Viipurin luterilaisista hautamuistomerkeistä kirja

Viipurissa vuonna 1798 perustettu Sorvalin hautausmaa on kunnostettu suomalais- venäläisin talkoovoimin. Noin seitsemän hehtaarin alue käsittää saksalais- ruotsalaisen, suomalais-luterilaiset hautausmaat sekä ortodoksisen hautausmaa- alueen.

Raivaustöiden yhteydessä alueelta on löytynyt 250 hautaa, joista 200 on luterilaisten ja 50 ortodoksien hautaa. Kunnostustöiden yhteydessä Hackmanien sukuhaudasta tehtiin muistomerkki myös muualle luovutetulle alueelle haudatuille luterilaisille.

Kunnostusprojektin myötä syntyi kirja Hautakiviä Viipurin Sorvarissa. Kirjasta löytyy valokuvia haudoista, tietoa haudatuista sekä hautuumaakartta, josta löytyy hautojen sijainti. Kirjan on kirjoittanut, valokuvannut ja koonnut rovasti Leena Repo.

Hautakivien kartoitus ja kirjan valmistelu on tehty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen, Karjalan Säätiön ja Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran tuella.