Asiakaslehdet

Kotimaa Oy:n asiakaslehtiyksikkö tuntee seurakunta- ja järjestölehtien sisällön ja muotoilun haasteet vuosikymmenten kokemuksella. Tuotamme lehtien julkaisijoille monipuolisia graafisen tuotannon ja lisärahoituksen palveluja. Lehtiuudistukset, lehtitaitto ja kuvankäsittely eri vaiheineen kuuluvat palvelutarjontaamme. Sisällöntuotanto- ja toimitusjärjestelmäpalvelumme varmistavat sujuvat lehdenteon prosessit julkaisijoille.

Ilmoitusmyynnillä tapahtuva julkaisutoiminnan lisärahoittaminen kuuluu palvelutarjontaamme.  Ymmärrämme, että ilmoitusmateriaalin tulee olla linjassa lehden arvomaailman kanssa. Laaja valtakunnallinen asiakastuntemuksemme ja vuosien myötä kertynyt asiakastieto auttavat yhdistämään ilmoittajien ja julkaisijoiden tavoitteet.

Painamisen ja jakelun yhteishankinta poistui palveluvalikoimastamme vuoden 2017 alusta alkaen.