Lottien perinteen 25-vuotisjuhla Kuopiossa

Lottien arvokasta perinnejuhlaa vietetään 8.10.2017 klo 14.00 alkaen Kuopion musiikkikeskuksella. Juhlapuheen pitää rouva Jenni Haukio, jonka luovaa ja monipuolista toimintaa on seurattu tarkkaan. Ekumeeninen jumalanpalvelus on Kuopion tuomiokirkossa klo 10.00. Karjalan lennosto kunnioittaa lottien perinnettä suorittamalla ylilennon kello 13.30.

Minna Canthin päivänä Kuopiossa oli myös arvokas tilaisuus Kuopion musiikkikeskuksen tiloissa.  Ajankohtaan liittyen presidenttipari sai "kansan liikkeelle". Vierailu havaittiin Kuopion torilla, kun alue täyttyi ihmisistä. He halusivat nähdä tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion "livenä". Lottien perinnejuhlaan on odotettavissa runsaasti väkeä.

Aikaisemmat asiat muistuvat mieleen. Kuopion torilla pääsin tapaamaan  arvovieraita ja esittämään nopeasti asiani: "Herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Veikko Vilmi kiittää Teitä, kun olitte Vehmersalmella Kuopio-Jukola 2014-viestitapahtuman suojelijana. Suunnistustapahtumassa olin vapaaehtoisena työntekijänä. Kuopio-Jukola 2014 on nostettu esille ja palkittu ainutlaatuisena tapahtumana."

"Tuossa Kuopion kaupungintalossa julkistettiin 14.3.2017 historiikki, jonka toinen kirjoittaja olen itse. Tehän olette kuulemma jo saanutkin kyseisen julkaisun, johon olen kirjoittanut tekstiä Kuopio-Jukola 2014-viestitapahtumastakin."

Rouva Jenni Haukio oli selvästi myös kiinnostunut historiikista, joka esittää Kuopion Reserviupseerikerhon vaiheita vuodesta 1929 vuoteen 2014. Kerho on "vastuullinen", "perinteitä arvostava", "aatteellinen" ja "edunvalvonnallinen" reserviupseeriyhdistys.

Tänä juhlavuotena 2017 toimitetaan aktiivisesti kulttuuritarjontaa, johon kuuluu edellä mainittu historiikkijulkaisukin.  Tuntuu hyvältä, kun "kirja löydetään" laajasta verkkotarjonnasta, kirjastoista ja on vieläpä presidenttiparin luettavana. Vuorovaikutus kirjoittajien ja lukijoiden välillä on tärkeää.

Historiaan liittyvien  kysymysten vastauksia on saatava aikaan. Päätöksiä ja tilanteita on analysoitava tarkkaan. Toiminta tarkoittaa sitä, että suuria asioita punnitaan esimerkiksi komiteoissa. Demokraattisessa järjestelmässä yhteisesti harkitut kannanotot kertovat siitä, miten on meneteltävä kulloinkin hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Minna Canthin päivänä Kuopion torilla tasavallan presidentti Sauli Niinistö sivusi puheessaan kiusaamiskysymyksiä ja tietenkin ammattinsa puolesta ulkopolitiikan asioita. Kun  kuljetaan perusteltujen ulko- ja turvallisuuspolitiikan "askelmerkkien" mukaan, tavoitteet pysyvät hallinnassa. Ulkopolitiikan asioiden ollessa kunnossa voidaan sanoa, että "juhlavuottaan viettävä  Suomi välttää karikkoja ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä".

Sisäpoliittiset haasteet - sosiaali- ja terveydenhuolto - ovat myös ajankohtaisina asioina "kaikkien mielessä". Päätöksenteossa kiire hankaloittaa usein hyvän lopputuloksen syntymistä. Perustuslaki on "ylin ohjenuora", joka määrittää suunnan.

Yhteiskunnassa arvioidaan sitä, minkä “arvojen” avulla ulkopolitiikan ja sisäpolitiikan toiminta hoidetaan ja  miten yksimielisiä ollaan tavoitteista. Minna Canthille yhteiskunnalliset kysymykset olivat tärkeitä. Hänen kirjoittamansa tuotanto on siitä osoituksena.

Tavoitteita ja asioita pohdittaessa muistuu mieleen Mikael Agricola, joka on tuntenut läheltä Martti Lutherin "ajatukset". Mikael Agricolan Uuden testamentin suomennos on huomattava kulttuuriteko, mikä aihepiiri kiinnostaa rouva Jenni Haukiotakin.  Merkkihenkilöitä nostetaan esille juhlavuosina ja kunnioitetaan liputuksilla.  Tasa-arvon päivänä muisteltiin Minna Canthin merkitystä.

Lottien tekemä arvokas työ on muistamisen ja juhlimisen arvoista. Kiinnostava kuulla ja nähdä, mitä asioita rouva Jenni Haukio nostaa esille juhlapuheessaan Kuopiossa pidettävässä lottien perinteen 25-vuotisjuhlassa 8.10.2017.  Viittaako hän tärkeässä  juhlapuheessaan esimerkiksi kuntoa ja  luontoa arvostavaan Joensuu - Jukola 2017 -suunnistustapahtumaan, jonka suojelijana hän oli.

 

Onnittelen Suomen Lottaperinneliittoa ja Kuopion Lottaperinneyhdistystä

25-vuotisjuhlien viettämisen johdosta.

 

Juhlavuoden 2017 terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

Kirjoittaja

Veikko Vilmi
Veikko Vilmi

VEIKKO VILMI Dosentti, YTT, KT Suomen tietokirjailija. Osoitteesta http://www.veikkovilmi.fi linkkiyhteydet artikkeleihini ja profiiliini. Asun Kuopion Inkilänmäen kaupunginosassa, Kiuruntie 11 70340 Kuopio. Itä-Suomen yliopiston sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentti. Muita tutkintoja: YTL, KM, HuK, Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti. Oulun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston alumni. Tieteelliset artikkelit ja esitykset kansainvälisissä konferensseissa. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. EUSE-, MAOL- OSJ- ja Tutkiva opettaja- järjestöt. Reserviupseeriyhdistys- MPK - ja VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Toimitsija Kuopio - Jukola 2014 suunnistustapahtumassa. Olen kirjoittanut useita yhteiskunnan päätöksentekoa ja palveluja koskevia artikkeleita muun muassa Uuden Suomen ja Savon Sanomien verkkosivuille ja lehtiin. Olen nostanut esille veteraanien kuntoutusasioita Uuden Suomen vaalikiertueella ja perheiden tukemisasioita YLE:n ja Savon Sanomien yhteisellä vaalitorilla Kuopiossa. Pidän tärkeänä: Perheet ovat tukemisen arvoisia. Vanhuspalvelujen ja omaishoitajien kysymykset on ratkaistava. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus on sisäistettävä päätöksenteossa. Koulutuspalvelujen kehittämisen laadulliset ratkaisut ovat tärkeitä. Seurakunnan toiminnassa on hyvä teema: "Kotikirkko - Lämmin lähiyhteisö." Tieteelliset referee-artikkelit: Vilmi, Veikko 1996 . Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio.

Kirjoittajan luetuimmat blogit

Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit