Johannes Kastaja opettaa meille nöyryyttä Kristuksessa

”Ääni huutaa: - Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme!” (Jes. 40:3) Näin kuulimme tänään luettavan osana vanhantestamentin lukukappaletta. Kristillisen traditiomme mukaan jakeen sanat viittaava Johannes kastajaan, josta Markus kirjoittaa evankeliumissa:

”Hän julisti: »Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kumartumaan ja avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä.» ” (Mark. 1:7-8) Omasta tehtävästään suhteessa Kristukseen Johannes totesi: ” Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi.”

Johannes kastajan tehtävä ei ollut koota seurakuntaa itsensä ympärille vaan valmistaa tietä Kristukselle. Monet, alkujaan Johannesta seuranneet opetuslapset siirtyivät yksi toisensa jälkeen Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Kristuksen opetuslapsista muodostui kristillinen kirkko.

Kristukselta itseltään saimme lähetyskäskyn: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.” (Matt. 28:19-20)

Kristuksen edellä kävijän Johanneksen sanat: ”Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi.” sopivat myös kaikkiin Kristuksen seuraajiin, siis myös meihin tämän päivän Kristittyihin. Apostoli Paavali kirjoitti Korintin seurakunnalle:” En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta.” (1 Kor. 2:2), myöhemmin saman kirjeen 15 luvussa hän palautti tarkemmin Korinttilaisten mieleen sen evankeliumin, jonka hän heille alun alkaen julisti: ”Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu”. (1 Kor. 15:3)

Omasta itsestään Paavali totesi korinttilaisille: ” Emmehän me julista sanomaa itsestämme vaan Jeesuksesta Kristuksesta: Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä.” (2 Kor. 4:5). Filipin seurakunnalle Paavali kirjoitti:” Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka palvelemme Jumalaa Hengen ohjaamina, ylpeilemme Kristuksesta Jeesuksesta emmekä luota mihinkään omaamme” (Filip 3:3)

Toki Paavali tunsi tarkoin oman syntyperänsä ja katsoi että hän jos kukaan voisi luottaa siihen, mitä hänellä on ollut. Hän katsoi heittäneensä tuon kaiken roskana pois, jotta voittaisi omakseen Kristuksen. Näin hänellä ei ollut enää mitään omaa, lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo.

Johannes Kastaja kertoi olevansa se profeetta Jesajan viittaama ääni, joka huutaa autiomaassa. Tänään kuulemamme Jesajan teksti jatkuu vuoropuhelulla:

”Ääni sanoo: – Julista!

Ja minä kysyn: – Mitä minun pitää julistaa?

– Ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka! Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, kun Herran henkäys koskettaa sitä. Niin! Ruohoa ovat ihmiset. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iäti.”

Meidän ei siis pidä julistaa ihmisen kaikkivoipaisuutta, vaan Jumalaa.

Kirjeessään Rooman seurakunnalle apostoli Paavali kirjoittaa aikansa ihmisistä.” Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.” Kuinka hyvin nämä Paavalin sana sopivatkaan meihin itseemme ja meidän aikamme ihmisiin.

Viime päivinä kirkossamme on kuohunut keskustelu Pride -ideologian sopimisesta kirkkoon. Mielestäni sen yhteen sovittaminen kirkon sanaoman kanssa on ongelmallista. En nyt tarkoita kirkkomme jäsenten tuntemaa solidaarisuutta seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä kohtaan, vaan varsinaisen Pride ideologian yhteensopivuutta kristinuskon sanoman kanssa.

Yksi Pride liikkeen kolmesta pääperusteista on, että ihmisten pitäisi olla ylpeitä seksuaalisesta suuntautumisestaan ja sukupuoli-identiteetistään. Ehkä näinkin, mutta onko se osa kristinuskon sanomaa? Olisiko sitten, jos liikkeen takana ei olisikaan seksuaalivähemmistöt, vaan heteroseksuaalinen enemmistö ja vaikkapa Aito avioliitto yhdistys? En tarkoita, että seksuaalisuus olisi jotenkin häpeällistä, mutta onko se varsinaisesti ylpeilyn aihe?

Pienellä ajatusleikillä, muutettavat muuksi muuttaen, voimme pohtia, miten suhtautuisimme asiaan, jos Pride aatteen teemat eivät liittyisikään seksuaalisuuteen, vaan esimerkiksi etnonationalismiin taikka sama asia kääntäen, tavoitteelliseen monietnisyyteen. Soveltuisiko kirkko yhteistyökumppaniksi sellaiselle Pride aatteelle?

Siinä, että ihminen arvostaa omaa itseään, sukuaan, kulttuuriaan ja ammattiaan ei ole mitään paheksuttavaa, päinvastoin. Yhteiskunnassa on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus sekä kokea osallisuutta, että arvostusta ihan omana itsenään, joutumatta kanssa ihmisten nöyryyttämäksi.

Jumalsuhteessa tilanne on toinen.  Jumalalta meidän tulee nöyrtyä joka päivä yhä uudelleen ja uudelleen ottamaan armo vastaan. Osallisuus kirkossa ei riipu siitä, kuka tai millainen kukin meistä itse on, vaan siitä kuka ja millainen Kristus meillä on. Hän, joka kuoli ristillä meidän ihmisten tähden. Hän, jonka tulee kasvaa ja minun vähetä.

81 kommenttia

 • Pekka Väisänen sanoo:

  Kiitos, viimeinen kappale blogistanne sopii hyvin todistukseksi ja ymmärtämykseksi myös Prideasiaa ajaville.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mikko Nieminen sanoo:

  > Yksi Pride liikkeen kolmesta pääperusteista on, että ihmisten pitäisi olla ylpeitä seksuaalisesta suuntautumisestaan ja sukupuoli-identiteetistään. En tarkoita, että seksuaalisuus olisi jotenkin häpeällistä, mutta onko se varsinaisesti ylpeilyn aihe?

  Jos mennään Pride-liikkeen juurille niin kyllä sillä nimenomaan tarkoitetaan sitä, että seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten ei tarvitse hävetä omaa seksuaalisuuttaa. Blogisti nyt ilmeisen tarkoitushakuisesti tekee asiasta seksuaalisuudella ylpeilemistä, mikä lienee tahallista vääristelyä.

  Mielestäni olisi fiksumpaa jättää tällaiset englanninkielisistä sanoista tehnyt sanaleikit väliin, varsinkin kun tiedetään ettei suorat käännökset anna useinkaan oikeutta alkukieliselle merkitykselle. Kivimäen väännös sanasta ‘pride’ kuvaa enemmän sitä, mitä termillä ‘arrogance’ tarkoitetaan.

  Kivimäen käyttämässä kontekstissa termille ‘pride’ osuvampi merkityssisältö olisi: ‘a reasonable or justifiable self-respect’.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Vaikuttaa siltä, että Mikko Nieminen hukkasi kirjoituksen varsinaisen ytimen: Itse kukin meistä saa kiivailla oman egomme suuruuden kanssa. Oma jättiläismäinen egomme voi muodostua esteeksi pelastavalle uskolle. Ihmisen itsensä tulisi kuitenkin vähetä, jotta Kristus ihmisessä saa kasvaa.

   Myönnän käyttäneen asiassa suomenkielistä lähdettä. Englannin kielinen ilmaisu on:”The movement has three main premises: that people should be proud of their sexual orientation and gender identity,” Tämä siis viittaa Gay prideen. https://nationalwomenshistoryalliance.org/resources/commemorations/gay-lesbian-pride-month/

   Käsitettä pride käytetään myös muissa yhteyksissä.Blogitekstissä viittasin mm. aito avioliitto yhdistyksen toimintaan, jossa voidaan löytää yhtymäkohtia Straight pride. liikkeeseen. Eräänlaiset vastapari ovat myös Black pride ja White pride. Lisäksi tunnetaan mm käsiteet Made pride (mielenterveysasiat), Pagan Pride (pakanauskonnot) sekä eräät etnisen nationalismin muodot, johon asiaa viittasinkin jo blogitekstissäni.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   Puutuin siihen että tapasi suomentaa ’pride’ ylpeilyksi on sekä tarkoitushakuinen että väärä.

   Ymmärrän toki että kirjoituksesi terävin kärki kärsii siitä jos jättäisit vääristelevät sanaleikit väliin ja puhuisit asiasta oikeilla termeillä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Risto Korhonen sanoo:

   Täältäkin ääni kielenhuollolle. “Should be proud” ei tässä yhteydessä tarkoita sitä, mitä Jukka tahtoo sen tarkoittavan (tai ainakin esittää tahtovansa).

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Risto Korhonen: Kiellätkö siis alkuperäisen intentio ‘pään pystyyn nostamisesta’?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Risto Korhonen sanoo:

   “En tarkoita, että seksuaalisuus olisi jotenkin häpeällistä, mutta onko se varsinaisesti ylpeilyn aihe?”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  Parhaimman kuvan Pride-liikkeestä ja sen ideologiasta saa katsomalla kulkueeseen osallistuvien asuja ja käyttäytymistä. Siellä oli ainakin v. 2017 mukana myös sadomasokistit mustissa panssareissaan ja kaulakahleissaan. Kahle kaulassa ja sen toinen pää toisen ihmisen kädessä viestii alistamisesta, ei rakkaudesta. Mukana taitaa olla kaikenlainen seksuaalisuuden toteuttamisen kirjo ja sen hyväksyminen?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   En tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa tälle kommentille. Jos tämä on käsitys Pride-tapahtumasta niin en yhtään ihmettele ennakkoluuloja. Ehka kannattaisi joskus käydä katsomassa, mitä Pride-viikolla oikeasti tapahtu…

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Risto Korhonen sanoo:

   Kristityille on erityisen rakas Jeesuksen kertomaksi mainittu vertaus samarialaisesta. Sen tulkitaan käsittääkseni tarkoittavan, että on (Jeesuksen mielestä) hyvä, että erilaisia ja mahdollisesti hyljeksittyjä ihmisiä pidetään arvossa ja heidät hyväksytään.

   Usein mainitaan myös “tärkein” eli rakkauden kaksoiskäsky. Se on hyvä elämänohje, joka on otettu osaksi kristillistäkin traditiota.

   Kumma kyllä, melkoisen selkeistä ohjeista huolimatta kaksinaismoralistinen suhtautuminen on monelle kristitylle luontevinta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Ei se ole mikään “käsitys pride-tapahtumasta” vaan mukana on joka vuosi sadomasokisteja erilaisissa rooliasuissa. Erilaiset vähemmistöryhmät hakevat pride-tapahtumassa hyväksyntää ja oikeutta elää tavallaan. Kun tähän ei mitenkään puututa, se viestittää että tämäkin on ihan ok. Kuin myös polyamoria ja alastomana esiintyminen. Monilla on ehkä ennemmin vähän naivi käsitys pridesta “Ihmidoikeuksien” edistäjänä, kuin myös ilmeisen tiukassa olevs käsitys että se olisi jotenkin ensisijaisesti homojen asialla. . Tai voi olla niin että eri ryhmät nostetasn eri aikoina etuasemaan ja jotkut odottavat vuoroaan… Jos oikeasti julistetaan “tasa-arvoa”, niin miksi yksi vähemmistöryhmä olisi muita tärkeämpi? Tästähä eriarvoisuudesta pride-tapahtumassa ja sateenkaariliikkeen sisällä syntyi se aiemmin linkkaamani artikkeli siitä miten tietyt vähemmistöt ovat kokeneet etteivät saa olla samalla tavoin esillä vaan heidät halutaan “suvaitsevaisuutta” vaativien taholta vaientaa..

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Tupsta laupiaasta samarialaisesta luin joskus nykyaikaistetun version, jossa auttamaan pysähtynyt oli ateisti. Uskoisin että sanoma oli yhtä pysäyttävä alkuperäisenä versiona, joka avautui Jeesuksen aikalaisille paremmin. Toki nykypäivänä voisi toimia myös versio jossa laupias onkin homoseksuaalu. Tai sadomasokisti tai polyamoristi 🙂 Ateistikohferyhmälle kerrottuna voisi vastaava vaikutus olla jos auttaja olisikin konservatiivikristitty (!) Tarkoitan vain että kertomus on tarkoitettu opetukseksi kaikille, jotka pitävät tietynlaisia ihmisiä itseään huonompina.. Kuten meillä kaikilla on ajoittain tapana..

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   > Erilaiset vähemmistöryhmät hakevat pride-tapahtumassa hyväksyntää ja oikeutta elää tavallaan.

   Eikö sadomasokisteillä ole mielestäsi oikeutta elää tavallaan?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Risto Korhonen Jos luet kertomuksen laupiaasta samarialaisesta tarkemmin, havaitset, että hän auttaa pyyteettömästi. Ei siis tee suurta numeroa omista tekemisistään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “Eikö sadomasokisteillä ole mielestäsi oikeutta elää tavallaan?”

   -On. Kuten homoseksuaaleilla ja polyamoristeillakin. Mutta tunnuit jotenkin hermostuvan siitä kun ko. ihmisryhmän mainittiin olevan mukana Pride-kulkueessa. Ymmärsin että pidit sitä jotenkin virheellisenä käsityksenä…

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   “En tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa tälle kommentille. ” Mikko Nieminen

   Saat ihan rauhassa nauraa kommentilleni. Se, mitä kirjoitin on juuri kulkueita/marsseja katsomalla selville saatavaa. Voi olla, että alunperin oli kyse vain homoseksuaalien marsseista, mutta nykyisin mukana on paljon muutakin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   “Kumma kyllä, melkoisen selkeistä ohjeista huolimatta kaksinaismoralistinen suhtautuminen on monelle kristitylle luontevinta.” RK

   Olet oikeassa. Tämä kaksinaismoralistinen suhtautuminen tulee kaikkein selvimmin esille esim Prde marssia puolustavien kristittyjen kommenteissa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “Eikö sadomasokisteillä ole mielestäsi oikeutta elää tavallaan?”

   -Toki voidaan ymmärtää eri tavalla mitä tarkoittaa “oikeus elää tavallaan”. Vaaditaanko täyttä hyväksyntää, samalle viivalle asettamista muiden kanssa vai riittääkö se, että jätetään rauhaan, ja voidaan kohdata normaaleina ihmisinä.

   Ilmeisesti juuri tässä mielessä Pride-kulkueeseen osallistuvat vähemmistöt ovat eri asemassa. Tai jonkinlaisessa “jonotusjärjestyksessä”. Joidenkin vuoksi halutaan muuttaa lakeja, joidenkin täytyy tyytyä siihen, että he saavat olla mitä ovat, kenenkään häiritsemättä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   Helsinki-pride kulkueeseen osallistui viime vuonna noin 100,000 ihmistä. Mukana oli poliitikkoja, yritysten työntekijöitä, kirkon edustajia sekä lukuisia yksityishenkilöitä.

   Jos sinulle jäi päällimmäisenä mieleen joku sadomasokisti niin olkoon niin. Kommentin pointti jäi minulle hieman epäselväksi. Ehkä tarkoituksena oli esittää kulkue ja tapahtuma epäedullisessa valossa korostamalla sitä, että joukossa oli jopa sadomasokisti. Voi hyvänen aika sentään!

   Pahoittelen mutta en ole kiinnostunut hurskastelemaan täällä kenenkään sänkykamarileikeillä. Niin kauan kuin ketään ei vahingoiteta, kukin tehköön niinkuin parhaaksi näkee.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   Mitä lakimuutosta sadomasokistit odottavat?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “Mitä lakimuutosta sadomasokistit odottavat?”

   -Tässä en viitannutkaan sadomasokisteihin.

   https://ranneliike.net/uutiset/8566/helsinki-pride-2012-monisuhteiset-toivovat-suvaitsevaisuutta

   Tämä vähemmistö on ilmaissut myös toivovansa kirkon siunausta. Melissa Mäntylä sanoi tämän suoraan eräässä radiohaastattelussa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ” Ehkä tarkoituksena oli esittää kulkue ja tapahtuma epäedullisessa valossa korostamalla sitä, että joukossa oli jopa sadomasokisti. ”

   -No sinun reaktiosi oli: “Jos tämä on käsitys Pride-tapahtumasta niin en yhtään ihmettele ennakkoluuloja.”

   Eikö tuo tarkoita sitä, ettei ole mitään ihmeteltävää siinä jos sadomasokisteihin suhtaudutaan ennakkoluuloisesti?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   Monisuhteisuus ei sinänsä ole seksuaali- eikä sukupuolivähemmistöt. Se ei estä heitä ajamasta asiaansa, mutta asiaa kommentoivilla menee tässä kohtaa usein puurot ja vellit sekaisin.

   Monisuhteisuus on elämäntapa tai tiettyyn kulttuuriin kuukuva ilmiö. Esimerkiksi mormoneilla tällainen käytäntö on ollut yleistä. Samoin monessa islaminuskoisessa maassa. Naissä monisuhteisuudesta yleensä esiintyy muoto jossa miehellä on useita vaimoja.

   Ja jotta keskustelu etenisi nopeammin, turha yrittää esittää, että mormoneilla moniavioisuus olisi myötäsyntyinen ominaisuus…

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “Monisuhteisuus on elämäntapa tai tiettyyn kulttuuriin kuukuva ilmiö. Esimerkiksi mormoneilla tällainen käytäntö on ollut yleistä.” —–

   -Nyt sinä sekoitat polyamorian ja polygamian. Ne eivät ole sama asia. Eikä polyamoriassa ole kyse “tiettyyn kulttuuriin liittyvästä ilmiöstä.” Sitä ilmenee kaikissa kulttuureissa. Siinä osapuolet ovat tasaveroisessa asemassa, toisin kuin mormoneilla ja muslimeilla.

   Ja oletko seurannut polyamoristien omia keskustelusivuja? Minä olen. Mormonit eivät liity tähän yhtään mitenkään.

   Tässä juuri näkyy sekä empatian valikoivuus että juurikin kaksinaismoralismi. Joidenkin vähemmistöjen asiat ja oikeudet ovat tärkeitä, joidenkin eivät.

   Eikä homoseksuaalisuuden synnynnäisyys ole yhtään paremmin todistettu. Eikä se ole mitenkään oleellinen asia. Sen sijaan polypiireissä usein esitetään jopa näkemys, että ihminen ei ole luonnostaan yksiavioinen.”

   Entä sadomasokismi? Onko se synnynnäistä? Onko synnynnäisyys edellytys pride-tapahtumaan osallistumiselle?

   “Se ei estä heitä ajamasta asiaansa,”

   Tämä juuri. Näiden vähemmistöjen täytyy pärjätä kokonaan omillaan. He ovat mukana pride-kulkueissa, mutta heidän käsketään olla hiljaa.

   Eli itse en näe mitään syytä nostaa yhtä vähemmistöä muiden yläpuolelle. Mutta en myöskään näe syytä että instituutioita tai kirkon oppia pitäisi muuttaa minkään vähemmistön vuoksi. Ihmisten hyväksyminen ihmisinä on eri asia.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Itse asiassa ihmisen yksiavioisuuden luonnottomuus on paljon vankemmin ja uskottavammin perusteltu tieteelliseltä pohjalta:

   https://www.tiede.fi/keskustelu/56087/ketju/noel_biderman_yksiavioisuus_on_ihmisen_geenien_vastaista

   https://www.uusisuomi.fi/ymparisto/120074-tiede-ihminen-harrasti-ennen-hyperseksia

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   Jos pysytään Kivimäen kirjoituksen aiheessa, Pride-tapahtuman varsinainen kohderyhmä ovat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Ensiksi mainittuun kuuluu homo-, bi- ja aseksuaalit. Jälkimmäiseen inter- ja transsukupuoliset.

   Monisuhteisuudet (puhuttiin sitten polygamiasta tai polyamoriasta) eivät ole seksuaali- eikä sukupuolivähemmistö. Ei myöskään erilaiset fetissit kuten vaikka sadomasokismi.

   Yhtäältä en sotkisi pride-tapahtumaa asioihin, joihin se ei liity ja mitä tulee empatian valikoivuuteen, toivoisin että esittäisit jonkin konkreettisen asian. Jos puhutaan vain empatiasta yleisellä tasolla, ei minulla ole mitään monisuhteisia tai sadomasokisteja vastaan, jos niin kuvittelit.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Sari & Mikko Ajatelkaa asiaa laajemmin: pitääkö autistisen lapsen joka on kärsimätön muita lapsia kohtaan, tehdä parannus, vai onko hän täydellinen juuri sellaisena kuin on?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   Mielestäni ihmiset ovat lähtökohtaisesti täydellisiä sellaisina kuin ovat. Moraalista rajanvetoa lähtisin tekemään siinä vaiheessa, jos joku toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa toiselle.

   Toisaalta sairaan ihmisen täydellisyys ei kärsi siitä, jos hän saa lääketieteellistä apua. En ajattele että terve olisi ihmisenä täydellisempi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “ei minulla ole mitään monisuhteisia tai sadomasokisteja vastaan, jos niin kuvittelit.” —

   -Ei minullakaan ole mitään homoseksuaaleja vastaan. Mutta pointti oli se, että joillekin vähemmistöille ja näiden nimissä vaaditaan liikaa. Ei riitä että hyväksytään ihmisinä. Avioliittokäsitys (yhteiskunnallinen ja kristillinen) kertoo onko ihminen “suvaitsevainen” vai ei. Se ei ole oikein eikä reilua.

   “Pride-tapahtuman varsinainen kohderyhmä ovat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. ”

   -Jos tarkkoja ollaan, niin alun perin Pride oli vain homoseksuaalien asiaa ajava. Sitten mukaan tulivat “sukupuolivähemmistöt”, ja nyt on tullut muitakin. Eli voitko mielestäsi sanoa mitkä ryhmät siihen saavat tai eivät saa osallistua?

   Edelleen, en näe mitään syytä antaa homoseksuaaleille erityisasemaa. On erittäin hyvä asia, että heitä kohdellaan ja kohdataan ihmisinä kunnioittavasti. Mutta sen pitäisi riittää ettei ole mitään heitä vastaan ihmisinä.

   Oikeastaan myös “seksuaalivähemmistö” on melko epämääräinen termi. Polyamoristit ovat käyttäneet itsestään tätä termiä, mutta mahdollisesti vain koska sillä on erityistä “painoarvoa” kun vaaditaan oikeuksia. Jostain syystä…

   Vähän erikoista on se, että niin kauan kuin on vähänkin kriittistä asennetta suhteessa… homoseksuaaleihin Pride-tapahtumia tarvitaan. Mutta juuri tässä näkyy se empatian valikoivuus. Homoseksuaalit eivät tarvitse yhtään mitään enempää. Heillä on valtaa jo liikaakin.

   Muutenkin Pride-tapahtuman sanoma on hämärä. Kaikki erilaiset ryhmät marssivat siellä, mutta siitä puhutaan kuin se ajaisi vain yhden ryhmän oikeuksia. Sen joka ei niitä enää tarvitse ja on saanut liikaakin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “niin kauan kuin on vähänkin kriittistä asennetta suhteessa… homoseksuaaleihin Pride-tapahtumia tarvitaan. ”

   -Siis näin väitetään. Vaikka kritiikki olisi täysin asiallista eikä leimaisi homoja mitenkään.

   Se pisti silmään kun toisessa blogissa moitittiin kapinapappeja, ja tulkitsit sen homojen haukkumiseksi. Minusta ilmassa on liikaa herkkänahkaisuutta yhden vähemmistön kohdalla.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “pitääkö autistisen lapsen joka on kärsimätön muita lapsia kohtaan, tehdä parannus, vai onko hän täydellinen juuri sellaisena kuin on?”

   -Vaatimukset on syytä pitää kohtuudessa. Erilaisiin ominaisuuksiin voi suhtautua armollisesti vaikkei hyväksyisi toisen käyttäytymistä. Armollisuutta tarvitaan kaikissa niissä asioissa, joille ihminen ei mahda mitään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Edelliseen aiheeseen liittyen. Nähdäkseni tässä käsitellään “seksuaalivähemmistön” käsitettä laajemmin ymmärrettävänä:

   http://sange.fi/~atehwa/cgi-bin/piki.cgi/seksuaaliv%E4hemmist%F6

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   > Edelleen, en näe mitään syytä antaa homoseksuaaleille erityisasemaa.

   Jos homoseksuaaleilla on mielestäsi yhdenvertainen asema heteroseksuaaleihin nähden, mikä asia homoilta pitäisi mielestäsi ottaa pois, jotta olisit tyytyväinen?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Risto Korhonen sanoo:

   Sarille kiitos pointtini alleviivaamisesta;)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Risto Korhonen sanoo:

   “Risto Korhonen Jos luet kertomuksen laupiaasta samarialaisesta tarkemmin, havaitset, että hän auttaa pyyteettömästi. Ei siis tee suurta numeroa omista tekemisistään.”

   Jukka, jos luet kommenttini tarkemmin, havaitset etten kirjoittanut pyyteettömyydestä tai sen puutteesta. Kirjoitin ihmisarvosta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Risto Korhonen sanoo:

   “Tämä kaksinaismoralistinen suhtautuminen tulee kaikkein selvimmin esille esim Prde marssia puolustavien kristittyjen kommenteissa.”

   En ymmärrä. Miten?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “Jos homoseksuaaleilla on mielestäsi yhdenvertainen asema heteroseksuaaleihin nähden, mikä asia homoilta pitäisi mielestäsi ottaa pois, jotta olisit tyytyväinen?”

   -Tarkoitin, etten näe antaa yhdelle vähemmistölle erityisasemaa suhteessa muihin vähemmistöihin.

   Sanot, että pride on vain seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Mutta alun perin se oli vain homoseksuaaleille, joten laajennusta on jo tehty.

   Jako ei ole vain homoseksuaalit vs. heteroseksuaalit, vaan myös “polyt” ja “monot” ja eri tavoin seksuaalisuuttaan toteuttavat.

   No, minä en sano että pide-tapahtuman kohderyhmänä pitäisi olla kaikki jotka siihen osallistuvat. Mutta varsinainen pointti tässä on se, että jos esität että pride-tapahtuma on määritelmällisesti vain seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille (ei polyamoristeille eikä sadomasokisteille) eikä näiden poissulkeminen siten ole syrjintää, ei myöskään avioliitto miehen ja naisen välisenä (määritelmällisesti) ole syrjintää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “Sarille kiitos pointtini alleviivaamisesta;)”

   -Risto, minä toivoisin, että täällä voitaisiin keskustella jakamatta ihmisiä “hyviin” ja “pahoihin” mielipiteen perusteella.

   On alkanut totaaliseasti kyllästyttää tuomitseminen ja oletus että toiset tuomitsevat, ja siksi heidät saa tuomita jne…

   Voit toki tarkentaa tuota jos haluat. Mitä minä nyt olen tehnyt? 🙂

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   > Mutta varsinainen pointti tässä on se, että jos esität että pride-tapahtuma on määritelmällisesti vain seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille (ei polyamoristeille eikä sadomasokisteille) eikä näiden poissulkeminen siten ole syrjintää, ei myöskään avioliitto miehen ja naisen välisenä (määritelmällisesti) ole syrjintää.

   Siis oliko tämän koko sadomasokisti- ja polyamoriakeskustelun AINOA tarkoitus se, että pääset tekemään johtopäätöksen, että mikäli sadot ja polyt eivät ole tervetulleita pride-paraatiin niin homosuhteiden sulkeminen avioliittoinstituution ulkopuolelle ei ole syrjintää?

   Tuo on kyllä aivan yhtä järjestön johtopäätös kuin se, että jos Jeesus-marssia ei järjestetä buddha- ja hindujumalienkin kunniaksi, yleinen asepalvelus syrjii miehiä.

   Mielestäni sillä, lasketaanko sadomasokistit seksuaalivähemmistöksi, ei ole mitään tekemistä samaa sukupuolta olevien avioliiton kanssa. Nyt Sari hyvä tuo sinun logiikkasi kyllä mättää pahan kerran.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “Siis oliko tämän koko sadomasokisti- ja polyamoriakeskustelun AINOA tarkoitus se, että pääset tekemään johtopäätöksen, että mikäli sadot ja polyt eivät ole tervetulleita pride-paraatiin niin homosuhteiden sulkeminen avioliittoinstituution ulkopuolelle ei ole syrjintää?”

   -Ei ollut ainoa tarkoitus. 🙂

   Mutta minusta rinnastus on aivan pätevä. Millä perusteella vaaditaan avioliittoa, joka on määritelmällisesti miehen ja naisen välinen, muutettavaksi yhden vähemmistön ehdoilla?

   Tulisi voidan perustella se miksi jokin on määritelmällisesti mitä on. Miehen ja naisen avioliiton olemus ja reunaehdot on perusteltu, täysin johdonmukaisesti.

   Sen sijaan Priden rajaaminen vain tiettyjen vähemmistöjen oikeuksia ajavaksi, ei ole perusteltua. Tai voisi olla jos se olisi pysynyt alkuperäisess muodossaan. Siis homoseksuaalien oikeuksien ajajana. Mutta kun otettiin mukaan aivan toiselta laidalta “sukupuolivähemmistöt” mitä syytä on enää rajata sitä pysyvästi mihinkään kohtaan?

   “Mielestäni sillä, lasketaanko sadomasokistit seksuaalivähemmistöksi, ei ole mitään tekemistä samaa sukupuolta olevien avioliiton kanssa. Nyt Sari hyvä tuo sinun logiikkasi kyllä mättää pahan kerran.”

   -Minusta taas näyttää, että sinä et ole perustellut Pride-tapahtumana absoluuttisen pysyviä reunaehtoja. Et mitenkään muuten kuin että se on tarkoitettu “seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille”.

   No, avioliitto on tarkoitettu heteropareille. Ja näin on aina ollut, toisin kuin Pride-tapahtuman suhteen, jonka reunaehdoissa ei ole johdonmukaisuutta. Ei mitään perustetta pitää rajat siinä missä ne nyt ovat.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “jos Jeesus-marssia ei järjestetä buddha- ja hindujumalienkin kunniaksi,”

   -Yritän nyt vielä selittää. Jeesus-marssi on määritelmällisesti Jeesuksen kunniaksi, keskeisenä ajatuksena sulkea muut pois.

   Pride-tapahtuma/kulkue oli alunperin homoseksuaalien oikeuksia ajava. Jos se olisi säilyttänyt alkuperäisen muotonsa ja määritelmänsä, olisi perusteltua olla ajamatta muiden vähemmistöjen asiaa.

   Mutta kun se on jo laajentanut kohderyhmäänsä, ja on määritelmällisesti KAIKKIEN yhdenvertaisuutta edistävä tapahtuma, mitä perusteita on olla ajamatta kaikkien siihen osallistuvien asiaa ja yhdenvertaisuutta?

   Tähän ei ole vastattu, muuten kuin toistamalla, että “kohderyhmät ovat X ja X”, eivätkä muut.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Ja edelleen samaa logiikkaa käyttäen. Kun avioliittoa on laajennettu muotoon, joka sopii yhdelle vähemmistölle, eikä se enää perustu sukupuolten erilaisuudelle, mitä perustetta on rajata se kahden ihmisen väliseksi?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Heikki Halme sanoo:

  Kauttarantain asettelet hienovaraista syytöstä homoudesta. Etkö usko, että sekin on jumalasi luomaa? Minusta jumaluuden edessä ei tarvitse nöyrtyä huonoksi oman seksuaalisen suuntautumisen takia. Mutta heti kun jumaluuteen liitetään ihminen, kirkko ja kirjoitukset, alkaa lyöminen. Ei tarvitse olla kummoinen Sherlokki huomatakseen, missä on vika. Ihminen uskoo ihmistä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  Johannes Kastajakin menetti päänsä kun hän kertoi Herodekselle totuuden ja nuhteli häntä “Herodes, sinä et saa pitää veljesi Filippoksen vaimoa.”

  Tähänkin liittyy Raamatun vastainen moraalittomuus, josta Johannes Kastaja muistutti. Herodes närkästyi ylpeydessään ja hiljensi totuuden puhujan.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  Mikko Nieminen

  Taannoin kun kirjoitin tänne vähän useammin, kerroit että olet evlutkirkon palveluksessa muistaakseni nuorisotyössä ja mainitsit seurakunnankin.

  Kysynkin sinulta: Opetatko sinä omassa työssäsi samoin kuin täällä kirjoitat?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Jukka Kivimäki sanoo:

  Mikko Nieminen kirjoitti:”Mielestäni ihmiset ovat lähtökohtaisesti täydellisiä sellaisina kuin ovat. ” Tämä ei välttämättä ole kovin luterilainen tapa lähestyä asiaa. Luterilaisen käsityksen mukaan ihminen on syntymästään saakka turmeltunut ja puhtaasti Jumalan armon varassa. https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Ihminen http://tunnustuskirjat.fi/yo/1.html

  Huomioksi vielä, että lähimmäisenrakkauteen kuuluu ihmisen hyväksyminen kaikkine puutteellisuuksineen, ei sokeutuminen ihmisen vajaavaisuudelle ja puutteellisuudelle.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   Kysyit pitääkö autistisen lapsen tehdä parannus vai onko hän täydellinen sellaisena kuin hän on. Antamistasi vaihtoehdoista pysyn edelleenkin vastauksessani.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Risto Korhonen sanoo:

   ” Luterilaisen käsityksen mukaan ihminen on syntymästään saakka turmeltunut ja puhtaasti Jumalan armon varassa.”

   Toisinaan tuntuu, että juuri turmeltuneisuudessa rypeminen on kristillisyydessä hienointa ja ylpeyden aihe;)

   Jos Jukan lause pitää paikkansa, se kaiketi myös koskee kaikkia ihmisiä. Tuntuisi viisaalta jättää ihmisten tuomitseminen tässä elämässä sikseen. Onhan kristityllä varmuus siitä, että kukin saa lopulta ansionsa mukaan? Siis silleen ansiottomasti ja vain armosta tietenkin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Mikko: Antamani vaihtoehdot olivat tarkoituksellisen rajalliset. Minusta hänen pitää tehdä parannus. Entä jos ei kykene? So What? Jumala on armollinen. Ei se ole pelastuksen tiellä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Risto Korhonen sanoo:

  Viesti on jälleen kerran tiivistettynä: minä ja tavallani ajattelevat olemme itse asiassa parempia kuin nuo homot ja muut iljetykset. Viestiä ei muuta miksikään se, että se naamioidaan pitkällä ja hankalalukuisella tekstillä.

  Blogistin tavoin ajattelevia kristittyjä on paljon, ja kirkon aktiiveissa varmaankin huomattavan paljon. Heidän tulkintansa Raamatusta ja Jeesuksen sanomasta on minun mielestäni kovan ja armottoman tuntuinen. Hyvä ja kristillinen tulkinta se varmasti silti on.

  Minusta vielä parempi tulkinta on sellainen, jonka perusteella kaikki ihmis- ja seurakuntalaiset voi hyväksyä sellaisinaan. Hyvä ja kristillinen tulkinta on muuten sekin. 2000 vuotta vanhaa arvomaailmaa ei minusta kannata ihannoida, eikä varsinkaan elää todeksi.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Ongelman ydin on siinä, että nostat ihmisen täydellisyyden mittariksi Jumalan sijaa. Asia ei itseasiassa liity mitenkään erityisesti seksuaalivähemmistöihin. Heidän tapahtumansa nyt vain sattuu olemaan ensi viikolla.

   Naturalistis-materialistisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on vain materiaa aivan kuten kaikki muukin olevainen. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan Jumala on tuosta materiasta muovannut ihmisen kuvakseen, joka on kuitenkin särkynyt. Särkyneenä Jumalan kuvana ihminen ei ole täydellinen eikä voi itse itseään korjata.

   Jeesuksessa Kristuksessa Jumala itse voi eheyttää rikkinäisen ihmisen, millä kaikilla eri tavoilla hän sitten onkaan rikki. Esteeksi voi nousta ihmisen luottamus omaan täydellisyyteensä. Vakuuttelu siitä, että kukin ihminen on valmiiksi täydellinen juuri sellaisena kuin on toimii siis vastoin evankeliumia.

   Oikeampaa olisi vakuuttaa, että Jumala kyllä hyväksyy jokaisen ihmisen juuri sellaisenaan kuin on, kaikkine rikkinäisyyksineen ja puutteineen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Risto Korhonen sanoo:

   “Oikeampaa olisi vakuuttaa, että Jumala kyllä hyväksyy jokaisen ihmisen juuri sellaisenaan kuin on, kaikkine rikkinäisyyksineen ja puutteineen.”

   Monet kristityt uskovat, että hyväksyykin. Jumalan puolesta vakuuttelu on minusta kyseenalaista, hän kun ei ole antanut ihmiskunnalle selväsanaisia ohjeita.

   Oudolta tuntuu, että tässä pikkuisessa suomalaisessa kirkossa palvotun jumalan tahto on taipunut eronneiden vihkimiseen, naisten itsenäisyyteen ja jopa pappeuteen, yms. asioihin, jotka myös aikanaan julistettiin samaisen tahdon vastaisiksi.

   Nyt ilmeisesesti on joidenkin tietämän mukaan tullut mitta täyteen, eli homojen kirkossa vihkimiseen ei tämän jumalan tahto sentään taivu. Paitsi että lähivuosina melko varmasti taipuu, siis kirkon “virallisen” kannan mukaan. Vastustajat sinnittelevät sitten oikeaoppisuudessaan miten parhaiten taitavat.

   Kaiken tämän jälkeen ko. jumalan tahto on edelleen yhtä salaperäinen, käsittämätön ja kovin monella erilaisella tavalla tulkittu kuin tähänkin asti.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Miksi sinä Risto Korhonen ateistina yrität määritellä, mikä sopii kristillisiin arvoihin ja mikä ei sovi?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Jukka Kivimäki, kirjoitat näin: “Särkyneenä Jumalan kuvana ihminen ei ole täydellinen eikä voi itse itseään korjata.”

   Onko ihmisen homoseksuaalisuus osoitus hänen särkymisestään Jumalan kuvana?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Risto Korhonen sanoo:

   En toki. Kuten kommenteistanikin käy ilmi, “kristillisiin arvoihin” sopii jokseenkin mitä tahansa maan ja taivaan väliltä. Kukin poimii itselleen sopivimmat ja kristillisimmät. Ja tietysti nuokin arvot muuttuvat tarvittaessa.

   Minusta monilla keskustelijoilla on kummallinen tapa priorisoida Raamatusta poimimiaan arvoja. Itse asettaisin rakkauden, hyväksynnän ja toisten arvostamisen ihan eri tasolle kuin sen, mitä ihmiset makuuhuoneissaan tykkäävät puuhata. Olin ilahtunut kirkon osallistumisesta Prideen reilusti näkyvänä tukijana. Se osoittaa minusta, että kirkkokin haluaa välittää mieluummin rakkauden kuin makuuhuonekyttäämisen sanomaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “Minusta vielä parempi tulkinta on sellainen, jonka perusteella kaikki ihmis- ja seurakuntalaiset voi hyväksyä sellaisinaan.” —–

   -Minä en tiedä miksi näet armottomuutta kun kyse on juuri tuosta. Kaikki voidaan hyväksyä ja kaikki saavat tulla, eikä kenenkään elämäntapaan tai toimintaan ole tarvetta puuttua. Sen voi jättää jokaisen omantunnon asiaksi.

   Minua nykytilanteesas häiritsee se, että hyvän ihmisen mittari on se miten suhtautuu homoseksuaaleihin. Muut vähemmistöt ovat jotenkin vähemmän tärkeitä.

   Jos esim. minä suhtaudun homoseksuaaleihin täsmälleen samoin kuin muihin edellämainittuihin vähemmistöihin, mutta kenenkään vuoksi ei pidä mennä muuttamaan kirkollista avioliittokäsitystä, eikö se ole johdonmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa kuin esittää vaatimuksia vain yhden vähemmistön nimissä?

   “minä ja tavallani ajattelevat olemme itse asiassa parempia ”

   -Tämä on erittäin inhimillinen ajattelutapa, johon itse kukin meistä syyllistyy ajoittain. Ajattelethan sinä itsekin (ja laillasi ajattelevat) olevasi parempi kuin nuo pahat konservatiivit…? 🙂

   Ajattelin että pitäisi taas pyrkiä asialliseen ja muita kunnioittavaan keskusteluun. (Tarkoitan siis itseäni.) Mutta ei ole mikään ihme jos konservaitiivien pinna palaa jossain vaiheessa täysin suhteettomien ja epäreilujen syytösten vuoksi…

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “Itse asettaisin rakkauden, hyväksynnän ja toisten arvostamisen ihan eri tasolle kuin sen, mitä ihmiset makuuhuoneissaan tykkäävät puuhata. ” …

   -Tässä olet aivan oikeassa. Mutta jos saan sanoa, vastustit voimakkaasti väitettä, että mielipiteen ilmaiseminen kirkon avioliittokäytännöstä olisi painostusta.

   Muutettavat muuttaen, ei kukaan “kyttää” kenenkään makuuhuonepuuhia, vaikka onkin mielipide, että samansukupuolisten suhteisiin ei kuulu seksi. Se ei ole “määräilemistä” eikä “vaatimusta elää selibaatissa”, se on mielipide. Ja nähdäkseni se on täällä ilmaistu varsin maltillisesti.

   Mutta eri asia olisi, jos näin ajattelevat konservatiivikristityt menisivät kristittyjen homoseksuaalien keskustelufoorumille toistamaan tätä vuosikaudet… (Se voisi vaikuttaakin vaatimiselta…)

   Sinänsä kirkko tekee oikein, kun kohtaa ihmisiä mitään vaatimatta. Mutta jos sanoma on, että kaikki käy, niin silloin sanoma on väärä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “Nyt ilmeisesesti on joidenkin tietämän mukaan tullut mitta täyteen, eli homojen kirkossa vihkimiseen ei tämän jumalan tahto sentään taivu. Paitsi että lähivuosina melko varmasti taipuu, siis kirkon “virallisen” kannan mukaan. Vastustajat sinnittelevät sitten oikeaoppisuudessaan miten parhaiten taitavat.” —

   -Kyse ei ole “homojen vihkimisestä” vaan avioliittokäsityksestä, joka perustuu mieheydelle ja naiseudelle. Miksi MIKSI se pitäisi muuttaa yhden vähemmistön mielen mukaiseksi? Ja samalla mitätöidä sen aiemman muodon perusteet.

   Kuten tuolla edellä yritin selittää, määritelmä ja siitä nousevat reunaehdot, jos ne ovat johdonmukaiset, ovat riittävä perustelu olla muuttamatta itse asian olemusta. Siten että kyseessä ei ole syrjintä.

   Vrt. Pride-tapahtuma. Jos priden tarkoitus on edistää tasa-arvoa kaikkien välillä, ja tukea kaikenlaisten ihmisten oikeutta olla mitä ovat ja elää miten elävät, on syrjintää jättää pois tietyt virallisesti tuettavien joukosta ihmisryhmät, jotka siihen osallistuvat.

   Mutta jos se on määritelmällisesti “seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen” oikeuksia ajava tapahuma, ei ole syrjintää sulkea toiset ihmisryhmät pois. Tällöin tosin tulisi voida perustella miksi se ajaa vain noiden asiaa, mutta ei muiden.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Jorma Hentilä – ei erityisesti ja alleviivattuna juuri homoseksuaalisuus taikka muukaa biologisesta perusnormista poikkeava seksuaalisuus. Ihminen on kokonaisuus.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Jukka Kivimäki, vastauksesi on vähän “tvetydig”, kaksiselitteinen. Olenko väärässä, kun muistelen sinun aikaisemmin kirjoittaneen, että homoseksuaalisuus on syntiinlankeemuksen seuraus?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Näin asia Raamatun perusteella ilmaistuna on. Sama pätee myös esimerkiksi biologiseen hedelmättömyyteen tai vaikkapa ikääntymiseen. Itse asiassa jopa sitä, etteivät kaikki yksinkertaisesti löydä itselleen sopivaa puolisoa voidaan Raamatun perusteella pitää syntiin lankeamuksen seurauksena. Maailma ei ole täydellinen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Jukka K., tässä se ongelma onkin. Rinnastat eri kategorioihin kuuluvia asioita/ilmiöitä.

   Homoseksuaalisuus on olemuksellinen ominaisuus ihmisessä, joka määrittää ihmisen elämää, ihmisuhteita etc. vastaavalla tavalla kuin heteroseksuaalisuus.

   Biologinen hedelmättömyys on eri kategorian asia.

   Ymmärrän toki, että sinun näyttää olevan vaikeaa tai jopa mahdotonta nähdä heteroseksuaallisuus ja homoseksuaalisuus yhdenveroisina seksuaalisen suuntautumisen variantteina ja ihmisen luotuina ominaisuuksina.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Jorma Hentilä Luomakunta todistaa etteivät ne ole yhdenvertaisia variantteja. Tämä ei tietenkään ole, eikä saa olla este ihmisten väliselle yhdenvertaisuudelle.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Jorma Hentilä sanoo:

  Pride-tapahtumasta kirjoittaessaan Sari Weckroth sekoittaa käsitteitä – joko tietämättömyyttään tai tahallisesti – ja rinnastaa toisiinsa eri kategorioihin kuuluvia asioita.

  Ihmisen seksuaalista suuntautumista kuvaavat käsitteet heteroseksuaalisuus, biseksuaalisuus ja homoseksuaalisuus. Kun puhutaan seksuaalisista vähemmistöistä, tarkoitetaan homo- tai biseksuaaisesti suuntautuneita. Sukupuolivähemmistöillä puolestaan tarkoitetaan trans- tai intersukupuolisia.

  Ihminen voi ilmaista seksuaalisuuttaan eri tavoin riippumatta siitä, onko hän hetero, bi tai homo. Tähän kategoriaan kuuluvat esilaiset fetissit, kuten sadomasokismi.

  Niin ikään ihminen voi ilmaista sukupuolisuuttaan eri tavoin, josta esimerkki transvestisuus.

  Eräänlainen moniaviosuuden nykysovellus, sinänsä hyvin marginaalinen polyamoria taas on oma kategoriansa.

  Pride-tapahtuman tausta on Setan vapautupäivissä vuodelta 1975. Alussa niitä järjestettiin toukokuun lopussa yhdistyksen perustamnisen vuosipäivän tienoilla. Painopiste oli seksuaalivähemmistöjen asemassa ja oikeuksissa, mutta jo alkuvuosina transvestiitit olivat näkyvästi mukana vapautuspäivillä. Sitä mukaa kuin tieto ihmisestä ja ihmisen seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta on lisääntynyt, ovat erityisesti transsukupuolisten lähimmäistemme asema ja oikeudet saaneet huomattavan sijan Pride-tapahtumassa.

  Laajasti ottaen Pride ajaa ihmisoikeuksein ja yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “Kun puhutaan seksuaalisista vähemmistöistä, tarkoitetaan homo- tai biseksuaaisesti suuntautuneita. Sukupuolivähemmistöillä puolestaan tarkoitetaan trans- tai intersukupuolisia.” —

   -Käsitettä “seksuaalivähemmistö” on käytetty laajemmassakin merkityksessä. Kuten esitin: http://sange.fi/~atehwa/cgi-bin/piki.cgi/seksuaaliv%E4hemmist%F6

   Eli kuka tai mikä taho päättää mitä se “oikeasti” ja “virallisesti” tarkoittaa?

   Ja muistutin, että alun perin Prideen eivät kuuluneet “sukupuolivähemmistöt”.

   Kysyin miksi Pride ei tue tasaveroisesti erilaisten siihen osallistuvien vähemmistöjen asiaa? Miksi? Kun Pridea on jo aiemmin laajennettu, tuomalla mukaan ihmisryhmä joka on hyvinkin kaukana “seksuaalivähemmistöstä”, miksi on niin itsestäänselvää, että nyt sitä ei enää laajenneta?

   Esitin tämän rinnastuksena avioliittokäsitykseen, toivoen että asia sitä kautta selvemmin avautuisi. Miksi avioliittoa on laajennettava “tasa-arvon” nimissä (yhden vähemmistön ehdoilla) mutta Pridellä ei ole koskaan mitään tekemistä tiettyjen toisten vähemmistöjen kanssa? Vaikka nämä osallistuvat siihen joka vuosi? Miksi?

   Näin voisi tietysti olla, mutta tällöin olisi osoitettava, että kyse ei ole mielivaltaisesta rajauksesta. Eli ei ole esitetty muuta perustelua kuin, että “näin on tähän asti ollut”. Paitsi ettei ole aina ollut. (Toisin kuin avioliitto, joka on aina ollut miehen ja nasien välinen.)

   MIKSI yhteiskunnallista ja kirkollista avioliittokäsitystä täytyy muuttaa homoseksuaalien vuoksi, mutta ei polyamoristien? Kaikkien täytyy ajaa homoseksuaalien asiaa, mutta toiset vähemmistöt saavat ajaa ihan yksin omaa asiaansa, eikä ketään edes kiinnosta?

   Minusta tässä on kyse illuusiosta. On rummutettu niin paljon jonkin vähemmistön puolesta, ja samanlaisella rummutuksella sen rinnalle on saatu toinen ryhmä. Mutta niin kauan kuin muille ei anneta samanlaista huomiota ja mainoskampanjaa, nämä eivät ole yhtä tärkeitä.

   Tässä ei oikeasti ole mitään johdonmukaista.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “Painopiste oli seksuaalivähemmistöjen asemassa ja oikeuksissa, mutta jo alkuvuosina transvestiitit olivat näkyvästi mukana vapautuspäivillä. ” —-

   -Tätä juuri tarkoitan. Alusta asti mukaan ovat halunneet erilaiset seksuaali- tai sukupuolinormeista poikkeavat ihmisryhmät.

   Transvestismi ei ole sekuaalinen suuntautuminen, eikä liity mitenkään homouteen, joten miksi raja vedetään nyt tiettyjen vähemmistöjen eteen, täysin olemattomin perusteluin?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Sari Weckroth sanoo:

  Pride on oikeasti jotain aivan muuta kuin yhdenvertaisuuden edistämistä. Lisäksi tuntuu olevan käsitys, että kaikki seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kannattavat Pridea.

  Onneksi on fiksujakin.

  https://www.youtube.com/watch?v=mUeHiDPCF8I

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Sari W., eri videolla ole mitään ihmeellistä. Aika populistista puhetta. Jos ei tykkää Pridesta, se on ok.

   Siinä ao. henkilö, kuka lieneekin, menee metsään, kun hän yleistävästi antaa ymmärtää, että homous/lesbous olisi sateenkaari-ihmisillä identiteettinä kaikki muut identiteetit alleen hautaava, ja ylentää sitten itsensä henkilöksi, jolla on monia identiteettejä ja niiden joukossa yhtenä lesbous, kylläkin tärkeänä.

   Itse kullakin meillä homoilla/lesboilla/bi-ihmisillä on monia identiteettejä. En tunne yhtään sellaista sateenkaari-ihmistä, joka vastaisi videoblogistin luomaa kuvaa, vaikka tunnen heitä paljon. Kuva on karikatyyri, olkinukke.

   Mutta hyvin käy video kaupaksi Sarille ja muiille, joiden elämäntehtävänä on kyseenalaistaa sateenkaariväkeen kuuluvien oikeus täyteen kansalaisuuteen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   Pride ei ole oppi tai kokoelma sääntöjä eivätkä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ole ihmisjoukko, joka ajattelee jokaisesta asiasta samalla tavalla. Vastaavasti ei meillä kristityilläkään ole jokaisella täsmälleen samanlainen vakaumus emmekä me kaikki kannata Sarin tässä blogissa esittämiä mielipiteitä. Ehkä pitäisi sanoa, että onneksi meitä uskovaisia on fiksujakin.

   Sarille haluaisin sanoa, että mitä kirjoittelemiseen tulee, määrä ei korvaa laatua. Annan kaikkien kukkien kukkia, mutta silkkaa ajanhaaskausta tämä keskustelu minulle on.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “Mutta hyvin käy video kaupaksi Sarille ja muiille, joiden elämäntehtävänä on kyseenalaistaa sateenkaariväkeen kuuluvien oikeus täyteen kansalaisuuteen.”

   -Siis mitä??

   Nyt täytyy sanoa että sain tarpeekseni näistä järjettömistä syytöksistä. Juurihan osoitin, että homoseksuaali tai lesbo ei ole ihmisenä minulle mikään ongelma. Tällä lesbolla on erittäin fiksuja ajatuksia, ja hän ymmärtää toisin ajattelevia, vaikka on ateisti/agnostikko.

   Sanoisin jopa että mitä hittoa oikein selität?

   Oikeasti, kukaan täysjärkinen ei jatka keskustelua täällä. Harmi kyllä, en ilmeisesti ole täysjärkinen…

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “emmekä me kaikki kannata Sarin tässä blogissa esittämiä mielipiteitä. Ehkä pitäisi sanoa, että onneksi meitä uskovaisia on fiksujakin.”

   -Mikko. Minä olen ihan oikeasti ihmetellyt sitä miten olet voinut käsittää kaiken niin väärin.

   Kysyin miksi homoseksuaaleille pitäisi antaa erityisasema muihin vähemmistöihin nähden, ja aloit puhua homojen asemasta suhteessa heteroseksuaaleihin.

   No, minä haluan nyt pyytää että esittäisit tässä nyt ihan omin sanoin mitä mielipiteitä olen esittänyt, ja mitä et jaa. Eli mitä olen sanonut? Katsotaan tunnistanko sen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Voi tutustua myös videolla esiintyneen henkilön kirjoituksiin ja perusteluihin:

   https://mustaorkidea.blogspot.com/2016/06/gay-pride-ja-pervot.html

   https://mustaorkidea.blogspot.com/2016/07/miksi-en-pida-gay-pridesta-osa-2.html

   https://mustaorkidea.blogspot.com/2017/07/gay-pride-on-enemman-hanurista-kuin.html

   Pride voisi mielestäni selventää linjaustaan, ja ottaa selkeästi kantaa kulkueissa ilmenevään pervoiluun. Ja keiden asiaa se ajaa ja keiden ei, ja miksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   > minä haluan nyt pyytää että esittäisit tässä nyt ihan omin sanoin mitä mielipiteitä olen esittänyt, ja mitä et jaa

   Noita linkittämiäsi artikkeleita en ala lukemaan enkä videoita katselemaan. Kommentoin vain sen pohjalta mitä kirjoitat.

   Olet mielestäni hyvin sinnikkäästi rakentamassa sellaista päättelyketjua, että on olemassa heteroseksuaaliset ihmiset yhdessä vaakakupissa ja sitten toisessa vaakakupissa on tavaton määrä erilaisia vähemmistöjä. Ja nämä kaikki vähemmistöt sinä niputat yhteen kasaan täysin riippumatta siitä, miten heidän vähemmistöasemansa syntyy.

   Seuraavaksi esität sen suuntaisen ajatuksen, ettei näihin vähemmistöryhmiin liittyviä kysymyksiä voisi tai saisi ratkaista yksittäisinä kysymyksinä vaan olemme kaikki tai ei mitään asetelmassa. Homopareille ei vihkiä avioliittoon, jos sadomasokistit eivät saa jotain (en viesteistäsi löytänyt mitä se olisi mutta ymmärsin että sinua harmittaa että homot saavat jotain mitä sadomasokistit eivät). Ja yhtä lailla jos homoille annetaan jotain, myös polyamoristeille pitää antaa jotain.

   Tämän kaikki tai ei mitään ajattelun ulkopuolella ovat ajattelussasi kuitenkin heteroseksuaalit, joilla voi ja saa olla mitä hyvänsä oikeuksia tai velvollisuuksia riippumatta siitä, onko näillä vähemmistöryhmillä samat oikeudet ja/tai velvollisuudet.

   Se, mitä en jaa, on se että kaikki asiat pitää sotkea yhteen eikä mitään yksittäiskysymystä voi ratkaista erillisenä. Minusta on ihan ookoo rakentaa pyörätuolipotilaalle ramppi ja kuurolle järjestää viittomakielinen tulkkaus ilman että nämä palvelut tarjotaan myös polyamoristeille ja sadomasokisteille.

   Toinen mitä en jaa on se, että minun ajattelussani ihmiset eivät jakaudu meihin heteroihin ja noihin vähemmistöihin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Tämä keskustelu, miten yhteisunta huolehtii vähemmistöistään ei oikein osu blogitekstini keskiöön. Yhteiskunnallisesti aihe on tärkeä ja olisi ihan oman blogikirjoituksensa aihe.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   Jukka, ymmärrän oikein hyvin. Ei minuakaan tuo loputon jankkaus sadomasokisteista ja polyamoriasta kiinnosta. Ja olen samaa mieltä etteivät ne ole erityisen relevantteja blogisi sisällön kannalta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Jukka Kivimäki
  Jukka Kivimäki

  Aktiiviseurakuntalainen Espoosta. Päivätyössä ammatillisen koulutuksen parissa.