Leif Nummelan vesikasteoppi

Leif Nummela arvioi kirkon kastesivuja artikkelissa

https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/uuden-tien-paatoimittaja-leif-nummela-kirkon-uusi-sivusto-kasittelee-kastetta-liian-kevyesti/

ja toteaa:

"Muutama ydinkysymys työntyy väkisin lukijan ajatuksiin: Miksi minun pitäisi kastaa lapseni? Mikä on kasteen merkitys ja tarkoitus? Oppaan lähes ainoat rivit tästä asiasta kuuluvat näin: 'Kasteessa pyydetään, että Jumala antaa lapsen elämään kaikkea hyvää ja pitää hänestä huolta. Lähipiiri ja seurakunta ovat lapsen tukena. Kasteessa Jumalan rakkaus ja armo tulevat todeksi ja näkyväksi'", Nummela kirjoittaa.

Jääkö Nummelalta huomioimatta Pietarin kirjoitus: "Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta."

Pietarin mukaan kasteen merkitys on periaatteessa sama kuin vauva.fi sivustolla, jossa todetaan "Kasteessa pyydetään, että Jumala antaa lapsen elämään kaikkea hyvää ja pitää hänestä huolta."

Pietarin mukaan aikuisten sen sijaan pitää pyytää hyvää omatuntoa ja varmaan siksi, kun se on tahraantunut, ainakin useimmilta. Lasten ei tarvitse pyytää hyvää omatuntoa, koska heidän enkelinsä näkevät aina Isän kasvot.

En ymmärrä, miksi vesikasteeseen sisällytetään sellaista, mistä ei löydy edes viittausta Pietarilta, joka ilmaisee vesikasteen teologian yksiselitteisen selvästi. Ut kertoo, miten vesikasteen kanssa sekoiltiin seurakunnissa yhtä railakkaasti kuin tänään. Pietarin on pitänyt selvittää seurakunnille vesikasteen idea, ettei jäisi tulkinnallisia erimielisyyksiä. Ja silti, sekoillaan kuin Pietaria ei olisi Raamatun kaanonissa.

Johannes kastoi vedellä, mikä on esikuvaa hänen jäljessään tulevasta Pyhällä Hengellä kastajasta.

"Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan", Mark.16:16 (huom, jakeessa ei pitäisi olla sanaa kadotus, joka on kirkon lisäys) "Kastetaan" viittaa kastajaan eli Herraan. Henki on kuin tuuli etkä tiedä, mistä se tulee ja minne menee.  Tämä ei tyydytä, vaan ihmiset ovat keskenään päättäneet hallita tuulta. He tietävät vastoin  Jeesuksen opetusta, mistä tuuli tulee ja minne menee.

Leif Nummela: "Meidät kastetaan, jotta me uskoisimme Jeesukseen, saisimme syntimme anteeksi ja eläisimme koko elämämme hänen yhteydessään, hänen opetuksiaan seuraten."

Tietääkö Nummela, miksi Jeesukseen uskova saa syntinsä anteeksi ilman vesikasteita, kirkkoa? Asia on itsestään selvyys, kun ymmärtää, mistä kreikan sanasta synti on käännetty.

 

.

11 kommenttia

 • Sami Paajanen sanoo:

  Tapio ei taas tunne alkukieltä, eikä Pietarin ajatus kuviota jonka taustalla on vasallisopimus.

  Kasteessa saadaan synnit anteeksi kuten Raamattu opettaa ja puhdas omatunto, kuten Pietari opettaa.

  Tapion kirjoituksessa korostuu taas naljailu ja viha. Se on tyypillistä näissä hänen kirjoituksissaan. Vastakohtien luominen.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tapio Tuomaala sanoo:

  “Tietääkö Nummela, miksi Jeesukseen uskova saa syntinsä anteeksi ilman vesikasteita, kirkkoa, ilman mitään muotojumalisia menoja? Asia on itsestään selvyys, kun ymmärtää, mistä kreikan sanasta synti on käännetty.”

  Koska kreikan hamartia tarkoittaa “mennä harhaan, vaikka tahtoo osua maaliin, osumattomuutta”, niin Kristus tiellä on oikealla tiellä eikä mene harhaan. Se että on mennyt harhaan unohdetaan, annetaan anteeksi, koska on mennyt harhaan tietämättömyyttään, kuten Paavali, joka ei ole syntisistä suurin, vaan ensimmäinen. Hän oli nsimmäinen harhaan mennyt, joka järjestelmällisesti vainosi Jumalan seurakuntaa. Mutta Paavali sai anteeksi harhaan menonsa, koska luuli harhaan menossaan palvelevansa isiensä Jumalaa.

  Jeesuksen perässä kulki jatkuvasti fariseuksia ja kirjanoppineita, joiden ainoa tehtävä oli saada Jeesus kiinni Mooseksen lain vastaisesta opetuksesta. Jeesus sanoi heille:

  “Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko.”

  Miksi jakeessa puhutaan synnistä ja totuuden puhumisesta? Varmaan siksi, että Jeesusta syytettiin väärästä opetuksesta, mutta kirkon käännöksestä sitä ei helposti pysty ymmärtämään. Auttaako, kun luetaan jae sanatarkasti:

  “Kuka teistä voi paljastaa minut harhaan menosta? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?”

  Jos joku on lukenut blogejani, niin hän on ehkä huomioinut, miten tietyt henkilöt käyvät kampanjointia kirjoituksiani vastaan. Kysyn heiltä, kuka teistä voi paljastaa minut harhaan menneeksi? Jos en puhu totuutta, niin paljastakaa se älkääkä käykö kiinni henkilöön, vaikka tämä sattuukin olemaan pilipaliharrastelija. Yhtä lailla pilipaliharrastelijan väitteet pitää kumota asiaperustein kuin yliopistossa koulutettujen.

  En ottanut esiin Jeesuksen puhetta puolustaakseni itseäni, vaan osoittaakseni, mitä merkityseroja ymmärtämisessä tulee, kun lukee tekstiä kirkkoteologian tai apostolien ja Vt:n aikaisten sanamerkitysten valossa. 2000 vuodessa on laadittu kirkollinen kielioppi, joka hämärtää alkutekstien ymmärtämistä. En tiedä oliko juutalaisilla samoja ongelmia ymmärtämiseessä kuin nykyisillä kirjanoppineilla, sillä Jeesuksen lukutapa erosi juutalaisten kirjanoppineiden lukutavasta. Mutta vaikka eroja oli, niin juutalaiset kirjanoppineet eivät löytäneet näyttöä siitä, että Jeesus olisi mennyt harhaan Mooseksen ja profeettojen tulkinnassa. Hei eivät pystyneet paljastamaan Jeesusta vääräksi opettajaksi.

  Mitä voi päätellä kreikan hamartiasta ja heprean chatasta, jotka on kirkkoraamattuun käännetty synniksi? Kyse on lähinnä opillisesta harhaan menosta suhteessa lakiin, mutta toki ihminen menee harhaan monissa muissakin asioissa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Sami Paajanen sanoo:

  Syntihän on juuri harhaanmenoa joten oikeen käännetty.Kirkko raamattu on oikein hyvä ja luetettava.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Raamattu ei varsinaisesti tunne pelkkää vesikastetta, sillä vesi ja henki pitävät aina yhtä. Jos joku ei synny vedestä ja hengestä, niin sitten ei. Ei ole olemassa erikseen henkikastetta ja vesikastetta, vaan ne kulkevat aina yhdessä. Kun lapsi tai aikuinen kastetaan Kristityksi, niin kasteessa on aina vesi ja Henki. (Näin siis Raamattu opettaa)

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tapio Tuomaala sanoo:

  Kun Jeesus käski tulemaan lapsen kaltaiseksi, niin se olisi hyvä neuvo myös Leif Nummelalle. Lapsen uskoon eivät kuulu vesikastamiset, oikeaoppisuus, uskon nostattaminen jonain taikatemppuna, joka avaa aarreluolan oven, vaan puhdas vilpitön usko, niin kuin lapsi uskoo isäänsä ja äitiinsä. Ei siihen tarvitse mitään lisätä. Jos lisätään, niin kyse ei ole enää lapsen uskosta, vaan järkeilystä.

  Lahden lähistöllä on Hanneksen metsä, jota aiemmin kutsuttiin Hanneksen muistometsäksi. Hannes kuoli pienenä poikana auto-onnettomuudessa. Metsässä on kivi, johon on kaiverrettu sanat:

  RAKAS TAIVAAN ISÄ

  SIUNAA MEITÄ KAIKKIA

  AAMEN

  HANNES

  Hanneksella oli Jumalaan suhde, jota olettaisin Jeesuksen tarkoittaneen. Kun lapsesta tulee aikuinen, hän kadottaa viattoman suhteensa Jumalaan. Aadamin lankeemus on kehityskertomus lapsesta aikuiseksi. Tai jos halutaan irrottautua kreationismista, niin Aadam voidaan nähdä allegoriana.

  Miten ihmiskunta pääsisi takaisin Aadamin viattomuuteen, johon Jeesus viittaa? Tie on toistaiseksi suljettu ja sitä vartioi kerubi tulinen miekka kädessään. Miksi? Mikä on syvempi merkitys ihmiskunnan vaellukselle? Kristikunta nahistelee vesikasteista ja pystyttää aitoja Leif Nummelan tapaan, askartelee oman napansa pelastuksen kanssa, maan tomussa valtoimenaan piehtaroiden. Kristikunnalla ei ole antaa vastausta maailmalle, vaikka sen pitäisi olla valona.

  Ja jos jossain näkyy vähänkin valoa, niin leifnummelat kiiruhtavat sitä ensimmäisenä sammuttamaan oikeaoppisuuden miekka kädessään. Missä on sammuttajien valo? Missä voima tehdä Jumalan valtakunta näkyväksi? Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Kun voimaa ei näy missään, vaan edelleen yön pimeys on ihmiskunnan yllä, niin eikö tämä tosiasia olisi hyvä myöntää?

  Hanneksen metsä:

  http://www.paijat-hamewiki.fi/wiki/Hanneksen_mets%C3%A4_-_puulajipuisto

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Niinpä, Jeesuksen ilosanomana oli juuri se, että voimme Luottaa Jumalaan kaikessa, Hänen oikeamieliyyteensä, Hän tietää kaiken ja tuntee meidän heikkoutemme. Hänen tuomionsa on aina oikea, sillä Jumalassa ei ole vääryyttä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Jos ei tunne asiaa, niin pelkkä sanoilla leikittely ei anna oikeaan osuvaa ymmärrystä.

  1.

  Keskustellessaan Nikodemuksen kanssa yhden vesperin eli illan klo 18 liturgiassa Jeesus otti puheeksi kasteen välttämättömyyden.

  Tuo vesper, juutalaisen päivärytmin mukaisesti, pidettiin yön alkaessa eli klo 18 auringon laskun aikaan. Ilta alkoi jo iltapäivän rukoushetkestä klo 15 alkaen ja päättyi auringonlaskuun, esim päivän viimeinen eli yhdestoista hetki oli klo 17 tienoilta alkaen.

  Keskustelun sisällön perusteella tuon vesperin käsiteltävä teksti oli Raamatun alusta, missä Jumalan Henki liikkui vetten mukana ja loi maailman niin että Pyhän Hengen työ ja vesi olivat jo tuolloin yhdessä. Kukaan ei voinut sanoa mistä suunnasta Pyhä Henki tuli ja mihin suuntaan Hän kulki, mutta työn valtaisana vaikutuksena oli että Jumalan ääni kaikui: “Tulkoon valo!” ja valo tuli.

  Autio ja tyhjä, ilman elämää ollut, maa sai elämän ja koko luonto luotiin.

  Tuohon liittyy Jeesus puheessaan, missä hän puhuu uudesta luomisesta eli alkuperäisestä syntymisestä eli siis Jumalasta syntymisestä.

  Ensiksi Jeesus sanoo, ettei kukaan voi pelastua ilman Jumalasta syntymää, jae 3. Sitten jakeessa viisi hän sanoo, että tämä Jumalasta syntynsä saaminen tapahtuu pyhän kasteen välityksellä, “vedestä ja Hengestä”.

  Uusi luomisen ihme, uuden aikakauden alku, Jumalan lapsen elämän alku eli tässä mielessä Jumalan valtakunnan yhteyteen pääseminen on mahdollista vain ja ainoastaan kasteen vedessä ja Hengessä.

  Johanneksen evankeliumin sakramenttioppi on ehdoton. Kastamaton lapsi on edelleen kadotuksen tiellä, edelleen pimeyden ja elämää vailla olevan todellisuuden vallassa. Vasta kasteen veden välityksellä ja yhteydessä työtään tekevän Pyhän Hengen uudeksi luovan voiman, uudesti Jumalan lapseksi synnyttävän voiman varassa ihminen pääsee Jumalan lapseksi, Valon lapseksi.

  2.

  1 Pietarin kirjeen kohta on luettava Vanhan testamentin taustan yhteydessä ja kaiken lisäksi olisi hyvä lukea myös lauseen jäsennys oikein jottei kaikenlaiset sammakot pääsisi suusta ulos hyppimään.

  2a. Vanhassa testamentissa Jumala tekee liiton ihmiskunnan kanssa. Jumala yksin, yksipuolisesti, ilman ihmisen myötävaikuttamista, kertoo liitostaan ( huomaa subjekti “minä”) :

  1.Mooseksen kirja:

  9:9 “Katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa

  9:11 Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele.” 9:12 Ja Jumala sanoi: “Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat: 9:13 minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä.

  9:15 muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. 9:16 Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on.” 9:17 Ja Jumala sanoi Nooalle: “Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä on.”

  Tähän liitto sanaan Pietarin kirje liittyy. Jumala tekee liiton itsensä ja ihmisen välityksellä pyhän kasteen välityksellä. Kaste on nimenomainen väline tämän liiton tekemisessä.

  2b. Pietarin lauseen perussanoma on selkeä: Kaste pelastaa. Se joka vänkää tätä väitettä vastaan ei ole jäsentänyt alkukielen lausetta oikein vaan päästelee omiaan.

  Sen jälkeen tulee appositiona täsmentävänä selitykseni ensiksi se mitä tämä kaste ei ole ole ja toiseksi mitä se on on.

  Tämä kaste ei ole saunomista eikä aamu- tai iltapesua sen paremmin kuin hampaidenkaan harjausta, eli kyseessä siis ei ole ulkonainen ihmisen puhdistautuminen.

  Sen sijaan kerrotaan mitä se on: Tämä kasteen pelastusteko on Jumalan teko uuden liiton yhteyteen ottamiseksi. Ihminen liitetään Jumalan yhteyteen, hänen liittonsa yhteydessä elämiseen. Tämän liiton perustana on Kristuksen kuolema ja ylösnousemus. Kasteen varassa siis ihminen elää Kristuksen ylösnousemuksen voimassa Jumalan liittolaisena.

  1. Pietarinkirjeen kohdan vanha 1938 käännös sanoo aivan oikein: Vesi pelastaa kasteena. Tämä sanoo selvästi sen että kaste pelastaa. Tässä myös tulee esille että vesi kuuluu kasteeseen ja kaikenlainen lörpöttely “vesikasteesta” muka vain ulkonaisena rituaalina ilman todellista pelastuksen antamisen merkitystä on Pietarin sanan täysmutkalle vääristelyä.

  Uusi käännös antaa Pietarin tekstin asiatarkan käännöksen, kun siinä sanotaan, että kaste pelastaa. Jälleen kerran voimme todeta, että ne jotka yrittävät kinata tätä selkeää sanaa vastaan takovat päätään kiviseinään. Seinä ei väisty oman otsan verille takomisesta, vaan pysyy paikallaan.

  Vielä voimakkaampi on Jumalan sana: Vaikka taivas ja maa katoaisivat, niin Jumalan sana pysyy voimassaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tapio Tuomaala sanoo:

   Roto: “Pietarinkirjeen kohdan vanha 1938 käännös sanoo aivan oikein: Vesi pelastaa kasteena. Tämä sanoo selvästi sen että kaste pelastaa.”

   “jotka muinoin eivät olleet kuuliaisia, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta, joka myös teidät vastineena pelastaa, kasteena, joka ei ole lihan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyyntö Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta,”

   Siis arkki pelastaa. Jakeessa on sana vastineena, joka viittaa arkkiin. Arkki oli pelastuksen välikappale. Nooan perhekuntineen pelastui sillä hetkellä, kun he menivät arkkiin ja ovi suljettiin ULKOPUOLELTA. Mitään fyysistä yhteyttä Nooan perhekunnalla ei ollut veteen. Kastuivatko he edes? Miten vesi olisi esikuva kasteesta? Mutta arkki on.

   Mikä olisi uuden liiton arkki? Ne, jotka ovat Kristuksessa?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit