Kansat evankelioidaan julistamalla evankeliumia Jeesuksesta, eikä kastamalla

Usein kuulee sanottavan, että Jeesuksen lähetyskäskyssä kansat evankeloidaan nimenomaan kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tällöin otetaan esille raamatunkäännös KR 38:n väärin kääntämä Matt. 28:19;

19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, (KR 1938)

Vanha kirkkoraamattu KR 1776 sen sijaan kääntää jakeen oikein;

19 Menkäät siis ja opettakaat kaikkea kansaa, ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, (KR 1776)

Myös Aapeli Saarisalo kääntää jakeen tarkasti;

19. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsia ja kastakaa heidät Isän ja Pojan  ja Pyhän Hengen nimeen, (Aapeli Saarisalon UT)

Kaikki kansat siis tehdään Jeesuksen opetuslapsiksi opettamalla heille evankeliumia, eikä kastamalla.

Markuksen evankeliumin lähetyskäsky kehottaa samoin saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Ne, jotka sen uskovat, tulee myös kastaa;

15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. (Mark. 16)

Markuksen mukaan kadotukseen menevät ne, jotka eivät usko, vaikka heidät olisi kastettukin, jae 16b.

Luukas taas painottaa lähetyskäskyssään kaikille kansoille Jeesuksen nimessä saarnattavaa parannuksen tekemistä entisestä elämästä ja kääntymistä Jeesuksen puoleen syntien anteeksisaamiseksi. Luukkaan lähetyskäsky kuuluu;

47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. (Luuk. 24:47)

Luukas ei mainitse lähetyskäskyssään kastetta ollenkaan.


Miksi sitten luterilainen kirkko opettaa, että lapsi uudestisyntyy lapsikasteessa? Se johtuu siitä, että silloin lapsi liitetään kirkon jäsenyyyteen ja kirkon oppi on, Raamatun vastaisesti, että kaikki kirkkoon kuuluvat ovat automaattisesti pelastuksessa sisällä. Kyseessä on myös kirkon jäsenyyden merkitys kirkolle itselleen. Todellisuudessa vain pieni vähemmistö kirkon jäsenistä uskoo Jeesukseen ja suurin osa on nk. nimikristittyjä. Kirkko ei kuitenkaan halua tätä tunnustaa, koska se vähentää kirkkoon kuulumisen merkittävyyttä ja sitä kautta mm. verotuloja. Tämä väärä oppi on johtanut siihen, että kirkossa ei tarvitse myöskään pitää herätyssaarnoja eikä lapsena kastettuja pyritä evankelioimaan. Väärän opin seurauksena lapsena kastetuista kirkon jäsenistä suurin osa menee uudestisyntymättöminä kadotukseen. Tässä on tänä päivänä totta Herran sanat hänen paluunsa ajan Sardeen seurakunnalle, minkä Ilmestyskirjan kirkkohistoriallisessa tulkinnassa katsotaan tarkoittavan 1500-luvulla alkunsa saanutta uskonpuhdistuksen seurakuntaa;

Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. (Ilm. 3:1)

Missä evankeliumin tuli ei pala, siellä hallitsee kuolema ja pysähtyneisyys. Elävän veden tilalle on tullut seisovaa vettä. Näin kirkossammekin tänä päivänä.

Väärän opin taustalla on myös vääristynyt käsitys synergismistä. Ajatellaan, että koska ihmisen vanhurskauttaminen on kokonaan Kristuksen ansiota eikä ihmisen tekoon perustuva, niin ihmiselle itselleen ei saa jäädä mitään roolia pelastusasiassa. Oppi lapsena kastetun uudestisyntymisestä ja uskoon tulosta kasteessa näyttäisi pinnallisesti katsoen täyttävän tämän vaatimuksen. Eihän pieni vauva voi itse tehdä mitään pelastuakseen. Raamattu ei kuitenkaan missään opeta näin, päinvastoin.

Ihmisen tahto on tosin syntiinlankeemuksesta johtuen pelastusasiassa sidottu, mutta Jumalan kutsu vapauttaa sen ja silloin hän voi tämän kutsun herättämänä vastata siihen joko myönteisesti tai kielteisesti. Tämän nk. etsikkoajan ulkopuolella ihminen ei pysty lähestymään oma-aloitteisesti Jumalaa langenneessa tilassaan. Ihmisen osuus pelastuksessa on Raamatun mukaan siinä, että Jumalan kutsuessa hän voi valita, ottaako Jeesuksen valmistaman pelastuksen vastaan vai ei. Jeesuksen ansiota ihmisen puolesta kutsutaan lahjavanhurskaudeksi, mutta lahjakin tulee ottaa vastaan silloin kun sitä tarjotaan, jos sen haluaa saada. Lahjasta voi myös kieltäytyä ja suurin osa ihmisistä niin tekeekin, Matt. 17:13.

12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
13 jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. (Joh. 1)

kumbh_mela2.jpg

Oppi syntien anteeksisaamisesta pelkän kastetoimituksen perusteella muistuttaa hindujen pakanallista Kumbh mela rituaalia (kuva yllä), missä hindut kastautuvat Ganges- ja Jamunajokien yhtymäkohdassa ja saavat siten syntinsä anteeksi piilossa olevan, salaisen Sarasvatin vaikutuksesta. Vuonna 2019 rituaaliin osallistuu kahdeksan viikon aikana arviolta noin 150 miljoonaa hindua, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin luterilaisia on koko maailmassa.

1. sunnuntaina loppiaisesta kirkkotekstien äärellä tammikuussa 2019,

Harri Ahdesmäki

103 kommenttia

 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto jatkat poukkoulujasi, siis tuot esille seuraavaa:

  “”Ja lopuksi tämä Athanasioksen tunnustus korostaa vielä tämän

  _ y h t e i s e n _

  uskon välttämättömyyttä pelastumiseen:

  “Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua.”””””

  Siis tuossa väität Athanasioksen tunnustuksen mukaan uskovien VAIN PELASTUVAN, siis mitä ko tunnustus sitten sanoo:

  “”Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin, noussut kuolleista,

  astunut ylös taivaisiin, istunut Isän oikealle puolelle, ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään, pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen.

  Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua.””

  Siis aiemmassa kommentissa kerrot kaikkien tekevän syntiä (pahaa), nyt siis tuon tunnustuksen mukaan pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen, tiedän että venkoilet taasen tuosta mutta ei se muuta noita tunnustuksen sanoja mitenkään muuksi vaan sen mukaan “”Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua.””

  Kirjoitat minusta “armottomana” mutta kyllä tuo teksti johon uskosi perustat on vielä armottomampi, siis kumpi meistä on se armottomampi, kysyn vaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Ensinnäkin: Paavali sanoo nimenomaan että synti sitoo häntä. Tämän hän tunnustaa samassa kirjeessä missä hän puhuu viittaamastasi pyhityksestä. Emme pääse siitä että meidän vanhurskautemme on siinä

   että itsessämme olemme syntisiä koko ajan aina siihen asti kunnes pääsemme taivaan kotiin,

   mutt samaan aikaan olemme Kristuksessa vanhurskaita jo uskon kautta ilman pienintäkään lain tekoa tai vähäisintäkään omaa ansiotamme.

   Kun me sitten olemme uskossa vanhurskautettuja niin tästä uskosta sitten seuraa, ei myöhemmin uskosta irrallaan olevana vaan juuri sillä hetkellä uskon vaikutuksesta Kristuksen työhön sitoutumisena, rakkaus ja toinen toisensa kunnioittaminen ja hyvän puhuminen toinen toisestaan.

   Samaisessa Apologiassa Melanchthon sanoo myös:

   “Ei Pietari siis sitä tarkoita, että rakkaus muka Jumalan edessä ansaitsisi syntien anteeksiantamuksen, että se tietäisi sovitusta ilman Kristusta, välimiestä, ja että se synnyttäisi uudesti ja vanhurskauttaisi.

   Sitä hän tarkoittaa, että ne, joissa rakkaus on, eivät olisi toisia ihmisiä kohtaan ärtyisiä, tylyjä eivätkä itsepäisiä, eivät olisi huomaavinaan ystäviensä kaikkia erheitä, vaan suhtautuisivat ymmärtäväisesti toisten töykeäänkin käytökseen, niin kuin muuan tunnettu elämänohje lausuu: Tunne ystäväsi tavat, mutta älä häneen suutu.

   Eivät apostolit syyttä niin usein tähdennä tätä rakastamisen velvollisuutta, josta filosofit käyttävät nimitystä kohtuullisuus. Tämä hyve on näet välttämätön yleisen yksimielisyyden säilyttämiseksi, eikä yksimielisyys voi säilyä, elleivät seurakunnanpaimenet ja seurakunnat paljossa ummista silmiään ja paljon anna anteeksi toisilleen.”

   Näin siis Apologiassa

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Matias Roto kun kerran et ymmärrä (et voi ymmärtää) niin ymmärrä, Paavali sanoo selkeästi :

   5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; 7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 10 Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. 11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu. 12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme. 13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. 14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.

   Siis selkeästi joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Jumalan Henki ei kuljeta syntiin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Kukaan ihminen ei voi koskaan täyttää lain vaatimuksia. Siihen lihamme on liian heikko. Tämä synnin alaisuus pysyy aina siihen asti kunnes meidät ylösnousemuksessa siirretään taivaan täyttymykseen.

   Se joka kuvittelee olevansa synnitön on langennut ylpeyden syntiin, joka perinteisesti on yksi kristikunnan suurista kuolemansynneistä.

   Ota huomioon että Jumalan sana on lakia ja evankeliumia.

   Laki sanoo että kaikki ovat syntiä tehneet, koko maailma.

   Room. 3 luku

   10. “Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,

   11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;

   12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.

   13 Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla;

   14 heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.

   15 Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta,

   16hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä,

   17 ja rauhan tietä he eivät tunne.

   18 Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä.”

   19 Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;

   20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.

   Evankeliumi sanoo, että saamme vanhurskauden lahjaksi uskon kautta Kristuksen tähden:

   Room. 3

   21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,

   22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.

   23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

   24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,

   25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit

   26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

   Ja jos sitten kysymme miten tämä simus iustus et peccator, samaan aikaan vanhurskas ja syntinen -periaate näkyy viimeisellä tuomiolla, niin se voidaan tiivistää siten että

   ne jotka uskossa Kristukseen ovat uskon kautta turvautuneet Kristuksen armoon ja rajattomaan anteekiantoon pääsevät perille, koska he Kristukseen uskovina ja häneen turvansa panevina ovat jo siirtyneet tuomion alta pelastukseen,

   mutta ne jotka Kristuksen armon ovat torjuneet joutuvat viimeisellä tuomiolla vastaamaan teoistaan, ja koska yhdenkään ihmisen omat teot eivät riitä pelastuksen perusteeksi, niin kaikki Kristuksen armon ulkopuolella olevat joutuvat kadotukseen.

   Tämän takia usko, joka ei ole ihmisen oma teko eikä ansio pienimmässäkään määrin, vaan yksistään turvautumista ja toivonsa panemista Jeesuksen hyvyyteen, hänen tekoihinsa ja ansioihinsa ja hänen rakkautensa varaan heittäytymistä, on ainoa pelastuksen perusta

   ja tämän vastakohtana epäusko eli johonkin muuhun kuin Kristuksen työhön ja ansioon ja armoon turvautumista on suuri synti joka epäusko tekee jokaisesta teosta synnin, koska kaikki mikä ei ole uskosta on syntiä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto mitä Jeesus julisti, lakia vai evankeliumia?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Jeesus julisti Jumalan valtakunnan tulemista ihmisten lähelle. Sitä ei voi määritellä joko vain laiksi tai vain evankeliumiksi jo sen vuoksi, että ne eivät pohjimmiltaan ole vaihtoehtoja, vastakohdista puhumattakaan. Sen sijaan mielestäni voi sanoa, että Jeesus vapautti lain kahleista Jumalan lasten rauhaan ja iloon.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Jumalan sana on armoväline. Jumala vaikutta pelastuksen sanansa avulla.

   Jumalan sana on lakia ja evankeliumia.

   Laki paljastaa meidät syntisiksi. Tarvitsemme Jeesuksen pelastuksen. Mikään oma teko eikä oma ansio eikä yritys parannella elämäänsä ei riitä meitä pelastamaa. Tämän laki paljastaa.

   Evankeliumi kertoo, että Jeesus armahtaa meidät. Hän antaa kaikki synnit anteeksi, koko synnin. Tämä on pelkästään armosta, pelkästään uskosta ja pelkästään Kristuksen tähden. Pelastus on yksistään Jumalan työ ilman pienintäkään meidän myötävaikuttamistamme.

   Kuten koko Jumalan sana niin myös Jeesuksen julistus on sekä lakia että evankeliumia sekä kehotuksen sanaa että Jumalan armollisen pelastuksen lupaus.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Toistat saman kysymyksen johon jo aikaisemmin olen vastannut. Tällaista hallista samojen asioiden toistamista voi joku nimittää jankutukseksi tai sönkkäämiseksi, mikäli se on häiritsevää, joku taas keinona propagandistiseen puheenparteen.

   Mikä on sinun peustelusi ajatuksellisesti täysin samansisältöisen kysymyksen toistoon?

   Vastaan kuitenkin kysymykseesi ajatellen, että ehkä olet helposti unohtavainen ja siksi tarvitset useamman kerran saman asian kertausta vähän siihen tyyliin kuin Runeberg kerran kehui kaveriaan, että kyllä hän heti tajusi mitä kaveri sanoi, kun tämä oli selittänyt asian kymmenen kertaa.

   Koska Jeesuksen julistus oli Jumalan sanan julistusta ja koska Jumalan sanan pelastava käyttö eli armovälineenä käyttö on sekä lakia että evankeliumia, niin Jeesuksenkin julistus ON sekä lakia että evankeliumia.

   Huomaa nykymuoto preesens, koska puhun hänen julistuksestaan nykytilanteessa pelastavana sanana eli armovälineenä enkä pelkästään menneenä historillisena tapahtumana.

   Ylösnoussut Jeesus elää keskellämme. Kirkko on hänen ruumiinsa ja ne jotka kirkon jäseninä elävät hänen uskossaan, elävät kasteen kautta saamastaan pelastuksesta. He ovat siirtyneet kuolemasta elämään ja Kristuksen ikuisuudessa elävät ikuista elämää taivaan kirkkaudessa, kun Jumalan valtakunta tulee näkyviin täydessä kirkkaudessaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Martti Pentti siis onko Jeesuksen Sanat lakia vai evankeliumia?

  Mitä eroa on lailla ja evankeliumilla?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “Ovatko Jeesuksen sanat lakia vai evankeliumia?” Ovat molempia. Kuten tunnettua, Jeesuksen opetus laista tiivistyy rakkauden kaksoiskäskyyn ja kultaiseen sääntöön: “Jeesus vastasi: ‘Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.'” Samalla tämäkin on evankeliumia, vapauttava ilosanoma; meidän ei tarvitse kaiken aikaa huolehtia sadoista pikkutarkoista kielloista ja käskyistä, vaan saamme kukin edellytystemme mukaan pyrkiä Jumalan kaltaiseen täydellisyyteen vaikka on varmaa, ettei se keneltäkään onnistu.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto sinulla ei ole selvyyttä mitä oikein kirjoitat, siis Athanasioksen tunnustuksen mukaan pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen, siis ei armoa heille, eikö olekkin selkeää?

  Kun tuot uskosi perustana juuri tuota “”Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua”” niin kuinka tuohon voi liittää kasteen ja armon jota toisaalla julistat?

  Sekavaa ja epäyhtenäistä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “Sekavaa ja epäyhtenäistä.” Mustavalkoiseen ‘joko tai’ -ajatteluun mieltyneelle todellisuus näyttäytyy enimmäkseen sekavana ja epäyhtenäisenä. Ääripäiden välillä olevat valoisuuden ja värisävyjen vivahteet voi kuitenkin kokea valtavaksi rikkaudeksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Martti Pentti ajatteleppa ihan ite välillä maalaisjärjellä, siis kun Matias Roto tuo esille tuon uskontunnustuksen kohdan ” “”Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua”” ja siinä SAMASSA tunnustuksessa on että pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen niin kuinka ihmeessä voidaan edes puhua siitä ja nykyisestä armo-opista, jossa jokainen pelastuu tekipä mitä tahansa, samana uskokona, samalta perustukselta? Eihän noilla ole yhtään mitään tekemistä keskenään.

  Jos joku tieteen harjoittaja yhdistäis noin, kuih Roto, tuon tunnustuksen ja nykyisen armo-opin niin eikö hänet naurettaisi ulos ja otettais pois rohvessorin vaatimaton arvonimi?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Tiede on tiedettä, maalaisjärki on maalaisjärkeä. Usko taas on ihan muuta, vaikka tiedon ja järjen käyttö ei ole uskoviltakaan kielletty. ‘Pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen, elleivät usko vakaasti ja vahvasti.’ Näin helppoa on tehdä tuo yhdistäminen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Oletko tehnyt tiedettä?

   Minä olen.

   Joten kuvitelma ristiriidasta sinun päässäsi tulee vain siitä että panet eri tasoon ja eri yhteyteen kuuluvat asiat väärin vastakkain ja lopputuloksena on juuri sellainen sekasotku mitä kuvittelet muka minun ajatuksikseni.

   Vielä kerran sanon sinulle huomaa lain ja evankeliumin ero, niin et kerta toisensa jälkeen pane ihmisen ja Jumalan työtä samaan tasoon etkä sotke Jumalan voimia ihmisten voimiin.

   Laki tuomitsee syntisen kadotukseen. Omin voimin kukaan ei voi pelastua, ei yhden yksikään. Kaikki ovat syntiä tehneet ja siksi kaikki ovat Aadamin perillisinä ansainneet iankaikkisen kadotuksen.

   Mutta evankeliumi vapautta kaikesta pahasta ja kaikesta tuomiosta. Niinpä Raamattu sanookin evankeliumin sanana: “Niis siis ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat.

   Jeesuksen sovitustyö, jonka hän meille lahjoittaa pyhän kasteen kautta on jo täysin sovittanut meidät kaikista meidän synneistämme ja rikkomuksistamme ja juuri siksi yksikään paha ei pääse meitä vahingoittamaan, koska meillä Kristuksen tähden on sovitettu Jumala ja hänen rakkautensa johtaa meidät perille taivaan kotiin.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto oletkin ihmisten edessä “viisas ja ymmärtäväinen” oikea tiedemies, mutta kuinkas käy kun tulleekin kyse mitä tuo on Jumalan edessä?

  Lueppa siis se Athanasioksen tunnustus ja mieti mitä siinä sanotaan:

  “”Oikea oppi on tämä:

  Me uskomme ja tunnustamme, että meidän Herramme Jeesus Kristus on Jumalan Poika, Yhtä lailla Jumala ja ihminen. Isän luonnosta ennen aikojen alkua syntyneenä hän on Jumala, äidin luonnosta ajassa syntyneenä hän on ihminen. Hän on täysi Jumala, ja täysi ihminen järjellisine sieluineen ja ihmisruumiineen. Jumaluudessaan hän on samanarvoinen kuin Isä, ihmisyydessään vähäarvoisempi kuin Isä. Vaikka hän on Jumala ja ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Kristusta, vaan yksi. Yhdeksi hän ei ole tullut siten, että jumaluus olisi muuttunut ihmisyydeksi, vaan siten, että Jumala on omaksunut ihmisyyden. Yksi hän ei ole sen vuoksi, että luonnot olisivat sekoittuneet toisiinsa, vaan siksi, että hän on yksi persoona. Sillä niin kuin järjellinen sielu ja ruumis yhdessä ovat yksi ihminen, niin Jumala ja ihminen ovat yksi Kristus.

  Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin, noussut kuolleista, astunut ylös taivaisiin, istunut Isän oikealle puolelle, ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään, pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen.

  Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua!”” (Athanasioksen tunnustus)

  Siis eikö tuossa SELKEÄSTI väitetä että “. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään, pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen.”

  Siis koetappa nyt tiede(?)miehenä sorvata tuosta itsellesi kaste ja armo oppisi.

  Ketä petät ellet itseäsi väitteilläsi, on kyllä totta että tuo tunnustus ja armo-oppisi ovat samasta hengestä, mutta se ei ole Jumalan. Jumalan henki ei muuta evankeliumia korvasyyhyyn.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Athanasioksen tunnustus poikkeaa kahdesta muusta varhaisesta uskontunnustuksesta tarkoituksensa vuoksi. Se keskittyy Jumalan kolmiyhteyteen, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Tunnustus on laadittu areiolaisuutta vastaan. Tuo harhaopiksi määritelty suuntaus opetti ehdotonta yksijumalaisuutta kieltäen Jeesuksen jumaluuden. Athanasioksen tunnustusta ei siis voi pitää kokonaiskuvasta kristillisestä uskosta. Armosta ja pelastuksesta se ei oikeastaan sano mitään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Kun kerran kaikki se mikä ei ole uskosta on syntiä, niin ilman uskossa Kristukseen turvautumista kukaan ei voi päästä taivaaseen.

   Lueppas mitä tuo uskontunnustus sanoo uskosta:

   Alussa siinä todetaan että kaikki on uskon varassa. Kaikki mitä jatkossa kerrotaan sisältyy tähän uskoon ja otetaan vastaan tämän uskon lupauksen varassa:

   ” Oikea oppi on tämä:

   Me uskomme ja tunnustamme, —- ”

   Ja uskontunnustus päättyy yhtä selvään uskon vanhurskauteen pitäytymiseen. Siinä sanotaan että se joka ei pitäydy

   _ u s k o o n _

   ei voi pelastua:

   ” —- Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua!”

   Joten tämän uskontunnustuksen perusteella ei pääse kiertämään sitä että pelastus on uskosta. Kaikki ne teot mitkä tuossa mainitaan hyvinä tekoina ovat tämän pelastavan uskon varassa ja voimassa tehtyjä tekoja eivätkä millään tavoin Kristukseen turvaavasta uskosta irrallaan olevia itsessään omalakisesti pelastusta hankkivia tekoja.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Sanokaahan mitä ovat ne PAHAT TEOT joiden tekijät joutuvat iankaikkiseen tuleen?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Psalmissa on tällainen luonnehdinta: “Herra, minun Jumalani, jos olen syyllinen, jos pahat teot tahraavat käsiäni, jos olen pettänyt lähimmäiseni luottamuksen, jos olen riistänyt jotakin siltä, joka nyt suotta minua syyttää, niin ajakoon vihollinen minua takaa, ottakoon minut kiinni, tallatkoon minut maahan ja polkekoon kunniani lokaan!” Toisessa psalmissa on kuitenkin pahojen tekojen saamisesta anteeksi näin: “Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämänvoimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä. – – – Minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin: ‘Tunnustan syntini Herralle.’ Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Kaikki teot jotka eivät ole uskossa tehtyjä ovat pahoja tekoja.

   Roomalaiskirje:

   14:23 mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta; sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä.

   Tämän takia millään moraalisten tekojen listalla ei päästä taivaaseen, vaan ainoastaan Jeesuksen uskon varassa meillä on tulevaisuus ja toivo. Ihminen nimittäin on perusteissaan aina niin syntinen että tuomio odottaa, jollei hän uskossa tartu Kristuksen anteeksiantoon.

   Vielä vähemmän kuin sinä luonnollisilla koivillasi pääset hyppäämään kuun pinnalle, vielä vähemmän ihminen omine voimineen pääsee taivasten taivaisiin, jossa Jumala asuu taivaallisen kirkkauden asunnoissa. Toki hän kaikkialla olevana voi samaan aikaan olla läsnä koko maailmankaikkeuden jokaisessa kolkassa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  On teillä jutut, siis jos “uskoo” että saa raiskata ja saa armosta sen anteeksi nin siitä vaan.

  Siis kun “uskoo” kaikenkattavaan armoon niin kymmenen käskyä joutaa romukoppaan, ei väliä kuinka lähimmäiset kärsii?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Syntejä ei pyydetä anteeksi Jumalalta, jotta niitä tehtäisiin heti lisää. Niitä pyydetään anteeksi, jotta niistä päästäisiin eroon. Kuka haluaisi vapaaksi orjuudesta voidakseen palata siihen saman tien?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Tämä väitteesi on selvä osoitus ettet huomaa, että Jumalan sana on sekä lakia että evankeliumia. Juuri tuollaisen jumalattoman elämän ja täysin jumalattoman armon käytön estämiseksi lain saarna on oleellinen osa Jumalan sanan julistusta.

   Tahallaan vääristelemäsi Jumalan armon julistus on juuri niin kuin Martti tuossa edellä sanoo sitä varten että päästäisiin vapaaksi orjuudesta eikä suinkaan syvemmälle orjuuteen vajoamista varten.

   On myös selkeä raamatunkohta, missä todetaan että nimenomaan se että meidät pyhän kasteen kautta on vapautettu synnin, kuoleman ja Perkeleen vallasta on mitä voimakkain kutsumus elää Jumalan lapsen uudistunutta elämää Jeesuksen ylösnousemuksen voimassa, mihin kristillinen kaste meitä kutsuu.

   Roomalaiskirjeen luvussa kuusi Paavali puhuu tästä miten meidät juuri kasteessa on yhdistetty Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemuksen riemulliseen pelastustekoon ja juuri tämä kasteessa lahjoitettu pelastus kutsuu meitä elämään uudessa kuuliaisuudessa. Huomaapa nuo Paavalin kahdesti lausumat voimakkaat iskusanat: “Pois se!”

   Roomalaiskirje:

   6:1 Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?

   6:2 Pois se!

   Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?

   6:3 Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? 6:4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. 6:5 Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, 6:6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; 6:7 sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. 6:8 Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan, 6:9 tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse. 6:10 Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. 6:11 Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.

   6:12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille, 6:13 älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.

   6:14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.

   6:15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla?

   Pois se!

   6:16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Ari

  Jos todellakin haluat tietää enemmän parannuksesta, niin voit lukea esimerkiksi osoitteesta

  https://www.kotimaa24.fi/blogit/pari-sanaa-parannuksesta/

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Tai jos ihan oikesti haluat tietää kuinka pelastutaan elikä miten tullaan vanhurskaiksi Jumalan edessä niin suosittelen osoitetta:

  https://www.kotimaa24.fi/blogit/vakaan-hurskas-jumalan-armosta-armoa-armoa-kaikki-on-vaan/

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja