Kuin korvamato

Kesän keskellä mielessäni on soinut virren pätkä "...kun päivä koittaa ulkona, yö sisältäni poista..." Minä etsin pitkän aikaa virttä, jossa tuo pätkä on. Kesän kirkkaus ja kauneus loistaa ympärilläni ja minä mietin virren pätkää, joka kertoo pimeydestä sisälläni. Tämä ristiriita ulkoisen ja sisäisen olemukseni välillä, johti minut pohtimaan myös omien voimavarojeni ehtymistä. Sairaus etenee ja siirtyminen Jumalan kirkkauden asuntoihin lähenee. Elämä on nyt luopumista!

Samalla olen alkanut aavistaa ruumiini kuihtuimisen ja sen lopullisen muuttumisen maaksi. Hautaan ei lasketa minua, vaan savimajani jätteet. Millainen todellisuus sitten on, sitä en osaa sanoa. En edes kuvitelmissani pysty hahmottamaan muuta kuin, että maasta olen minä tullut ja maaksi tämä majani muuttuu, mutta Jeesus Kristus herättää minut viimeisenä päivänä.

Yö sisälläni ja kesän valo silmissäni lähes sokaisevana. Ellei Jeesus ole valonani, minä jään yöhön synkkään, pimeään. Näin se vain on! Hän on se valkeus, joka poistaa synnin sumun. Minä horjun ja hoipertelen tässä vielä hetken, tieni päässä kuitenkin hohtaa taivas. Ellei Pyhä Henki saa johtaa meitä tässä kuoleman laaksossa tuo päämäärä katoaa.

Virsi numero 519 ( v.1939 virsikirjassa )
1. Yö synkkä on jo hälvennyt, taas valo ilon suopi.
Suo,Herra, ett`uus päivä nyt:,: myös uuden armon tuopi,:,:

2. Oi Kristus, valo ainoa,, Sä sydämemme loista.
Kun PÄIVÄ KOITTA ULKONA, :,:YÖ SISÄLTÄNI POISTA.:,:

3. Jos valona et olis sä, me yössä istuisimme.
Vaikk`auringossaa itseesä :,.; me aivgan asuisimme.:,:

4. Siis saavu, päivä oikea , luo sätees rintahamme.
Pois synnin sumu karkoita, :,:mi painaa tuntoamme.:,:

5. Ah, tule, elon aurinko,yö kuoöon meistä torju.
Vaeltaissamme täällä suo, :,: ettemme tieltäs horju. :,:

6. Jos mihin viekin matkamme, sä valos meille anna.
Ja päättyessä päivämme, :,:sun kirkkautees kanna...:,:

Tämä virsi löytyy myös v. 1986 virsikirjasta numerolla 541.

Kirjoittaja

Ilpo Nurmenniemi

Eläkeukkona päivästä toiseen, siinä on paras hetki tässä ja nyt.

Kirjoittajan viimeisimmät blogit

Kirjoittajan luetuimmat blogit

Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit