Kalle Kuusniemen väitöskirjasta, joka tarkastetaan 6.6. Helsingin yliopistossa.

Tilanteeseen vaikutti oleellisesti Baltian ja Inkerin luterilaisten kirkkojen konservatiivinen luonne. Synodin tärkeimmät avustamisen muodot Baltian ja Inkerin luterilaisille kirkoille olivat teologinen, taloudellinen ja moraalinen tuki.

Kuusniemen tutkimus alkaa Missouri-synodin ensimmäisistä kontakteista Baltian ja Inkerin luterilaisiin kirkkoihin. Yhteyksiä luotiin Missouri-synodin virallisten apuorganisaatioiden kautta yhteistyössä Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen Kirkon kanssa vuonna 1991. Ensimmäiset suorat viralliset Missouri-synodin kontaktit kyseisten maiden kirkkoihin luotiin 1992.

– Neuvostoliiton aikana Missouri-synodin oli lähes mahdotonta luoda kontakteja Baltiaan ja Inkerinmaahan, sillä synodin ekumeniakäsitys oli kapea ja asenne antikommunistinen. Missouri-synodi ei myöskään kuulunut Luterilaiseen maailmanliittoon, joka oli jossain määrin tekemisissä neuvostoliittolaisten kirkkojen kanssa. Neuvostoliiton romahtamisen myötä Missouri-synodille avautui kuitenkin täysin uusia mahdollisuuksia päästä yhteyksiin jälkineuvostoliittolaisten luterilaisten kanssa, Kuusniemi toteaa.

Yhteistyön ja kumppanuusneuvottelujen seurauksena Inkerin, Latvian ja Liettuan kirkoista, sekä jossain määrin myös Viron kirkosta, kasvoi välimaaston kirkkoja, jotka kaikki olivat laajalti yhteydessä sekä Luterilaiseen maailmanliitoon että Missouri-synodiin.

− Synodin moraalisen tuen merkitys ehkä jopa lisääntyi, kun eurooppalaisen teologisesti liberaalimman luterilaisuuden valtavirran puolelta tuli ankaraa kritiikkiä ja painostusta konservatiivisemmiksi koettujen Baltian ja Inkerin kirkkojen suuntaan.

Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian oppiaineeseen lukeutuva väitöstilaisuus: "Voice of Confessionalism and Inter-Lutheran relations. The Influence of the Missouri Synod in the Baltic and Ingrian Lutheran Churches 1991-2001", järjestetään 6.6. Helsingin yliopistossa.