Kristillinen avioliitto – huoneentaulut

Huoneentaulu aviomiehelle:  

Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa. (EF. 5:25-29 / FB38)

Miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. (1. Piet. 3:7 / FB38)

Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat. (Kol. 3:19 / FB38)

Huoneentaulu aviovaimolle: 

Vaimot, olkaa alamaiset miehillenne; niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. (1. Piet. 3:1a, 6 / FB38)

Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. (Ef. 5:22-24 / FB38)

Miehesi on sinua vallitseva. (1. Moos. 3:16b / FB38)

Mikä merkitys sinulle on jumaluusopin tohtori Martti Lutherin Vähä katekismuksella?

Minkälainen on mielestäsi onnellinen avioliitto?

Elinikäinen liitto, miten se on mahdollista?

Miksi on tärkeää luottaa Jumalaan, vaikka avioliiton eteen joudumme monesti tekemään suuriakin uhrauksia?

 

Kaikki julkaistut blogini:

Juhan blogit

Blogiarkisto

 

33 kommenttia

 • Ari Pasanen sanoo:

  Kaikki on lähtöisin sydämestä eli myös rakkaus aviopuolisoon, vasta kun Pyhä henki on uskovassa voi rakastaa Jumalan tahdon mukaan, sydämen halusta ilman ehtoja.

  Inhimillinen rakkaus asettaa ehtoja, sinun täytyy tehdä näin että voin rakastaa sinua ja jos teet noin niin rakkauteni hiipuu ja sammuu. Jumalan rakkaus ei vähene eikä katso toisen tekoihin vaan ehdoitta rakastaa.

  Room. 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Hyvä kommentti, kiitos Ari. Toivottavasti heijastamme saamaamme Jumalan rakkauutta ympäristöön. Elämämme on joskus rankkaa ja silloin helposti suhde kaikista lähimpään ihmiseen voi huonota. Toisaalta vaikeukset lujittaa suhdetta.

   Avioliitto voi olla kunnossa myös uskosta osattomilla. Rakkaus näkyy arjessa. Teemme joka päivä valintoja, joilla on vaikutusta myös avioliittoon.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Martti Pentti sanoo:

  Tällä kertaa kommentoin kuvavalintojasi. Varsinkin Raamatun päällä tanssiva pari on mielestäni viestiltään kaukana niin Paavalin kuin Lutherinkin opetuksesta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Martti Pentti, kiitos hyvästä kommentista kuviin. Kiva nähdä, että niitäkin katsotaan. Minulla oli näiden kahden kuvan lisäksi kaksi muutakin kuvaa, joita kaikkia pohdiskelin. Minulla oli yksi mahdollisuus laittaa kuvan avioparista, joilla oli vaikea tilanne, joka näkyy heidän kasvoiltaa. Se kuvaa erinomaisesti onnellista avioliittoa, jossa vaikeuksissa ollaan lähekkäin vaikka puhumatta. Lisäksi oli kuva kahdesta sydämestä. Kuvia on monenlaisia, mutta mitä yhtä kuvaa itse kukin valitsisi kuvaamaan omaa avioliittoa? Tätä voi pohtia myös.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Juha

  Kiitos blogistasi.

  Avioliitto on Jumalan säätämys jo luomisesta alkaen. Jo ihmisen luodessaan Jumala loi meidät mieheksi ja naiseksi, jotta me miehenä ja naisena voimme pitää huolta toinen toisestamme ja rakkaudessa rakentaa elämää eteenpäin.

  Kiitos tekstistäsi.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Erinomainen kommentti, kiitos Matias. Jumalan huolenpitoon kannattaa luottaa. Jumalan hyvä tahto tapahtuu avioliitossamme, vaikka välillä meillä olisi vaikeaa. Aina emme ymmärrä kaikkea, mutta kannattaa luottaa Jumalaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Meillä kaikilla on kokemus siitä, että naiseus ja miehisyys ei ole jakautunut tasaisesti ihmisten kesken. Tunnemme naismaisia miehiä ja miesmäisiä naisia. On myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Hekin ovat ihmisiä eivätkä mitään kummajaisia.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Totta on, että voidaan yleistää joitakin piirteitä tai suhtautumistapoja naismaisiksi ja joitain taas miesmäisiksi. Ainakin meillä avioliiton aikana nämä ovat aikalailla tasoittuneet tai ainakin joustoa on tullut puolin ja toisin. Avioliitto muokkaa meitä ja mitä enemmän otamme huomioon aviopuolisoamme, niin sitä enemmän toimintamme ja ajatuksemme kehittyvät myönteiseen suuntaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Mitä tarkoittaa seuraava:””niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.””

  Pyhä ja nuhteeton? Voiko siellä olla syntisiä?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Ari, hyvä kysymys kiitos. Jeesuksessa Kristuksessa olemme pyhiä ja nuhteettomia. Pyhässä kasteessa olemme Kristuksen päälle pukeneet ja olemme Jumalan lapsia. Vasta Taivaissa toimintamme on täysin pyhää ja nuhteetonta, mutta täällä maanpäällä tyrimme monesti.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Suni sanoo:

  Me ihmiset olemme kaikki tasa-arvoisia Jeesuksenkin mukaan. Ilman toista osapuolta elämä ei jatkuisi planeetallamme.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Hyvä kommentti, kiitos Reino. Onnellinen avioliitto on tasa-arvoinen liitto. Toki sairaudet ja muut elämän vaikeudet voi vaikuttaa siihen, miten paljon itse kukin pystyy panostamaan avioliittoon.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Jeesuksen suhteessa hänen seuraajiinsa on myös tasa-arvoisuuden piirre. “En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni kuullut.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Ajatus siitä, että kristitty nainen voi olla Jeesukselle paitsi sisarena myös äitinä, on mielestäni huikea: “Hän osoitti kädellään opetuslapsiaan ja sanoi: ‘Katso, tässä ovat minun äitini ja veljeni. Jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.'”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Martti Pentti, kiitos hyvistä kommenteista.

   Raamattua ja katekismusta on hyvä lukea, jotta tietäisimme Jumalan tahdon. Toki itseemme ei voi paljoa luottaa, vaikka tietäisimme Jumalan tahdon täydellisesti. Virheitä teemme, vaikka yrittäisimme toimia oikein.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Markku Hirn sanoo:

   Mielenkiintoinen huomio Martilta että Jeesus katsoo että emme ole vain häneen uskovia, vaan hänen veljiä, sisaria ja äiti. Muualla vielä hän kutsuu meitä ystävikseen.

   Jos otamme nämä sanat tosissamme niin millainen on sisarusten suhde ja millainen on pitkän päälle suhde vanhempiin? Ne suhteet eivät ole kiveen veistettyjä vaan tunteina dynaamisia ja vaihtelevia aina vihaan ja rakkauteen asti.

   Voin hyvin luulla että äidillinen nainen voi tuntea sellaista myötätuntoa ja rakkautta häntä kohtaan kun olisi Jeesuksen äiti. Jeesushan kohtalollaan vetoaa myötätuntoomme näin luoden elävän suhteen itseensä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Hyvä kommentti, kiitos Markku.

   Empaattisuus ja vierellä kulkeminen on tärkeää. Avioliitto on monelle mahdoton yhtälö, koska ihminen on itsekäs, voisiko sanoa susi jo syntyessään.

   Miksi kaikkein lähin lähimmäinen on monelle vihollinen numero yksi? Eikö rakkauden kaksoiskäsky velvoita meitä kaikkia aviopuolisoita?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Yrjö Sahama sanoo:

  Kolme ekumeenista uskontunnustusta määrittelee, millainen on kristillinen käsitys Jumalasta. Lutherin Vähä katekismus on kansantajuinen määrittely siitä, mitä on luterilaisuus. Onnellinen avioliitto on sellainen, jossa puolisot tuntevat vetoa toisiinsa, luottavat toisiinsa, arvostavat toisiaan ja hoivaavat toisiaan. Kristillinen avioliitto solmitaan eliniäksi. Vaikka avioerot ovatkin yleistyneet, lienee edelleen niin, että yli puolet avioliitoista päättyy toisen puolison kuolemaan. Hyvin epäedustava otos omasta tuttavapiiristä ainakin on semmoinen, että tunnen enemmän leskiä kuin eronneita. Avioeron vaara vältetään kai parhaiten silloin, kun puolisot ovat myös toistensa ystäviä. Hyvässäkin avioliitossa voi tulla eteen hyvinkin vaikeita vaiheita, esim. sairauden tai lasten tuottamien pettymysten muodossa. Näistä kriiseistä selviämiseen tarvitaan kyllä Jumalan apua, hän voi antaa voimia kriisin läpäisyyn. Jos emme jaksa edes rukoilla, on meillä kuitenkin taivaallinen esirukoilija, Kristus itse.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Erinomainen kommentti, kiitos Yrjö. Alkuihastuksen jälkeen ja yhteiselämän vaikeuksissa aletaan tuntemaan aviopuolisoaan. Avioliittoa kannattaa hoitaa. Ennen suuria ongelmia kannattaa mennä avioliittokouluun, -kursseille, – leireille tai muihin avioliittotapahtumiin. Onnellinen avioliitto ei synny itsestään vaan se vaatii työtä. Toki joku voi olla luonnonlahjakkuus, mutta ne ovat harvassa.

   Kirjoitit hyvin Vähä katekismuksesta, uskontunnustuksista ja Jumalan avusta hädän päivinä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Antti Hämäläinen sanoo:

  Heinilä. “Miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. (1. Piet. 3:7 / FB38)”

  Tästä Raamatun jakeesta pidän erityisesti. Tämä on uskoville rouville oikein taivaan mannaa. Jumala itse lupaa huolehtia siitä, että heidän miehensä kohtelevat heitä hyvin. Jos ei, niin Herra vetäytyy kuulemasta miesten rukouksia. Tämä on minusta upea sanktio. En millään tahtoisi joutua tilanteeseen, missä ymmärrän, ettei Jumala tahdo kuulla rukouksiani.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  Oikein hyviä kysymyksiä blogissasi, Juha. Puutun yhteen niistä: ”Minkälainen on mielestäsi onnellinen avioliitto?” Yhdistän siihen kyllä sitten tuon viimeisen viittauksesi Jumalan osuuteen.

  Avioliitto on Jumalan asettama järjestely. Eedenissä Kaikkivaltias vihki ensimmäisen parin elinikäiseen avioliittoon, kuten Jeesus asiaa alleviivasi.(Mat19:4-6) Siksi Luojan antamat ohjeet toimivat avioliiton hoitamisessa parhaiten, nuo sinun poimintasi olivat erinomaisia.

  Avioliitossa on kaksi osapuolta, mies ja vaimo. Ja molemmille annetaan ohjeita, joissa on huomioitu eri sukupuolten ominaisuudet. Mutta jos vain toinen noudattaa Raamatun ohjeita, lopputulos ei ole niin hyvä kuin jos molemmat seuraavat Jeesusta Kristusta.

  Saarnaajan 4:12 voidaan liittää hyvin myös avioliiton onnistumiseen. Siinä sanotaan: ”Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti.” Jos Jumala on avioliitossa kolmantena säikeenä, suhde kestää ne puutteet, joita meillä kaikilla Aadamin jälkeläisillä tässä maailmassa on kannettavana.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Kiitos Rauli, erinomainen kommentti.

   Mutta minä tahdon, että teidän pitää tietämän, että Kristus on jokaisen miehen pää; mutta mies on vaimon pää, ja Jumala on Kristuksen pää. (1. Kor. 11:3 / FI1776)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Tuo luetaan liian usein niin, että jokainen mies on jokaisen naisen pää. Samoin usein unohdetaan, että pää tarvitsee sydämen pumppaamaa verta pystyäkseen yhtään mihinkään. “Ei silmä voi sanoa kädelle: ‘Minä en tarvitse sinua’, eikä liioin pää jaloille: ‘Minä en tarvitse teitä.’ Päinvastoin, juuri ne ruumiinjäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Hyvä kommentti, kiitos Martti Pentti. Aviomiehen vastuulla on huolehtia siitä, että aviopariin koskevat päätökset tehdään siten että molempien näkökulmat tulee huomioitia. Onnellinen tilanne on, jos kaikki päätökset ovat yksimielisiä. Hyvä ohje: rakasta lähimmäistä niinkuin itseäsi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Heinilä sanoo:

  Mikä merkitys sinulle on jumaluusopin tohtori Martti Lutherin Vähä katekismuksella?

  Katekismusta ei lue liian usein. Katekismuksessa on asiat esitetty helposti omaksuvassa muodossa. Raamatusta ja katekismuksesta saamme erinomaiset eväät jokaiseen päiväämme.

  Totuuden Henki johda Sinä meitä!

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Heinilä sanoo:

  Elinikäinen liitto, miten se on mahdollista?

  Jumalan avulla. Lisäksi avioliittoa kannattaa hoitaa ja eteen tulevat ongelmat on hyvä yhdessä ratkaista. Itsekkyys ja toisen laiminlyönti tuhoaa liiton.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Juha Heinilä
  Juha Heinilä

  Olen IT-suunnittelija Vantaan Rajakylästä. Kuulun Pyhän Kolminaisuuden luterilaiseen seurakuntaan, joka on Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan Vantaan seurakunta. Luen mielelläni vanhoja hyviä luterilaisia kirjoja. Käsittelen blogissa kristityn elämää unohtamatta Raamattua ja Tunnustuskirjoja.

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit