Viisi kirkon asetta ilmastonmuutokseen

voimala

1 Kannanotot

Ympäristöasiat ja ilmastonmuutos ovat jo muutamien vuosien ajan näkyneet esimerkiksi arkkipiispa Kari Mäkisen kannanotoissa. Vuonna 2013 Mäkinen keskittyi kirkolliskokouksen avajaispuheenvuorossaan ilmastoasioihin. Viime vuonna kahdeksan piispaa allekirjoitti Arctic Declaration -julistuksen, jossa vaaditaan toimia arktisten alueiden suojelemiseksi.

Ympäristöasiat ovat esillä myös kirkon strategiassa. Vuoteen 2020 ulottuvassa Kohtaamisen kirkko -strategiassa kirkon tehtäväksi määritellään ihmisten kutsuminen Jumalan yhteyteen sekä rohkaiseminen välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

2 Ympäristödiplomi

Kirkko perusti vuonna 2001 ympäristödiplomin, joka auttaa seurakuntia huomioimaan ympäristönäkökulmia työskentelyssään. Diplomia myönnettäessä arvioidaan muun muassa, tehdäänkö hankinnoista ympäristöselvitys ja huomioidaanko ympäristövaikutukset tarjouspyynnöissä ja onko ympäristökasvatussuunnitelmaa ja jäteselvitystä.

Tällä hetkellä neljä vuotta voimassa oleva ympäristödiplomi on myönnetty noin sadalle seurakunnalle.

3 Ekopaasto

Ekopaasto-kampanja on jo vuodesta 2012 tuonut ympäristönäkökulmia pääsiäistä edeltävään paastonaikaan. Esimerkiksi tämänvuotisessa kampanjassa kiinnitettiin huomiota ruokaan, joka muodostaa reilun viidenneksen suomalaisten kotitalouksien hiilijalanjäljestä. Kampanjassa muun muassa annettiin vinkkejä ruokahävikin hyödyntämiseen ja jaettiin paastoon sopivia ruokaohjeita.

Kirkko sai vuonna 2015 Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinnon ympäristötyöstään. Perusteissa mainittiin kirkon uutta luova ympäristötyö sekä kirkon toimiminen vastavoimana aikamme materialismille. Ekopaasto, ympäristödiplomi ja ympäristöarvojen näkyminen kasvatustyössä olivat palkintoon vaikuttaneita tekijöitä.

4 Vihreät 
riparit

Vuonna 2012 sai alkunsa myös Vihreät riparit -hanke, joka päättyi viime vuonna. Kehittämishankkeen tavoitteena oli antaa tukea kristillisen ympäristökasvatuksen ylläpitämiseen rippikoulussa. Mukana oli yhteensä 350 rippikoulua ympäri Suomea ja 10 500 nuorta. Hankkeen kriteereissä todettiin, että ripari on riittävän vihreä, kun leirillä on esimerkiksi yksi kasvisruokapäivä, siellä liikutaan ja vietetään aikaa luonnossa ja noudatetaan ripariryhmän yhdessä laatimia ympäristöpelisääntöjä. Hanke on päättynyt, mutta vihreä henki ripareilla jatkuu.

5 Vastuullinen 
sijoittaminen

Kirkon eläkerahasto on sitoutunut laskemaan ja raportoimaan sijoitustensa hiilijalanjäljen vuosittain. Eläkerahasto on allekirjoittanut vuonna 2014 julkaistun Montréal Carbon Pledge -sitoumuksen, johon osallistuminen edellyttää sijoitusten hiilijalanjäljen raportoimista kerran vuodessa. Ennen viime syksyn Pariisin ilmastokokousta julkaistut tulokset koskivat eläkerahaston suoria kotimaisia ja eurooppalaisia osakesijoituksia. Suomi-salkun hiilidioksidipäästöt ovat neljänneksen vertailuindeksiä pienemmät.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Kirkon eläkerahasto raportoi hiilijalanjälkensä vuosittain

Kirkko palkittiin Suomen Luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinnolla

"Ilmastosovusta ilmoitettaessa silmät kostuivat"