Kommunismi on Ut:n oppi

 

Kommunismi on Ut:sta kopioitu. Karl Marx oli juutalainen, mutta isänsä käännyttyä luterilaiseksi, hän on varmasti tutustunut  Jeesuksen ja apostolien opetukseen. Apostolien teoissa kerrotaan omaisuuden tasajaosta.

"ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi."

"Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteenalaista; sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen; ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi."

Apostoli Paavali oli sitoutunut Jeesuksen oppiin ja toteaa: "Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi, että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus, niinkuin kirjoitettu on: "Joka oli paljon koonnut, sille ei jäänyt liikaa, ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään puuttunut.""

Kristinuskolle kävi nopeasti samoin kuin kommunismille. Syitä on miljoonia, mutta ne eivät ole oleellisia isossa kuvassa.

Muistan, miten noin 45 vuotta sitten luin Upon työpaikkaruokalassa kommunistien Tiedonantajaa, jossa oli laaja artikkeli neuvostoliittolaisesta oppineesta. Hänellä on tohtorin tutkintoja ja kunnianosoituksia enemmän meikäläisen päässä hiuksia. Hän tutki ja opetti ja kirjoitti kommunismista. Kun kommunismi romahti itäisessä naapurissamme, niin toistuvasti olen pohtinut, mitä hänelle kuuluu ja mitä on jäänyt jäljelle kaikista hänen kirjoistaan ja opetuksestaan?

Kun tutustun Lutherin ja monien muiden merkittävien kristillisten oppineiden kirjoihin ja elämään, niin sama tunne valtaa kuin Upon työmaaruokalassa Tiedonantajaa lukiessa. Kristillisten kirkkojen ja kommunismin elämänkaari on identtinen monessa suhteessa. Ne peilaavat toinen toisiaan ja toistavat samoja teemoja ihmisestä, niin hyvässä kuin pahassa.

Romahtaako kristillisyys samalla tavalla kuin kommunismi? Onko kumpikin rakennettu hiekalle? Myrsky huuhtoi kommunismin, vaikka ideologia edelleen elää monessa sydämessä, odottaen maailmaa, jossa oikeudenmukaisuus on todellisuutta. Sama odotus eli vanhan ja uuden liiton pyhien sydämessä, toivo, joka ei toteutunut.

Kristillisyyden suuri myrsky ei ole vielä noussut, joten vastaus sen osalta on avoin. Mutta jos instituutiot romahtavat, niin toivo uudesta maailmasta elää monessa sydämessä. Raamattu antaa toivon, niin kuin kommunismi, unelman paremmasta maailmasta. Tämä toivo on antanut elämälle tarkoituksen niin kommunismissa kuin Jeesukseen uskovissa. Toivo yhdistää ihmissydämiä ja murtaa rajoja, uskonnosta ja ideologiasta riippumatta.

On yksi tärkeä ero.

"Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole."

Evankeliumi on toivon sana, että kaikki ihmiset tehdään eläviksi ylösnousseessa Kristuksessa uuteen maailmaan, jossa oikeudenmukaisuus virtaa kuin vesi ja jossa  paljon koonneelle ei jää liikaa eikä vähän koonneelta tule mitään puuttumaan.

Tämän sanoman julistamisessa kristinusko on kuin jättiläistähdestä luhistunut musta aukko, jonka sisällä asustaa kummallinen sisäpiirikansa, eikä se pysty näkemään tapahtumahorisontin ulkopuolelle.

Minulle, joka olen sydämeltäni kommunisti, ei ole ollut pienintäkään hankaluutta sisäistää evankeliumin sanomaa.

 

.

18 kommenttia

 • Leo Tihinen sanoo:

  Kiitos. Mielenkiintoinen blogi.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Väisänen sanoo:

  On siellä 1840·luvun filosofisissa kirjoituksissa kohtia joita vähemmän Uutta Testamenttia tunteva hyvin voisi pitää evankeliumien kaanoniin kuuluvana.

  1890·luvun herääminen on asiaa mitä ilman maamme ei olisi nykyisen kaltainen. Toki edelliseen liittyy jo pari vuosikymmentä ennen syntyneet teokset.

  Mistä maassamme tänä päivänä syntyisi into tehdä talkoovoimin lähemmä 500 työväentaloa kymmeneen vuoteen, 1902·1912.

  1800·luvun lopulla osa papistosta muistutti ettei työläisen herrain pukimiin voinut asustautua. Liike itse ymmärsi viinapirun merkityksen ja niin selvinpäin oli parempi ajaa omaa asiaa. Niin lyheni työpäivä, ja 1900· luvun toisella kymmenellä herätettiin henkiin SAJ mistä sitten myöhemmin tuli SAK. Muistinkohan oikein, no; ilman näitä voiman ponnistuksia hyvin eläisimme hiukka toisessa todellisuudessa, ja kaikki edellinen liittyy työhön, ja sen mahdollisuuteen turvata toimeentuloa perheille kuin emännän ottoa tuumaaville miehille.

  Säätyvaltiopäivistä on päästy eteenpäin mutta nyt demokratian kukkaset ovat erilaisia. Väärän todistuksen antaminen tänä päivänä Eduskunnan edessä ei johda luottamuksen katoamiseen vaan mahdollisesti uuteen ministeripestiin, ja tämä kaikki tietysti kansantalouden alttarin hyväksi minnepäin jokainen haluaa kilvoitella nyt hallituksessa olevia unohtamatta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Yhdellä tavalla voisi todeta 1800·luvun lopun ja 1900·luvun alun olleen kristillisempi kuin mihin kirkko ihmisille antoi saarnassaan mahdollisuutta, ja edellinen aivan Jeesuksen todistuksen ja opetuksen mukaan minkä jokainen Uudesta Testamentista saa lukea tänäkin päivänä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Heinilä sanoo:

  Kommunistit ovat aina vainonneet kristittyjä. Kommunismissa ei ole mitään hyvää.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Heinilä ei huomioi, että katolinen kirkko on polttanut roviolla harhaoppisiksi leimaamiaan ja kiduttanut inkvisition kellareissa. Miekkalähetyksellä on uudesti kouluttettu kansoja. Samaa uudelleen koulutusta tehdään Kiinassa, jossa kommunismi on hirmuhallinnon kulissi, samoin kuin katolisen kirkon hirmuhallinnolle Ut:n oppi oli kulissi Euroopan pimeinä vuosisatoina.

   Kommunismi instituutiona on peilikuva vuosisataisesta instituutiokristillisyydestä.

   Samalla tavalla kuin suomalaisessa kommunismissa mustatakkiset miehet kähmivät sisäpiirissä itselleen kaikkea, mitä irti saivat, ja aivopesivät ideologisesti nuoria orjikseen, samalla tavalla monet kristilliset lahkot toimivat edelleen.

   Kommunismissa sydämen mukaan toimineet on jyrätty samoin menetelmin kuin kristillisyydessä. He ovat ajautuneet leirin ulkopuolelle, kuten monet suomalaiset kokivat 100 vuotta sitten mentyään kommunismin ihmemaahan suurin toivein ja odotuksin. Osa heistä ammuttiin Stalinin puhdistuksissa, osa joutui pakkotyöleireille, joista harvat pelastuivat.

   Työväenlaulut ovat kuin kirkon laulut ja virret.

   Heinilä: “Kommunistit ovat aina vainonneet kristittyjä.”

   Mikäli Heinilä pitää katolilaisia kristittyinä, niin kristityt ovat vainonneet kommunisteja, kuten natsi-Saksassa. Hitler ja johtavat natsit olivat katolilaisia ja näkivät suurimpana uhkana vallalleen kommunistit ja vasemmiston. Siksi heidät raivattiin ensimmäisinä tieltä.

   Saksalaisen teologin Martin Niemöllerin runo:

   “Ensin ne tulivat hakemaan sosialistit, enkä puhunut mitään, koska en ollut sosialisti.

   Sitten ne tulivat hakemaan ammattiyhdistysaktiivit, enkä puhunut mitään, koska en ollut ammattiyhdistysaktiivi.

   Sitten ne tulivat hakemaan juutalaiset, enkä puhunut mitään, koska en ollut juutalainen.

   Sitten ne tulivat hakemaan minut, eikä ollut enää ketään, joka olisi puhunut puolestani.”

   On kuvaavaa, että Suomessa Halla-ahon johtamat joukot ovat ottaneet silmätikuiksi vihervasemmistolaiset mädättäjät. Vanhat aatteet ja menetelmät ovat edelleen tehokkaita, joten niiden mukaan toimien on mahdollista päästä haluttuun päämäärän. Tavoite on edelleen rodunjalostus.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Tapio Tuomaala. Aatehistorian tutkimuksessa on jo kauan sitten noteerattu aatteelliset yhtäläisyydet Marxin opin ja kristinuskon välillä. Minuakin kiinnostaisi tietää, mitä itänaapurin työttömiksi jääneistä “tieteellisen marxismi-leninismin” (= ideologiaa näennäistieteen asussa) opettajista on sittemmin tullut. Marxilaisuus pyrkii palaamaan takaisin myyttiseen ja onnelliseen alkutilaan, kadotettuun paratiisiin maan päällä. Se taas toteutuu tilassa, joka on äkkipäätä tarkasteltuna hyvin samanlainen kuin Apostolien tekojen kuvaus Jerusalemin alkuseurakunnan omistussuhteista. Mutta Marxin radikaali uskontovihamielinen ateismi ja materialismi sekä ennen kaikkea luokkataisteluoppi erottavat sen kertaheitolla kristinuskosta. Marxin työtoveri Engels esitti oman tulkintansakin alkukristillisyydestä – 1800 -luvun radikaalieksegetiikkaa ja Ilmestyskirjaa soveltaen. Kannattaa samalla muistaa, että sosialismi ja kommunismi ovat keskenään hyvin erilaisia. Monet sosialismin eettiset osat ovat yhteensopivia kristillisen lähimmäisenrakkauden kanssa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  Kiitos Tapio blogistasi, joka oli tavanomaista mielenkiintoisempi. Kerrankos sitä kommunistista aatetta on kristillisyyteen verrattu, ja ihan täydestä syystäkin.

  Kuten nuo sitaattisi osoittivat, varhaiskristityt huomioivat erityisesti seurakunnissa olevat puutteenalaiset. Kyseessä oli kuitenkin vapaaehtoisuuteen perustuva kristillisyyden tunnusmerkki, keskinäinen rakkaus(Joh13:35).

  Raamatussa kerrotaan joidenkin kristillisten seurakuntien erityisestä anteliaisuudesta varojen tasaamiseksi. Esimerkiksi näin korinttilaista on kirjoitettu: ”Minun on oikeastaan tarpeetonta kirjoittaa teille pyhien avustamisesta. Tiedänhän teidän halukkuutenne.”(2.Ko9:1,2) Ohjeena kuitenkin annetttiin seuraavaa: ” Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.”(7)

  Jos olen oikein ymmärtänyt kommunistisen ideologian, se ei ole luottanut ”mielen päätökseen”, jolloin kaikki ”antajat” eivät ole olleet iloisia.

  Kristillisen seurakunnan auttamisperiaate, vapaaehtoinen ja rakkauteen perustuva anteliaisuus, näkyy myös Apt 5. luvussa. Siellä kerrotaan pariskunnasta, joka esitti anteliaampaa kuin mitä olivatkaan. Heille sanottin: ”Tilahan oli sinun, kun et vielä ollut myynyt sitä, ja sinun olivat myös rahat, kun sen myit. ”

  Kommunismi, kuten muutkin ihmiskutoiset ismit, ovat yrittäneet saada aikaan parempaa maailmaa. Kristillisyys lähtee ihmisten sydämen muuttamisesta Kaikkvaltiaalta saataviin voimin eikä ulkoisesta pakosta. Tapio esitti paikkansa pitävää kritiikkiä siitä, että apostolien jälkeen keskinäinen rakkaus vaipui suurelta osin rappiotilaan kristikunnassa.

  Tapio esitti myös erinomaisen kysymyksen: ”Romahtaako kristillisyys samalla tavalla kuin kommunismi? Onko kumpikin rakennettu hiekalle?”

  Kristillisyys on rakennettu kalliolle, sanoo Raamattu. Näin tuo ”Kallio” kysyy: ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?”(Lu18:8)

  Vastaus on esimerkiksi Matteuksen 24. luvussa, ja se kuvaa erittäin suurta optimismia: ”Autuas se palvelija, jonka hänen herransa palatessaan tapaa näin tekemästä. Totisesti: herra uskoo hänen hoitoonsa koko omaisuutensa.”(46,47)

  Raamatun mukaan ”Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.”(Mat24:14). Jeesuksen seuraajia on siis vääjäämättä kaikkialla, eri rotuja ja kieliä edustaen ja myös kommunististen hallintojen alaisuudessa. Uskotko Tapio, että nykyäänkin on olemassa alkuseurakunnasta tuttua ”kommunismia”: ”Kukin antaa sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta.” Ja että nuo varat sitten jaetaan muiden Jeesuksen opetuslasten kesken ”sen mukaan kuin kukin tarvitsee?”

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Rauli: “Kristillisyys on rakennettu kalliolle, sanoo Raamattu. Näin tuo ”Kallio” kysyy: ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?”(Lu18:8)”

   “Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa.”

   Tarkoittaa sitä, että sanonta Kristuksen kirkko saattaa tarkoitaa Ut:n kontekstissa sokeutta omalle asemalleen. Jokainen rakentaja, olkoot Luther tai luterilaiset piispat tai katoliset paavit, ovat vastuussa rakentamastaan. Tällöin lauseessa Kristuksen kirkko he kuitenkin vierittävät Jumalan vastuulle sen, minkä ovat uskonsa johdattamina itse rakentaneet. Jokaisen kirkon ja herätysliikkeen rakentaja on ihminen, jonka on katsottava, mitä rakentaa.

   Rauli: “Raamatun mukaan ”Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.”(Mat24:14). Jeesuksen seuraajia on siis vääjäämättä kaikkialla, eri rotuja ja kieliä edustaen ja myös kommunististen hallintojen alaisuudessa”

   Apostolin mukaan evankeliumia oli hänen elinaikanaan “julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla”, joten loppu tai oikeammin aikakauden täyttymys, päätös, oli koittanut ja Jeesus saattoi palata minä hetkenä tahansa.

   “jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.”

   Toinen merkittävä seikka löytyy Ilmestyskirjasta, josta poimittu jae todistaa apostolin sanat edelleen päteviksi.

   Ilm.14:6 “Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille.”

   En pysty ymmärtämään jaetta muuten kuin että Jumalan enkeli vie päätökseen sen, mihin kristikunta ei ole pystynyt. On myös mahdollista, että on julistettu toista evankeliumia, joka oli annettu apostoleille ja josta Paavali varoitti.

   Rauli: “Uskotko Tapio, että nykyäänkin on olemassa alkuseurakunnasta tuttua ”kommunismia”: ”Kukin antaa sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta.” Ja että nuo varat sitten jaetaan muiden Jeesuksen opetuslasten kesken ”sen mukaan kuin kukin tarvitsee?”

   Luulisi olevan. Mutta ehkä niitä on etsittävä muualta kuin vauraista länsimaista. Eikä se välttämättä, mikä tapahtuu jossain syrjäisessä Rooman maakunnassa, kuten aikoinaan Jerusalemissa, suurta maailmaa kiinnosta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Lehtinen sanoo:

   //Ilm.14:6 “Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille.”

   En pysty ymmärtämään jaetta muuten kuin että Jumalan enkeli vie päätökseen sen, mihin kristikunta ei ole pystynyt. On myös mahdollista, että on julistettu toista evankeliumia, joka oli annettu apostoleille ja josta Paavali varoitti.//

   MAP-kirkolla on oppikirja “Evankeliumin peraatteet” ja sen mukaan “Apostoli Johannes näki, että enkeli palauttaisi evankeliumin (ks. Ilm. 14:6–7). Tämä profetia täyttyi, kun enkeli Moroni ja muut taivaalliset sanansaattajat toivat Jeesuksen Kristuksen evankeliumin Joseph Smithille.”

   Mormonithan uskovat, että luopumus evankeliumista tapahtui heti apostolien kuoltua ja 1800-luvulla he saivat enkeli Moronin kautta (Ilm 14:6) ikuisen evankeliumin eli Mormonin kirjan saarnattavaksi kaikkialla maailmassa. Olisiko tämä se toinen evankeliumi?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Lehtinen: “Olisiko tämä se toinen evankeliumi?”

   Miten Mormonien kirja voi liittyä apostolin toteamukseen “toisesta evankeliumista, toisesta hengestä ja toisesta Jeesuksesta”, joka oli nähtävissä apostolien aikana?

   Eikö apostolin sana sovi erinomaisesti Jeesuksen sanoihin:

   “Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’. Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.'”

   Tällä hetkellä Jeesuksen nimessä tehdään kaikenlaista ihmeellistä karismaattisuudessa. Toki tilanne voi muuttua, jos nousee oikeasti ihmeellistä, jota ei voida kiistää. Eksytys ei oikein voi tulla mormoneista tai Jehovan todistajista, koska tarkoitus on eksyttää valitut. Valitut tuntevat pyhät kirjoitukset, joten heidän harhaan johtamisekseen tarvitaan jotain todella pelottavan antikristillistä. Kreikan anti tarkoittaa tulla tilalle, syrjäyttää originaali, olla ulkoisesti samankaltainen. Ainoastaan sisäinen varaus on erilainen, joko miinus tai plus. Kuka meistä näkee ihmisen sisälle, kun kaikki ulkoisesti on valkoista ja häikäisevää ja jumalista ja kirjoitusten mukaista?

   Ja jos seurakunnissa on valmiina toinen henki, niin se antaa aitoustodistuksen itsestään profetioiden ymv. kautta. Se toimii jo nyt.

   Luterilaisuudessa on se etu, että toisen hengen tie on tukittu. Siksi luterilaisuutta vastaan hyökätään kaikista mahdollisista suunnista. Pahimmat hyökkäykset tulevat sisältä, kuten hengen uudistuksina, käyttäen karismaattista retoriikkaa. Pirkko Jalovaara ja Markku Koivisto antoivat esimakua linnoituksen murtamisen metodeista. Nämä voimat ovat kertoneet, että he ovat ottaneet oppia Markku Koiviston virheistä. Minusta se kuulostaa pahaenteiseltä.

   Mitä laittomuus tarkoittaa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kysyt Tapio laittomuudesta Raamatussa. Matteuksen 7:21: ssa käytetty sana on ”anomia”, joka näyttää esiintyvän kaikkiaan 15 kertaa Raamatussa. Kaikesta päätellen sana ei tarkoita laittomuutta maallisen juridiikan termein vaan laittomuutta Jumalan tahtoa kohtaan.

   Esimerkiksi: ”Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä?”(2.Ko6:14)

   Sanat ”oikeus ja vääryys” ovat alkutekstissä ”dikaiosynē” ja ”anomia”. KR38 kääntää sanaparin ” vanhurskaudella ja vääryydellä”. Tässä KR92 on luopunut tuosta vanhahtavasta ja nykykielessä merkityksettömästä vanhurskaus-sanasta, seikka, josta sinä Tapio olet kiitettävästi julistanutkin.

   Toinen poiminta olkoon ”Autuaita ne, joiden pahat teot(anomia) on annettu anteeksi ja joiden synnit (hamartia) on pyyhitty pois.”(Ro4:7) Tässä kohdassa synti ja laittomuus(=pahat teot) rinnastetaan. Jeesus ei aikanaan tarkoita mitään maallisen lain rikkojia todetessaan ihmeissään oleville ihmeiden tekijöille: ”Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Rauli: “Jeesus ei aikanaan tarkoita mitään maallisen lain rikkojia todetessaan ihmeissään oleville ihmeiden tekijöille: ”Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.””

   Olet aivan oikeassa. Anomia tarkoittaa “olla ja elää kuin lakia ei olisi, asettua lain yläpuolelle, olla laki itselleen”. Sitä ovat ne, jotka ilman auktorisointia toimivat Jeesuksen nimessä ja hänen nimessään tekevät ihmeitä todistaakseen olevansa Jeesuksen auktorisoimia. Isä ei ole kutsunut laittomuuden tekijöitä, vaan he ovat kutsuneet itse itsensä, minkä päälle yleensä tulee ihmisten kutsu. Miljoonat ihmiset uskovat heidän todistustaan, etenkin jos se tapahtuu sirkustemppujen avulla. Miksi uskovat? Koska ei tunneta kirjoituksia, jotka on annettu tunne-elämän todistuksen ja ihmisten todistuksen yläpuolelle näyttämään, missä menee oikea tie.

   Yksi esimerkki laittomuudesta on syntien anteeksiantaminen. Jeesus antoi tämän valtuutuksen kutsumilleen eikä Ut:sta löydy yhtään merkintää siitä, että tämä valta olisi annettu muille. Jumala voi toki antaa taivaallisissa anteeksi kenelle tahtoo, mutta sillä ei ole mitään tekemistä ihmisten anteeksiantamisten kanssa.

   Korinttolaiskirjeessä apostoli vahvisti seurakunnan anteeksiannon valtuuksin, jotka oli laillisesti saanut siltä, jolla on laillisesti valta vallan antamiseen: “Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin; sillä mitä minä olen anteeksi antanut – jos minulla on ollut jotakin anteeksiannettavaa – sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä,”

   Entä mitä on tullut laittomuuden salaisuudesta, joka oli apostolien aikana syntymässä? Ei se mikään salaisuus ole, jos ymmärtää, mitä anomia tarkoittaa. Laittomuus on näkymätön, mutta tulee näkyväksi, kun kirjoitukset avaavat silmät.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Kommunismi on ja oli kuten Neuvostoliito oli, ihmiskutoinen ideologia, joka lähti ajatuksesta, että ihminen on syntyessään ”tyhjätaulu”johon voidaan syöttää Marxsin Vanhasta testamentista juonnettu laki ja oppi.

  Ajatus Kristillisyyden ja kommunismin yhtäläisyydestä ei tosiaan ole uusi, mutta kuten on todettua ihminen ei ole ”tyhjätaulu” syntyessään, vaan omissa oloissaan eläin, kuten Raamattu asian ilmaisee. (Saarn.3:18)

  Neuvostoliitto oli ihmiskoe, joka paljasti vain sen, että synnin kieltäminen johtaa kahta pahempaan yhteiskuntaan. Kommunismi nimenomaan kielsi Raamatullisen ihmiskuvan ja Kirkon perisynti opetuksen. Juutalaisena Marx ei voinut sietää Kristillistä Armo opetusta, mutta kuitenkin pyrki tuomaan esille ilman Jumalaa Vanhasta testamentista johdetun yhteiskunta mallin, jossa kaikki olisi yhteistä. Ajatuksena hieno, mutta kuten tiedämme ihminen ei pysty elämään kuten laki vaatii. Perisynti on totaalinen ihmiskunnassa edelleen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   malinen: “Perisynti on totaalinen ihmiskunnassa edelleen.”

   Perisynti on teologinen huijaus.

   https://www.kotimaa24.fi/blogit/perisynti-on-hengellinen-petos/

   Blogin kommenteissakaan kukaan ei pystynyt esittämmän yhtään Raamatun jaetta, joka tukisi katolisen kirkon ja Augustinuksen keksimää perisyntiä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • ismo malinen sanoo:

   Tapio, alkusynti on meissä, koska kuolemme. Synti, joka on meissä jo syntyessämme saa myös aikaan maailmassa sodat ja riidat. Jos joku pystyyn sopimaan riitansa ja lopettamaan sodat, niin ei se kuitenkaan estä ihmistä kuolemasta. Perisynti on todellisuutta, Raamattu vain sanoittaa ihmiskuntaa ja ihmisenä elämistä ja olemista tämän synnin tähden. Jos se yksinkertainen tosiasia, ettei ihminen pysty täyttämään lakia, kertoo ihmisen todellisuudesta jotain. Jokainen ihminen on vailla Jumalan Kirkkautta. (Kirkkaus = ilman vääryyttä.) Käytännössä tarkoittaa, että Jumala on synnitön ja ihminen syntinen. Tämä ”oleminen” on tässä synti asiassa merkityksellistä. Synti ei ole pelkästää verbi. Ihminen on myyty synnin alle. Tämä tapahtui syntiin lankeemuksessa. Kristuksessa meidät taas on ostettu pois synnin ja lain alta. Tämä tapahtuu yksin uskon kautta Kristukseen. Laki on rikkomusten tähden jälkeenpäin lisätty, että ihminen tulisi näkemään mitä synti on. Lain kautta tulee synnin tunto. Olemme niin sokeita luonnostamme, että meille on annettu laki, jotta näkisimme synnin. Jos meissä olisi rakkautta, niin emme tarvitsisi lakia mihinkään. Synti onkin pahimmillaan juuri rakkaudettomuutta. Rakkautta meiltä puuttuu, syntiä on taas yllinkyllin. Synti ihmisessä on myös uskottava Raamatun Sanan kautta, myös sen tähden Jumalan Sanan julistaminen on tärkeää. Synnymme kuoleman alle, mutta elämän saamme uskon kautta.

   “Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.” sanoi Jeesus.

   ”Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja. Room.3:19-28

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Yrjö Sahama sanoo:

  Marxin tarkoittama kommunistinen utopia ei ollut ristiriidassa kristillisen lähimmäisrakkauden kanssa, mutta se kommunismi, jota käytännössä toteutettiin Neuvostoliitossa ja sen sortamissa “kansandemokratioissa” sekä Kiinassa oli jyrkästi antikristillistä, ei vain periaatteellisen ateismin tähden vaan myös sen murhavimman tähden, joka kohdistui todellisiin ja kuviteltuihin vastustajiin. Kommunistisen terrorin kuolonuhrien lukumäärä liikkuu miljoonisssa sekä Venäjällä että Kiinassa, ja kaikkialla, missä kommunismi oli vallassa, elivät kansalaiset vailla kansalaisvapauksia ja jatkuvassa pelossa. Kun virolainen poika kysyi isältään, mitä ovat kommunistit, isä vastasi “Ne ovat niitä, jotka tulevat keskellä yötä vangitsemaan ihmisiä ja lähettämään heidät Siperiaan.”

  Ilmoita asiaton kommentti