”Jo alkukirkon julistustyö perustui uskontodialogiin”

Lammitin_blogikuva-1

Kotimaa Pro:n uusi kirkkoherraraati on vahvasti uskontodialogin kannalla. Kirkkoherrat näkevät uskontojen välisen vuoropuhelun nykyään erityisen tärkeäksi sekä ruohonjuuritasolla että uskonnollisten johtajien välillä.

Kirkkoherrat arvioivat, että varsinkin pienillä paikkakunnilla ihmisten suhdetta vieraisiin uskontoihin värittävät helposti luulot ja pelot. Tasa-arvoiset arjen kohtaamiset eriuskoisten kesken nähdään parhaaksi keinoksi ehkäistä ja hälventää viholliskuvia. Uskontodialogi auttaa esimerkiksi pakolaisia kotoutumaan.

Lue vapaasti:

Kirkkoherraraadin ajatuksia uskontodialogista

Usean raatilaisen vastauksissa painotettiin, että toimiva uskontodialogi edellyttää oman uskon selkeää tuntemusta ja rohkeaa tunnustamista. Jo alkukirkon julistustyö perustui uskontodialogiin. Kun oma uskonnollinen identiteetti on vahva, on helpompi kuunnella toisin uskovaa provosoitumatta.

Kuvassa uskontodialogiin valmistautuva suomalainen luterilainen :)