Kutsu parannukseen!

 

Jeesus sanoi keitä varten ja miksi hän oli tullut maailmaan.

Mark.2:17:
"Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä ……”. Tästä ja vastaavasta Matteuksen evankeliumin kohdasta puuttuu ratkaiseva kehoitus : “parannukseen” (eis metanoia, kr.)

Kehoitus on kiusallinen, ilmeisesti? Ratkaiseva kehoitus, “eis metanoia”, puuttuu kaikista niiden tahojen Raamatun käännöksistä, joiden pelastusoppi on halpa armo, jonka vaikutukseen pääsee tietämättään ja tahtomattaan.

Kuitenkin Jeesus viimeisimpinä hetkinään maan päällä antoi käskyn:
Lk.23:47 “… ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille”.

Uuden Liiton alettua, Pietari oli ensimmäinen, joka saarnasi parannuksesta:
Apt. 2:38, “Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.”

Tuon saarnan kehoitusta noudatti 3000 piston sydämeensä saanneista ja he tekivät sen ilolla ja vapaaehtoisesti (asmenos, kr.).
Itse elän näiden samojen vuonna 33 alkaneitten helluntaisaarnojen keskellä.

53 kommenttia

 • Tuula Hölttä sanoo:

  Reijo Mänttäri :”Itse elän näiden samojen vuonna 33 alkaneitten helluntaisaarnojen keskellä.”

  Itse en elä helluntaisaarnojen keskellä, mutta olen samaa mieltä siitä, että ihmisen on tehtävä parannus. Mitä mieltä olet allaolevasta katolisen kirkon Fides-lehdestä löytyvästä näkemyksestä? Voisiko siinä esitetty näkemys olla lähtökohta siihen, että ihmiset tiedostaisivat parannuksen tarpeen todellisena?

  ”Paavali tarjoaa meille Uuden testamentin antropologian synteesin. Hän yhdistää juutalaisen ja kreikkalaisen antropologian, joista ensimmäisessä ihminen koostuu maasta tai lihasta (basar) ja elämänvoimasta (nefesh/ruah) ja jälkimmäisessä ihminen on sielu ja ruumis. Tuloksena on ihminen, joka muodostuu hengestä, sielusta ja ruumiista. Jos henki voidaan samaistaa ihmisen minään, Paavalin käsityksen mukaan ihmisen henki toimii Jumalan Hengen liikkeelle panemana (vrt. 1. Kor. 2), ja näin ihminen koostuu Hengestä, sielusta ja ruumiista.” (Katolinen kirkko Suomessa/Fides-lehti)

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kiitos Reijo että otit esille parannuksen tekemisen Jeesuksen opetuksesta. Tärkeää kaikille meille. Viittasit myös epäraamatulliseen armoon, jollaista opetusta on paljon liikkeellä.

   Viittasit sitten nykykäännöksiin, jotka eivät Markuksen kohdassa käytä ilmausta “eis metanoia”. Kuningas Jaakon arvovaltainen käännös näyttää ottavan tuon lopun mukaan, siis sen “to repentance”(parannukseen/katumukseen).

   En usko, että kääntäjät innostuneena armo-käsitteestä tekevät noin pahan virheen, nykykäännökset laidasta laitaan. Olisiko Reijo niin, että tuo “eis metanoia” esiintyy vasta tuoreemmissa käsikirjoitusjäljennöksissä ja on näin myöhempi lisäys Raamattuun? En saanut sitä tarkistettua, mutta sellainen on todennäköisempää kuin kääntäjien epärehellisyys aikana, jolloin kaikki on tarkistettavissa.

   Kyllähän tuo “eis metanoia” esiintyy Raamatussa muualla noin 20 kertaa, joten ei sitä kääntämällä voi Ramaatusta pois ottaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Tuula,

   Niin, sellaista on hengellinen elämäni ollut. Lapsesta lähtien olen kuunnellut Pyhän Hengen julistusta. Jeesus on tehnyt minuun vaikutuksen niin kauan kuin muistan. Se vaikutus on kanavoitunut Pyhän Hengen kautta, aivan niinkuin Jeesus lupasikin. Olin tässä Pyhän Hengen virvoittavan vaikutuksen ilmapiirissä hyvin viihdytetty jo lapsena. Sama Henki on “viihdyttänyt” minua kaikkialla maailmassa ja Aidon merkitys on korostunut, kun epäaitoa, inhimillistä on tunteiltu tai reippailtu saarnoihin. vt. Juud. 1:19, “Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.”

   Mielestäni Paavali ei tarjoa synteesiä ihmisestä/ihmisyydestä, vaikka katolinen kirkko tarjoaa ja kutsuu taannehtivasti omiin tarkoituksiinsa Paavalia mukaan.

   Paavali kertoo Gal. 1:11,12 “Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut.”

   Ongelma on se, että esim. RKK ei usko sitä mitä on kirjoitettu, tai niinkuin se on kirjoitettu. Tätä samaa ihmettelee Paavalikin aikanaan, eli tulkintaa ja selitystä asiasta, joka on jo selkeästi kirjoitettu.2.Kor. 13, “Sillä eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta, kuin mikä siinä on luettavana ja minkä te myös ymmärrätte; ja minä toivon teidän loppuun asti ymmärtävän.” Sen myös Pietari vahvistaa: 2. Piet.3:13, “niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.”

   Paavali ei, mielestäni, tuo tarjottimelle juutalaista ja kreikkalaista ihmiskäsitystä vertailtavaksi. Paavalin tiivistys on 1.Kor.2:2, “ Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna.” Tätä jaetta ennen ja sen jälkeen, selviää mm., että Paavali puhuu sitä viisautta, mikä on hullutusta tälle maailmalle.

   Mielestäni, ja olen sen myös kokenut, että Raamattu on selkeä jokaisen uudestisyntyneen ymmärrettävissä, kulloiseenkin tarpeeseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Rauli,

   Ensin kiitoksiisi: Minun kantani parannukseen ei ole sama kuin jehovalaisuudessa. Se on se, minkä Raamattu opettaa. Se on kutsu parannukseen, joka on yhtä kuin alistaminen, nöyrtyminen Jumalan uudestisynnytettäväksi. Se ei ole tekoja kuten viikottaiset tekemiset jehovalaisuudessa, jotka olisivat meriittejä ja rankkaisi meidät korkeammalle Jumalan edessä. On kysymys kutsusta parannukseen, johon voima tulee Kutsujalta.

   Voin kuulostaa tylyltä, mutta mielestäni et saavuttanut kohdistustani (didn’t get my point). “Parannukseen”, eli “eis metanoia” eli “sinners to repentance”, on jätetty pois, niin 1772 jälkeisistä suomalaisista luterilaisista laitoksista kuin UM (jehovalaisten) laitoksesta. Tässä sympoosiumissa on voimakkain vaikuttaja Roomalaiskatolinen kirkko, jonka latinalaisissa laitoksissa sitten Trenton kirkolliskokousten päätösten ei ole uudestisynnyttävään parannukseen kutsua. On totta, että kutsu uudestisynnyttävään parannukseen on muuallakin Raamatussa, eli suomalaisiakin laitoksia lukemalla voi ymmärtää, että on uudestisynnyttävä Pyhästä Hengestä taivaaseen päästäkseen.

   On kysymys uudestisyntymisestä, jota tarjotaan kaikille. Jehovalaisuudessa se on vain harvojen herkkua. Sinun jeesuksesi ei tarjoa parannukseen sisältyvää uudesisyntymistä – kaikille! Eihän hän, Vartiotornin ohjeitten mukaan, ole edes ainosyntyinen, Jumalan Poika, vaan luotu, enkeliruhtinaista korkein.

   Minun ja Raamatun Jeesus kuoli, jotta hänen kuolemansa kautta voisimme uudestisyntyä Pyhästä Hengestä.

   En koe mielekkäänä pohtia kohtia Sanasta (Raamatusta) kanssasi, koska Jeesus ei sinun järjestöllesi ole Sana.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “… on uudestisynnyttävä Pyhästä Hengestä taivaaseen…” Tämä on sanontana vaikeaselkoinen. Olen syntynyt äitini kohdusta. Onko Pyhä Henki siis uudestisyntymisen kohtu? Ajattelen asiaa Jeesuksen syntymän kautta. Hän syntyi Marian kohdusta, mutta apostolisen tunnustuksen mukaan sikisi Pyhästä Hengestä. Katson, että kristillinen seurakunta – jota usein kutsutaan äidiksi – on uudestisuntymän kohtu, jonka seurakunnassa toimiva Henki hedelmöittää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Niin Martti,

   On todella ihmiselle käsittämätöntä, että voi syntyä jo tässä ajassa taivaaseen.

   Lk. 17:21, “eikä voida sanoa: ‘Katso, täällä se on’, tahi: ‘Tuolla’; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä”.

   Jumalan Valtakunta on sisällisesti uudestisyntyneissä.

   Jumalan Seurakunta tässä ajassa on Kristuksen Ruumis, paikallisesti. Se ei ole “äiti”. Voit hakuohjelmilla tarkistaa asian Raamatusta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “Vanhin tervehtii valittua äitiä ja hänen lapsiaan. Minä rakastan teitä totuudessa, enkä yksin minä, vaan kaikki, jotka ovat tulleet tuntemaan totuuden. Rakastan teitä sen totuuden tähden, joka pysyy meissä ja on ikuisesti oleva meidän kanssamme. Tulkoon osaksemme armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, totuudessa ja rakkaudessa.” Tähän Johanneksen kirjeen alkuun on liitetty seuraava viittaus: “‘Vanhin’ on seurakunnan iäkkään ja arvossa pidetyn johtajan kunnianimi. ‘Valittu äiti’ tarkoittaa kristillistä seurakuntaa, jolle kirje on osoitettu.”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Jouni Parviainen sanoo:

  Olipa virkistävä blogi. Kiitos!

  Piti ihan katsoa nuo Markukselta lainatun jakeen (2:17) rinnakkaiskohdat.

  Matt. 9:13 – päättyy Markusta vastaavasti sanaan ‘syntisiä’. Kuten kreikankielisessäkin Novumissa.

  Luuk. 5:32 – päättyy sanoihin ‘syntisiä parannukseen’ (vuoden 1938 käännös) tai ‘syntisiä, jotta he kääntyisivät’ (vuoden 1992 käännös). Novumissa ‘eis metanoian’.

  Saarnatekstiksi evlut kirkon käsikirjaan on näistä kolmesta valittu Matteuksen välittämät Jeesuksen sanat. Mikään ei tietenkään estä julistajaa vertaamasta eri evankeliumien välittämää sanomaa keskenään.

  Blogissa lainattu Luukkaan evankeliumin kohta taas on osa hiljaisen viikon aineistoa (Jeesuksen kuolinhetki) ja Apostolien tekojen lainaus puolestaan käsitellään helluntain jälkeisellä viikolla.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Tämä “eis metanoia” puuttuminen ei ole ainoa. Luen kahta käännöstä säännöllisesti, KJV ja ital. Diodati 1611. Nämä eivät ole ainoita, joista ei puutu tuo esimerkkinä mainitsemani kohta parannukseen kutsumisesta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Tekstiä voi täydentää kertomalla miten tuo parannus tapahtuu.

  Pietarin helluntaisaarnan parannuksesta puhuva lause itsessään antaa selityksen. Se kertoo että syntien anteeksiantamus annetaan kasteen välityksellä. Samainen kaste myös antaa lahjana Pyhän Hengen. Tämä lahja koskee kaikenikäsiä, myös lapsia. Ap.t. 2:38-39.

  Pietarin julistuksen raamatullisena taustana eli viittauksena tuon ajan Pyhän kirjan sanomaan Hesekielin kirjan 36 luvun jakeisiin 25-27. Siinä kerrotaan että

  1) Jumala itse vihmoo vettä ja että tämä vihmonta saa aikaan että

  2) synnit annetaan anteeksi, ne pestään pois,

  3) ihminen kääntyy epäjumalanpalveluksesta elävän Jumalan palvelijaksi,

  4) ihminen tulee uudeksi, hän saa uuden hengen,

  5) ihminen saa Pyhän Hengen, “Henkeni minä annan”, siis tuon vihmonnan välityksellä, kun Jumala itse vihmoo tuon veden.

  Luukkaan evankeliumissa tämä tulee näkyviin jo aikaisemminkin. Johannes Kastaja “saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi”.

  Kyseessä siis oli

  parannu k s e n

  kaste, báptisma metanoías, ei siis parannuksen tehneen kaste, vaan kaste jonka välityksellä Jumala itse antoi synnit anteeksi,

  anteeksisaam i s e k s i ,

  eis áfesin hamartiõn, eli siis anteeksiantamisen osalliseksi pääsemiseksi, anteeksiantoon sisälle taluttamiseksi, sen sisälle pääsemiseksi eli siis Jumalan armahduksen välittämiseksi eli siis parannuksen välittämiseksi Johannes Kasteja käytti kastetta.

  Edelleen Luukkaan teologian perusteisiin kuuluu että kun Matteuksessa ja Markuksessa puhutaan kasteesta, niin Luukas ilmaisee ajatuksellisesti täysin saman asian käyttämällä sanaa parannus. Asiallisesti hän sanoo siinä että kasteen välityksellä lahjoitettavaa parannusta on saarnattava koko maailmalle.

  Jotta vältämme pitkiä debatteja, niin kerron jo tässä, että tämä on ainoa kommenttini tässä ketjussa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Matias,

   Se mikä ja miten Raamatussa asiat lukee, ne on niin ja aamen.

   Näin ei ole sen mukaan mitä selität ja mitkä selitykset ovat Raamatun ulkopuolelta. Ymmärrän, että koet tämän parannukseen-kehoitus kutsun uhkana kirkollesi, tai sen korostamisen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Raamattuahan se Matiaskin lukee. Huolellisesti taitaa lukeakin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Martti Pentille:

   Tuohon “huolelliseen lukemiseen” on Ari vastannut tyhjentävästi. Katson, ettei siihen ole lisättävää.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Anita Ojala sanoo:

  Kerrot eläväsi näiden v. 33 alkaneiden helluntaisaarnojen keskellä. Jatkuivatko ne käsityksesi mukaan vuodesta 33 tähän päivään asti? Helluntailaisuushan alkoi vasta 1900-luvun alkaessa. Oliko näitä saarnoja kuultavissa myös läpi keskiajan?

  Ei parannus ole vain kääntymyksessä tehty. Ihmisen syntisen luonnon vuoksi on parannusta tehtävä päivittäin.

  On tietysti sellaista opetusta, jossa parannusta ei vaadita ollenkaan, vaan julistetaan kaikki automaattisesti autuaiksi. Mutta on hyvä mistaa, että luterilainen tunnustus ei näin opeta. Se puhuu jokapäiväisessä parannuksessa elämisestä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Tähän tulokseen tulee jo pelkästään historiaa lukemalla.

   Todellisia Jeesuksen seuraajia, eli helluntaikokousten pitäjiä on vainottu ei-helluntalaisten taholta. Helluntaisaarnaamisen jatkumo ei todellakaan ole ollut minkäänikäinen kirkko.

   Kirkko ei ole vainonnut jumalattomia Euroopassa, vaan niitä, jotka ovat julistaneet “tehkää parannus ja ottakoon kukin kasteen Jeesuksen nimeen … “. Miljoonat ovat tullut tapetuksi, ei Rooman Colosseumilla, vaan katolisen kirkon massiivisissa joukkotapoissa, kuten Provencessa, tuhat-luvun alkupuolella. Kyllä, nämä osaltaan todistavat, että helluntaisaarnoja on julistettu aina meidän päiviimme asti. Jokaisessa 21 kirkolliskokouksessa on päätetty hengen päälle käyviä määräyksiä niille, jotka vasta parannuksen tehtyään ovat pyytäneet tulla kastetuiksi.

   Mitä luterilaiseen opetukseen ja oppiin tulee, niin se ensisijaisesti julistaa tuota Matias Roton kaavaa. Kastetaan autuaaksi ja ennen eikä jälkeen kasteen ole mitään vanhurskauttavaa. Sitten poimitaan joku Lutherin kolmesta kasteen vaikutuksesta, joka sellaisenaan on tae pelastua, mutta uskokin täytyy olla??

   Silti olen kohdannut luterilaisen kirkon piirissä toimivia, jotka ovat uudestisyntyneet, vaikka heidät on lapsena kastettu. Tarkoitan, että heidän kohdallaan uskovaksi kastaminen ei ole toiminut. Jotkut ovat jopa menneet uskovien kasteellekin, vaikkeivät evlut kirkkoa ole jättäneet.

   Luterilainen tunnustus kehoittaa joka päivä palaamaan lapsikasteen armoon.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “Kastetaan autuaaksi ja ennen eikä jälkeen kasteen ole mitään vanhurskauttavaa.” Uudestisyntynytkin on aluksi vastasyntynyt. Kristityksi kasvaminen alkaa kasteesta ja siihen tarvitaan hoivaa ja ravintoa. Seurakunnalle on tätä varten annettu sanan ja sakramenttien virka.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Anita Ojala sanoo:

  Yhä vaan näissä keskusteluissa päädytään kastetapojen vertailuun. Olen istunut niin luterilaisissa kirkoissa kuin helluntaitemppeleissäkin, ja tehnyt sen huomion, että puutteita löytyy molemmmista, jos sitten ansioitakin.

  Kymmenien vuosien kokemuksella olen tehnyt sellaisen johtopäätöksen, että Jumala näyttää hyväksyvänm molemmat kastetavat, sillä eläviä uskovia, joiden kautta Jumala selkeästi toimii, löytyy kummastakin suunnasta. Täytyy olla kovin putkinäköinen, jos väittää, että ei ole todellisessa uskossa, jos ei ole uskovien kasteella käynyt tai helluntailaisen julistuksen vaikutuksen alla.

  Jeesus sanoi: “Oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä.” Tätä Jeesuksen ohjetta ei tunnuta kovin arvostettavan, eikä muisteta, että Jumala on ylpeitä vastaan mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyryys myöntään, että omassa kirkossakin on puutteita. Ylpeys taas on sitä mieltä, että vain meidän liike opettaa oikein.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Anita Ojala,

   Yritin, jonkinverran, ettei tässä yhteydessä alettaisi puhua parannuksen ja uudestisyntymän jälkeisestä kasteesta. Mm. Matiaksen oli pakko alkaa siitä puhua “viran puolesta”, koska mitään ei tapahdu, tai kaikki tapahtuu (lapsi)kasteessa, eli, että uudestisynnytään, saadaan kaikki Pyhän Hengen lahjat. Tämän kasteen tuottamat lahjat on kastetussa, ne vain pitää jälkipolttoisesti aktivoida. Tämä retroaktivointi on enemmän katolisessa opissa ja opetuksessa, mutta koska Luther sanoi saanneensa kasteen paavilta, ne siirtyi ja siirtyy koko ajan luterilaiseen kasteeseenkin.

   Silti lapsikasteesta huolimatta ihmisiä uudestisyntyy Pyhästä Hengestä. Aivan viime vuosikymmeniin asti Suomessakin helluntalaiset olivat kaikki lapsena kastettuja, mutta juuri sen “tehottomuuden” vuoksi uskoontulleet, uudestisyntyneet pyysivät tulla kastetuksi Raamatun mukaan. Minua henkilökohtaisesti kaste ennen uudestisyntymistä ei häiritse, ellei sille anneta merkitystä, jota Raamatussa ei ole.

   Käsittelet holtittomasti ja epäjohdonmukaisesti ehdotustasi helluntalaisten putkinäöstä. Ei helluntaiseurakunnissa eikä muissakaan vapaissa suunnissa opeteta uudestisynnyttävästä kasteesta. Julistetaan, “tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen … “. Tämä on ensimmäinen ‘malli’ siitä, mitä tulee julistaa niinkuin Jeesus itse käski. Sen jälkeen siitä ei luovuttu, vaikka kirkolliskokoukset teki jatkuvasti päätöksiä rangaista ja vainota niitä, jotka noudattivat tätä raamatullista opetusta. Kirkon vainot, sitten Augustinuksen, oletettuihin harhaoppisiin, kohdistui uskovien kastajiin, ei uskoviksi kastajiin.

   On totta, että kastamattomia uskovia on helluntaiseurakuntienkin yhteydessä. Minunkin seurakuntani kokouksissa käy jatkuvasti uskovia, jotka syystä tai toisesta eivät ole kastattaneet itseään uskoon tultuaan. He eivät puhu lapsikasteestaan tai kastamattomuudestaan, vaan yhteisestä uskosta, joka ei ole syntynyt kasteessa. Itse en ole tavannut missään päin maailmaa minkäänlaista hyväksyntää lapsikastetta kohtaan, kun puhutaan Jumalan Seurakunnasta paikallisesti, jollaista nk. helluntalaisetkin edustavat. Kastamattomia uudestisyntyneitä kyllä on kaikkialla seurakunnissa, mutta jos eivät ole satunnaisia vierailijoita, he menevät kasteelle ennemmin tai myöhemmin, liittyäkseen paikalliseen Seurakuntaan. Näin yleensä.

   Ehdotat suurempaa nöyryyttä helluntalaisille. Uskon, ettei lapsikasteen hyväksyminen edusta nöyryyttä. Pyytäisin, että poistat “vain”-sanan kun ehdotat, että hellutalaiset opettavat oikein. Helluntalaiset kyllä opettavat oikein, mutta eivät ole ainoita. Raamatullisuus ei ole ylpeyttä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Martti Pentti lausahdat seuraavasti:

  “Raamattuahan se Matiaskin lukee. Huolellisesti taitaa lukeakin.”

  Kun ottaa esimerkiksi tämän yhden kohdan eli Pietarin helluntai puheesta seuraavan:

  38 Niin Pietari sanoi heille: “Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.” (Ap.t.2)

  Niin voitko todella sanoa että Matias Roto lukee “huolellisesti” sen mitä siinä kirjoitetaan? Siis käyttäen suomenkielen kaikkia sääntöjä, lisäämättä mitään siihen kuulumatonta? (Viittaan Matias Roton kommenttiin edellä 04.03.2016 11:14)

  Toisaalta mitä ihmistä hyödyttää lukea Raamattua jos Jumala ei sitä avaa eli kun kerran Jeesus selkeästi Sanoo seuraavaa:

  Matt. 11:25 Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: “Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.

  Siis “sokea”joka ei tiedä olevansa sokea, ei tätä ymmärrä vaan kuvittelee omassa ymmärryksessään voivansa lukea Raamattua ja jopa opettaa toisia, siis sokea taluttaa toisia sokeita.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.” Kun tätä jaetta arvioi suomenkielen sääntöjen mukaan lisäämättä mitään, ei voi päätellä, edeltääkö parannuksen teko kastetta vai onko se samanaikainen kasteen kanssa. Tästä selvästikin puuttuu ajan kulua ilmaiseva ‘sitten’ tai ‘sen jälkeen’. Sama koskee Pyhän Hengen lahjan saamista. ‘Niin’ liittää sen edellä lausuttuun, sekä parannuksen tekoon että kasteen ottamiseen. Mitään aikaa ilmaisevaa tässäkään ei ole. Kolmiaskelmaisten pelastuksen portaiden hahmottaminen – ensin parannus, sitten kaste ja kolmantena Pyhän Hengen lahja – tämän perusteella on selvästi sellaisen lisäämistä, mitä tekstissä ei ole.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Anita Ojala, kumpi kertoo todellisesta uskosta, lämä seurakunnan kokouksissa vai arki elämä perheen keskellä ja lähimmäisten kohtelu arjessa?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Reijo Mänttäri kirjoittaa: “Ratkaiseva kehoitus, “eis metanoia”, puuttuu kaikista niiden tahojen Raamatun käännöksistä, joiden pelastusoppi on halpa armo, jonka vaikutukseen pääsee tietämättään ja tahtomattaan.”

  Mielestäsi siis monista Raamatun käännöksistä, jotka omistat sellaisille, jotka mielestäsi julistavat “halpaa armoa”, puuttuu ratkaiseva kehoitus, “eis metanoia” “parannukseen”.

  Sanonpa, Reijo, sinulle, miksi käännöksistä tuo ilmaisu puuttuu! Vaikeaa kääntää sanaa, jota ei ole alkutekstissä lainkaan! Tarkistin asian esimerkiksi Nestlen NOVUM TESTAMENTUM GRAECE – uusimmista laitoksista. Raamatun tietokirjassa, NOVUMissa on tuo sana mainittu, mutta marginaalissa kerrotaan tarkemmin, missä käsikirjoituksissa se löytyy ja ovatko ne luotettavia. On erittäin vakava asia. jos me rupeamme lisäilemään Raamatun Sanaan. Varo ettet lisää Hänen sanoihinsa mitään (Ilm 22: 18-19). Siitä on huonot seuraukset.

  Toinen asia. Jeesus puhui Mk:ssa ja Mt:ssa Jumalan valtakunnan tulemisesta, joka tapahtuu aina Hänen Persoonassaan. Siksi Hänen ympärillään ja ateriayhteydessään on noita syntisiä, vääräuskoisia ja epäuskoisia, sairaita, uskossaan keskeneräisiä, jne., jotta he saisivat esittää Hänelle kysymyksiä ja saisivat vastauksia. Siinä on itse asiassa opetuslasten joukko kuuntelemassa ja oppimassa; ei he kaikki ole edes uudestisyntyneitä, liekö uskossakaan, eivät minkäänlaisella kasteella liruteltuja! Mutta rakkaus eikä oikea oppi on heitä kuuloetäisyydelle vetänyt.

  Efeson seurakunnan enkeli (Ilm 2) sai kyllä kehuja, ettei voi pahoja sietää, mutta Herralla oli silti häntä vastaan: Olet samalla siivonnut seurakunnastani, joka on minun, Herran, kaikki syntiset niin, että luudan mukana on mennyt ensirakkauskin saman tien. Ja taisi tulla kehoitus parannukseen, mistä olet seurakuntien julistuksessa niin kovasti huolissasi.

  Ajattelen, Reijo, että olet seurakunnassasi hallituksen puheenjohtaja ja vanhimmiston jäsen. Kuinka seurakuntalaisesi porukassa viihtyvät, jos noin tarkkaan et voi pahoja sietää, ainakin siltä puheissasi vaikuttaa, ettei heille armottomuudessa anneta minkänlaista aikaa korjata asioitaan. Me ihmiset, syntiset, tarvitsemme aikaa, ehkä Herrakin sitä tarvitsee, että kärsivällisyydessään antaa syntisellekin aikaa parannuksen tekoon!

  Ei kastevedellä, tapahtui se sitten vauvana tai uskovana, pysty synnistä pesemään, se on yksin Herran työ meissä ja siinä pakkaa kulua väliin koko uskossaolo-elämä ja keskeneräisenä sittenkin joutuu astumaan aikanaan Herran eteen. Oikealla opilla ei kukaan vanhurskautta saavuta, siihen tarvitaan Jumalan Pojan evankeliumi!

  Miksi näin paljon puhun tästä? Pidän erittäin pahana, että langetat kommentissasi niin suuren tuomion ja suorastaan ajat Jehovan todistajat ympäristöstäsi pellolle, vaikka he ovat osoittaneet halukkuutta keskustella Raamatun sanasta. Mielestäni Jehovan todistajat ja kaikki muutkin syntiset, jopa murhamiehet ovat tervetulleita joukkoomme, varsinkin, kun halutaan olla Jeesuksen nimessä koolla. Siellä itse Herra Jeesus Sanallaan ja Hengellään pitää ohjaksista kiinni ja tuomitsee meidät itse kunkin oikeudenmukaisesti aikanaan. Hänhän itse on sanonut: Minä rakennan seurakuntani, eivätkä sitä edes tuonelan, helvetin, portitkaan voita!

  Selvyyden vuoksi sanon, etten itse kuulu Jehovan todistajiin enkä kannata heidän vääriä oppejaan. Oikeisiin korostuksiin liputan kyllä myönteisesti. Ja niitäkin heillä on runsaasti!

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kiitos Reino vastauksesta tiedotusteluuni, johon Reijo ei halunnut ottaa kantaa. Tai sitten ei vain hoksannut, mitä oikein kysyin.

   Markuksen 2:17 on siis alunperin ollut nykykäännösten mukaisessa muodossa. Kääntäjiin kohdistettu syytös oli siis perusteeton, kuten jo vähän arvelinkin.

   Muut syytökset, siis taustayhteisöäni Jehovan todistajiin kohdistuneet, jätän totuuasarvoltaan muiden arvioitavaksi. Minä olen täällä vain keskustelemassa, en provosoitumassa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Rauli, Ei sinun ole syytä jättää oman järjestösi perustaa muiden arvioitavaksi. tai välttää paljastamasta minun väittämäni totuusarvoa. Sinähän voit ne oikaista, jos väärin olen sanonut. Kirjoitan vain Raamatusta ja missä Vartiotornin oppi poikkeaa siitä. Katson, että tähän kommentointi on sinun heiniäsi.

   Nämä täytyy selvittää ensin, eli onko Jeesus Sana ja onko Hän Jumalan Poika vai enkeliruhtinas.

   Ryhmittelin “parannukseen”-sanan poisjättäjät. He ovat ryhmä, kuten jehovalaisuuskin, joille kutsu parannukseen, uudestisyntymään ylhäältä, Pyhästä Hengestä, ei miellytä. Tämä parannukseen-teeman olen ottanut vain yhtenä esimerkkinä Raamatun sanan muuttamisesta niin, että kehoitus tulla uudestisynnytettäväksi laimenisi ja tilalle tulisi esimerkiksi uudestisynnyttävä kaste tai asteittainen muuttuminen taivaaseen menijäksi, ilman uudestisynnyttävää Armoa, jota kaikille tarjotaan Jeesuksen ristin työn tähden.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Reino,

   Olen aina halunut ottaa selvää, keskustelenko samalla Tiellä kulkevan kanssa, kohti iankaikkisuutta taivaassa. Vartiotorni-seura niinkuin moni muukin epäraamatullisuus, tarjoaa matkaa omaan taivaaseen. Ei Rauli ole täällä sovittelemassa askeleitaan Raamatun Jumalan taivaaseen. Kysymyksessä on mielestäni harhan siedätyksestä, joka ilmenee mm. “Kiitos että otit esille parannuksen tekemisen Jeesuksen opetuksesta… “. Rauli ei paljasta, ettei hän ole lainkaan samaa mieltä kuin Jeesuksen opetus. Se sitten selviää aikanaan, kun ollaan yhtämieltä monesta toisarvoisesta asiasta, vaikkapa siitä, että joulua vietetään väärään aikaan.

   Olen ollut erittäin paljon tekemisissä jehovalaisten kanssa. Heitä on ollut monia palveluksessani. Samoin mormoonit ja muslimit ovat olleet kolmenkymmenen vuoden aikana jokapäiväisessä kanssakäymisessä kanssani. Heidän kanssaan olen helluntalaisena pärjännyt yhtä hyvin kuin luterilaisten, katolisten ja ateistienkin. Kanssakäyminen on perustunut asialliseen yhteyteen, vailla hömpöttämistä.

   Ilmaisuni epäraamatullisuudesta ei useinkaan ole korvasyyhyä hoitavaa. Niihin voi silti vastata asiallisella asialla, jos asiaa on. Loukata en ketään halua enkä ole mielestäni sellaiseen syyllistynyt.

   Pidän asiattomana “julkaista” asemaani pienessä paikallisseurakunnassani. Olen vain yksi vanhimmista veljistä, vailla mandaattia luutia ketään ulos.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Martti Pentti, vai noinko sitä luet eli kun sanotaan lapselle “tule sisään ja ota vaatteet pois päältä niin saat kuumaa mehua”, voiko tästä “kuulla” ja ymmärtää pieni lapsi(kin) missä järjestyksessä tulee tehdä kaikki vai tuleeko kaikki samaan aikaan?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Martti Pentti, hyvin saivartelet ei siinä mitään, teetkö tuota todella itsellesi “rehellisesti” eli ajatteletko tosissasi noin ettei voi tekojen järjestystä ymmärtää ilman että niitä erikseen mainitaan?

  Siis mielestäsi kun lapselle sanoo että ota vaatteet pois ja mene ammeeseen niin pesen sinut, niin lapsi ei voi ymmärtää missä järjestyksessä mitäkin tulee tehdä?

  Entä kuka on tekijä, voiko siit olla varmakun sanotaan “tehkää ja ottakoon”?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Tapahtumien järjestys on joskus ilmeinen, mutta ei aina. Voihan lapsi riisuutua siellä ammeessakin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Nyt piti ottaa kreikan sanakirja esiin. Sen (Hedberg 1890) mukaan parannuksen teko, mielenmuutos voi olla joko ‘muuttaa mieltään’ tai ‘muuttua mieleltään’. Sanan voi ymmärtää joko ihmisen omaksi teoksi tai joksikin, mikä ihmiselle muusta syystä tapahtuu. Ottaminenkin voi olla joko aktiivista kaappaamista tai passiivista vastaanottamista. Ottaa voi muillekin kuin itselleen. Uskon, että kasteen voi ottaa pienelle lapsellekin.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Reijo Mänttäri
  Reijo Mänttäri

  Jo lapsena, aito usko ja sen ilmiöt, saivat minut viihtymään helluntalaisten kokouksissa. Otollisesta tilasta, omakohtaisen uskonlahjan sain vastaanottaa jo 10-vuotiaana. 4 vuotta myöhemmin halusin, että minut kastetaan vedessä, koska Jeesuksellekin se oli vanhurskautuksen täydellistyminen. Nyt lähes "koko maailman" kiertäneinä paluumuuttajina vaimoni kanssa, voimme todeta, että helluntalaisuudessa halutaan noudattaa Alkuperäisiä Ohjeita, vaikka yhtä puutteellisina kuin Alkuseurakunnassa.