Mikael Agricola: "Tämä rukous pitää aina ensin rukoilla"

Muista, Herra Jeesus Kristus, meitä heikkouskoisia, jotka usein epäilemme, vaikka sinä huolehdit meistä.
Vaikka sinä kuulet meitä ja autat meitä tuskissa, sinä kuitenkin käsket meitä uskollisesti huutamaan Isää avuksemme sinun kauttasi sanoen:
”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää niin te löydätte. Kolkuttakaa niin teille avataan.”
Muista myös, että olet liittänyt tähän käskyysi lupauksen, ettemme ano mitään turhaan, vaan meidän rukouksemme ovat voimallisia ja ne varmasti kuullaan.
Olethan luvannut:
”Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille.”
Minä tiedän, että sinä olet luotettava ja pidät lupauksesi.
Tätä laupeuttasi ei voi käsittää muuten kuin sillä uskolla, joka todistaa meidän jo olevan vanhurskaita, sillä me kelpaamme Jumalalle katumuksen ja parannuksen kautta sinun tähtesi.
Oi Kristus, sinä olet meidän ylimmäinen piispamme, sovittajamme ja välimiehemme.
Sen tähden me rukoilemme apostoliesi ja koko yhteisen seurakuntasi kanssa:
Anna meille vahva usko, elävä toivo ja aina palava rakkaus Jumalaa ja lähimmäistämme kohtaan. Anna meille kestävää kärsivällisyyttä ja kaikkia Hengen lahjoja ja auta meitä säilyttämään hyvät tavat.
Suo, että me näiden lahjojen avulla voisimme sinun edessäsi toivoa, sinulta kerjätä, anoa, odottaa ja saada kaikkia ruumiin ja sielun tarpeita omaksi ja yhteiseksi hyväksi.
Rukoilemme myös, että kääntäisit sydämemme uskomaan sinuun, kiinnittäisit meidät toivoon ja sytyttäisit rakkauteen.
Hallitse seurakuntaasi ja varjele sitä kaikelta jumalattomuudelta ja pahalta.
Pidä huolta Suomen kansasta ja anna sille rauha, ravinto ja toimeentulo.
Hallitse kansamme elämää ja tapoja niin, että sinä, Herra Jumala, taivaan ja maan Isä, joka olet kaikki kaikessa, tulisit kiitetyksi ja kunnioitetuksi nyt, aina ja iankaikkisesti.
Aamen.

Alkuteos Mikael Agricolan (n. 1510─1557) ABCkiria (v. 1543) / Rucouskiria (v. 1544). JUMALAN AIJNOAN OLCOHON KIJTOS─ niminen kirja, jossa Agricolan rukouksia on toimittanut nykysuomeksi Juhani Holma. Kustantaja Kirkkohallitus. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2007.

Mikael Agricola oli merkittävin henkilö, joka vaikutti uskonpuhdistuksen juurtumiseen Suomeen. Hänelle oli rukous tärkeä asia. Opiskeluaikanaan Saksassa Wittenbergissä (opettajinaan mm. Martti Luther ja Philipp Melanchthon) Agricola hankki kolmisenkymmentä rukouskirjaa, joiden pohjalta hän kokosi oman aikansa laajimman rukouskirjan. Lähes 700 rukousta sisältävä RUKOUSKIRIA BIBLIASTA ilmestyi marraskuussa 1544.