Vapaa-ajattelijat haluavat lakimuutoksen, joka tekisi ET-opetuksen vapaavalintaiseksi kaikille lukiossa

Kartta ja kynä

Vapaa-ajattelijain liitto ehdottaa lakimuutosta, jonka tekisi elämänkatsomustiedosta vapaasti valittavan vaihtoehdon myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville opiskelijoille. Opiskelijat voisivat ehdotuksen mukaan valita, suorittavatko vaadittavat katsomusaineen pakolliset kurssit elämänkatsomustiedossa vai uskonnossa. Lisäksi he voisivat opiskella näiden aineiden muita kursseja.

Vapaa-ajattelijoiden ehdotus sisältyy liiton antamaan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi.

Vastauksessa todetaan, että lapsen oikeuksien näkökulmasta "nykytilanteen vääryys on nimenomaan lukioissa erityisen selkeä ja suorastaan paradoksaalinen, koska nuori voi itse päättää, opiskeleeko hän lukiossa vai ei, sekä tehdä itsenäisesti kaikki muut valinnat kurssitarjottimesta lukion suorittamiseksi, mutta hän ei saa valita katsomusainetta".

Vapaa-ajattelijain liitto toteaa, että nykyisellään lakiluonnoksen mukaan lukion elämänkatsomustieto olisi edelleen kielletty evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvilta samoin kuin muilta nuorilta, joiden uskontoa kunnassa opetetaan. Sen sijaan uskontokuntiin kuulumattomat opiskelijat voivat valita katsomusaineeksi joko elämänkatsomustiedon tai evankelis-luterilaisen uskonnon. Myös muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat voivat eräin ehdoin valita elämänkatsomustiedon.

Lausunnossa kiinnitetään huomiota lapsiasiavaltuutetun helmikuussa eduskunnalle antamaan kertomukseen, jossa tämä piti nykyistä valintakieltoa sekä peruskoulussa että lukiossa yhdenvertaisuuden ja lapsen oikeuksien vastaisena.

Kuva: Olli Seppälä

15 kommenttia

 • Tuula Hölttä sanoo:

  “Lausunnossa kiinnitetään huomiota lapsiasiavaltuutetun helmikuussa eduskunnalle antamaan kertomukseen, jossa tämä piti nykyistä valintakieltoa sekä peruskoulussa että lukiossa yhdenvertaisuuden ja lapsen oikeuksien vastaisena.”

  Poliittisin perustein valitulla lapsiasiainvaltuutetulla ei ole oikeutta kasvattaa lapsiamme, ja hänen kertomustensa yläpuolelle menee tämä YK:n kansainvälinen sopimus:

  ”Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot sitoutuvat kunnioittamaan vanhempain ja tarvittaessa laillisten holhoojain vapautta valita lapsilleen muitakin kuin julkisten viranomaisten perustamia kouluja, joiden opetussuunnitelmat ovat viranomaisten määräämää tai hyväksymää vähimmäistasoa, ja turvata lastensa uskonnollinen ja moraalinen kasvatus, joka on heidän omien vakaumustensa mukainen. (Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, SopS 6/1976, 13 artikla, 3.)”

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jori Mäntysalo sanoo:

   Ei suinkaan lapsiasiavaltuutettu tuossa kasvata, vaan antaisi lukiolaiselle molemminpuolisen valinnanvapauden. Vai oletko itse sitä mieltä, että uskontokuntiin kuulumaton lukiolainen saisi edelleen valita evlut uskonnon, mutta evlut uskontoon kuuluva lukiolainen ei saisi valita ET:tä?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tuula Hölttä sanoo:

   Jori Mäntysalo :”Vai oletko itse sitä mieltä, että uskontokuntiin kuulumaton lukiolainen saisi edelleen valita evlut uskonnon, mutta evlut uskontoon kuuluva lukiolainen ei saisi valita ET:tä?”

   Olen sitä mieltä, että lapsen vanhemmilla (siis isällä ja äidillä) on oikeus turvata lastensa uskonnollinen ja moraalinen kasvatus vakaumuksensa mukaisesti poliitikkojen intresseistä välittämättä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jori Mäntysalo sanoo:

   Tuula, et vastannut kysymykseen.

   Tulisiko lukiolaisen katsomusainevalinnan määräytyä suoraan muodollisen uskonnollisen aseman perusteella, olla täysin opiskelijan itsensä käytettävissä, täysin vanhempien päätettävissä, vai jotenkin muuten?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pentti Korhonen sanoo:

   Jori, kysymyksesi on Tuulalle liian vaikea. Kuulisin itsekin mielelläni vastauksen tuohon kysymykseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • matti huhtala sanoo:

  Vapaa-ajattelijoiden vaatimus on oikeansuuntainen mutta riittämätön. Tunnustuksellinen uskonnonopetus tulee poistaa verovaroin ylläpidetyistä tai julkista tukea saavista peruskouluista ja lukioista.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Yrjö Sahama sanoo:

   Tunnustuksellinen opetus on jo poistettu. Sen tilalle tullut oman uskonnon opetus on kylläkin melkein sama asia, mutta ei ihan. Oman uskonnon opetuksessa välitetään oikeaa tietoa sen uskontokunnan opista ja käytänteistä, jonka jäsen oppilas on, mutta sen enempää opettajalta kuin oppilailtakaan ei edellytetä sitoutumista ko. uskontokunnan oppeihin. Siis esim. luterilaisen kirkon oppilaille ei opeteta : “näin me uskomme” vaan “näin opettaa luterilainen kirkko”.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Yrjö Sahama sanoo:

  Lukion osalta on nykyinen järjestelmä mielestäni vanhentunut ja ruokkii “kuplassa” kasvamista, Varsinkin uskonnottomien ET-opiskelijoiden maailmankuva saattaa muodostua semmoiseksi, että uskonnoilla ei siinä ole mitään roolia tai sitten vain vastustettavan menneisyyden jäänteen rooli. Kuvitelma uskontojen häviämisestä on kuitenkin vain toiveajattelua. Kuplien puhkaiseminen ja todellisen suvaitsevuuden edistäminen edellyttäisi kaikille yhteistä uskontotiedon kurssia, jossa esiteltäisiin sekä tärkeimpien uskontojen että ateismin ja agnostismin perusoppeja. Sen täydennyksenä voisi olla keskenään valinnaisia kursseja, joista valittaisiin vähintään yksi ja enintään niin monta kuin tarjolla on. Kurssien sisällöt voisivat olla esim. Kristinuskon perusteet, Islamin perusteet, Hindulaisuuden perusteet, Budhalaisuuden perusteet ja Ateismin perusteet. Näissä kursseissa syvennettäisiin ao. katsomusperinteen oppeja, käytänteitä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ennen ja nykyisin. Etiikkahan onkin jo siirretty filosofian yhteyteen, jolloin eettisiä kysymyksiä voidaan tarkastella eri vaihtoehtoja vertaillen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pentti Korhonen sanoo:

   Yrjö Sahama, hyvä puheenvuoro. Toki kirkolle, joka puolustaa omaa asemaansa, tällainen muutos olisi kauhistus.

   Nähtävästi uskontojen vaikutus vähenee tiedon ja sivistyksen lisääntyessä. Kuitenkin on aina ihmisiä, jotka ovat taipuvaisia uskonnollisuuteen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Yrjö Sahama sanoo:

   Eiköhän voine meille kristityille jättää arvioinnin siitä, mikä on kirkon todellinen etu. Nykymaailmassa ei globaalisti tarkastellen näytä todennäköiseltä, että Pentti Korhosen toiveet toteutuisivat. Ihminen on kuolevainen ja tiedostaa kuolevaisuutensa. Tämän näköalan tunnustaminen vie ajatukset perimmäisiin kysymyksiin, jos uskaltaa katsoa totuutta silmiin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Henrik Sawela sanoo:

   Sahama: “Ihminen on kuolevainen ja tiedostaa kuolevaisuutensa. Tämän näköalan tunnustaminen vie ajatukset perimmäisiin kysymyksiin, jos uskaltaa katsoa totuutta silmiin.”

   Ateisti/uskonnoton tiedostaa tietenkin kuolevaisuutensa, mutta pohtii kuolemista ja kuolleena olemista ilman minkäänlaista uskonnollista kytkentää. Kai tämä on sinulle selvää?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   ET-opiskelijoiden maailmankuva saattaa muodostua semmoiseksi, että uskonnoilla ei siinä ole mitään roolia tai sitten vain vastustettavan menneisyyden jäänteen rooli.

   Sehän on ihan oikean sorttinen maailmankuva, eihän siinä ole mitään korjattavaa.

   Ateismin perusteet = Jumalaa ei ole, ellei joku todista (tieteellisesti hyväksyttävällä, kestävällä tavalla) hänen olemisensa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Sahama: ” Ihminen on kuolevainen ja tiedostaa kuolevaisuutensa. Tämän näköalan tunnustaminen vie ajatukset perimmäisiin kysymyksiin, jos uskaltaa katsoa totuutta silmiin.”

   Pakkohan se on uskaltaa ja miksei uskaltaisi? Mutta mihinkäs siinä kristinuskoa tai yleensä mitään uskoa tarvitaan? Sittenhän sen näkee kun rajan yli tallustaa, kuka oli oikeassa – mennäänkö taivaaseen vai helvettiin tai ihan vaan kiltisti nurmen alle nukkumaan pois tulevien sukupolvien jaloista pyörimästä.

   Kukaan elävä ihminen ei tiedä mikä on lopullinen totuus. Eikä sitä koulussa opeteta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “ateismin perusteet: Jumalaa ei ole, ellei joku todista (tieteellisesti hyväksyttävällä, kestävällä tavalla) hänen olemisensa.” —-

   -Siis ns. teismissä, uskossa Jumalaan on perimmältään kyse siitä uskosta/näkemyksestä/oletuksesta/päätelmästä, että maailmankaikkeus tarvistee itseolevaisen persoonallisen voiman, ollakseen olemassa.

   Ateistinen näkemys on vastaavasti että ei tarvitse.

   Ei ole mitään mieltä vaatia tieteellisesti päteviä todisteita, kummastakaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Sari: “Ei ole mitään mieltä vaatia tieteellisesti päteviä todisteita, kummastakaan.”

   Ei tässä mitään todisteita kukaan ole vaatimassakaan, mutta jos nyt joku sattuisi vaikkapa vain aikansa kuluksi tai asian harrastamiseksi todistamaan (tieteellisesti pätevällä tavalla), että joku Jumala on, niin se ainoastaan romuttaisi ateismin perusväittämän: Jumalaa ei ole. Ei muuta.

   Positiivinen väittämä: Jumala on, on ilman tuota (tieteelliisesti pätevää) todistamista kuitenkin epätosi. Uskoa siihen toki silti saa ihan vapaasti hän, joka katsoo sen omaksi jutukseen.

   Kukaan elävä ihminen ei tiedä; onko joku jumala vai eikö ole. Ei edes kaikkien alojen erikoisasiantuntija Sari Weckroth.

   Ilmoita asiaton kommentti