Lottien perintöä vaalitaan

Monet lukijat ovat "löytäneet" otsikossa mainitsemani kirjoituksen laajasta verkkotarjonnasta. He ovat ilmaisseet rakentavia ja sivistystä heijastavia kommentointeja. Niistä saatava johtopäätös on muun muassa se, että on sisäistetty ja ymmärretty lottien perinteen suuri merkitys.

Lottien arvokasta perinnejuhlaa vietettiin 8.10.2017 klo 14.00 alkaen Kuopion musiikkikeskuksella, kuten oli suunniteltu. Arvokkaan juhlapuheen piti rouva Jenni Haukio, jonka luovaa ja monipuolista toimintaa on seurattu tarkkaan.

Kävin kiittämässä rouva Jenni Haukiota hienosta juhlapuheesta. Viittasin tietenkin myös kevään tapahtumiin, joita kirjoituksissani olen esittänyt. Ekumeeninen jumalanpalvelus oli Kuopion tuomiokirkossa klo 10.00. Karjalan lennosto kunnioitti lottien perinnettä suorittamalla ylilennon kello 13.30.

Onnittelen Suomen Lottaperinneliittoa ja Kuopion Lottaperinneyhdistystä  25-vuotisjuhlien järjestämisestä. Nähdyt ja kuullut tapahtumat ovat arvokasta historiaa. Kuopion tilaisuuksissa olleet saivat kulttuurikokemuksia, joita he eivät unohda. Suomalaisen kirjallisuuden päivänä eli 10.10.2017 arvioimme puolestaan Aleksis Kiven merkitystä kulttuurin hyväksi tehdystä työstä, Seitsemän Veljestä -teosta unohtamatta.

Historian tärkeisiin kysymyksiin on paneuduttava, kuten lottien perinteen kunnioittamiseen. On annettava syvällinen kuva tapahtumien kulusta ja merkityksestä. Vertauskohta on esimerkiksi suunnistus, jossa on tarkoitus löytää rastit. Tärkeä "kiintorasti" ihmisten välillä on "arvostuksen ymmärtäminen".

Politiikassa on suunnistettava muu muassa “ulko- ja turvallisuuspolitiikan kartan” mukaan oikein, että tavoitteet ja suunta pysyvät hallinnassa.

Kun päätöksenteossa analysoidaan muuttuneita tilanteita huolella, niin “Suomi seilaa luotettavasti ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä”. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan sisällön on oltava sellaista, että ymmärrettävyysvajetta ei pääse syntymään. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksenteon on oltava selkokielistä. Politiikan hyvä hoito on kokonaisuudessaan taitolaji.

 

Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää

 

Juhlavuoden 2017 terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

Kirjoittaja

Veikko Vilmi
Veikko Vilmi

VEIKKO VILMI Dosentti, YTT, KT Suomen tietokirjailija. Osoitteesta http://www.veikkovilmi.fi linkkiyhteydet artikkeleihini ja profiiliini. Asun Kuopion Inkilänmäen kaupunginosassa, Kiuruntie 11 70340 Kuopio. Itä-Suomen yliopiston sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentti. Muita tutkintoja: YTL, KM, HuK, Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti. Oulun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston alumni. Tieteelliset artikkelit ja esitykset kansainvälisissä konferensseissa. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. EUSE-, MAOL- OSJ- ja Tutkiva opettaja- järjestöt. Reserviupseeriyhdistys- MPK - ja VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Toimitsija Kuopio - Jukola 2014 suunnistustapahtumassa. Olen kirjoittanut useita yhteiskunnan päätöksentekoa ja palveluja koskevia artikkeleita muun muassa Uuden Suomen ja Savon Sanomien verkkosivuille ja lehtiin. Olen nostanut esille veteraanien kuntoutusasioita Uuden Suomen vaalikiertueella ja perheiden tukemisasioita YLE:n ja Savon Sanomien yhteisellä vaalitorilla Kuopiossa. Pidän tärkeänä: Perheet ovat tukemisen arvoisia. Vanhuspalvelujen ja omaishoitajien kysymykset on ratkaistava. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus on sisäistettävä päätöksenteossa. Koulutuspalvelujen kehittämisen laadulliset ratkaisut ovat tärkeitä. Seurakunnan toiminnassa on hyvä teema: "Kotikirkko - Lämmin lähiyhteisö." Tieteelliset referee-artikkelit: Vilmi, Veikko 1996 . Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio.

Kirjoittajan luetuimmat blogit

Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit