Viranomaiset eri linjoilla poikien ympärileikkauksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Valvira suhtautuvat sallivasti poikien uskonnollisista syistä tapahtuvaan ympärileikkaukseen. Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ja Lääkäriliitossa kanta on kielteisempi, eikä ilman lääketieteellistä perustetta tehtäville ympärileikkauksille heru ymmärrystä.

- On vakiintunut kanta, että katsomme aika tarkkaan, onko ympärileikkaukselle lääketieteelliset perusteet. Ministeriö on näyttänyt vihreätä valoa, mutta julkiset sairaalat ovat ympärileikkauksista kieltäytyneet, aluehallintoylilääkäri Kirsti Riihelä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo.

Valvira suhtautuu esittelijäneuvos Arja Myllynpään mukaan ympärileikkauksiin sallivasti, kunhan leikkauksen suorittaa lääkäri asianmukaisissa olosuhteissa. Näkemyserot heijastelevat Myllypään mukaan lainsäädännön puutteita.

- Oma näkemykseni on, että asiasta olisi tarpeen säätää laissa ja leikkauksia olisi tarpeen tehdä julkisella sektorilla. Syynä on lapsen edun turvaaminen. Ei ole odotettavissa, että uskonnollisista syistä tehtävistä ympärileikkauksista oltaisiin lähiaikoina luopumassa. On suuri riski, että niitä tehdään huonoissa olosuhteissa, niitä tekee joku muu kuin lääkäri ja hygienia ja kivunlievitys voivat olla puutteellisia, Myllynpää sanoo.

Ruotsista poiketen ympärileikkauksesta ei Suomessa ole säädetty laissa. Tuomioistuimissa asiaa katsotaan pelkästään rikoslain pahoinpitelypykälien näkökulmasta. Tulkinnat ovat vaihdelleet tapauksittain. 2008 korkein oikeus otti ennakkopäätöksessään ympärileikkauksiin sallivan kannan. Käräjäoikeudesta on tullut erilaisia päätöksiä riippuen siitä, onko operaatioon kysytty lupaa molemmilta vanhemmilta tai lapselta, silloin kun hän on sen kyennyt ikänsä puolesta antamaan. Vanhemman suostumuksesta kiistellään myös Helsingin käräjäoikeudessa käynnissä olevassa oikeudenkäynnissä, jossa ympärileikkauksen kotioloissa tehnyttä lääkäriä syytetään lapsen pahoinpitelystä.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti vuonna 2004, että kulttuurisista ja uskonnollisista syistä suoritettujen ympärileikkausten salliminen pitäisi kirjata lakiin. Työryhmä olisi suosittanut ympärileikkausten tekemistä julkisissa sairaaloissa. Muutos olisi työryhmän mukaan laskenut operaation hintaa ja vähentänyt kotioloissa tehtyjä riskileikkauksia. Lääkäriliitto jätti työryhmän esityksestä eriävän mielipiteensä.

Poikavauvan ympärileikkausta haluaville vanhemmille nykytilanne on haasteellinen. Kotioloissa tehdyt leikkaukset ovat säädösten vastaisia ja yksityisessä sairaalassa ympärileikkauksen hinta voi kivuta yli tuhanteen euroon, mikä on liikaa varsinkin pienituloisimmille maahanmuuttajaperheille.

Lakimuutosta ajaneen työryhmän raportti on hautautunut arkistoihin eikä asia ole ministeriössä enää vireillä.

HUSin lasten ja nuorten sairaalassa työskentelevä osastonylilääkäri, urologi Seppo Taskinen korjailee kotona tehtyjen ympärileikkausten jälkiä, joita näkee satunnaisesti.

- Välttämättä ei joka vuosi mutta jonain vuotena tapauksia saattaa olla muutamia. Ilmeisesti useimmiten tekijä on kohtuullisen ammattitaitoinen.

Taskinen muistuttaa, että komplikaatioita tulee myös sairaalassa tehdyistä ympärileikkauksista.

- Ei tässä ole kysymys kynsienleikkauksesta. Kaikenlaisia jälkivuotoja ja haavaumia esiintyy, eikä toimenpidettä pidä ollenkaan vähätellä. Monet kirurgit ajattelevat, ettei kirurgisia toimenpiteitä pitäisi ilman järkevää syytä tehdä, Taskinen sanoo.