Ville Auvinen pyrkii arkkipiispaksi ja vastustaa naispappeutta – nyt hän kertoo, miten se toimisi

Ville Auvinen

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispaksi pyrkivien joukossa on ehdokas, joka ei tee yhteistyötä naispuolisten pappien kanssa. Asetelma herättää kummastelua. Moni on epäillyt, että jos alttarilla ei saa olla naisia, ongelmiin törmätään jo arkkipiispan vihkimysmessussa.

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) vs. lähetysjohtaja, teologian tohtori Ville Auvinen myöntää, että jos hänestä tulisi arkkipiispa, hänen virkakäsityksensä tuottaisi vaikeita tilanteita. Hän ei kuitenkaan pidä asetelmaa mahdottomana.

Auvinen ei tee alttariyhteistyötä naispuolisten pappien kanssa, mikä tarkoittaa, että hän ei toimita naispapin kanssa messua. Auvinen ei myöskään ota vastaan naispapin jakamaa ehtoollista. Sen sijaan hän itse jakaa ehtoollista naispuolisille papeille. Näin tapahtui esimerkiksi marraskuussa Turussa järjestetyillä Maata Näkyvissä -festareilla. Auvinen oli Sleyn järjestämässä tapahtumassa työtehtävissä.

Auvinen sanoo, että hänen linjansa virkakysymyksessä on selvä ja se kerrotaan myös hänen vaalimainoksessaan, joka lähetetään äänioikeutetuille. Auvisen mukaan hänen lähimmissä kannattajissaankin on kuitenkin äänestäjiä, jotka ajattelevat virkakysymyksestä eri tavoin kuin hän. Läheisiin tukijoukkoihin kuuluu myös kaksi naispuolista pappia.

Auvisen käsitys naisten pappeudesta on ollut aina sama.

– Käytännön rajanvedoissa on ollut pientä liikettä. Nuorempana olin hyvinkin tarkka siitä, etten osallistunut mihinkään hengellisiin tilaisuuksiin naispappien kanssa.

"En pyri naispappeuden kumoamiseen"

Kannastaan huolimatta Auvinen ei yritä vaikuttaa naispuolisten pappien asemaan kirkossa.

– Elän realiteeteissa. En pyri naispappeuden kumoamiseen Suomen kirkossa.

Käytännön järjestelyistä puhuttaessa Auvinen vertaa tilannetta piispa Olavi Rimpiläisen aikaan. Naispappeuteen kielteisesti suhtautunut Rimpiläinen toimi Oulun hiippakunnan piispana 1979–2000. Rimpiläisen kaudella Oulun hiippakuntaan työllistyneet pappisnaiset vihittiin papeiksi toisissa hiippakunnissa.

Auvisen mukaan Turun arkkihiippakunnassa tilanne olisi helpompi kuin Oulun hiippakunnassa, sillä arkkihiippakunnassa on kaksi piispaa eli arkkipiispa ja Turun piispa. Auvisen näkemyksen mukaan arkkihiippakunnan seurakuntiin vihittävät naiset voisivat saada vihkimyksen hiippakunnan toiselta piispalta, joka tällä hetkellä on Kaarlo Kalliala.

Auvinen vahvistaa, että jos hänet valittaisiin arkkipiispaksi, myöskään hänen piispanvihkimyksessään ei voisi palvella naispappeja.

– Jos on vakaumus, jonka puolesta haluaa toimia, ei voi olla niin, että jossain tilanteessa tekisi poikkeuksia. Se ei ole rehellistä.

Auvinen huomauttaa, että jos hän voittaisi arkkipiispan vaalin, hänen kannattamallaan linjalla olisi vankka tuki. Arkkipiispaksi valittavan pitää viimeistään toisella vaalikierroksella saada yli puolet annetuista äänistä.

– Jos saisin näin paljon ääniä, olisi varmasti hyvää tahtoa järjestää piispanvihkimys niin, että sitä toimittamassa ei olisi naisia.

Yleisesti ottaen Auvinen valitsisi arkkipiispan viranhoidossa tarvittaessa vetäytyvän linjan. Hän jättäisi esimerkiksi osallistumatta messun toimittamiseen tilanteissa, jotka muuten vaatisivat naispuolisten pappien siirtämistä syrjään.

"Virkakysymys säilyy ongelmana"

Ville Auvinen tietää, että kirkon linjan vastaisesti virasta ajatteleva arkkipiispa aiheuttaisi ongelmia. Hänen mielestään virkakysymys tuottaa niitä joka tapauksessa.

– Silloin, kun naispappeus hyväksyttiin, ajateltiin, että virkakysymys unohtuu 10–20 vuodessa. Ei se unohdu. Jos vanhan virkakannan puolella oleville ei ihan selkeästi näytetä kirkossa ovea, virkakysymys säilyy ongelmana.

Auvinen palaa naispappeuspäätökseen 1980-luvulla liitettyyn ponteen, joka lupasi vanhalla virkakannalla oleville oikeuden toimia kirkossa.

– Meillä on kirkossa edelleen pappeja ja seurakuntalaisia, jotka ovat vanhalla virkakannalla. Nykyinen arkkipiispa ja koko piispakunta ikään kuin painostavat heitä nykyiselle virkakannalle. On sekin ongelma. Elämme kirkossa, jossa tässä asiassa ei ole harmoniaa näköpiirissä.

Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.

***

Lue myös:

Ville Auvisen ehdokkuus varmistui – viidentenä mukaan arkkipiispan vaaliin

Arkkipiispaehdokas Ville Auvinen kommentoi kanteluja: "Edustan vain sitä, mitä kirkko edustaa"

Uusi nimi arkkipiispan vaaliin – Ville Auvinen haluaa konservatiivien äänen kuuluviin