Vantaan kirkkovaltuusto leikkasi tuet viideltä lähetysjärjestöltä

Vantaan seurakunnat keskittää seurakuntien yhteisestä budjetista jaettavat talousarviotuet kahdelle kirkon lähetysjärjestölle eli Suomen Lähetysseuralle ja Suomen Pipliaseuralle.

Sen sijaan viideltä muulta kirkon viralliselta lähetysjärjestöltä seurakuntien yhteinen tuki loppuu kokonaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti asiasta 3.12. kokouksessaan vilkkaan keskustelun ja äänestyksen jälkeen. Äänestystulos oli 24–22. Puheenvuoroja reilusti yli puolitoistatuntisessa keskustelussa käytettiin lähes 30.

Kirkkovaltuuston enemmistö katsoi viiden kirkon lähetysjärjestön naispappeus- tai seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoa koskevien linjausten olevan sellaisia, ettei niitä haluttu tukea, vaikka työssä olisi hyvääkin.

Tuki haluttiin keskittää järjestöille, jotka eivät varmuudella syrji seksuaalivähemmistöjä esimerkiksi työhönotossa. Valtuutettujen vähemmistö olisi halunnut tukea kaikkia järjestöjä suhteessa niiden Vantaalta keräämään vapaaehtoiseen lähetyskannatukseen.

Nyt tehty päätös perustui yhteisen kirkkoneuvoston aiempiin linjauksiin, joiden mukaan tukea on kahtena viime vuonna jo asteittain vähennetty Suomen Luterilaiselta Evankeliumiyhdistykseltä, Svenska Lutherska Evangeliförening i Finlandilta, Kansanlähetykseltä, Kylväjältä ja Sanansaattajilta.

Seurakuntien yhteisistä budjettivaroista annetaan päätöksen mukaisesti tukea vain Suomen Lähetysseuralle 236 129 euroa ja Suomen Pipliaseuralle 33 184 euroa. Tuen kokonaismäärä ei vähene, vaan se ohjataan näille järjestöille.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös koskee vain Vantaan seurakuntien yhteisiä avustusrahoja eli puolta seurakuntien kansainvälisen avun määrärahasta. Paikalliset seurakunnat päättävät omasta tuestaan itsenäisesti. Tukea ovat saaneet kaikki kuusi suomenkielistä lähetysjärjestöä, vaikka eri seurakunnissa on tehty erilaisia ratkaisuja. Tuki perustuu yleensä tiettyyn tehtävään liittyviin nimikkosopimuksiin.

Kirkkovaltuusto päätti myös tukea Kirkon Ulkomaanapua 67 328 eurolla ja Merimieskirkkoa 16 000 eurolla.

Lisäksi päätettiin yksimielisesti 20000 euron avustuksesta Filippiinien katastrofin uhrien auttamiseen.