Valtakunnallisten kolehtien tuotto kasvoi hieman – Vuoden 2021 jakoperusteita arvioidaan uudestaan

Kolehtihaaveja Lapuan tuomiokirkossa 16.11.2017.

Valtakunnalliset kolehdit vuonna 2020 hyväksyttiin kirkkohallituksen täysistunnossa eilen tiistaina 17.9 edellisten vuosien esityksen mukaisesti. Suurin kolehtikohteiden ryhmä on aiempien vuosien tapaan lähetystyö ja kansainvälinen diakonia.

Kirkkohallituksen päättämissä kolehdeissa on harjoitettu vuosittaista kiertoa sellaisten pienten järjestöjen osalta, jotka eivät saa valtakunnallista kolehtia joka vuosi. Näistä järjestöistä valtakunnallisen kolehdin sai tällä kertaa Hengen uudistus kirkossamme ry.

Vuoden 2018 aikana päiväjumalanpalvelusten yhteydessä kannettujen kolehtien tuotto oli yhteensä 10 110 497 euroa. Vuonna 2017 kolehtituotto oli 9 907 000 euroa.

Kirkkohallituksesta ulos maksettavan rahan jakoperusteet mietitään uusiksi

"Kirkkokolehtien määräytymisperusteita on syytä arvioida uudelleen vuodesta 2021 eteenpäin ottaen huomioon Kirkkohallitukselle annettujen tulevaisuustoimeksiantojen vaikutukset", todettiin kansliapäällikkö Pekka Huokunan tekemässä kirkkohallituksen esittelyssä.

Huokuna tarkentaa Kotimaa24:lle, että kyse on Kirkkohallituksen säästötavoitteista ja niin ollen osasta laajempaa tarkastelua.

– Tarkastelun kohteena ei ole vain kolehtituotto, vaan kaikki se raha, joka Kirkkohallituksesta jaetaan ulos kolehtien, järjestöavustusten tai yhteistyösopimusten perusteella. Tavoitteena on tietysti, että rahalla saadaan vaikuttavuutta ja että se jaetaan järkevästi.

Huokuna sanoo, ettei yksityiskohdista ole vielä tietoa ja että asiaa pohtiva sisäinen työryhmä kootaan lähiaikoina.

– Jos työryhmässä päädytään isompiin periaatteellisiin muutoksiin rahan jakoperusteissa, niin luonnollisesti asia menee päättäjille niin kirkkohallituksen täysistuntoon kuin kirkolliskokouksellekin.

Huokunan mukaan yksi periaatteellinen kysymys voisi olla se, voiko järjestö jatkossa saada sekä avustusta, että kolehdin. Tällä hetkellä se on mahdollista.

– Selvitys on kuitenkin vasta alussa, Huokuna painottaa.

Jakoperusteita pohtivalla työryhmällä on talvikausi aikaa miettiä Kirkkohallituksesta ulos maksettavan rahan jakoperusteita. Esitystä työryhmältä odotetaan viimeistään ensi vuoden huhtikuussa.

Kolehtien jakoperusteista ei julkisuudessa ole viime aikoina juurikaan keskusteltu, mutta viime kesänä medioissa käsiteltiin kirkkohallituksen yhteistyösopimusta Helsinki Priden kanssa. Uutisoinnin ja keskustelun keskiössä ei tosin ollut niinkään raha kuin periaate eli kirkon suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin.

Kuva: Jukka Granström. Kolehtihaaveja Lapuan tuomiokirkossa.

Lue myös:

Kommentti: Mitä Pride-tapahtuman tukeminen tulee kirkolle oikeasti maksamaan?

Ex-kansliapäällikkö Jukka Keskitalo: Kirkkohallituksen johtoryhmällä ei ollut valtuuksia päättää Pride-kumppanuudesta

Kirkkohallitus ei linjannut kirkon avioliittokäsitystä – kansliapäällikkö Pekka Huokuna selventää Pride-päätöstä