Iankaikkisuuden perivä status.

Ihmisen täytyy syntyä uudesti!

Miksi täytyy? Mielestäni siksi, että kaikki ihmiset haluavat päästä taivaaseen.

Taivaaseen, Jumalan Valtakuntaan, päästään jo täällä ajassa. Se tulee ihmiseen sisäisesti, uudestisyntymässä.

Jokainen ihminen on syntynyt tähän maailmaan ja siihen viittaa Jeesuksen sanat Joh. 3:4, “.. jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä Jumalan valtakuntaan”

Ihminen syntyy luonnollisesti vain kerran ja Hengestä vain kerran.
Joh. 3:6, “Mikä lihasta on syntynyt, on liha ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki”.

Neljännen jakeen “.. ja Hengestä”, tarkoittaa uudestisyntymää, niinkuin Jeesus 3. jakeessa sen sanoo.

Kaikki luotu katoaa, on tulelle talletettu. Siksi katoava ei voi periä katoamattomuutta.
Se Jumalan valtakunta, joka ihmisessä on tullut uudestisyntymässä, on katoamaton, iankaikkisuuteen kelpaava, nyt näkymätön ihminen. Tuo savisilmille näkymätön voi jo täällä ajassa nähdä iankaikkisuuden:
2. Kor. 4:18, “meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.

Tämä mullistava statuksen muutos, joka kestää iankaikkisuuden tilan taivaassa on tarjottu uudestisyntymässä. Jeesus ja hänen lunastuksensa vastaanottaneet tietävät asian laidan jo täällä ajassa.

72 kommenttia

 • kimmo wallentin sanoo:

  Roto: “Yksikään ihminen ei voi pelastua ilman kastetta, siitä yksinkertaisesta syystä että Aadamin perintönä kaikki ihmiset ovat synnin vallassa.

  Sanaan KAIKKI sisältyvät kaikki ihmiset iästä riippumatta.”

  Roto puhuu puppua, tai sitten ne kaikki miljoonat ihmissukupolvet, jotka ovat eläneet ja kuolleet ennen kuin Jeesus oli syntynytkään, eivätkä tienneet kasteesta – enempää kuin Jeesuksestakaan mitään – ovat kadotuksen omia.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Nin, moniko vanhan liiton uskollinen kastettiin? Mitenkäs sanookaan Raamattu heidän pelastumisestaan, esimerkiksi Heprealaiskirjeessä?

   Nykyisinkin voi käydä niin, ettei lapsikastetta ehditä suorittaa ajoissa. Kätilön ripeyden varassako kuolleen vastasyntyneen pelastuslepää? Tuskin nyt sentään.

   Tänään kuolee eripuolilla maailmaa ihmisiä, jotka eivät tiedä enempää Raamatusta kuin kasteestakaan mitään. Onko iankaikkinen elämä mennyt heiltä sivu suun vain sen vuoksi, että ovat sattuneet syntymään väärään kohtaan maapallolla?

   En tunnista noin epäoikeudenmukaista Jumalaa Raamatun sivuilta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reijo Mänttäri sanoo:

  Tarkoitukseni oli painottaa sitä, minkä näen keskeisimmäksi Raamatun ilmoitukseksi ja siellä Jeesuksen omina sanoina tiivistettynä, kun hän Nikodemukselle selittää, että lihasta syntynyt on liha ja Hengestä syntynyt henki. Siis se osa ihmistä joka on katoamaton ja sen status on oltava uudestisyntynyt, voidakseen periä iankaikkisuuden Jeesuksen seurassa, joka myös on henki niinkuin on Jumalakin.

  Ulkoinen riitti ei pyhitä lihaa eikä varsinkaan henkeä. Ulkoinen toimitus voi kuitenkin olla merkki kuuliaisuudesta ja ilmaisu, että Hän, joka kasteen asetti, niin häntä seuraan.

  Tiukasti ottaen voimme pitää kasteen syrjässä kunnes uudestisynnytään.

  Matias ei voi kirkkonsa opin vuoksi pitää kastetta syrjässä, mitä uudestisyntymään tulee ja Rauli, myös “kirkkonsa” opetuksen vuoksi, haluaa pitää uudestisyntymisen vain harvojen oikeutena.

  Rauli, iankaikkinen elämä ei mene keneltäkää “sivu suun”. On kysymys vain paikasta, missä se vietetään.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Ymmärsinkö Reijo sinut oikein: Saavatko sinun raamatuntulkintasi mukaan kaikki ihmiset iankaikkisen elämän? Onko heidän siis ihan pakko elää ikuisesti, vaikka eivät sitä haluaisi?

   Miksi Kaikkivaltias tuollaiseen pakottaisi?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Rauli, UT:ssa on toistasataa kohtaa, joissa on ilmoitettu iankaikkisesta taivaasta ja iankaikkisesta kadotuksesta, helvetistä. Tässä yksi esimerkki: Mark.9:47, 48, “… Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvettiin, jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu”.

   Olen kyllä selvillä, että järjestösi opetus ohittaa Raamatussa mainitun taivaan ja helvetin. Kumpaankin on miedompia ratkaisuja, sekä monen turva: ei mitään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Kun on kysymys pelastuksesta, niin kastetta ei voi jättää syrjään.

   Kaste on keskeisessä asemassa pelastuksen antamisessa.

   Kaste pelastaa. 1. Piet. 3:21.

   Kasteen sivuuttaminen on samaa kuin Jeesuksen antaman pelastuksen sivuuttaminen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “… sen status on oltava uudestisyntynyt …” ‘Syntynyt’ on menneen ajan muoto. Se ei kuvaa tilaa – statusta – vaan jotain aikoinaan tapahtunutta. Minä olen esimerkiksi syntynyt joitakin kymmeniä vuosia sitten enkä vielä ole kuollut. Tilani on siis se, että elän. Kristitynkin kohdalla on olennaista se, että hän elää Kristuksessa. “Ajatelkaa tekin samoin itsestänne: te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa.”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  Oletko sinä siis sitä mieltä, että Kaikkivaltias kiduttaa ikuisesti ja ihan oikeasti sellaisia, jotka eivät hänen normeihinasa alistu?

  Otit yhden sellaisen esimerkin Raamatusta, jonka katsot tukevan kidutus-helveti opetusta. Aihetta käsittelimme erään toisen otsikon alla. Otan kopion sieltä kysyen, mitä sinä ajattelet seuraavasta tietopaketista.

  Kun Jeesus käytti sanaa, joka käännetään helvetiksi, alkutekstissä lukee geenna. Ja tuon sanan merkitys on hyvin kaukana tietoisuudessa olevien ihmisten vaivaamisesta.

  Avostettu Strongon sanakirja kertoo geennasta seuraavaa: “Hell is the place of the future punishment called “Gehenna” or “Gehenna of fire”. This was originally the valley of Hinnom, south of Jerusalem, where the filth and dead animals of the city were cast out and burned; a fit symbol of the wicked and their future destruction.”

  Jeesuksen helvetti-opetuksen ydintä valaisee hyvin Markuksen evankeliumin lause, jossa Jeesus kertoo helvetistä seuraavaa: “missä ‘mato ei kuole eikä tuli sammu’”(Mark9:48)

  Kuten KR92 asian myös ymmärtää, kyseessä on sitaatti Raamatun vanhalta puolta, Jesajan lopusta. Sieltä käy ilmi Jeesuksen pointti: “He näkevät niiden ruumiit, jotka ovat minusta luopuneet. Mato, joka niitä kalvaa, ei kuole, liekki, joka niitä nuolee, ei sammu.”

  Jeesus kuvasi siis helvetillä totaalista olemassaolosta pois potkimista: jos eivät liekit yllä, sitten madot tekevät lopun viimeisestäkin yksilön jäänteestä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  Sinä Matias esitit ajatuksen siitä, että kaste pelastaa. Ei tuo ole tietenkään aivan tuulesta temmattua, koska 1.Piet3:21 todellakin käyttää tuollaiseen viittaavaa ilmaisua. Lainaan sen KR38:sta:

  ”Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena-joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta.”

  Edellisessä jakeessa kerrotaan, millaisen ”vertauskuvan mukaan vesi pelastaa”. Viitataan Nooan selviytymiseen, jolloin ”kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.” Nooa ei tietenkään pelastunut siksi ja sillä materiaalilla, joka maapallon vedenpaisumuksella peitti. Vesi toimi vain arkkia ja sen henkilökuntaa kannattelevana välineenä.

  Raamattu kertoo Nooan pelastuneen vedenpaisumuksesta siksi, että hän noudatti Kaikkivaltiaan ohjeita. Nooa teki ”juuri niin” kuin Jehova häntä oli käskenyt.

  Uuden liiton puolella meille on annettu ohjeeksi vesikaste, jonka välttämättömyydestä itse Jeesus Kristus antoi meille mallin. Se on samanlaista Jehova Jumalan tottelemista kuin Nooalla oli. Syntejähän Jeesuksen ei tarvinnut Jordaniin liuottaa, koska sellaisia ei Vapahtajassamme ollut. Ja Jeesuksen omatuntokin oli varmasti täydellisen puhdas Isänsä edessä.

  Kun Pietarin kirjeen jae luetaan tarkasti, siitä voidaan havaita, mikä se varsinainen pelastava tekijä on tuon kasteveden takana: ”Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta.”

  Eikö olekin Matias niin, että Golgatan veri se meidät pohjimmiltaan pelastaa eikä kastevesi?

  Kasteen välittämä ”hyvä omatunto Jumalalta” ei suinkaan ole riippumaton jatkosta. Kertoohan Raamattu siitä mahdollisuudesta, että kasteen välittämästä hyvästä omastatunnosta ihmisen on mahdollista poiketa. Jeesus opetti sellaisesta tilasta, mistä ei mikään kaste tai muu voi pelastaa: “Sen tähden sanon teille: jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen herjaamista ei anteeksi anneta.”(Mat12:31)

  Lienet kanssani samaa mieltä siitä, että vaikka kaste on kristitylle välttämätön, se ei kuitenkaan ihan varmasti meille ikuista elämää takaa. Sanoohan Jeesus edelleen, että “joka kestää loppuun asti, pelastuu.”(Mat24:13)

  Muuten. Tuskin olen jäävi tällaista kasteasiaa pohdiskelemaan, olenhan kahdesti kastettu. Jälkimmäinen melkein tismalleen samassa iässä kuin Mestarini. ja Herrani.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Pietarin sanoma vertauskuva Nooan ja kump kasteesta on vain ja ainoastaan siitä turmelluksesta joka maan päällä vallitsi siis ei taivaaseen.

  Nyt kun ajattelee mitä sitten tapahtuu, oliko kaikilla kastetuilla voima elää Jumalan tahdossa, ei vaan vaikka Jumala voimakkaan johti myöhemmin omaa kansaansa niin ei heillä ollut voimaa elää Jumalan tahdossa.

  Nyt kun syntinen kuulee evankeliumin niin tehdessään parannuksen ja ottamalla kasteen SAA Pyhän Hengen voiman elää Jumalan tahdossa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Marjakangas sanoo:

  Rauli: “Jeesus kuvasi siis helvetillä totaalista olemassaolosta pois potkimista: jos eivät liekit yllä, sitten madot tekevät lopun viimeisestäkin yksilön jäänteestä.”

  Näinhän se on! Eiköhän tuo Ikuinen” helvetti sammu viimeistään siinä vaiheessa, kun tulelta ja toukilta “polttopuut” sun muut “eväät” loppuvat!

  Kannattaisi varmaan meidän jokaisen pysähtyä miettimään alkukielten tuntijan tohtori Weymouthin lausumaa kreikan kielen helvettiä koskevien sanojen merkityksien vääristelystä:

  “En voi ajatella mitään suurempaa kreikan kielen väärin tulkitsemista kuin että viisi kuusi kreikan kielen sisältämää väkevintä ‘tuhota’ ‘tuhoa’ merkitsevää sanaa selitetään tarkoittamaan iankaikkisen mutta kurjan elämän säilyttämistä. Mustan selittäminen valkeaksi ei ole tämän rinnalla mitään.”

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kiitos Reino. Näkemyksemme ovat hyvin samansuuntaiset.

   Mutta mistähän johtuu se, että oppi kiduttavasta Jumalasta elää joidenkin raamatunlukiojoiden mielissä, sanoivat kieliasiantuntijat helvetistä sitten mitä tahansa? Peilaako se meissä ihmisissä olevaa kostonhalua?

   Eräs saarnamies oli sitä mieltä, ettei “päivääkään olisi uskossa, jollei helvettiä( sellaista kidutuspaikkaa) olisi”. Kuinka Raamatusta ja sen Jumalasta voi saada tuollaisen kuvan?

   Tämän keskustelun aloittaneessa blogissa otetaan esille raamatullinen ja tärkeä käsite “uudestisyntyminen”. Mutta Millaista olisi uudestisyntyneen ilo taivaassa tietoisena, että toiset ovat ikuisesti kitumassa?

   Siinä joukossa kun voi olla hyvinkin läheisiä ja rakkaita ihmisiä. .

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Kaikki mitä Jeesus teki sisältyy kasteeseen. Kaste antaa kaiken sen mikä evankeliumi lupaa.

  Johanneksen evankeliumikin sisällyttää Jeesuksen kasteeseen koko hänen julistustoimintansa, samoin kuin Johannes Kastajan.

  Johanneksen evankeliumi:

  3:22 Sen jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle ja oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi.

  3:23 Mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä; ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä.

  Ei siis ole ristiriitaa sen välillä että Jeesus lunasti meidät ristillä ja että hän pelastaa meidät kasteessa, koska tuo ristin lunastus ojennetaan meille kasteen välityksellä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Entäs ne ihmiset, joita ei ole koskaan kastettu-ennen Jeesusta tai sen jälkeen-mitä ajattelet heidän osastaan?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Johannes 3:3,5 antaa vastauksen

   Jakeessa kolme sanotaan että kukaan ei voi pelastua ilman että hän on Jumalasta syntynyt ja jakeessa viisi sanotaan että tämä syntyminen tapahtuu kasteen välityksellä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Kirkkomme seuraa kristikunnan alkuperäistä perinnettä kun Augsburgin tunnustuksessa sanotaan että kaste on pelastukselle välttämätön.

   V ä l t t ä m ä t ö n .

   IX Kaste

   Kasteesta seurakuntamme opettavat, että se on välttämätön pelastukseen ja että Jumalan armo annetaan kasteen välityksellä. Lapset tulee kastaa, jotta heidät kasteen kautta annettaisiin Jumalan huomaan ja näin otettaisiin Jumalan armoon.

   Ne tuomitsevat kasteenuusijat, jotka hylkäävät lapsikasteen ja väittävät lasten pelastuvan ilman kastetta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Anteeksi tämä tivaaminen, mutta

   Menevätkö kaikki kastamattomat kaikkina aikoina siis kadotukseen?

   Entä katuva ryöväri? Hän taisi selvitä ilman vesikastetta jatkoon? Kastettiinko A braham, Isak, Jaakob jne?

   Jos tänään afrikkalaispoika syntyy ja huomenna kuolee, sekö on sitten kadotus kaverilla edessä? Onko tällainen mielestäsi oikeudenmukaisuutta vai ihmiskohtaloiden lottoa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Vanhan liiton pelastuksen välineet olivat ennakoivia ja ne toimivat eri tavoin. Ne viittasivat tulevaan.

   Kastekäsky velvoittaa meitä toimittamaan kasteen pelastuksen välineenä.

   Aadamin synnin takia ihmiskunta ei lähde syntisyysmittarilla nollasta, vaan tuomion alaisuudesta, kuten Paavali Roomalaiskirjeessään toteaa: “Kaikki ovat syntiä tehneet.” Siksi pelkästään oikeudenmukaisuuteen vetoaminen johtaisi siihen että kaikki ovat kadotettuja, eikä yksikään pelastuisi.

   Mutta nytpä Jeesus on ottanut ihmisyyden ja pelastanut meidät. Niinpä meillä itsessämme mahdottomilla on uusi todellisuus koska tästä alkuperäisestä tuomiomme alaisuudesta kaste meidät pelastaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Matias, miksi et vastaa kysymykseeni? (Ei tietenkään ole pakko)

   Siis miten käy sinun käsityksesi mukaan niille, jotka tänään kuolevat ilman kastetta? Onko heidän vikansa, etteivät jotkut heistä ole edes kuulleet koko toimituksesta?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Vastasin jo.

   Vika on jo Aadamin lankeemuksesta peräisin oleva syyllisyys. Siitä ei yksikään ihminen ole vapaa.

   Evankeliiumin saarna paljastaa olotilamme. Evankeliumi sitten kertoo että miellä jo syntymästämme asti viallisilla ihmisillä on pelastus Jeesuksessa Kristuksessa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto otaPPa kantaa siihen kun sanon juuri tuon kasteuskon olevan lain tekoja, siinä lain omaisesti yritetään ihmisrakkauden/pelon kautta pelastaa vauva.

  Tätä kasteuskoa voi verrata Asterixin ja Obelixin taikajuomaan eli Obelix putosi vauvana taikajuomaan ja sai ihmevoimat joita käytti niin että kaikki näki, muuten hyvä mutta vauvakasteen hedelmät eivät todista Jumalan voimasta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Reijo Mänttäri sanoo:

  Matias perustelee “pelastuksen tien” vedoten Augsburgin tunnustukseen. Rauli sitten romuttaa sen, muttei sano, että järjestönsä oppi kulkee Vartiotornin tunnustuksilla viitoitettua tietä. Kumpaisenkin olisi selvyyden vuoksi tuotava esille, että ulkopuolella KIRKON ja ulkopuolella Jehovan Todistajien ei ole pelastusta.

  Matias kyllä sallii kirkoiksi kaikki ne, jotka sitoutuvat tai edes hyväksyvät YJV-julistuksen, “ei ennen eikä jälkeen (lapsi)kasteen ole pelastusta”. Kuitenkin luterilaisuuden “luxus” on käytännössa se, että Raamatunkin pelastusoppi sallitaan ja usein jopa hyväksytään.

  Jehovalaisuus, eli Rauli, tarjoaa parempia oloja eri pituisiksi ajoiksi. Kaikkein lohduttavin sanoma jehovalaisuudella on, ettei käy kuinkaan, vaikket jehovalaisena kuole. Tämä viimeisen tarjouksen armollisuus lyö laudalta kaikki. Parhaimmillaan iankaikkisuudesta opetetaan, etteihän sitä kukaan tiedä mitä kuoleman jälkeen vastaan tulee. Eli uudestisyntymättömän ahdistus ei poistu kuin niiksi hetkiksi, kun esim. evlut kirkoissa sunnuntaisin rauhoitetaan lapsikastetut “viimeiselle veräjälle ” asti, jossa sitten viimeistään kasteen armo alkaa toimia, tai pitäisi toimia.

  Jehovalaisten pelastusopin voi lukea internetistä ja näin ei tarvi luulla, että Raulin kristinuskon myötäily olisi muuta kuin harhautusta.

  Tämä blogini tarkoitus oli tuoda esille ja painottaa koska Taivaan Valtakunnan kansalaiseksi synnytään. Helvetti, vaikka on sielunvihollisenlopullinen paikka alkaa jo täällä ajassa. Tämä aika, siihen asti kun Jeesus Seurakuntansa noutaa tekee mahdolliseksi niin uudestisyntymisen kuin siitä kieltäytymisen. Myös kummastakin päämäärästä voi kieltäytyä. Toisesta tekemällä parannus, ottaa vastaan pelastus ja toisesta, pelastuksesta voi luopua.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Kirkon sanoma on että ihminen uudestisyntyy kasteessa. Saman sanoman sisältää Joh. 3:6 ja Tiit. 3:5. Uudestisyntymä siis tarvitaanMutta ja sen saa nimenomaan kasteessa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Reijo Mänttäri
  Reijo Mänttäri

  Jo lapsena, aito usko ja sen ilmiöt, saivat minut viihtymään helluntalaisten kokouksissa. Otollisesta tilasta, omakohtaisen uskonlahjan sain vastaanottaa jo 10-vuotiaana. 4 vuotta myöhemmin halusin, että minut kastetaan vedessä, koska Jeesuksellekin se oli vanhurskautuksen täydellistyminen. Nyt lähes "koko maailman" kiertäneinä paluumuuttajina vaimoni kanssa, voimme todeta, että helluntalaisuudessa halutaan noudattaa Alkuperäisiä Ohjeita, vaikka yhtä puutteellisina kuin Alkuseurakunnassa.