Miksi kirkon ei tule vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja

Varoitus: Tämä artikkeli on tehty siitä näkökulmasta lähtien, että koko Raamattu on Jumalan inspiroimaa ja muuttumatonta ilmoitusta. Jos et usko siihen, niin älä lue tätä.

 

Apostoli Johannes opettaa uskovia yksittäisistä synneistä

9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. (1.Joh. 1:9)

Antakaamme Jeesuksen pestä jalkamme joka ilta kaikesta niihin päivän vaelluksen aikana tarttuneesta synnistä ja laiminlyönneistä, vrt. Joh. 13:6-10. Emme tarvitse Jeesusta vain uskoon tullaksemme, niinkuin eräät ajattelevat, vaan sen jälkeenkin joka päivä aina maallisen elämämme loppuun asti. Synti asuu lihassamme koko maallisen vaelluksemme ajan kuolemaan asti, Room. 7:20. Vasta silloin vajaa muuttuu täydelliseksi, vrt. 1.Kor. 13:10-12.

Jo kuluneen, mutta edelleen voimassa olevan sanonnan mukaan maailmassa on vain kahdenlaisia ihmisiä, syntisiä ihmisiä ja Kristuksessa armahdettuja syntisiä ihmisiä. Jälkimmäiset eroavat edellisistä siten, että heissä asuva Jumalan Henki muistuttaa heitä synnistä ja kehoittaa tekemään siitä parannusta. Jumalan laki on kirjoitettu heidän sydämiinsä, vrt. Jer. 31:33 ja Hepr. 8:10. Kun tunnustamme syntimme ja syntisyytemme ja teemme siitä parannusta, on Jumalan armo voimassa. Mistä sitten tiedämme mikä on syntiä? Sen meille paljastaa Jumalan laki, mikä on ilmoitettu Raamatussa. Sen tähden Jeesus sanoo; "Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä."

Jokainen tunkeutuu taivasten valtakuntaan väkisin

Kun ihminen tulee uskoon, hänessä alkaa "lihan ja hengen" välinen taistelu, mikä kestää aina maallisen elämän loppuun asti. Siihen Jeesus viittasi sanoessaan "jokaisen tunkeutuvan taivasten valtakuntaan väkisin", Luuk. 16:16. Uskova joutuu taistelemaan paitsi maailman henkeä vastaan, myös omassa lihassaan asuvaa syntiä vastaan. Uskosta osattoman ihmisen ei tarvitse tätä taistelua käydä, sillä hän voi jatkaa syntielämäänsä maallisen lain puitteissa kenenkään häiritsemättä matkallaan kadotukseen. Sitä Jeesus myös tarkoitti sanoessaan seuraajilleen, että "maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, sillä minä olen voittanut maailman", Joh. 16:33. Päästäkseen taivasten valtakuntaan, kristityn pitää kulkea maailmaan nähden vastavirtaan ja tunkeutua sinne väkisin. Taistelu jatkuu tämän elämän loppuun asti.


Jos kristitty ei tunnista itsessään tätä taistelua lihan ja hengen välillä, mitä myös pyhitykseksi kutsutaan, on perusteltua kysyä asuuko Kristus hänessä, 2.Kor. 13:5! Ilman pyhitystä ei kukaan tule näkemään Herraa, Hepr. 12:14, koska silloin kristitty on joko luopunut uskostaan tai hän ei ole koskaan uskossa ollutkaan.


Jumalan lapset ja maailman, eli perkeleen lapset

Johannes myös varoittaa uskovia synnin jatkuvasta tietoisesta harjoittamisesta sanoen;

 6. Kukaan, joka Hänessä pysyy, ei harjoita syntiä; kukaan, joka harjoittaa syntiä, ei ole Häntä nähnyt eikä Häntä tuntenut.
7. Lapsukaiset, älköön kukaan teitä eksyttäkö. Joka vanhurskautta harjoittaa, on vanhurskas niin kuin Hän on vanhurskas.
8. Joka syntiä harjoittaa, on perkeleestä, sillä perkele harjoittaa syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, jotta tekisi tyhjäksi perkeleen teot.
9. Ei yksikään Jumalasta syntynyt harjoita syntiä, koska Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän voi syntiä harjoittaa, koska on Jumalasta syntynyt.
10. Siitä käyvät ilmi Jumalan lapset ja perkeleen lapset. Kukaan, joka ei harjoita vanhurskautta, ei ole Jumalasta, eikä se, joka ei rakasta veljeänsä.
 (1.Joh. 3:6-10, Aapeli Saarisalon käännös)

Käytän tässä Aapeli Saarisalon käännöstä, joka on käännetty kieliopillisesti kreikankielisen alkutekstin ajatuksen mukaisesti. Saarisalo toimi itämaisen kirjallisuuden professorina Helsingin Yliopistossa vuosina 1935-1963. Verbit "tehdä syntiä" on näissä jakeissa jatkuvaa tekemistä tarkoittavassa preesens-muodossa ja siksi ne on käännetty sanalla "harjoittaa".

Synnin jatkuva tietoinen harjoittaminen (synnissä eläminen) ei ole pidemmän päälle mahdollista Jeesukseen uskovalle, koska synti tekee hänessä asuvan Pyhän Hengen murheelliseksi. Tämä johtaa joko parannuksen tekemiseen tai paatumiseen, vrt. Hepr. 3:12-15. Sydämen paatumus johtaa lopulta uskosta luopumiseen, vrt. ylläolevat jakeet 9-10. Siksi kirkonkaan ei tule antaa lupaa minkään jatkuvan, Raamatun mukaan syntielämän, kuten esim. homoseksuaalisuuden harjoittamiseen, vaan päinvastoin kehoittaa luopumaan ja pidättäytymään siitä. Lopulta se on aina myös yksittäisille ihmisille heidän omaksi parhaakseen. Synnin voi tunnustaa ja saada anteeksi, kun sen tunnistaa. Ilman parannusta Raamatun ilmoittamasta tietoisesta syntielämästä ihminen menee kadotukseen.

Johanneksen käyttämä termi "Jumalan siemen" jakeessa 9 viittaa 1.Moos. 3:15:ssä ilmoitettuun "vaimon siemeneen" ja 1.Moos. 22:18:ssa ilmoitettuun "Aabrahamin siemeneen", eli Kristukseen. Kristus asuu "Jumalasta syntyneessä", eli uudestisyntyneessä uskovassa Pyhän Hengen kautta, vrt. 1.Kor. 6:19.

Johanneksen opetus jakeissa 9-10a voidaan kääntää vapaasti seuraavalla tavalla;

"Ei yksikään uudestisyntynyt kristitty voi elää jatkuvasti tietoisesti syntiä tehden, koska Kristus (Jumalan siemen) Pyhän Hengen kautta pysyy hänessä, eikä hän siksi voi elää jatkuvasti tietoisesti syntiä tehden. Joka elää jatkuvasti tietoisesti syntiä tehden, on perkeleestä, sillä perkele on harjoittanut syntiä alusta alkaen. Siitä käy ilmi kuka on Jumalan ja kuka perkeleen lapsi."

Jeesus vahvistaa tämän asian Johanneksen evankeliumissa;

34 Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti sanon teille: jokainen, joka syntiä harjoittaa, on synnin orja. 35 Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. 36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, olette totisesti vapaat. (Joh. 8, Aapeli Saarisalon käännös)

Synnin jatkuva tekeminen, eli harjoittaminen, paljastaa ihmisen olevan myös "synnin, eli perkeleen orja". Tästä orjuudesta voi vapauttaa vain Jumalan Poika, Jeesus Kristus, joka kantoi kaikki meidän syntimme Golgatan ristille.

Ensimmäinen ja toinen puolustaja

Yksittäisistä synneistä Johannes puhui jo aiemmin 1.Joh. 2:1-2;

1. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin (hamarte, aoristi), niin meillä on puolustaja (parakletos) Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

2. Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

Tässä käytetään kreikan aoristi-muotoa, joka viittaa yksittäisiin lankeemuksiin eikä jatkuvaan syntielämään. Niihin me kaikki lankeamme perisynnin alaisessa heikkouden tilassamme, myös kaikki uudestisyntyneet uskovat. Uskovassa ihmisessä asuva Pyhä Henki kuitenkin muistuttaa näistä lankeemuksista ja kehoittaa viemään ne parannusta tehden Jeesuksen eteen puhdistettavaksi. Juuri tämä erottaa Jeesukseen uskovat ihmiset maailman ihmisistä, jotka eivät koe tarvetta tehdä synneistään parannusta. Jeesus on meidän ensimmäinen puolustajamme (parakletos) Isän tykönä taivaassa ja Pyhä Henki on meidän toinen puolustajamme uskovien tykönä maan päällä;

16. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. (Joh. 14:16)

Jeesus on vanhurskas, 1.Joh. 2:1b, ja hänen vanhurskautensa luetaan meidänkin hyväksemme uskon kautta häneen, jae 2a. Jumalan armo on kaikille uskoville aina läsnä ja sen avulla voimme aidosti "iloita Herrassa" Paavalin kehoituksen mukaisesti, Fil. 4:4. Mutta armo on voimassa vain "valkeudessa vaeltaville", eli niille, jotka tunnustavat syntinsä ja tekevät niistä parannusta Jeesukseen turvautuen.

6 kommenttia

 • Seppo Heinola sanoo:

  Mitä Ahdesmäki pitäisi tehdä, että kirkko lakkaisi vihkimästä uudelleen raamatunvastaisesti eronneita ja julistaisi tähän asti seremonioimansa moiset avioliitot pätemättömiksi?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Harri Ahdesmäki sanoo:

  Niin ei varmaankaan tarvitse tehdä. Avioero on tappio molemmille, mutta siitäkin voi nousta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Harri Ahdesmäki sanoo:

  Sen sijaan jatkuva Raamatun mukaan synnissä eläminen ei ole Jeesuksen omalle pidemmän päälle mahdollista. Se johtaa joko parannuksen tekemiseen tai uskosta luopumiseen.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Harri Ahdesmäki sanoo:

  Niin ei varmaankaan tarvitse tehdä. Avioero on tappio molemmille, mutta siitäkin voi nousta. Ei siis tarvitse luopua vihkimästä eronneita.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Harri Ahdesmäki sanoo:

  Sen sijaan ei tule antaa lupaa mihinkään koko ajan jatkuvaan Raamatun mukaan synnin harjoittamiseen, koska se tie vie kadotukseen ilman parannuksen tekemistä.

  Ilmoita asiaton kommentti