Kotiportailtani katsoen

Pitkäaikaisena haaveenani on ollut kirjoittaa kirja lapsuuteni kotikylän  rukoushuoneen elämästä. Kerron kirjassani mainitun rukoushuoneen vaikutuksista kotikyläni, seurakunnan herätysliikkeiden keskellä.  100 v. sitten isäni äidinlapsuuden kodissa perustettu yhdistys siojoittui aikanaan jakaantumattomaan lestadiolaisuuteen. Katsellessani kotiportailtani kaikkea sitä maailmaa, joka johti  1850 -luvulle Kittilään  ja Vanhoilloislestadiolaisten eroon kotikyläni rukoushuoneesta 1930-luvunlopulla jouduin syvälle  lestadiolaisuuden haannuksien syihin, tosin keskityin pääosin lestadiolaisen uusheräyksen syntyhistoriaan.

Heikel-Heikinheimo suku osoittautui merkittäväksi tekijäksi kotipitäjäni lestadiolaisuuden muotoutumisessa. Erityisesti se näkyy kirkkoherrojen isä ja poika Heikinheimojen aktiivisessa toiminnassa tämän rukoushuoneen kehittämiseen. Yhteistyö seurakunnan ja rukoushuoneen kesken on ollut sujuvaa  kaikencaikaa. Heidän jälkeensä kirkkoherrana  isä Lauriala ja kappalaisena poika Lauriala jatkoivat hyvää yhteistyötä menestyksellisesti samassa "hengessä".

Aikajanalla tuli esiin myös lestadiolais-pietistinen konservatiivi teologi Uuras Saarnivaara. Hänen myötään tieni johti Amerkiran mantereelle apostilis-luterilaisen kirkkokunnan vakiintumattomaan elämään. Tämän kirkkokunnan perustivat 1800-luvun loppujaksolla sinne muuttaneet lestadiolaiset. Suomesta sinne saarnamatkoja tehneet Lestadiolaiset saarnamiehet saivata aikaan sotkuisia vaiheita tuon kirkkokunnan elämässä. Saarnivaara  oli 1939 alkaen n. 10 v. kouluttamassa pappeja tälle kirkkokunnalle. Seurakunnant valitsivat papeikseen omia saarnamiehiä, joten  koulutus oli tarpeellista. Saarnivaara oli lestadiolainen, joka ui kuin kala vedessä koko herätysliikkeen piirissä laidasta laitaan. 1930-luvulla Väinö Havas oli saarnannut hänelle synnit anteeksi ja johdattanut vanhoillislestadiolaisten pappien veljespiiriin.  Muromalaisen herätyksen ja lestadiolaisen herätyksen välillä vallitsee yhtäläisyys. Ne kumpikin ovat sukua keskenään. Erityisesti Saarnivaaran elämässä tämä näkyy selkeästi. Pohjimmiltaan tuo alkuaikojen lestadiolaisuus on pohjana Saarnivaaran opissa ja julistuksessa. Kun hän päätyi mukaan  Kansanlähetyksen perustamiseen  tämä lestadiolais-pietistinen -konservatiivinen  uskontulkinta on ollut myös Kansanlähetyksen opissa  ja julistuksessa.

Herätysliikeitten historia on hajaannusten värittämää. Johtajia on ollut joukossa likaa ja he ovat perustaneet uusia ryhmiä. Kirjoittaesani kirjaani olen selvitellyt oman uskoni muodostumisen aineksia, itseäni varten. Tämän seurauksena rakastamani rukoushuone on ollut minun elämäni suunnannäyttäjänä.

2 kommenttia

  • Toivotan siunausta hankkeellesi! Uskon, että oikea tieto juurilta ja siitä kasvaminen tuo lohtua monille, jotka eivät saaneet osakseen ymmärtämystä aikanaan.

    Ilmoita asiaton kommentti
  • Kirjoittaja

    Ilpo Nurmenniemi

    Eläkeukkona päivästä toiseen, siinä on paras hetki tässä ja nyt.