Naisten pappeuden vastustamisen periaatteista ja käytännöstä

Arkkipiispa Tapio Luoman johdolla tehtiin linjaus, jonka mukaan Maata näkyvissä -tapahtumassa ei enää järjestetä yhteistä messua, jonka toimittamisesta naispuoliset papit olisi suljettu pois. Linjaus on herättänyt periaatteellista ja käytännöllistä keskustelua naisten pappeuden torjunnasta ja torjujien asemasta kirkossa. Mielestäni keskustelua on tarpeen käydä juuri näistä kahdesta näkökulmasta: periatteellisesta ja käytännöllisestä. 1) Periaatteellinen näkökulma. Kirkkolakiin tehtiin 1980-luvulla muutos,  … Jatka artikkelin Naisten pappeuden vastustamisen periaatteista ja käytännöstä lukemista