”Muut” ja asevelvollisuus

”Sukupuoli on kiinni korvien välistä, ja sen määrittäminen on vallankäyttöä, normittamista ja ohjailua”. Näin sanoo Setan tuore puheenjohtaja Viima Lampinen Hesarin haastattelussa (HS 14.3.).

Käytännön esimerkki tästä vallankäytöstä on Setan mielestä Helsingin seudun liikenteen matkakortti, johon kortin haltija voi valita sukupuolekseen vain ”nainen” tai ”mies”. Seta haluaa, että vaihtoehtoihin lisätään ”muu” tai ”ei halua määritellä” (HS 15.3.).

Näyttää siltä, että sukupuolettomuuden korostus on vahvistuva kärki seksuaalisen tasa-arvon edistämisessä sen jälkeen kun tasa-arvoinen avioliitto on tullut hyväksytyksi lainsäädännössä. Sukupuolettomuuden oikeutusta perustellaan esimerkiksi sillä, että vuosittain syntyy paljon lapsia, joiden sukupuoli on epäselvä. Mihin keskustelu tästä aiheesta voi johtaa?
_ _ _
Anu Nousiaisen artikkeli HS:n Kuukausiliitteessä (2.1.2016) valaisee kiinnostavasti kysymystä intersukupuolisista ihmisistä, joiden sukupuoli on epäselvä. John Monney teki 1960-luvulla kaksoskokeen. Hän leikkasi tytöksi pojan, jonka penis oli vahingoittunut ympärileikkauksessa. Hänen ajatuksensa oli, että lapselle kasvaa tytön identiteetti ympäristön vaikutuksesta. Koe päättyi onnettomasti ja tytöksi leikattu poika halusi takaisin pojaksi. Milton Diamond totesi myöhemmin vastoin Monneytä, että lapsella on jo syntymänsä perusteella sukupuoli-identiteetti – eli kokemus omasta sukupuolesta. Lääkärin arvaus lapsen sukupolesta ja sen perusteella tehty leikkaus voivat mennä pieleen.

Lääkärien keskuudessa on eri näkemyksiä siitä, tulisiko intersukupuolisia lapsia leikata kosmeettisista syistä vai ei. Ilmeisesti leikkauksia välttävä kanta on vahvistumassa ja se on myös lapsiasiain valtuutetun näkemys.
_ _ _
Entä kuinka paljon syntyy lapsia, joiden sukupuoli on epäselvä? Kätilöt vetävät vuodessa rastin ruutuun kahdesta kahdeksaan kertaa kohtaan ”muu”. Tämän ulkonaisen arvion perusteella Suomessa olisi muutamia satoja intersukupuolisia ihmisiä. Vuosittain lapsia syntyy Suomessa noin 55 000, joiden kohdalle rastitaan "tyttö" tai "poika".

Setan tuore puheenjohtaja näyttää kuitenkin haastattelunsa perusteella ajattelevan, ettei kätilö, lääkäri tai kukaan muu saa sanoa, onko henkilö ”tyttö”, ”poika” tai ”muu”. Sen määrittely on ihmisen oma asia.

Kysymyksellä intersukupuolisuudesta on siis lääketieteellinen perusta. Lääketieteestä otetaan kuitenkin etäisyyttä ja päädytään individualismiin kun ”sukupuoli on kiinni korvien välistä”. Kyse on omasta valinnasta. Sitä voidaan oikeuttaa toteamalla että syntyy paljon sukupuoleltaan epäselviä ihmisiä. Ehkä olemassa olevat sukupuoliroolit ovat joidenkin mielestä ahtaita ja stereotyyppisiä, ettei haluta asettua ”tytöksi” tai ”pojaksi”?
_ _ _
Entä mitä haittaa siitä voi olla, jos ihmiset haluavat olla sukupuolettomia? En tässä käy kuvaamaan naisen ja miehen roolien merkitystä ja arvokkuutta perheissä sekä yhteisessä elämässä.

Ristiriitoja voi syntyä silloin, kun yhteiskunnan olettama sukupuolirooli on toinen kuin henkilön identiteetti. Tähän Seta on nyt kiinnittänyt huomiota, kun lipuntarkastajan mielestä miehen nimellä matkakortin esittänyt henkilö ”näytti ihan rouvashenkilöltä.”

_ _ _
Kertaluokkaa isommaksi asia muuttuu, kun laki säätää velvollisuuksia miehille tai naisille. Asevelvollisuuslain (28.12.2007/1438) mukaan ”Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Asevelvollisuuden suorittamiseen kuuluu varusmiespalvelus, kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus sekä osallistuminen kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen.” (2§)

Tästä velvollisuudesta on säädetty eräitä poikkeuksia siviilipalveluslaissa (1446/2007), Ahvenanmaan itsehallintolaissa (1144/1991) sekä Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetussa laissa (645/1985). Naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta säädetään naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetussa laissa (194/1995). Viime vuonna naisten vapaaehtoiseen palvelukseen haki ennätysmäärä 842 naista. Tänä vuonna hakijoita oli yli 1000.
_ _ _
Miten tulisi säätää asevelvollisuudesta niille, jotka määrittävät olevansa sukupuoleltaan ”muu”? Kysymys voi olla mittaluokaltaan niin pieni, ettei se aiheuta muutoksia lainsäädäntöön. Silloin ”muut” saavat kenties vapautuksen palveluksesta.

Tilanne on kuitenkin toinen, jos alkaa näyttää siltä, että miehet rastittavat ruutuun ”muu” vapautuakseen asevelvollisuudesta. Setan mukaanhan ”sukupuoli on kiinni korvien välistä, ja sen määrittäminen on vallankäyttöä, normittamista ja ohjailua”. Lopputulema on, että seksuaalisen tasa-arvon ajaminen vähemmistölle - ”muille”- voi johtaa epätasa-arvon korostumiseen muualla?

6 kommenttia

 • Marjaana Järvinen sanoo:

  Pekka -> “Kysymyksellä intersukupuolisuudesta on siis lääketieteellinen perusta. Lääketieteestä otetaan kuitenkin etäisyyttä ja päädytään individualismiin kun ”sukupuoli on kiinni korvien välistä”. Kyse on omasta valinnasta.”

  Millä tasolla koet omaksi vallinnaksesi sen, että olet mies?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Särkiö sanoo:

   Kiitos Marjaana kysymyksestä. Siteeraamassasi kirjoitukseni kohdassa teen eroa lääketieteellisen intersukupuolisuuden määrittelyn ja subjektiivisen kokemuksen välillä. Omalla kohdallani en koe sukupuolta omana valintana vaan biologisesti määräytyneenä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Juhani Ketomäki sanoo:

  Jutusta tulee ilmi etä Viima Lampinen on nainen. Se että hän kuvittelee jotain muuta,ei asiaa muuksi tee , Tieteeksi naamioitunut kvasitiede sukupuolentutkimus esittää harhaisia käsityksiä sukupuolen määräytymisestä. Häpeän Helsingin yliopiston puolesta että sitä opetetaan siellä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Jori Mäntysalo sanoo:

  Mitä näille keskimäärin kahdeksalle vuodessa nykyään tehdään intin suhteen?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Marjaana Järvinen sanoo:

  Pekka -> “Siteeraamassasi kirjoitukseni kohdassa teen eroa lääketieteellisen intersukupuolisuuden määrittelyn ja subjektiivisen kokemuksen välillä.”

  Seksuaalisuus ja sukupuoli on biologiaa myös “muiden” ja transsukupuolisten kohdalla.

  “Aivojen harmaan ja valkean aineen rakenne poikkeaa transsukupuolisilla heidän syntymässä määritellyn sukupuolensa keskimääräisistä rakenteista asettuen tyypillisesti miesten ja naisten keskiarvojen väliin. Hypotalamuksen INAH3-tummakkeen ja runsaasti androgeeni- ja estrogeenireseptoreita sisältävän BSTc-tumakkeen koko ja solumäärä vastaavat transsukupuolisilla heidän kokemansa sukupuolen keskimääräistä kokoa ja solumäärää. Myös seksuaalista halua ja parinmuodostusta ohjaavan kisspeptiini-hormonin vaste hypotalamuksen ARC-tumakkeessa vastaa transnaisilla cisnaisten vastetta. Erot ovat havaittavissa hormonihoidoista riippumatta. BSTc:n rooli sukupuoli-identiteetin kehityksessä on epäselvä, sillä se kehittyy lopulliseen muotoonsa vasta aikuisiässä, mutta INAH3:n koko on iästä riippumaton.”

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Transsukupuolisuus#Syyt

  Ilmoita asiaton kommentti