Yllätys tai ei – kysymys sateenkaariparien vihkimisestä sähköisti Espoon ensimmäisen piispapaneelin

Sammeli Juntuinen, Kaisamari Hintikka, Leena Huovinen ja Juhani Holma Espoon piispapaneelissä Hyvinkään kirkossa

Espoon piispanvaalin ensimmäinen paneelikeskustelu järjestettiin maanantai-iltana 17.9. Hyvinkään kirkossa. Keskustelu osoitti, että ehdokkaissa on eroja.

Hyvinkäällä 230-päinen yleisö seurasi vaalissa ehdokkaiden kohtaamista. Paneelin avasi kirkkoherra Ilkka Järvinen, ja sen juonsivat Aamupostin päätoimittaja Laura Ääri ja teologian kandidaatti Aleksi Riikonen.

Ehdolla Espoon piispaksi ovat Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteeri, teologian tohtori Kaisamari Hintikka, jumalanpalveluselämän kouluttaja, teologian tohtori Juhani Holma, johtava oppilaitospappi ja kisapappi, rovasti Leena Huovinen ja Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori Sammeli Juntunen.

Yksi ero ehdokkaiden välillä oli selvä: naiset vastaan miehet. Monissa kysymyksissä miesehdokkaat olivat sääntöuskovaisempia ja korostivat järjestystä ja kirkon perinnettä eri tavoin kuin naisehdokkaat.

Holma ja Juntunen vaikuttivat vastaustensa perusteella olevan Hintikkaa ja Huovista jäykempiä kokeilemaan uusia tapoja puhua uskosta ja käyttämään uusia sanoja vanhojen sanojen paikalla.

Selväksi tuli myös, että Leena Huovinen oli ehdokasjoukon liberaalien ja hänestä tulisi eniten uuden ajan piispa, kuten eräs paikalla ollut pappi tilaisuuden jälkeen totesi.

Holma ja Juntunen antaisivat sateenkaariparin siunaamisesta rangaistuksen, Hintikka ja Huovinen eivät

Aivan erityisesti tunnelma sähköistyi, kun esiin tuli kysymys sateenkaariparien vihkimisestä ja siunaamisesta. Vastaukset kysymykseen tuntuivat kiinnostavan myös yleisöä.

Yhden yleisökysymyksen teki Espoon hiippakuntadekaani Kai Peltonen, ja se koski Espoon tuomiokapitulin yksimielistä päätöstä antaa sateenkaariparin siunanneelle papille varoitus. Ehdokkailta kysyttiin, kuinka he äänestäisivät, jos samanlainen tapaus tulisi vastaan.

Juntunen ja Holma sanoivat, että olisivat antamassa samaa rangaistusta kuin ensimmäisellä kerralla.

Hintikka sanoi, että ei olisi saman rangaistuksen kannalla, koska se ei välttämättä vaikuta papin tulevaan käytökseen ja lisäksi lähettää surullisen viestin yhteiskuntaan päin. Huovinen oli samaa meiltä Hintikan kanssa.

Juntunen sanoi, ettei voisi olla siunaamassa samaa sukupuolta olevia pareja, koska hänellä ei ole Raamatun valossa varmuutta, että se olisi Jumalan tahto. Raamatussa puhutaan miehestä ja naisesta, ja kirkolla on valtuutus vain heidän liittonsa siunaamiseen.

Yksi yleisökysymys koski mahdollisuutta laajentaa niiden joukkoa, jotka saavat äänestää piispasta. Miksi kuukauden pappina ollut saa äänestää, mutta 20 vuotta diakonina ollut ei, kysyttiin.

Ehdokkaat olivat hämmentyneitä kysymyksen edessä, sillä sen tulkittiin liittyvän diakonaattiin eli uuteen vihkimysvirkaan, josta kellään ei ollut selvää käsitystä tai mielipidettä. Kukaan ei suoraan vastustanut äänestäjäjoukon laajentamista, vaikka näki siinä myös ongelmia esimerkiksi maallikkojen ja työntekijöiden välisen painoarvon suhteen.

Paneelissa puhuttiin myös kasteesta, kirkon ykseydestä, tasa-arvosta ja uskontojen kohtaamisesta. Yleisökysymyksessä kysyttiin myös, antaisiko piispa kirkon muslimien vai Luther-säätiön käyttöön. Leena Huovinen antaisi sen molemmille. Sammeli Juntunen sanoi, että jos ei ole pakko, niin ei kummallekaan, mutta jos olisi pakko, niin sitten Luther-säätiölle.

Seuraavat piispapaneeli ovat Lohjalla 19.9. ja Espoossa 20.9.

Lue lisää paneelista 20.9. ilmestyvästä Kotimaasta.

Kuva: Olli Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.

36 kommenttia

 • Yksi ero ehdokkaiden välillä oli selvä: naiset vastaan miehet. Monissa kysymyksissä miesehdokkaat olivat sääntöuskovaisempia ja korostivat järjestystä ja kirkon perinnettä eri tavoin kuin naisehdokkaat. Lainaus.

  Tämä on oleellinen kysymys! Olla joustava vai uskollinen? Joosualle sanottiin: OLe luja ja rohkea!

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Joustava on lujempi kuin jäykkä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • MP! Onko sellainen joustavuus hyvä, joka tuli parien siunaamisessa esille. Kun alettiin puhua, niin ääni kertoi, niitähän on tehty jo kauan? Uskollisuus ei ole jäykkyyttä. Olisi kaikille parempi, että uskollisuutta olisi enemmän. Silloin asiat tapahtuvat oikeassa järjestyksessä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “Uskollisuus ei ole jäykkyyttä.” Tämä riippuu siitä, mille ollaan uskollisia, säännöille ja järjestykselle sinänsä vai niiden tarkoitukselle – sille mitä varten säännöistä on sovittu ja järjestys luotu.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Väisänen sanoo:

  Vihkioikeudesta kiinnipitäminen on kirkollemme kallis asia vaikka nykyinen malli tarkoittaa Ihmisten kohtelemista samanarvottomasti sukupuolen perusteella yhden aviolain voimassa ollessa.

  Kallista on myös harkinta kenen puolesta kirkkomme pappi katsoo voivansa rukoilla ja keitä siunata.

  Niin kallista ei ole sitten harkinta vakaumuksen, uskomisen kohteen tai uskonasissa kun pappi itse saisi päättää minkäkinlaisen parin pyynnöstä saattaisi katsoa vihkivänsä ja keitä siunata maistraatin konsensuksen vahvistamisen jälkeen ja nämä tietysti jos kirkolliskokous tulevaisuudessa asiasta päätöksen tekisi papin vapaaehtoisuuslausekkeen kanssa.

  Maistraatin avion konsensuksen vahvistamisen voi hyvin siunata uskova maallikko, ei siihen pappia tarvitse pyytää, ja tämä Lutherin mukaan kun Hän lupasi hengellisen substanssin välittämisen maallikolle ripissä. Näin asia hyvin passaa avioasiassakin varsinkin kun rippi oli Lutherille sakramentti ja mitä se myös on Augsburgin Tunnustuksessa.

  Näin oikea asia kirkolta on luopua vihkioikeudesta tai sitten vihkiä kaikki parit ja tämä ilman papeille muotoiltuja vapaaehtoisuuslausekkeita papin harkinnan, seurakunnan tavan tai jonkun muun mallin mukaan.

  Edellisestä huippu on asia missä luvattiin samansukupuolisen tahtomisen asiaa seurakunnan Jumalanpalveluksessa muistettavan seurakunnan tavan, mallin ja lukijan mukaan. Voiko älyttömänpää harkintaa enää tehdä. Tämähän mahdollistaa rukouksessa kohdistaa asia perinteisen aviomallin statukseen ja jättää asianosaiset ulkopuolelle.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka T Väänänen sanoo:

  “Hintikka sanoi, että ei olisi saman rangaistuksen kannalla, koska se ei välttämättä vaikuta papin tulevaan käytökseen ja lisäksi lähettää surullisen viestin yhteiskuntaan päin. Huovinen oli samaa meiltä Hintikan kanssa.”

  On siinäkin perustelu. Tästäkin asetelmasta nähdään, mitä seuraa sitä kun naispappeus hyväksyttiin. Naispiispaehdokkaat ovat etunenässä sallimassa harhaopit totuuden rinnalle ja lopulta ainoiksi oikeiksi opeiksi.

  Uuden ajan naispiispoja…ja pöh.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Mikä on rangaistuksen tarkoitus, ohjaus parempaan toimintaan vai kosto järjestyksen loukkaamisesta?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Mikä on yleisesti ottaen rangaistuksen tarkoitus? Jos ajat ylinopeutta ja saat sakot, onko se kosto järjestyksen loukkaamisesta? Ei ole. Sakon tarkoitus on ohjata parempaan toimintaan.

   Rangaistusten tarkoitus on muistuttaa laista ja sovitusta järjestyksestä. Ts. lainkuuliaisuuden noudattaminen. Niin myös kirkossa, missä kuuliaisuuden ja esimiesten sekä kirkon järjestyksen noudattamisen luulisi olevan mukisematta selvää.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Antti Hämäläinen sanoo:

  Vähän hassua, että tämä homojen vihkiminen vielä sähköistääilmapiiriä, kun jo tämän Kotimaan palstallakin ehdokkaiden näkemys tähän asiaan on selvitetty aivan riittävästi. On siis kummallista, että suhtautuminen homojen vihkimiseen nostetaan taas joksikin merkittäväksi asiaksi ehdokkaita arvioitaessa. Tästä pitäisi kyllä jo päästä etenemään ja antaa tämän asian olla omassa lokerossaan kun on niin paljon tärkeämpiäkin asioita mistä tulisi keskustella.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka T Väänänen sanoo:

   Homojen vihkimisessä mitataan suhtautuminen Raamatun arvovaltaan ja selvyyteen; eli pidetäänkö Raamattua Jumalan arvovaltaisena ilmoituksena vai ihmisten tulkintana ja todistuksena Jumalasta. Vaikka Raamatun arvovaltaa ei kehdattaisikaan kieltää, Raamatun selkeys kielletään sanoen, että kukaan ei voi omistaa koko totuutta – siksi muka pitäisi sallia moniääninen eli monioppinen kirkko.

   Kysymys homojen vihkimisestä on tässäkin asetelmassa ajankohtainen indikaattori, haluaako piispaehdokas kumartaa yhteiskuntaa vai Jumalaa. Kahden herran palvelijana ei ole mahdollista olla. En kyllä keksi paljoa tärkeämpiä asioita kuin tämä, kun piispoja ollaan valitsemassa. Piispan päätehtäviinhän kuuluu opin totuuden valvonta. Jos piispa ei pitäydy Raamattuun ja kirkon tunnustuspykälään ja sen sijaan huoraa hengellisesti maailman kanssa, hän on kelvoton piispa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Väänänen. “Kysymys homojen vihkimisestä on tässäkin asetelmassa ajankohtainen indikaattori, haluaako piispaehdokas kumartaa yhteiskuntaa vai Jumalaa. Kahden herran palvelijana ei ole mahdollista olla. En kyllä keksi paljoa tärkeämpiä asioita kuin tämä, kun piispoja ollaan valitsemassa”.

   Olen kyllä samaa mieltä kanssasi ja jopa niin,että olen 1980-luvulta asti määrietllyt tämän kysymyksen niin, että kun jossain maassa homoja aletaan vihkiä avioliittoon ylitetään ensimmäinen antikristillinen rajalinja.

   Tästä on sitten paljon seuraaamuksia, kuten Ruotsissa näemme. Siellä arkkipiispa ei pysty enää ottamaan selkeää kantaa islamin hengellisiin juuriin sekä sovittelee koko ajan sanojaan niin, että ero islamin ja kristittyjen Jumalan välillä alkaa häviämään. Tämä synkretismi tulee olemaan lopullinen isku jo nyt kituvalle Svenska Kyrkanille.

   Ajattelen silti, että esimerkiksi Raamatun luomiskertomus syntiinlankeemuksineen ja syntien sovitusoppi olisivat keskeisä puheenaiheita. Uskooko piispakandidaatti edes syntiinlankeemukseen ja Jeesuksen sovitustyöhön. Tässähän kuitenkin on vastaus meidän ihmisten useimpiin ongelmiin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “Kun jossain maassa homoja aletaan vihkiä avioliittoon ylitetään ensimmäinen antikristillinen rajalinja.” Noita ‘ensimmäisiä rajalinjoja’ on varmaan ylitetty vuosisatojen kuluessa monta kertaa. Äkkiä tulee mieleen maakeskeisestä maailmankuvasta irtautuminen ja rotusorron lopettaminen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka T Väänänen sanoo:

   Antti Hämäläinen, esititkin tosi tärkeitä kysymyksiä: “Uskooko piispakandidaatti edes syntiinlankeemukseen ja Jeesuksen sovitustyöhön.” Näistä onkin toisaalla ollut keskustelua, kun jotkut ovat todenneet synergismin oikeaksi lähestymistavaksi ja kieltäneet sijaissovituksenkin. Ristin teologia halutaan korvata kunnian teologialla ja sen mukaisella sovitusopilla.

   Toivottavasti joku hoksaa näitä kysellä tulevissa panelikeskusteluissa ja haastatteluissa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti.”Noita ‘ensimmäisiä rajalinjoja’ on varmaan ylitetty vuosisatojen kuluessa monta kertaa. Äkkiä tulee mieleen maakeskeisestä maailmankuvasta irtautuminen ja rotusorron lopettaminen”.

   No tässä tarkoitan sitä, että kun Jumalan sanasta luovutaan ja näin Jumalalle käännetään selkä, meidän aikanamme seurauksena on monenlaisia moraalisia ongelmia, joista yksi on homseksuaalisuuden lisääntyminen yhteiskunnassa.

   Room 1:18-32 kuvaa tätä luopumuksen mekanismia, joka on minusta siis nyt ajankohtainen. Voin kyllä ajatella, että näin on voinut tapahtua muulloinkin, kun Jumalalle on luopumuksessa käännetty selkä. Tässä on siis kyse Jumalan tuomioista joita luopumus tuo tullessaan. Tässä toisaalta sanotaan, että “Jumala jättää ihmiset kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia”, j28. Näin heidän oma käyttäytymisensä on tuomio. Lihallisuudessa itsessään on sen oma tuomio ilman että Jumala tekee mitään. Synnintekijä siis tuhoaa itse itsensä, koska synti erottaa meidät Jumalasta ja pelastuksesta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jusu Vihervaara sanoo:

   Homoseksuaalisuuden “lisääntyminen” yhteiskunnassa ei ole moraalinen ongelma. Eikä se ole ongelma ensinkään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Kun ollaan huolestuneita Jumalan sanasta luopumisesta, on helppo löytää kohta, josta joku toinen näyttää luopuneen. Silloin olisi syytä miettiä, onko itse luopunut jostain muusta, kenties olennaisemmasta Jumalan sanasta?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Pentti. “Kun ollaan huolestuneita Jumalan sanasta luopumisesta, on helppo löytää kohta, josta joku toinen näyttää luopuneen”.

   Minä en puhu yksittäisestä sanan paikasta enkä kenestäkään erityisesti , vaan asenteen muuttumisesta koko Raamatun ilmoitusta kohtaan. Kun Jumalan sanan vaikutus yhteikunnassa vähenee, tuottaa se vääjäämättä erilaista degeneroitumista ihmisten käytökseen kaikilla tasoilla. Homous on vain yksi tällainen asia, ja siiinäkin nimenomaan sellainen “rietas hupailu” mikä oli käynnissä esim. San Franciscossa 1980-luvulla ennenkuin maailmanlaaljuiseksi levinnyt AIDS -epidemia alkoi sieltä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jusu Vihervaara sanoo:

   Antti Hämäläinen: “San Franciscossa 1980-luvulla ennenkuin maailmanlaaljuiseksi levinnyt AIDS -epidemia alkoi sieltä.”

   HIV-pandemian alkulähteenä pidetään Kongon demokraattista tasavaltaa 1920-luvulla. Kinshasa oli tuolloin Keski-Afrikan kaupan solmukohta ja sen rakennustyömaat keräsivät paljon miehiä, mikä lisäsi irtosuhteita. Samaan aikaan kaupungin seksityöläisten asiakasmäärät kasvoivat ja injektioneulojen desinfiointi paikallisella terveysasemalla laiminlyötiin.

   HI-virus on muunnos simpanseilla esiintyvästä SI-viruksesta, jonka arvioidaan syntyneen kahden apinaviruksen yhdistelmänä vähintään satatuhatta, jopa miljoona, vuotta sitten. Miten ja miksi siitä on kehittynyt ihmisiin tarttuva virus juuri 1900-luvun alussa, ei ole tiedossa kuten ei myöskään se, miksi apinoille suhteellisen harmiton virus on ihmiselle niin vaarallinen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “Minä en puhu yksittäisestä sanan paikasta enkä kenestäkään erityisesti , vaan asenteen muuttumisesta koko Raamatun ilmoitusta kohtaan.” Tämä olisikin mielenkiintoinen teema keskusteltavaksi. Totean vain, että asenteet Raamatun ilmoitukseen ovat vaihdelleet aikojen kuluessa. Sanainspiraatioon uskovat fundamentalistit eivät edusta mitään ‘perinteistä ja oikeaa’ käsitystä Raamatun luonteesta Jumalan ilmoituksena.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “Sanainspiraatioon uskovat fundamentalistit eivät edusta mitään ‘perinteistä ja oikeaa’ käsitystä Raamatun luonteesta Jumalan ilmoituksena.”

   -Itse en usko sanainspiraatioon vaan asiainspiraatioon. Nähdäkseni Raamatun tarkoitus ei ole listata meille kiellettyjä ja sallittuja asioita, vaan kertoa miten asiat ovat. Raamatussa tulee kyllä ilmi mikä avioliitto on.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Nimimerkki Vihervaara. “Antti Hämäläinen: “San Franciscossa 1980-luvulla ennenkuin maailmanlaaljuiseksi levinnyt AIDS -epidemia alkoi sieltä.”

   Koko lauseeni siis on tässä. “Homous on vain yksi tällainen asia, ja siiinäkin nimenomaan sellainen “rietas hupailu” mikä oli käynnissä esim. San Franciscossa 1980-luvulla ennenkuin maailmanlaaljuiseksi levinnyt AIDS -epidemia alkoi sieltä”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Martti Pentti. “Sanainspiraatioon uskovat fundamentalistit eivät edusta mitään ‘perinteistä ja oikeaa’ käsitystä Raamatun luonteesta Jumalan ilmoituksena”.

   Missä ne tällaiset sanainspiraatioon uskovat fundamentalistit piileskelevät? Minä en tunne sellaisia. Tunnen toisaalta sellaisia paljonkin, jotka tahtovat ymmärtää Raamatun sanomaa ja osaavat käyttää erilaisia käännöksiä ja sanakirjoja apunaan. Room 12:2 mielen uudistus viittaa kykyyn ajatella itse omilla aivoilla, analysoida, vetää johtopäätöksiä Pyhän Hengen “voitelussa”. Tämä on luovaa puuhaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jusu Vihervaara sanoo:

   Hämäläinen, eiköhän täällä jokainen osaa kommettisi lukea vaikka en jokaista sanaa kopioisi vastaukseeni. Kommenttiini pandemian (=maailmanlaajuinen epidemia) synnystä ei vaikuta se, kuinka pitkän pätkän kirjoitustasi kopioin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Nimimerkki Vihervaara. “Kommenttiini pandemian (=maailmanlaajuinen epidemia) synnystä ei vaikuta se, kuinka pitkän pätkän kirjoitustasi kopioin”.

   No senverran kuitenkin, että puhuimme vähän eri asiasta. Minä puhuin siitä, miten San Franciscon homojen tunnetusti riettaat rellustelut päätyivät siihen, että Aids-epidemia räjähti siellä kuin kaamea kuolemaa lylvänyt pommi. Tällähän oli sitten maailmanlaajuiset seuraukset.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jusu Vihervaara sanoo:

   Hämäläinen, minulla ei ole yhtä hyvää omakohtaista kokemusta San Fransiscon homojen riettaudesta kuin sinulla, joten en osaa sitä kommentoida. Olen kyllä siellä käynyt, mutta minulta jäi rietastelut kokematta.

   Sen sijaan HIV-pandemian alkuperästä uskon olevani oikeassa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Nimimerkki Vihervaara. “Hämäläinen, minulla ei ole yhtä hyvää omakohtaista kokemusta San Fransiscon homojen riettaudesta kuin sinulla, joten en osaa sitä kommentoida. Olen kyllä siellä käynyt, mutta minulta jäi rietastelut kokematta”.

   Mistä luulet, että minulla on omakohtaista kokemusta San Franciscon homojen riettailuista. Useimmat muutkin maailman tapahtumat opimme uutisten välityksellä, niin tästäkin asiasta olen jostain lukenut. Siellä ei tainnut mitkään homojen parisuhdespesialistit saada ääntään kuuluviin vaan karnevaalimeininki oli homopiireissä vallalla. Kunnes tuli AIDS.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  Mielestäni on surullista ja jopa kohtalokasta, jos joku äänestäjä äänestää vain sen perusteella, miten piispaehdokas suhtautuu spn-avioliittoon vihkimiseen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jusu Vihervaara sanoo:

   Kaikki avioliitot ovat Suomessa nykyään sukupuolineutraaleja. Avioliittolaki ei aseta ehtoja kihlaparin sukupuolille. Suomessa ei vihitä erikseen sukupuolineutraaliin ja sukupuoliepäneutraaliin avioliittoon.

   Mitä sitten tulee yksittäisten parien vihkitilaisuuksiin, vihkiparin kummallikin osapuolella on juridinen sukupuoli. Suomessa ei tällä hetkellä ole mahdollista olla sukupuoleton tai muunsukupuolinen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “Kaikki avioliitot ovat Suomessa nykyään sukupuolineutraaleja.”

   -Sukupuolineutraalius on kehitetty ymmärtääkseni sensisältöiseksi käsitteeksi, että sukupuolella ei ole merkitystä. Suomen valtio otti kannan, että avioliitossa olevien sukupuolella ei ole merkitystä.

   Mutta tässä on kyse kirkollisesta avioliittoon vihkimisestä. Johon liittyy avioliittoteologia, ja Jumalan asettama liitto miehen ja naisen välille. Tätä on käsiteltävä raamattukysymyksenä, ei juridisena.

   Omat raamatunselityksesi tässä asiassa menivät kyllä aika lailla metsään… :) Joten parempi varmaan ottaa kantaa vain yhteiskunnalliseen avioliittolakiin, sitten kun on taas puhe siitä. Eli ei nyt.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jusu Vihervaara sanoo:

   Sukupuolineutraaliuus tarkoittaa sitä, että sukupuolella ei ole merkitystä. Esimerkiksi tieliikennelaki on sukupuolineutraali. Samat liikennesäännöt koskevat miehiä ja naisia.

   Onhan se vähän tuollainen akateeminen termi, jossa yhteen sanaan on haluttu sisällyttää tuo koko merkityssisältö.

   Termillä ei ole kuitenkaan mitään tekemistä seksuaalivähemmistöjen kanssa. Homoparia ei vihitä sukupuolineutraaliin avioliittoon kuten heteropariakaan ei vihitä sukupuoliepäneutraaliin avioliittoon. Ihmisiä vihitään edelleenkin avioliittoon.

   Kommentillani ei ole mitään tekemistä Raamatun kanssa ja mielipiteesi raamatuntulkinnastani on tietysti omasi enkä lähde mielipidettäsi sen kummemmin arvioimaan, koska se ei aiheeseen liity.

   Pointtini oli se, että Salme käyttää kovin omituisia termejä, jotka eivät tarkoita sitä, mitä hän haluaa sanoa. Kunnollisella suomenkielellä tuo virkkeen viimeinen lause kuuluisi: miten piispaehdokas suhtautuu samaa sukupuolta olevan parin vihkimiseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Risto Korhonen sanoo:

   Salme, mitä tarkoitat sillä, että äänestäminen tuolla perusteella on kohtalokasta?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Salme Kaikusalo tarkoittanee, että suhtautuminen vihkimiseen käy perusteeksi, mutta ei saa olla ainoa valintaperuste. On helppo olla samaa mieltä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Martti Pentti,

   noin tarkoitin kuten sanoit.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Jouni Turtiainen sanoo:

  Olli Seppälä / K24: “Holma ja Juntunen vaikuttivat vastaustensa perusteella olevan Hintikkaa ja Huovista jäykempiä kokeilemaan uusia tapoja puhua uskosta ja käyttämään uusia sanoja vanhojen sanojen paikalla.”

  Asioita voi kuulla monella tavalla. Varsinkin, jos on julkisesti sitä mieltä, että piispanvaalissa miesten olisi syytä väistää.

  Jos perinteinen tapa puhua uskosta merkitsee sitä, että fokuksessa on Kristus ja hänen tekonsa eikä ihminen kokemuksineen, niin tiedän kyllä itse, ketä äänestän. Mutta minähän olenkin mies. Enkä keksi tähänkään mitään uusia sanoja. Pitäisikö?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Vaikka olen nainen, niin mielestäni “Jos perinteinen tapa puhua uskosta merkitsee sitä, että fokuksessa on Kristus ja hänen tekonsa eikä ihminen kokemuksineen,” niin tuo on vahva perustelu ehdokasta äänestettäessä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Erkki O Auranen sanoo:

  Juu Vihervaaran kommenteilta putosi pohja pois huomasin että se onkin nimimerkki, eli se ei olekaan todellinen henkilö. Missä avoimuus ja läpinäkyvyys kun muut kirjoittavat omalla nimellään? Häpeääkö “Jusu” itseään?

  Ilmoita asiaton kommentti