Vapaa-ajattelijat haluavat helatorstain työpäiväksi

Ani harva haluaa kesäloman lyhentämistä mieluummin kuin luopuu helatorstain vapaasta, sanoo Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri Esa Ylikoski. Hän kommentoi kilpailukykysopimusta tiedotteessa.

– Helatorstain vapaaseen ei ole erityisiä perinnesyitäkään.

Vapaa-ajattelijoiden mielestä helatorstain ja loppiaisen voisi muuttaa työpäiviksi, mikäli vuosityöaikaa pidennetään 24 tunnilla. Sillä saavutettaisiin yli puolet lisätyötunneista.

Yhteiskuntasopimuksen luonnoksen mukaan työajan pidennyksestä sovittaisiin alakohtaisesti. Tällöin joillakin aloilla juuri loppiainen ja helatorstai voisivat muuttua työpäiviksi. Sopimus ei suoraan kerro, olisivatko nämä edelleen vapaapäiviä koululaisille.

Suomen työaikalaissa arkipyhät on sidottu kirkkolakiin. Vapaa-ajattelijat ovat esittäneet tämän kytköksen purkamista kokonaan.

Lue myös:

Keskitalo: Arkipyhien säilyttäminen selkeä arvovalinta

Arkkipiispa: Arkipyhiin puuttumisella menetettäisiin enemmän kuin saavutettaisiin