Väitöstutkijan "vakavan leikillinen" ehdotus: Kirkko voisi siunata erilaisia ihmissuhteita, ei vain avioliittoja

Pride 2019

Väitöskirjan kirkon eettisistä kannanotoista sosiaalietiikan väitöskirjan tehnyt Lopen kirkkoherra Tuomas Hynynen esitti elokuussa Kotimaa24:n blogissaan ajatuksen: kirkon tulisi siunata ihmisille merkityksellisiä ihmissuhteita.

"Jos kirkko luottaa ihmisten moraaliseen harkintakykyyn, miksi kirkolla sitten on toimituksissaan niin pohjaton tarve määritellä, millaisia ihmissuhteita siunataan? Miksi siunataan vain heitä, jotka mahtuvat johonkin kirkon määrittelemään muottiin?", Hynynen kysyi blogissa.

Nyt Tuomas Hynynen on vienyt ajatuksen kirkollisesta ihmissuhteiden siunaamisesta astetta pitemmälle. Hän on tehnyt väitöskirjaopintoihinsa ja ylempään pastoraalitutkintoon liittyvän tutkielman. Siihen sisältyy ehdotus, jota Hynynen itse kuvaa Kotimaa 24:lle ajatusleikiksi mutta ei missään tapauksessa pilaksi tai huumoriksi.

Hynynen on tehnyt uuden kirkollisen kaavan, ihmissuhteen siunaamisen kaavan. Siinä on paljon soveltamismahdollisuuksia.

Hynysen kaava tarjoaa yhden ehdotuksen pattitilanteeseen: sateenkaariparien avioliittoon vihkiminen tai heidän avioliittojensa siunaaminen ei ole kirkon virallisen kannan mukaan mahdollista, mutta käytännössä pareja vihitään ja siunataan.

Uusi kaava antaisi mahdollisuuden siunata myös muita merkityksellisiä ihmissuhteita, kuten elinikäisiä ystävyyksiä tai ryhmiä, kuten harrastusporukoita. Myös adoptioperheiden ja sijaisperheiden siunaamiset olivat kaavan perusteella mahdollisia.

Kompromissia vaikea hyväksyä

Tuomas Hynynen muistuttaa, että nykyinen avioliittoon vihkimisen kaava ei ota huomioon parien elämäntilanteita, kuten yhteisiä lapsia tai edellisten liittojen lapsia.

"Tulkitsen, että kirkon eri asiakirjoissa ilmaistu käsitys luterilaisesta etiikasta, kirkon kannanottojen erilaisuus etiikan eri soveltamisalueilla, kirkollisten toimitusten rajoittuneisuus ja suomalaisten arvomaailma ovat merkittävässä ristiriidassa toistensa kanssa. Tämän ristiriidan ratkaisuksi ehdotan tässä tutkielmassa ihmissuhteiden siunaamisen kaavaa", Hynynen kirjoittaa kaavaehdotukseen liittyvässä tutkielmassaan.

Hynynen sanoo ymmärtävänsä, että hänen esittämänsä kaava ei ole riittävä kaikille.

– Liberaaleille ehdotukseni on liian konservatiivinen ja konservatiiveille liian liberaali. Avioliittokysymys on kuin kirkon Brexit. Kompromissia on yhtä vaikea tehdä ja hyväksyä. En kuitenkaan näe, että lähivuosina kirkolliskokouksessa asiaan saataisiin muuta päätöstä kuin kompromissi, Hynynen sanoo.

"Ehdotukseni mahdollistaisi samaa sukupuolta olevan parin kirkollisen vihkimisen ja parisuhteen siunaamisen. Näin ehdotukseni voisi mahdollistaa kahden vastakkaisen avioliittokäsityksen rinnakkaiselon kirkossa, luoden todellista tilaa molemmille. Samalla ihmissuhteen siunaamisen kaava antaisi kirkon työntekijöille aivan uudenlaisia hyväksyvän tunnustamisen ja ihmisten vierellä kulkemisen mahdollisuuksia", Hynynen kirjoittaa.

Tutustu Hynysen tutkielmaan ja sen lopussa olevaan ehdotukseen uudeksi kaavaksi täällä.

Kuva: Olli Seppälä. Helsinki Pride 2019.

Lue myös arkistojutut:

Eila Helander: Kirkolliskokouksen on pakko tehdä jokin päätös vihkimisestä

Selvitys: Kirkko ei luovu avioliitto-opetuksestaan, mutta sateenkaaripareja saa vihkiä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.