Globaaliin talouteen perustuvan järjestelmän romahdus Johanneksen Ilmestyksessä

Destruction Of Babylon (Revelation 18) - YouTube

1 Tämän jälkeen näin taas yhden enkelin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja hänen kirkkautensa valaisi koko maan. 
2 Hän huusi kovalla äänellä: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut pahojen henkien tyyssija ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien lintujen pesäpaikka. 
3 Sen porton viiniä, vihan viiniä, ovat kaikki kansat juoneet, kaikki maailman kuninkaat ovat irstailleet hänen kanssaan, ja kaikki maailman kauppamiehet ovat rikastuneet hänen vauraudestaan ja ylellisestä elämästään." 
4 Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi: "Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään.
5 "Hänen syntiensä röykkiö ulottuu jo taivaaseen asti, eikä Jumala unohda hänen pahoja tekojaan.
6 Tehkää hänelle niin kuin hän on tehnyt muille, maksakaa kaksin verroin hänen teoistaan. Siihen maljaan, johon hän on toisille juomansa sekoittanut, sekoittakaa häntä itseään varten kahta katkerampi juoma.
7 Minkä hän on mainetta ja rikkautta ahnehtinut, saman verran antakaa hänelle tuskaa ja murhetta. Hän vakuuttelee yhä itselleen: 'Minä olen kuningatar ja istun valtaistuimella. Leski en ole, surua en ikinä koe.' 
8 Sen tähden häneen iskevät yhtenä ja samana päivänä kaikki hänelle langetetut vitsaukset, rutto, murhe ja nälkä, ja hänet poltetaan tuhkaksi. Väkevä on Herra Jumala, joka hänet on tuominnut! 
9 "Maailman kuninkaat, jotka ovat hänen kanssaan irstailleet ja mässäilleet, itkevät ja valittavat häntä, kun näkevät savun nousevan hänen roviostaan. 
10 He seisovat loitolla, kauhuissaan siitä, miten häntä piinataan. He sanovat: -- Voi sinua, suuri kaupunki! Voi sinua, Babylon, mahtava kaupunki: hetkessä tuli sinun tuomiosi. 
11 "Maailman kauppamiehet itkevät ja surevat häntä, sillä enää ei kukaan osta heidän tavaroitaan. (Ilm. 18)

Suuri Babylon, maailman porttojen ja iljetysten äiti

Mikä on "suuri Babylon", maailman porttojen ja iljetysten äiti? Tekstikontekstista voidaan päätellä, että se on ainakin maailmankaupan keskus, vrt. jae 11. Lisäksi se on myös voimakkaasti taloudellisiin arvoihin perustuva maailmanlaajuinen kulttuuri, jae 3. Suuren Babylonin kukistuminen kuvaa globaalin talouden ja siihen perustuvan kulttuurin tuhoa. Maailman kuninkaat ja kauppamiehet itkevät ja surevat sen kukistumista, jakeet 9-11. Maailman kauppa pysähtyy, jae 11b. Murhe on suuri, koska mahdollisuus vaurastumiseen on mennyt ja siitä johtuvat suuret taloudelliset tappiot ovat näköpiirissä.

Babylonin "syntien röykkiö" ulottuu jo taivaaseen asti, eikä Jumala unohda hänen pahoja tekojaan, jae 5. Myös aikojen alussa ihmiset yrittivät yhdistää voimansa ja uhmata Jumalaa rakentamalla tornin, jonka huippu oli taivaassa, 1.Moos. 11:1-9. Taivaaseen asti kurottaminen kuvaa sitä, miten ihminen on alusta asti yrittänyt tehdä itsestään Jumalan vertaisen, 1.Moos. 3:5. Ensimmäinen yritys ehkäistiin kielten sekoituksella ja ihmiset hajautettiin kaikkeen maailmaan. Nyt tässä viimeisessä yrityksessä ihmiset pyrkivät jälleen yhdistämään voimansa maailmanlaajuisesti. Puhutaan globalisaatiosta, eli maailman integraatiosta. Myös tämä viimeinen yritys estetään ja sitä kuvataan Ilmestyskirjan 18. luvussa. Suuren Babylonin syntien mitta on tullut täyteen. Se on ahnehtinut mainetta ja rikkautta, mutta saa nyt samalla mitalla tuskaa ja murhetta, jae 7.

Babylon on Ilmestyskirjassa myös hengellinen portto, koska langennut ja Jumalasta luopunut kristikunta on ollut mukana rakentamassa tätä jumalatonta ja materialismiin perustuvaa kulttuuria. Kun Jumalan pelastama kansa kääntää hänelle selkänsä ja liittoutuu maailman ja sen kuninkaiden kanssa, siitä tulee Raamatun mukaan portto. Portosta sanotaan, että sen käsiä tahraa profeettojen ja pyhien veri, jae 24. Se on syyllistynyt myös Jumalan omien vainoihin. Kirkkohistoria ja marttyyrien veri todistavat tämän todeksi.

Portto ei kuitenkaan myönnä lankeemustaan, vaan uskottelee olevansa yhä Jumalan valittu edustaja maan päällä sanoen; minä olen kuningatar ja istun valtaistuimella, leski en ole, surua en ikinä koe. Kuitenkin sen tuomio tulee hetkessä.

Babylonia kutsutaan myös suureksi ja mahtavaksi kaupungiksi, jae 10. Se on siten maallinen, pahan vallassa olevan maailman vastine taivaalliselle pyhälle kaupungille, uudelle Jerusalemille.

Babylonin tuomio tulee hetkessä

Babyloniin iskevät "yhtenä päivänä" hänelle langetetut vitsaukset, rutto, murhe ja nälkä, jae 8. Tuomio tulee yhtäkkiä, hetkessä, jae 10b. Ruttoa seuraa murhe taloudellisten tappioiden takia, koska kaupankäynti estyy. Lopulta talouden romahdusta seuraa myös nälkä.

On huomattava, että Raamatussa sanaa "päivä" käytetään kuvaamaan paitsi vuorokautta tai sen valoisaa aikaa, myös pidemmistä ajanjaksoista puhuttaessa. Esimerkiksi pelastuksen aikaa kutsutaan pelastuksen päiväksi, 2.Kor. 6:2. Jakeen 8 ilmaisu "yhtenä ja samana päivänä" kuvaa siten tiettyä Babylonin tuhoon liittyvää ajanjaksoa. Ilmestyskirjassa mainittuja ajanjaksoja ovat esim. 1260 päivää ja 42 kuukautta. Lopuksi em. vitsausten jälkeen Babylon vielä poltetaan tuhkaksi, jae 8. Se kuvaa tuomion ajan loppua, mistä kertoo myös profeetta Malakia VT:n viimeisessä luvussa;

Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. (Mal. 4:1)

Nykyisen sotatekniikan valossa siinä kuvataan laajaa ydinsotaa. Se polttaa profeetta Malakiaan mukaan kuitenkin vain jumalattomat.

Porton jättäminen

Babylonin tuomion julistamisen jälkeen taivaasta kuuluu vielä toinenkin ääni, joka kehoittaa Jumalan omia jättämään portto Babylon, jae 4. Siihen mainitaan kaksi syytä, ensiksi etteivät Herran omat joutuisi ottamaan enää osaa sen synteihin, ja toiseksi, etteivät he joutuisi enempää alttiiksi Babylonia vielä kohtaaviin vitsauksiin.

Paavali toteaa Toisessa korinttilaiskirjeessä; Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä?  Voivatko Kristus ja Beliar (Saatana) olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan. (2.Kor. 6:14-15 ja 17)

Ilmestyskirjan kuvauksessa on kyse seurakunnan ajan lopulla tapahtuvasta rikkaviljan ja vehnän erottamisesta toisistaan kristillisessä kirkossa. Jeesuksen vertauksen mukaan niiden tuli antaa kasvaa yhdessä viimeiseen elonkorjuuseen asti, Matt. 13:24-30. "Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Kun sen aika tulee, minä sanon korjuuväelle: Kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin. Mutta vehnä korjatkaa aittaani." (Matt. 13:30)

Tämä aika tulee Babylonin tuomion yhteydessä. Vehnä erotetaan rikkaviljasta siksi, että se ei joutuisi kohtaamaan enempää Babylonia vielä jatkossa kohtaavia vitsauksia. Jeesus puhuu toisen tulemuksensa ajasta mm. Luukkaan 21. luvussa. Hän toteaa siitä; Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät, jakeet 25-26 . 

Sitten Jeesus jatkaa; Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä, jae 28. Ja vielä hän lisää; Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne (kr. ekpheugo) tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä, jae 36.

Jeesuksen mukaan hänen omiensa tulisi valvoa ja rukoilla voimaa paeta pois Babylonia kohtaavista lopullisista vitsauksista, joita kuvataan Ilmestyskirjassa. Niitä ovat  luvuissa 8 ja 9 sekä 11:15-19 kuvatut seitsemän pasuunaa sekä luvuissa 15 ja 16 kuvatut seitsemän Jumalan vihan maljaa.

Mihin Jeesuksen omat voivat näitä tuomioita paeta, koska ne koskevat koko maailmaa? Vastaus on Luuk. 21:36 mukaan "seisomaan Ihmisen Pojan eteen". Tämä tarkoittaa seurakunnan ylösottoa ennen Babylonia ja porttoa kohtaavia lopullisia vitsauksia, joilla heitä vielä maan päällä tullaan lyömään, jae 4. Ylöstemmattua seurakuntaa kuvataan Ilmestyskirjassa seuraavasti;

Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa. (Ilm. 7:9)

Sitä kutsutaan myös ensimmäiseksi, eli elämän ylösnousemukseksi. Muut kuolleet nousevat vasta myöhemmin tuomion ylösnousemukseen, Joh. 5:29. Tätä vehnän ja rikkaviljan erottamisen aikaa Jeesus kuvaa myös Matteuksen 25. luvun kertomuksessa viisaista ja tyhmistä neitsyeistä.

Olkaa turvallisella mielellä

Lopuksi Herran omia, Kristuksen pyhiä, kehotetaan synkistä tapahtumista huolimatta iloitsemaan maailmallisen, pahan hallintavallan alla olevan Babylonin tuhosta; "Iloitse sen lopusta, taivas, iloitkaa, kaikki pyhät, kaikki apostolit ja profeetat! Jumala on tuominnut sen, joka tuomitsi teidät", Ilm. 18:20.

Kaikki on sittenkin täydellisesti Jumalan hallinnassa eikä hän hylkää omiaan!

Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman. (Joh. 16:33)

 

26.4.2020

Herran armon sunnuntaina.

 

10 kommenttia

 • Antti Hämäläinen sanoo:

  Korona-aikana on hyvä pohdiskella talousasioita. Mielnkiintoistahan on, että juuri talouden romahtamisen pelko näyttää olevan päälimmäinen huoli joka puolella. Muistan kun meillä Suomessa oli 1990-luvun lama ja turhaan odotimme, että talouden romahtaminen synnyttäisi hengellisen herätyksen. Juuri mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Eikö pääongelma ollutkaan materialismi ja ahneus, joista olisi ollut luonteva mahdollisuus tehdä parannusta. Kai jotkut tekivätkin.

  Minusta kuitenkin näyttää siltä, että talous ja siihen liittyvät kiusaukset eivät ole pahin ongelmamme. Vielä pahempi ongelma on koko ihmismielen turmeltuminen ja mielenelaadun huononeminen. Tässä ahneus on vain yksi ongelma muiden joukossa, vrt 2 Tim 3:1-5.Viimeisten aikojen vaikeudet ovat ihmisluonnon syvenevässä turmeltumisessa ja moraalin kokonaisvaltaisessa romahtamisessa. Tämä tietysti heijastuu talouteen, mutta kaikkeen muuhunkin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  Hienoa, että myös Raamatun viimeinen kirja on viime aikoina otettu keskustelujen kohteeksi. Kiitos sinulle Harri tästä luvun 18 poiminnasta.

  Minäkin olen ymmärtänyt, että Suuri Babylon on jokin maailmanlaatuinen systeemi ja ajattelen samansuuntaisesti kuin sinäkin: ”Babylon on Ilmestyskirjassa… hengellinen portto, koska langennut ja Jumalasta luopunut kristikunta on ollut mukana rakentamassa tätä jumalatonta ja materialismiin perustuvaa kulttuuria… ja liittoutuu maailman ja sen kuninkaiden kanssa”.

  Muinainen Babylon oli todellinen uskonnolinen sekametelisoppa, ja sikäli suurempi versio kuvaa hyvin nykyistä uskontojen kirjoa maapallolla. Luvun 17 jakeessa 3 kerrotaan nuo yhteistyökumppanit: ”kaikki maailman kuninkaat ovat irstailleet hänen kanssaan, ja kaikki maailman kauppamiehet ovat rikastuneet hänen vauraudestaan ja ylellisestä elämästään”. Kautta aikojen valtaa pitävät ovat pyrkineet yhteistyöhön uskonnon valtavirtausten kanssa eikä setelien kahina ole vieras ääni monissa uskonnollisissa piireissä.

  Suuren uskonnollisen porton otteesta kertoo hyvin se, että sillä on todella voimakas ote maailman hallitsijoihin: ”hallitsee maan kaikkia hallitsijoita”.(Ilm17:18) Jae 23 viittaa myös uskonnollisuuteen: ”sinä lumosit noitakeinoillasi kansat ja johdit ne harhaan”.

  Tuo ”noitakeinoksi” (KR92) käännetty sana on alunperin ”pharmakeia”, joka viittaa äkkilukemalta lääkeaineisiin. Strongin sanakirja valistaa asiassa myös seuraavasti: ”sorcery, magical arts, often found in connection with idolatry and fostered by it”. ”Noitakeino” on siis ihan kuranttia tavaraa suomennoksena, sama sana esiintyy Galatalaiskirjeessä ”lihan tekona” noituus ja viittaa oikein hyvin nimenomaan epäraamatullinen hengellisyyteen.

  Sinä Harri ilmeisesti rajoitat Suuren Babylonin vain kristillisyyden vinoutumiin. Minä olen taas ymmärtänyt, että Suuri Babylon koostuu kaikenlaisesta Raamatun Jumalan tahdon vastaisesta hengellisyydestä, varsinaisia noita-akkoja ei tarvita. Perustelen tätä näkemystäni kehoituksella, jonka sinäkin poimit Ilmestyksen 18. luvusta.

  Käsky ”Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani” on tarkoitettu epäilemättä kaikille maapallon asukkaille. Niin sanotuissa kristillisissä maissa on mahdollista lähteä sellaisista ryhmistä, jotka eivät noudata Raamatun sanaa. Mutta mistä lähteä, jos on sattunut syntymään vaikkapa Kiinaan tai Intiaan? Noissa maissa on sentään asukkaita enemmän kuin koko kristityiksi luokiteltu määrä vajaat 2,5 miljardia. Mistä intialainen ”lähtee pois” päästäkseen Kaikkivaltiaan suosioon ja välttääkseen Suuren Babylonin tulevat vitsaukset?

  Mitä ajattelet tästä, Harri? Onko muilla ajatuksia käsitteestä Suuri Babylon?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Saat minultakin pienen vastauksen. Etäisyys Babyloniin otetaan sydämessä, ei maantieteellisenä etäisyytenä. Kun sydämemme kääntyy kokonaan Jumalan puoleen se on ottanut etäisyyden Babyloniin. Emme muutenkan voi palvella Jumalaa ja mammonaa, vrt Matt 6:24b.Vaikka kiipeäisimme mihin pylvääseenmaailman saatutyuksia emme ole sen pyhempiä kuin jalat maassa pysyessämme.Kyse on etäisyydestä, joka otetaan sydämessä. Tämän voi mainiosti tehdä Kiinassa ja Intiassakin, kuten miljoonat kristityt todistavat.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Ihan hyvä vastaus, ajattelen. Kyseessä on ennen kaikkea sisäinen liike ”lähteä ulos” sellaisesta, jonka näkee raamatunvastaisena opetuksena.

   Tarkoitukseni oli sanoa, että tuon askeleen voi tehdä myös sellaisilla alueilla, joissa siirrytään jostakin muun pyhänä pidetyn kirjan opetuksista Raamatun ohjauksen piiriin. Mutta tuon lähdön jälkeen ei voi enää hindupalvontaan millään tavalla osallistua, jos kyseessä on vaikkapa intialainen Suuresta Babylonista lähtijä.

   Suuresta Babylonista lähtemisen näen vain Raamatun Jumalaa häpäisevästä palvonnasta pakenemisena. Mammonan palvonta on sitten asia erikseen, sekin toki Jeesuksen selkeästi kieltämää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Omaa pohdintaa mielenkiintoisen blogin äärellä, kirjoitan, vaikka Harrilta kysyttiin.

   Sieltä ei voi kansa lähteä pois, missä kansaa ei ole. Jumalan kansaa on siellä, missä ollaan Jumalan sanasta synnytty uuteen elämään. Kiinassa ja Intiassa on ollut herätystä jo pitkään ja ennen Kristuksen toista tulemusta evankeliumi on saarnattu kaikille kansoille, kielille ja heimoille , ja pakanain täysi luku on tullut sisälle. Ehkä kehotus on erityisesti niille, jotka ovat jo kauan aikaisemmin Jumalan ilmoituksen tunteneet, Ilmestyskirjan seurakunnat?

   Harri vantannee?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kohdistin kysymykseni paitsi Harrille myös muille. Hienoa, että näkemyksiä on tullut.

   ”Sieltä ei voi kansa lähteä pois, missä kansaa ei ole.” Voihan asian ehkä noinkin ajatella.

   Näinhän tuo kehoitus KR92 mukaan menee: ”Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään.” Ajattelen, että kohderyhmä ”te, jotka olette minun kansaani” muodostuu niistä yksilöistä, jotka haluavat paeta niitä vitsauksia, joita kaikenlainen Jumalan sanan vastainen palvonta kokee aikanaan Jumalalta, kun ”hetkessä tuli sinun tuomiosi”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Suuret näkymät Raamatun profetioiden avautuessa. Jumala on antanut sanansa ja toteuttaa sen tarkasti samoin kuin VT:n ennustukset kaikki täyttyivät Kristuksessa.

   Hämäläisen (Antti) ohje satakuntalaiselle on hyvä, sydämen sanoutuminen irti Baabelista, Raamatun vastaisesta opista.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Suuri Babylon tietysti käsittää koko maailman ja kaikki kansat ja uskonnot. “Minun kansani” käsittää Ilmestyskirjassa Jeesukseen uskovat kristityt, eli nisun, mikä erotetaan lusteesta, eli nimikristityistä. Tämä tapahtuu kristikunnassa lopun ajan elonleikkuussa. Elonleikkuu alkaa suuren Babylonin tuomion yhteydessä, mikä on nyt oven edessä. Kaikki on Jumalan hallinnassa ja toteutuu kirjoitusten mukaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Nimikristityn määritelmä: Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet hengellisesti kuollut. Kristikunnassa ero on ihmissilmälle näkymätön, mutta lopunajan elonleikkuussa se tulee näkyviin. Siitä todistaa mm. kertomus viisaista ja tyhmistä neitsyeistä. Toisilla oli öljyä lampuissaan ja toisilla ei. Vain viisaiden lamput syttyivät palamaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Minusta aina hyvä testi sille, missä kunnossa hengellisesti olemme, on se, miten viihdymme tässä maailmassa, joka ei ole oikea kotimme. Jos viihdymme liian hyvin, on hengellisessä elämässämme varmasti jotain pielessä. Olemme täällä vain lyhyen aikaa kuin pyhiinvaellusmatkalla vailla “pysyvää majaa” kuten uskon esikuvat meille opettavat, Hebr 11.Jos ei tämä perspektiivi ole enää selvä, olemme “baabelissa”.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Harri Ahdesmäki

  Eläkkeellä oleva kirkonpalvelija ja entinen kapiainen, yliluutnantti evp