Jukolan viestit perinnettä

Olemme seuranneet tarkkaan, mitä Suomessa tapahtuu. Tiedämme myös sen, että tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä ja rouva Jenni Haukiolla on tarkoitus kiertää  Suomen maakunnaat itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Tasavallan presidentin kanslia on tiedottanut 4.4.2017 vierailujen ajankohdista ja paikoista. Kuopiolaiset ovat kohdanneet arvokkaan maakuntavierailun.

Asiaan liittyen muistetaan vielä Kuopion musiikkikeskuksessa pidetty tilaisuus, jonka avulla juhlistettiin Minna Canthin merkitystä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio vierailivat myös "kansan parissa" Kuopion torilla.

Kuopion torilla pääsin kättelemään arvovieraita ja esittämään asiani: "Herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Veikko Vilmi kiittää Teitä, kun olitte Vehmersalmella Kuopio-Jukola 2014-viestitapahtuman suojelijana. Suunnistustapahtumassa olin vapaaehtoisena työntekijänä. Kuopio-Jukola 2014 on nostettu esille ja palkittu ainutlaatuisena tapahtumana."

Kuopion kaupunki järjesti perustamisajankohdan 1775 kunniaksi Kuopio - Jukolan palkitsemistilaisuuden, johon aloite oli tullut ylimmältä poliittiselta taholta ja virkamiesvalmistelusta.   Suunnistustapahtumassa oli toteutunut ”kaupunkiorganisaation ja päättäjien kokema myönteinen yhteistyön henki ja itse tapahtuman tärkeilyvapaa ilmapiiri”. Kuopio - Jukola  oli "esimerkillinen ryhmäsuoritus".

Suunnistustapahtuma on välittänyt osallistujille "ainutlaatuisen tunnelman", josta on saatu tietoa   internetin, lehtijuttujen, radio- ja TV-lähetysten kautta.

Maakuntavierailut jatkuvat 2017 kesäkuun puolen välin jälkeen Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Hossan kansallispuiston avajaiset pidetään Suomussalmella 17. kesäkuuta. Kyseisestä tilaisuudesta tasavallan presidentti Sauli Niinistö jatkaa matkaa Joensuun Enossa järjestettäviin Joensuu - Jukola 2017-suunnistuskilpailuihin, joissa hän viipyy sunnuntaihin 18. kesäkuuta saakka.

Hänen tehtävänään ottaa vastaan Jukolan viestin sanoma, joka osoitetaan 100-vuotiaalle Suomelle. Rouva Jenni Haukio toimii suunnistustapahtuman suojelijana. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on yleisön tavattavissa, kuten oli tilanne Kuopio-Jukola 2014:ssäkin. Joensuu - Jukola 2017 on järjestyksessään 69:s  Jukolan viesti ja 40:s  Venlojen viesti. Järjestäjänä toimii Kalevan Rasti ry.

Joensuu - Jukola 2017-asiasta  palaan vielä Kuopion torin tapahtumiin: "Tuossa Kuopion kaupungintalossa julkistettiin 14.3.2017 historiikki, jonka toinen kirjoittaja olen itse. Tehän olette kuulemma jo saanutkin kyseisen julkaisun, johon olen kirjoittanut tekstiä Kuopio-Jukola 2014-viestitapahtumastakin."

Rouva Jenni Haukio oli selvästi myös kiinnostunut historiikista, joka esittää Kuopion Reserviupseerikerhon vaiheita vuodesta 1929 vuoteen 2014. Kerho on "vastuullinen", "perinteitä arvostava", "aatteellinen" ja "edunvalvonnallinen" reserviupseeriyhdistys.

Tänä juhlavuotena 2017 toimitaan aktiivisesti kulttuurin hyväksi, johon kuuluu edellä mainittu historiikkijulkaisukin.  Tuntuu hyvältä, kun "kirja löydetään" verkkotarjonnasta, kirjastoista ja on vieläpä presidenttiparin luettavana. Vuorovaikutus kirjoittajien ja lukijoiden välillä on tärkeää.

Päätöksiä ja tilanteita on mietittävä tarkkaan. Laaja-alaisia asioita on hyödyllistä punnita komiteoissa. Demokraattisessa järjestelmässä yhteisesti harkitut kannanotot kertovat siitä, miten on meneteltävä kulloinkin hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sivusi Kuopion torilla kiusaamiskysymyksiä ja ulkopolitiikan asioita, jotka ovat ajankohtaisia. Ulkopolitiikan asioiden ollessa kunnossa voidaan sanoa, että juhlavuottaan viettävä  "Suomi purjehtii luotettavasti ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä".

Sosiaali- ja terveydenhuollon kysymykset askarruttivat Kuopion torilla. Päätöksenteossa kiire hankaloittaa hyvän lopputuloksen syntymistä. Perustuslaki määrittää suunnan. Yhteiskunnassa arvioidaan sitä, minkä “arvojen” avulla ulkopolitiikan ja sisäpolitiikan toiminta hoidetaan ja  miten yksimielisiä ollaan tavoitteista.

Kulttuuriasioita ja yhteiskunnan tavoitteita pohdittaessa muistuvat mieleen ajankohtaan sopivat henkilöt eli Mikael Agricola ja  Martti Luther. Mikael Agricolan Uuden testamentin suomennos on suuri kulttuuriteko sivistyksen kehittämisen kannalta.  Merkkihenkilöitä nostetaan esille juhlavuosina, esimerkiksi suomen kielen päivänä.

Tasa-arvon päivänä muistellaan Minna Canthia.  Hän on miettinyt yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kirjoitetut  tekstit ovat siitä osoituksena. Merkkihenkilöt ovat kiinnostaneet rouva Jenni Haukiotakin, joka on suojelijana Joensuu - Jukola 2017 -suunnistustapahtumassa. Jukolan viesti 2017 on  tärkeä perinteen jatkuvuuden ja liikuntakulttuurin kehittämisen kannalta.

 

Menestystä  Joensuu - Jukola 2017 -suunnistustapahtumalle.

 

Juhlavuoden 2017 terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

Kirjoittaja

Veikko Vilmi
Veikko Vilmi

VEIKKO VILMI Dosentti, YTT, KT Suomen tietokirjailija. Osoitteesta http://www.veikkovilmi.fi linkkiyhteydet artikkeleihini ja profiiliini. Asun Kuopion Inkilänmäen kaupunginosassa, Kiuruntie 11 70340 Kuopio. Itä-Suomen yliopiston sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentti. Muita tutkintoja: YTL, KM, HuK, Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti. Oulun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston alumni. Tieteelliset artikkelit ja esitykset kansainvälisissä konferensseissa. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. EUSE-, MAOL- OSJ- ja Tutkiva opettaja- järjestöt. Reserviupseeriyhdistys- MPK - ja VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Toimitsija Kuopio - Jukola 2014 suunnistustapahtumassa. Olen kirjoittanut useita yhteiskunnan päätöksentekoa ja palveluja koskevia artikkeleita muun muassa Uuden Suomen ja Savon Sanomien verkkosivuille ja lehtiin. Olen nostanut esille veteraanien kuntoutusasioita Uuden Suomen vaalikiertueella ja perheiden tukemisasioita YLE:n ja Savon Sanomien yhteisellä vaalitorilla Kuopiossa. Pidän tärkeänä: Perheet ovat tukemisen arvoisia. Vanhuspalvelujen ja omaishoitajien kysymykset on ratkaistava. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus on sisäistettävä päätöksenteossa. Koulutuspalvelujen kehittämisen laadulliset ratkaisut ovat tärkeitä. Seurakunnan toiminnassa on hyvä teema: "Kotikirkko - Lämmin lähiyhteisö." Tieteelliset referee-artikkelit: Vilmi, Veikko 1996 . Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Historiikkijulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio.

Kirjoittajan luetuimmat blogit

Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit