Messuilla käydään

Kokonaisturvallisuuden suurtapahtuma Kokonaisturvallisuus 2018  järjestettiin Lahden Messukeskuksessa 7.-8.2018. Tapahtumassa esiteltiin arjen turvallisuutta,  kyberturvallisuutta ja maanpuolustusta yleisölle ja alan ammattilaisille. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoite on olla Suomen edunmukaista.

Viestintävälineet pitänevät ihmiset ajan tasalla ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sisäpolitiikan syvällisestä sanomasta ja arvioinevat Helsingissä toteutuneiden kokousten sisältöä.

Demokraattinen päätöksenteko on tärkeä asioiden hoitamisessa.  Menettelyt ovat yhteydessä kokonaisturvallisuuden sisältöön, jota on mietitty Tampereen messuilla 2015 ja Lahden messuilla 2018.  Turvallisuusasioita on pohdittu myös Kuopiossa turvallisuuspoliittisissa seminaareissa.

Kuopiossa pidetystä seminaarista muistuu mieleen kysymys, joka viittasi 1600-luvun uskonsotiin ja Ruotsin ulkopoliittisiin ratkaisuihin. Ruotsi oli tuolloin paljon esillä, kuten nytkin sisäpoliittisesti vaalien merkeissä. Ruotsin vaalituloksia seurataan tarkkaan ja  niiden heijastusvaikutuksia Suomeen mietitään.

Muistellaan myös sitä, millainen politiikka synnytti 1990-luvulla Bosnian sodan ja millainen politiikka on ollut yhteydessä ihmisten joukkoliikkumisiin 2000-luvulla. Politiikan alueelle liittyviä kysymyksiä riittää. Lahden 2018-messuilla keskusteltiin tärkeistä asioista, muun muassa henkisestä turvallisuudesta.

Henkinen turvallisuus kuuluu kokonaisturvallisuuteen.  Ihmisiä on koskettanut onnettomuustapaus, johon liittyy useita asianosaisia ja uhrien määrä tiedetään. Tarvitaanko onnettomuutta uudelleen avata? Keskusteluissa todettiin lisäksi, että on helppo kirjoittaa traagisista tapahtumista, lukijoita riittää. Asioista voidaan kirjoittaa yleiselläkin tasolla.

Perusteltua on kysyä, miten maamme on toiminut ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Seurataan tarkkaan, miten kysymysten ratkaisuja perustellaan ja miten paneudutaan asioiden sisältöihin. Mietitään myös sitä, millaista päätöksentekoa harjoitetaan kotouttamisessa.

Eduskunnan on perustuslain mukaan huolehdittava, että maamme seilaa luotettavasti ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioissa tarvitaan monipuolista tarkastelua ja kommentointia.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja sisäpolitiikassa tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä asioiden painotusarvoista. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sisäpolitiikan laadunvarmistus saavutetaan yhteistoimin tehdyillä ratkaisuilla, joita ohjaa parlamentaarinen neuvonpito ja päätöksenteko.

Lahden Kokonaisturvallisuus 2018- tapahtuman virallisena suojelijana on toiminut
Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

 

Vuoden 2018 terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

Kirjoittaja

Veikko Vilmi
Veikko Vilmi

VEIKKO VILMI Dosentti, YTT, KT Suomen tietokirjailija. Osoitteesta http://www.veikkovilmi.fi linkkiyhteydet artikkeleihini ja profiiliini. Asun Kuopion Inkilänmäen kaupunginosassa, Kiuruntie 11 70340 Kuopio. Itä-Suomen yliopiston sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentti. Muita tutkintoja: YTL, KM, HuK, Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti. Oulun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston alumni. Tieteelliset artikkelit ja esitykset kansainvälisissä konferensseissa. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. EUSE-, MAOL- OSJ- ja Tutkiva opettaja- järjestöt. Reserviupseeriyhdistys- MPK - ja VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Toimitsija Kuopio - Jukola 2014 suunnistustapahtumassa. Olen kirjoittanut useita yhteiskunnan päätöksentekoa ja palveluja koskevia artikkeleita muun muassa Uuden Suomen ja Savon Sanomien verkkosivuille ja lehtiin. Olen nostanut esille veteraanien kuntoutusasioita Uuden Suomen vaalikiertueella ja perheiden tukemisasioita YLE:n ja Savon Sanomien yhteisellä vaalitorilla Kuopiossa. Pidän tärkeänä: Vastuullisuus näkyy ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sisäpolitiikan kokonaisvaltaisessa hoitamisessa. Päätöksenteko vaatii näkemystä. Ihmisten tarkka kuuleminen on tärkeä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestymistä on pohdittava huolella. Vanhustenhuollon ja omaishoidon palvelut on turvattava. Varhaiskasvatus ja lasten ja nuorten lähikoulut ovat tärkeitä. Perheet ovat tukemisen arvoisia. Erityisopettajakoulutus ja ammattitehtävätieto lisäävät tietämystä asioiden hoitamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vaaleissa mitataan arvojen toteutuminen. Seurakunnan toiminnassa on hyvä teema: "Kotikirkko - Lämmin lähiyhteisö." Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi,, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma. Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 -53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996 . Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128.

Kirjoittajan luetuimmat blogit

Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit