Kirjoittajan Veikko Vilmi blogit

Jukolan viestit perinnettä

Olemme seuranneet tarkkaan, mitä Suomessa tapahtuu. Tiedämme myös sen, että tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä ja rouva...

J. V. Snellman ja sivistys

Usein kysytään ehkä perustellusti, millä tavoin kohtaamme toisemme sivistyneesti. Mitä sanoja  viljelemme puheissamme? Kotien...

Veteraanipäivä ja juhlavuosi

Yhteiskunnallisten asioiden päätöksiä on arvioitu kansallisen veteraanipäivän kynnyksellä. Tarkkaan on pohdittu myös, mitä...

Pääsiäisen aika hiljentää

Pääsiäinen on kristillisen perinteen juhla, joka on antanut uuden sisällön esikristilliselle kevään juhlalle. Keväisen luonnon...

Maakuntavierailut - Kuopio esillä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä ja rouva Jenni Haukiolla on tarkoitus kiertää  Suomen maakunnaat itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden...

Juhlavuotena toimitaan

Historiaa käsitteleviä tapahtumia on vietetty. Kuopion kaupungintalolla kokoonnuttiin 14.3.2017 klo 17.00 alkaen Kuopion...

Juhlavuosi ajankohtainen

Nyt juhlavuonna ollaan aktiivisia täydentämään kulttuuritarjontaa, joka sisältää esimerkiksi historiikkien tekemisiä. Kirjoittajista...

Historiasta opittavaa

Historiaa käsittelevät tapahtumat ovat ajankohtaisia. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Kuopion kaupungintalolla kokoonnutaan...

Merkkihenkilöitä muistellaan

Nyt juhlavuonna 2017 nostetaan esille tärkeitä henkilöitä. Tässä kirjoituksessa muistellaan Uno Cygnaeusta, joka on ollut...

Lahden MM-kisat lähestyvät

Olemme seuranneet tarkkaan, miten eri tahoilla valmistaudutaan MM-hiihtotapahtumaan, joka on lähiaikoina Lahdessa. Muistelemme...

Liikenneselvitystä seurattiin

Äskettäin seurattiin viestimien kautta esitystä, joka käsitteli liikenneselvitystä. Asiaan liittyvä kiire ajattelutti. Sosiaali-...

Tuomaasta Nuuttiin

"Tuomaasta Nuuttiin" -artikkelissani  tarkastelen joitakin jouluun liittyviä asioita melko yksityiskohtaisesti. Kirjoitukseni...

Joulua on vietetty

Joulua on vietetty. "Kauneimpia joululauluja" on perinteisesti laulettu kirkoissa ja muissakin paikoissa. Päätöksenteon arvopohjaa...

Educa-messut tulossa

Pisa-tutkimukset ovat olleet esillä. Julkisuudessa on pohdittu matematiikan, luonnontieteellisten aineiden ja lukemisen opettamisen...

Itsenäisyyspäivänä

Itsenäisyyspäivänä muistellaan "maan historiallisia vaiheita ja koettelemuksia". Arvioidaan myös tulevaisuutta koskevia ratkaisuja,...

Päätökset ja koulutus

Meneillään olevan kirkkovuoden aikana toteutetaan kirkon tehtäviä ja muistellaan henkilöiden aikaansaannoksia. Opilliset...

Juhlavuodet puhuttavat

Historian tapahtumia ja henkilöitä tutkittaessa Martti Luther yhdistetään "teeseihin". Wittenbergin kirkon oveen vuonna 1517...

Ulkopolitiikka kiinnostaa

  Merentakaista vaalitapahtumaa on "sulateltu". Huomataan, että "monien kommentoijien ennusteet eivät pitäneet". Tiedotusvälineetkin...

Aleksis Kiven päivänä

Seitsemän veljestä - teos on ajankohtainen suomalaisen kirjallisuuden päivänä. Yhteiskunnalliset kysymykset ja ratkaisut...

Ulkopolitiikasta keskustellaan

Jukolan viestitapahtuma on suoritettu. Kartan lukemisen taito on ollut tärkeä, että rastit löytyivät. Ulkopolitiikan alueella...

Lappee - Jukola tulossa

Jukolan vuotuiset suunnistuskilpailut ovat muodostuneet perinteeksi, ainakin niille, jotka osallistuvat kilpailuihin. "Kuopio...

Vappuna keskustellaan

Vappuna, suomalaisen työn päivänä, käydään toreilla. Kuunnellaan, mitä poliittiset tahot esittävät Suomen hyväksi tekemästään...

Työmotivaatio

Ajattelu ja toiminta ovat yhteydessä toisiinsa. Tapahtumat virittävät keskustelua. Mietitään esimerkiksi, millä tavoin kotouttaminen...

Veteraanipäivä tulossa

Ulkopolitiikkaan kiinnitetään huomiota kansallisena veteraanipäivänä. Juhlatilaisuuksissa seurataan tarkkaan ohjelmaa. "Veteraanin...

Päätöksenteko koetteella

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan ohella mietitään sisäpolitiikan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ratkaisuja....

Suomen kielen päivänä

Nyt vietämme Mikael Agricolan päivää, joka on samalla tärkeä suomen kielen päivä. Perustellusti voidaan kysyä, millainen...

Pääsiäinen ja musiikki

Pääsiäistä valmistellaan ja liturgisten värien merkitystä mietitään. Pääsiäistä koskevat tapahtumat muistuvat herkästi mieleen...

Pääsiäinen ja yhteiskunta

Historiasta muistamme Mikael Agricolan, joka on ollut suomenkielisten tuotosten kehittäjä. Hänen uudissanojaan on pääsiäinen,...

Luonto, maasto ja ladut

Erilaiset asiat nousevat esille käytännön tilanteissa. Lumityöt ovat olleet "hyötyliikuntaa", kun lunta on joutunut siirtelemään....

Laskiaistiistaina

Monet muistavat, että perustuslakivaliokunta puuttui sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksentekoon. Jälkeenpäin kysytään:...

Turvallisuus ja päätöksenteko

Eduskunta määrittää Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan. Se ottanee perusteellisesti kantaa selontekoihin, joita käsitellään...

Kokoukset ovat erilaisia

Vuosi on vaihtunut, jolloin arvioidaan mielellään edellisen vuoden tapahtumia ja saavutuksia. Viestintävälineiden kautta...

Seminaarit ja turvallisuus

Päätöksenteko on merkittävä tekijä ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioiden hoitamisessa. Tehtävät johtopäätökset ovat yhteydessä...

Vuosi vaihtunut odotuksin

Ajattelu ja toiminta ovat yhteydessä toisiinsa. Ajankohtaiset tapahtumat virittävät keskustelua. Mietitään, millä tavoin...

Musiikki puhuttelee

Historian tapahtumia arvioidaan eri tavoin. Esimerkiksi juhlapuheissa veteraanit nostetaan esille. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Kirjoittaja

Veikko Vilmi
Veikko Vilmi

VEIKKO VILMI Dosentti, YTT, KT Suomen tietokirjailija. Osoitteesta http://www.veikkovilmi.fi linkkiyhteydet artikkeleihini ja profiiliini. Asun Kuopion Inkilänmäen kaupunginosassa, Kiuruntie 11 70340 Kuopio. Itä-Suomen yliopiston sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentti. Muita tutkintoja: YTL, KM, HuK, Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti. Oulun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston alumni. Tieteelliset artikkelit ja esitykset kansainvälisissä konferensseissa. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. EUSE-, MAOL- OSJ- ja Tutkiva opettaja- järjestöt. Reserviupseeriyhdistys- MPK - ja VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Toimitsija Kuopio - Jukola 2014 suunnistustapahtumassa. Olen kirjoittanut useita yhteiskunnan päätöksentekoa ja palveluja koskevia artikkeleita muun muassa Uuden Suomen ja Savon Sanomien verkkosivuille ja lehtiin. Olen nostanut esille veteraanien kuntoutusasioita Uuden Suomen vaalikiertueella ja perheiden tukemisasioita YLE:n ja Savon Sanomien yhteisellä vaalitorilla Kuopiossa. Pidän tärkeänä: Perheet ovat tukemisen arvoisia. Vanhuspalvelujen ja omaishoitajien kysymykset on ratkaistava. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus on sisäistettävä päätöksenteossa. Koulutuspalvelujen kehittämisen laadulliset ratkaisut ovat tärkeitä. Seurakunnan toiminnassa on hyvä teema: "Kotikirkko - Lämmin lähiyhteisö." Tieteellinen referee-artikkeli: Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Suomen juhlavuonna 2017 on painettu historiikkijulkaisu (myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio.