Mikko Heikka: Mitä Luther ajatteli avioliitosta?

Lutherin mukaan avioliitto on uskon koulu, joka kuuluu maallisen hallinnan piiriin.

Dosentti Juhani Forsberg, professori Antti Raunio ja professori Miikka Ruokanen kirjoittivat luterilaisesta avioliittokäsityksestä ja sen kahdesta korista (Kotimaa 9.3.). Puheenvuoro viitoittaa hyvällä tavalla tietä alkavassa avioliittokeskustelussa.

Johdin vuosina 2005–2009 piispainkokouksen asettamaa niin sanottua parisuhdelakityöryhmää, jonka yhteydessä jouduin paneutumaan luterilaiseen avioliittoteologiaan. Samassa yhteydessä minulla oli tilaisuus keskustella useiden veljeskirkkojen piispojen kanssa siitä, miten heidän kirkoissaan edetään samaa sukupuolta olevien parien vihkimyksessä.

Lutherin avioliittoteologian locus classicus on ilmaistuna vuonna 1520 ilmestyneessä teoksessa Kirkon Baabelin vankeudesta. Siinä hän sanoutuu irti katolisen kirkon sakramentalistisesta avioliittokäsityksestä, jonka mukaan avioliitto perustuu Kristuksen ja seurakunnan sakramentaaliseen suhteeseen (Weimarer Ausgabe 6. 497–573 ja 550–560). Näin hän tyhjensi uskon korin sakramentalismista.

Mitä tuli tilalle? Teoksissa Von ehelichen Leben ja Von Ehesachen Luther tuo uskon koriin uuden sisällön: avioliitto on Jumalan asettama sääty ja siksi pyhä. Avioliitto on uskon koulu, jossa vallitsevat sovitus, armo ja rakkaus. Avioliitto on myös hengellinen kutsumus, jossa usko ja rakkaus ruokkivat puolisoita. Luther tuo siis sakramentalistisen käsityksen tilalle uskon koulun, jota hallitsee rakkaus.

Mitä jää etiikan koriin? Sen pohjana on Lutherin käsitys, jonka mukaan avioliitto perustuu luomiseen. Tästä syystä avioliittoa on tulkittava luonnollisen moraalilain ja kultaisen säännön avulla. Siksi avioliitto kuuluu maallisen hallinnan piiriin. Se on avoin ja uudistuva instituutio, joka muuttuu yhteiskunnan ja kulttuurin muutosten mukana.

Avioliitto on siis uskon koulu, joka kuuluu maallisen hallinnan piiriin. Tämä näkemys on johtanut luterilaiset kirkot avaamaan avioliiton yhä uusille ihmisryhmille. Luterilainen kirkko on luopunut selibaatista, erisäätyisten avioliitto on tullut mahdolliseksi ja avioero sekä eronneiden uudelleenvihkiminen ovat tulleet sallituiksi. Nämä muutokset eivät ole romuttaneet avioliittoa, vaan pikemminkin vahvistaneet sitä.

Ruotsin luterilainen kirkko hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliiton vuonna 2009. Tässä päätöksessään se totesi, että avioliitossa pysyvää on rakkaus, joka pitää huolta puolisosta. Uskon koulu asetettiin näin ensimmäiseen koriin. Etiikan koriin puolestaan tulivat kulttuurisidonnaiset asiat. Siksi lait, instituutiot ja järjestykset voidaan tulkita uudelleen (Svenska kyrkan. Kyrkomötet. Läronämndens yttrande 2009:12y). Keskusteluissa Ruotsin kirkon piispat korostivat, ettei päätös perustunut ulkoiseen painostukseen. Kirkko oli työskennellyt avioliittoteologian parissa kolme vuosikymmentä ja päätös oli sen johdonmukainen seuraus.

Tätä linjaa ovat jatkaneet lukuisat luterilaiset kirkot, muun muassa Islannin, Yhdysvaltojen (ELCA) ja Norjan kirkot. Näissä kirkoissa on noudatettu kahden korin tulkintaa johdonmukaisesti ja avioliitto on avattu samaa sukupuolta oleville.

Mikko Heikka
emerituspiispa

Julkaistu Kotimaassa 15.4.

26 kommenttia

 • Jukka Kivimäki sanoo:

  Avioliittoon liityvässä teologisessa keskustelussa olisikin syytä palata siihen lähtöruutuun johon tultiin Mikko Heikan työryhmän tuloksena vuonna 2009.

  Kirkon katsannossa ei mikään ole muuttunut sen jälkeen. Yhteiskunnassa on, eikä sitä muutosta voida siirtää kirkkoon ilman perusteellista pohdintaa. Ehkäpä tähän pohdintaa tarvitaan kolme vuosikymmentä ja silti johtopäätös voi olla, ettei muutokseen ole aihetta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Heinilä sanoo:

  “Avioliitto on siis uskon koulu, joka kuuluu maallisen hallinnan piiriin. Tämä näkemys on johtanut luterilaiset kirkot avaamaan avioliiton yhä uusille ihmisryhmille. Luterilainen kirkko on luopunut selibaatista, erisäätyisten avioliitto on tullut mahdolliseksi ja avioero sekä eronneiden uudelleenvihkiminen ovat tulleet sallituiksi. Nämä muutokset eivät ole romuttaneet avioliittoa, vaan pikemminkin vahvistaneet sitä.”

  Evl-kirkko on luopunut, mutta se ei tarkoita, että oikea kirkko olisi luopunut. Saa nähdä mistä kaikesta evl-kirkko voi luopua. Koriteologia on lipilaarien tapa ujuttaa harhaoppia kirkon sisälle.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Tohtori Martti Lutherin rukous :

   “Herra Jumala, sinä joka olet luonut miehen ja naisen ja säätänyt, että heidän on solmittava avioliitto, sinä joka siunaat heitä antamalla kohdun hedelmää ja annat avioliiton kuvata rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen ja kirkon, hänen morsiamensa, välisen rakkauden salaisuutta, me rukoilemme sinua, että pohjattomassa hyvyydessäsi estäisit tämän luomuksesi, säädöksesi ja siunauksesi vääristymästä ja turmeltumasta ja että armossasi varjelisit sen keskuudessamme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Kivimäki sanoo:

   Juha Heinilä Jos evankelis-luterilaisuus merkitsee sinulle oppina luopumusta, niin missä sitten on mielestäsi oikea kirkko?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Evl-kirkko ei edusta evankelisluterilaisuutta tai luterilaisuutta tai evankelisuutta. Evl-kirkon oppi on luopumista oikeasta luterilaisesta opista. Näyttää siltä, että seuraavaksi hyljätään kristillinen avioliitto. Toki teille lipilaareille sekin käy kunhan kirkolliskokous niin päättää. Luterilaisuutta se ei ole. Jumalan sanan vastaiset opit on hylättävä, eikä niitä Kristuksen kirkossa hyväksytä.

   Lutherin rukous on erinomainen!

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Miksiköhän niin hanakasti vedotaan siihen mitä Luther sanoi ? Samalla sivuutetaan kaikki olennainen siitä, mitä Raamattu sanoo. Mitään muuta avioliittoneuvontaa ei oikeastaan tarvita. Miksi käännetään selkä selkeälle parisuhdeopetukselle, joka on ihan yhtä toimivaa tänään, kuin vaikka Paavalin aikaan. Jos parit toteuttavat suhteessaan Raamatun opetukset, niin heidän suhteensa on vakaalla pohjalla. Nyt viisaat teologit ja oppineet kääntävät näille opetuksille selkänsä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Pekka: “Miksiköhän niin hanakasti vedotaan siihen mitä Luther sanoi ? Samalla sivuutetaan kaikki olennainen siitä, mitä Raamattu sanoo. ”

   Olen käsittänyt, että sinäkin olet Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Jos olet, niin kuulutko kenties väärään kirkkokuntaan kun kysyt: “Miksiköhän niin hanakasti vedotaan siihen mitä Luther sanoi?” Ortodokseille ja katolilaisille avioliitto on sakramentti. Pitäisikö sinunkin harkita kuppikunnan vaihtoa?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Jari Haukka sanoo:

  Heikka kirjoittiaa: “Luterilainen kirkko on luopunut selibaatista, erisäätyisten avioliitto on tullut mahdolliseksi ja avioero sekä eronneiden uudelleenvihkiminen ovat tulleet sallituiksi. ”

  Nämä kaikki ovat latinalaisen, Rooman paavin johtaman kirkon innovaatioita. “Luterilaiset” ovat näiltä osin palanneet Kirkon alkuperäiseen opetukseen. Hyvä näin.

  Lutherin sijasta, kannattaisi kuitenkin vedota jakamattoman Kirkon Traditioon ja sen isien opetukseen. Lutherin opetukset ja toiminta eivät nimittäin kaikilta osin kestä päivänvaloa, puhumattakaan muista protestantismin perustajista

  “Kahden korin” tulkinta on täysin omituista ja johtaa väistämättä tuhoon. Ihminen on yksi kokonaisuus, ei hän voi koko ajan horjua kahden välillä. On vain yksi tie, vaellus kokonaan Kristuksen omana.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Kahden korin ajattelu johtaa puhtaimmillaan siihen, ettei avioliitossa tarvita Jumalaa. Eikä Jumala mitenkään puutu koko asiaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Pekka: “Kahden korin ajattelu johtaa puhtaimmillaan siihen, ettei avioliitossa tarvita Jumalaa.”

   Onko muka joskus tarvittu? En minä, eikä frouva ainakaan viimeiseen viiteenkymmeneen vuoteen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  “Mitä jää etiikan koriin? Sen pohjana on Lutherin käsitys, jonka mukaan avioliitto perustuu luomiseen. Tästä syystä avioliittoa on tulkittava luonnollisen moraalilain ja kultaisen säännön avulla. Siksi avioliitto kuuluu maallisen hallinnan piiriin. Se on avoin ja uudistuva instituutio, joka muuttuu yhteiskunnan ja kulttuurin muutosten mukana.”

  Kultaisen säännön alkuperäinen merkitys on vuosisatojen kuluessa vain hiukan muuttunut. Siitä on jätetty pois sen tärkein ja merkityksellisin asia. Nimittäin rakkaus Jumalaan ja Hänen tahtoonsa. Sääntöön on jäänyt pelkkä kahden ihmisen vastavuoroinen rakkaus, joka kristityn elämässä toimi ilman “kolmatta lankaa”. Kuten Lulujen laulussa sanotaan: “kolmisäikeinen lanka ei pian katkea”.

  Nyt on helppo perustella kultaisen säännön avulla asioita, jotka ovat selkeästi Jumalan tahdon vastaisia. Vain vetoamalla moraaliin, joka on pelkkä ihmisten mielissä oleva epämääräinen käsitys oikeasta ja väärästä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   “Siitä on jätetty pois sen tärkein ja merkityksellisin asia. Nimittäin rakkaus Jumalaan ja Hänen tahtoonsa.”

   Taidat sekoittaa nyt “rakkauden kaksoiskäskyn” “kultaiseen sääntöön”. Kultaiseen sääntöön ei ole koskaan kuulunut mitään höpötystä minkään sorttisista jumalista, eikä kultainen sääntö ole Jeesuksen keksintöä, vaan jo kauan ennen hänen aikaansa monissa kulttuureissa tunnettu.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Kultaisen säännön kattavuus ei liity pelkästään uskontoihin, vaan samaa ajatusta on pyöritelty myös filosofiassa, psykologiassa ja ties missä oppiaineessa. Kultainen sääntö on siis äärimmäisen universaali moraalisääntö.

   https://fi.wikipedia.org/wiki/Kultainen_s%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Kimmo W: “eikä kultainen sääntö ole Jeesuksen keksintöä, vaan jo kauan ennen hänen aikaansa monissa kulttuureissa tunnettu.”

   -Ei tietenkään ole Jeesuksen keksintöä. Miksi edes pitäisi olla? Ei Jeesuskaan niin väittänyt vaan sanoi tulleensa “todistamaan totuudesta”.

   Vaahtoat turhasta. 🙂

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Se voidaan kuitenkin mainita, että Jeesus nosti kultaisessa säännössä sen vaativuusastetta melkoisesti. Hän muutti sen passiivisesta aktiiviseen muotoon.

   On aika paljon enemmän antaa ohjeeksi “mene ja TEE mitä toivot tehtävän itsellesi” kuin “jätä tekemättä toiselle mitä et halua itsellesi tehtävän.”

   Jeesus antoi myös sen kaliiperin käytännön esimerkkejä, että siinä todella punnitaan se kuinka arvokkaana lähimmäisensä näkee, onko valmis asettumaan alttiiksi tämän vuoksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Sari: “Vaahtoat turhasta. :)”

   Sinä et sitä päätä. Kiitos, minulle riittää taas tällä erää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   “Sinä et sitä päätä. Kiitos, minulle riittää taas tällä erää.”

   -Vain mielipiteen esitin. Tuo on yleinen olettamus, että uskoville olisi jotenkin hirveän tärkeää että Jeesus on kultaisen säännön alkupeärinen keksijä. Siksi siitä vaahtoaminen on turhaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  elämässä ei toimi. Piti sanomani.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Pakkohan tuota Petrin viimeistä lausetta on alettava tosissaan pohtimaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jari Haukka sanoo:

   Petri Järveläinen kirjoitti mm:

   ‘Keskustelin taannoin suomalaisen ortodoksi-isän kanssa avioliitosta. Hän kuvasi ortodoksista avioliiton mysteriumia. Sen yhteydessä vihittävien ylle asetetaan kruunu.

   Kruunu on yhtäältä ikuisen elämän kruunu. Ortodoksinen toimitus ei sisällä ajatusta siitä, että avioliitto loppuu, kun kuolema puolisot erottaa. Sen sijaan se sisältää ajatuksen siitä, että sitä, minkä Jumala on yhdistänyt, ei saa ihminen erottaa. Kruunu on tämän merkki.

   Toisaalta kruunu on marttyyrikruunu. Ortodoksinen isä selitti minulle, että Paavalin lause ”mies olkoon naisen pää” ei merkitse alistussuhdetta. Sen sijaan se merkitsee sitä, että miehen on annettava päänsä, jos on tarvis.’

   http://jarvelainenp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/233593-kirkon-avioliittokeskustelu-kirkon-avioliittokeskustelun-vastaista

   Ehkäpä siis “luterilaistenkin” olisi syytä luopua Lutherin ym. keksimistä opeista ja palata Kirkon alkuperäiseen opetukseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Haukka: “Kruunu on yhtäältä ikuisen elämän kruunu. Ortodoksinen toimitus ei sisällä ajatusta siitä, että avioliitto loppuu, kun kuolema puolisot erottaa.”

   Tuota noin – mitenkäs siinä sitten käy jos esimerkiksi leskimies menee vaimon kuoltua uudelleen naimisiin ihan täällä tämänpuolisessa elämässä Telluksella? Ilmestyykös se ensimmäinen kuollut frouva kuvioihin uudelleen vaatimaan aviollisia velvollisuuksia leskimieheltä tämän kuoltua ja ilmestyttyään entiisen frouvan kanssa samoihin maisemiin? Jollain aikataululla se uusikin frouva sitten joka tapauksessa ilmestyy sinne iankaikkiseen elämään. Elelläänkös siellä sitten kolmen kesken iankaikkisessa aviollisessa auvossa?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Aika outo ja samalla kirkon nykytilaa hyvin kuvaava seikka on tuo että, pääpaino täälläkin on kristillisen uskon mitätöinnissä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  eri kirjoittajia
  eri kirjoittajia

  YKSI KERRALLAAN -blogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia Kotimaa24:ssä. – Jos haluat kirjoittaa, ota yhteyttä ylläpitoon.