Näkyvä ja näkymätön Kristuksen seurakunta

Kasteessa ihminen liitetään näkyvän kristillisen kirkon/srk:n jäsenyyteen, missä hänelle opetetaan evankeliumia. Evankeliumi taas vaikuttaa Pyhän hengen avulla uskon Jeesukseen ja sen kautta syntien anteeksisaamisen ja ihmisen uudestisyntymisen.  Uudestisyntymisessä ihminen liitetään maailmanlaajuiseen, ihmissilmälle näkymättömään Kristuksen seurakuntaan, jonka jäsenissä Kristus asuu Pyhän Hengen kautta. Pelkkä kastetoimitus ei sitä vaikuta, koska vanhurskas elää vain uskosta, Room. 1:17. Toki pelastava usko on voinut syntyä jo ennen kastamistakin, jos on kyse nk. aikuiskasteesta.

Vanhassa Israelissa poikalapset liitettiin kansan yhteyteen ympärileikkauksen kautta, mutta sielläkin suurin osa kansasta eli jumalattomasti, kuten voimme VT:sta lukea. Israelin kansasta pelastuivat ne, jotka uskoivat Jumalaan ja hänen lupauksiinsa.

Uuden liiton lapsikasteessa noudatetaan tätä vanhan Israelin tapaa liittää pieni lapsi liiton kansan, eli näkyvän kristillisen kirkon/srk:n yhteyteen. Siitä pelastuvat ne, jotka uskovat Jeesukseen. Ne, jotka eivät usko, tuomitaan kadotukseen, Mark. 16:16. Kun kaste on kerran tehty, sitä ei enää tarvitse uusia, niinkuin ympärileikkaustakaan ei voinut uusia. Kristillisessä kodissa varttuva pieni lapsi on pyhitetty vanhempiensa uskon kautta, 1.Kor. 7:14, mutta vastuulliseen ikään tullessaan hänenkin tulee ottaa omakohtaisesti vastaan evankeliumi.

Vanhassa liitossa liittoyhteyden merkkinä oli ympärileikkaus. Se kuvasi sitä, miten Jumala valitsi itselleen yhden kansan, israelilaiset, säilyttämään ja välittämään sanomaa elävästä Jumalasta maailman pakanakansojen keskuudessa. Vanhaan liittoon, eli Israelin kansan jäsenyyteen synnyttiin miehen siemenestä, siksi merkkinä oli (miehen) ympärileikkaus.

Uudessa liitossa taas liittoyhteyden merkkinä on vesikaste. Vesi kuvaa kasteessa evankeliumia, mikä saarnataan kaikille kansoille, sillä vesi on Raamatussa evankeliumin symboli, vrt. Jes. 12:3 ja Ilm. 21:6. Uuden liiton kansan, kaikista kansoista koostuvan seurakunnan, jäseneksi liitetään siksi vesikasteella.

Uudestisyntymistä ei kuitenkaan saa sekoittaa kasteeseen, vaan se tapahtuu evankeliumin sanan kuulemisen kautta Pyhän Hengen voimasta. Uudestisyntymisessä ihminen liitetään maailmanlaajuiseen, ihmissilmälle näkymättömään Kristuksen seurakuntaan, jonka jäsenissä Kristus asuu Pyhän Hengen kautta. Ulkonaista kirkkoa sen enempää kuin mitään kristillistä järjestöä ei voi samaistaa Kristuksen todelliseen seurakuntaan. Mikään ihmissilmin näkyvä kristillinen kirkko tai järjestö ei koostu yksinomaan uudestisyntyneistä kristityistä, vaan lustetta on aina nisun seassa, vrt. Matt. 13:25. Siksi mikään ihmisen tekemä sakramentti tai muu teko ei voi liittää automaattisesti ketään Kristuksen todelliseen seurakuntaan, vaan ainoastaan ihmissilmin näkyvään kirkkoon tai järjestöön,  vrt. Joh. 3:8. Ulkoiset organisaatiot ovat kuitenkin välttämättömiä seurakunnan elämässä ja toiminnassa, koska Pyhä Henki käyttää niitä seurakunnan rakentamiseksi.

Kasteessa ihminen liitetään ihmissilmälle näkyvään paikalliseen kirkkoon/seurakuntaan, mutta uudestisyntymisessä ihminen liitetään ihmissilmälle näkymättömään Kristuksen maailmanlaajuiseen seurakuntaan, Kristuksen ruumiiseen. Jumalan valtakunta on siksi sekä sisäisesti teissä, eli uudestisyntyneissä kristityissä, että myös teidän keskellänne, eli kristillisiinn kirkkoihin ja järjestöihin kuuluvien keskellä, vrt. Luuk. 17:21, mikä voidaan kääntää kummassakin merkityksessä.


Edellytyksenä ihmisen uudestisyntymiselle on Jumalan kutsu ja evankeliumin omakohtainen vastaanottaminen. Ihminen ei syntiinlankeemuksen seurauksena voi itse kutsua itseään Jumalan yhteyteen, vaan kutsu tulee aina Jumalalta, kuten käy ilmi mm. Jeesuksen vertauksessa kuninkaanpojan häistä. Taivaallisiin häihin pääsyn edellytyksenä oli kutsun vastaanottaminen ja hääpukuun, eli Kristuksen lahjavanhurskauteen pukeutuminen. Lapsikaste toisaalta kyllä muistuttaa kastettuja siitä, että kaikki on jo tehty Jumalan puolelta valmiiksi, kun evankeliumi vain PH:n vaikuttaman uskon kautta omakohtaisesti vastaanotetaan. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että myös lapsena kastetuille opetetaan evankeliumia ja heitä kehoitetaan vastaanottamaan Jumalan armo Jeesuksessa niin, ettei se jää turhaksi. Pelastus on aina Jumalan teko, mutta ihmisen valinta.

19 Minä otan tänä (etsikko) päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte. (5.Moos. 30:19)

22 kommenttia

 • Harri Ahdesmäki sanoo:

  Paavali opettaa uudestisyntymisestä seuraavasti;

  28 Sillä ei se ole juutalainen (tai kristitty), joka vain ulkonaisesti on juutalainen , eikä ympärileikkaus (tai kaste) se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; 29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. (Room. 2)

  Ulkoiset liittoyhteyden merkit, ympärileikkaus tai kaste, eivät uudestisynnytä ihmistä, vaan sydämen uudistuminen hengessä, minkä Jumala vaikuttaa uskon kautta Jeesukseen ja Jumalan lupauksiin. Raamattu ei missään esitä kastetta uudestisyntymisen välineenä, vaan esim. ensimmäinen pakanakristitty, sadanpäämies Kornelius, oli uudestisyntynyt jo ennen kastetta, Ap.t. 10:47;

  47 “Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?”

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Martti Pentti sanoo:

  Mikä se näkymätön seurakunta voisi olla? Näkyväksihän Kristus seurakuntansa tarkoitti: “Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.”

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Harri Ahdesmäki sanoo:

   Ihmissilmälle näkymätön on se, kuka on Kristuksen oma ja kuka ei. Kuka kuuluu kirkossa lusteeseen ja kuka nisun joukkoon Jeesuksen vertauksen mukaan, Matt. 13. Toki se näkyy tai ainakain sen pitäisi näkyä myös ihmisten elämässä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Martti Pentti totesi Jeesuksen sanoin, että Kristuksen seuraajat erottuvat ympäristöstä. Itse asiassa Vapahtajamme ei halunnut seuraajiensa valon jäävän vakan alle. “Sen pitäisi näkyä myös ihmisten elämässä”, totesi myös blogisti.

   Mutta miten se voi näkyä? Kaikkihan me syntisiä olemme ja virheitä teemme.

   Jeesus opetti todellakin lusteen ja nisun olevan samaan peltoon kylvettyä pian Jeesuksen jälkeen syntynyttä tilannetta kuvaillessaan. Mutta hän kertoi muutakin seuraajistaan, nimittäin jossakin vaiheessa syntyvän yksimielisen ja toisiaan rakastavan Jeesuksen seuraajien joukon.

   “Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne,” sanotaan Johanneksen 13:35:ssa. Ilmeisesti toisiaan tappavat tai tappaneet “Jeesuksen seuraajat” eivät täytä tuota kriteeriä. Vai miten te muut asian ymmärrätte?

   Jeesus rukoili seuraajiensa puolesta: “Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä”.(Joh17:11)Voisiko olla pysyvästi niin, että Kristuksn seurakuntaan kuuluvat olisivat opillisesti eri mieltä niinkin oleellisista asioista kuin kaste, uudestisyntyminen, pappeus ja sitten vielä nykyinen erimielisyyksien suosikki samaa sukupuolta olevien kristillinen avioliitto? Noinko huonosti Jeesuksen rukoukseen Isä on vastannut?

   Jeesus kertoi, että Kristuksen seurakunnalla on aivan erityinen työ suoritettavana “ja sitten tulee loppu”. Ja tuo projekti on “Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi”(Mat24:14)

   Jotta Jumalan valtakunnasta voitaisiin antaa globaalisti kattava todistus, täytyy ainakin yksi perusasia olla kunnossa: Täytyy tietää mikä tuo Jumalan valtakunta on. Olen kuullut hyvin monia käsityksiä Jumalan valtakunnasta. Toisille se on vanhan käännöksen mukainen “sisäisesti teissä”, joillekin se on oma uskonyhteisö ja sitten on niitä, joille kyseinen käsite on jonkinasteinen salaisuus meille maan matosille.

   Jos Kristuksen seurakunta on näkymätön, onko sen “taivasten valtakunnasta antama todistuskin näkymätön?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Harri Ahdesmäki sanoo:

  Jumalan valtakunnan maan päällä muodostaa jo nyt ne uudestisyntyneet uskovat, joissa Kristus asuu Pyhän Henkensä kautta. Kristus on sisäisesti heissä ja myös seurakuntansa keskellä. Se, että ihmissilmin ei voida päätellä, ketkä siihen joukkoon varmasti kuuluvat onkin sitten toinen asia. Lustetta, eli teeskentelijöitä on nisun seassa sekä kirkossa että myös kristillisissä yhteisöissä loppuun asti. Silloin toinen otetaan ja toinen jätetään. Lampaat erotetaan vuohista ja hyvät kalat huonoista sekä viisaat neitsyet tyhmistä. Jumala tuntee sydämet.

  On aroganttia väittää, että jossain kristillisessä yhteisössä, kuten vaikka ev.lut. kirkossa, kaikki kuuluisivat uudestisyntyneinä uskovina tähän joukkoon, joissa Kristus Henkensä kautta asuu, esim. kasterituaalin kautta. Tuuli puhaltaa missä tahtoo eikä ihminen tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Vain Jumala tietää, kuka kuuluu “taivasten valtakuntaan maan päällä” ja kuka ei siihen kuulu. Kaikki Jeesuksen vertaukset “taivasten valtakunnasta maan päällä” kertovat juuri tästä joukosta eivätkä mistään kristillisestä kirkosta tai yhteisöstä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Onko vastasyntynyt ‘valmis’ ihminen? Entä juuri uudestisyntynyt sitten? Nimitystä ‘uudestisyntynyt uskova’ käytetään tarkoittamassa ikäänkuin jotain seurakunnan ytimessä elävää valiojoukkoa. Uudestisyntymä on kristillisen elämän alkupiste, ei mikään pyhittävä ‘loppututkinto’.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Harri Ahdesmäki sanoo:

   uudestisyntyneet uskovat muodostavat “taivasten valtakunnan” maan päällä, koska Kristus asuu heissä. Heidän asemansa perustuu Kristuksen ansioon eikä heidän omaansa. Valmiiksi ei tulla maan päällä, vaan niinkuin apostoli Paavalin toteaa;

   “Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kirjoitat Harri, että ”uudestisyntyneet uskovat muodostavat “taivasten valtakunnan” maan päällä, koska Kristus asuu heissä.”

   Olen kuullut tuon ajatuksen aiemminkin. Miten sinä perustelet Raamatulla näkemyksesi?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “Uudestisyntyneet uskovat …” Onko myös uudestisyntymättömiä uskovia? Onko uudestisyntyneitä epäuskoisia? Miksi käyttää tuota kaksinkertaista ilmaisua ikäänkuin uskossa olisi aste-eroja? Olen joskus leikilläni laatinut asteikkoja: uskova – tosiuskova – oikealla tavalla tosiuskova – ainoalla oikealla tavalla tosiuskova. Myönnän leikkini olevan ilkeää. Meidän kaikkien jumalanlasten usko on yhtä horjuvaa kuin me itsekin olemme. Joskus pahimpien epäilysten vaivaama pitää suurinta ääntä uskonsa vahvuudesta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Harri Ahdesmäki sanoo:

  36 Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: “Selitä meille vertaus pellon lusteesta”. 37 Niin hän vastasi ja sanoi: “Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika. 38 Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. 39 Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit. 40 Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. 41 Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, 42 ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 43 Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon. 44 Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. 45 Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä, 46 ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. 47 Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja. 48 Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he viskasivat pois. 49 Näin on käyvä maailman lopussa; enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista 50 ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Varsin osuva vastaus kysymykseni toiseen osaan, kiitos siitä. Sitaattisi Raamatusta kun todistaa, että hyvän simenen kylvö tuotti “valtakunnan lapsia”, jotka sitten aikanaan “loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko”.

   Entä miten “Kristus asuu heissä”? Miten ulkopuolinen tarkkailija sellaisen voi nähdä? Vai voiko mitenkään?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Harri Ahdesmäki sanoo:

  Raulille:

  Jehovan todistajat eivät kuulu näihin uudestisyntyneisiin, koska he eivät usko Jeesuksen jumaluuteen. Se sulkee heidät ulkopuolelle. Myös Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Vain ne, jotka uskovat Jeesuksen olevan yhtä Isän Jumalan ja Pyhän hengen kanssa voivat Raamatun mukaan olla pelastuksessa sisällä Jeesuksen ansion perusteella, eivät oman ansionsa perusteella.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Ahaa. Onko myös muita ryhmiä, jotka noin suoralta kädeltä suljet Jumalan valtakunnan ulkopuolelle? Erottuuko Kristuksen näkymätön seurakunta siis sillä perusteella, että he allekirjoittavat kolminaisuusopin kaikilta osiltaan?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Harri Ahdesmäki sanoo:

  Ei minulla ole valtaa ketään sulkea pois, mutta Herra Jeesus tekee sen itse.

  24 Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.” 25 Niin he sanoivat hänelle: “Kuka sinä olet?” Jeesus sanoi heille: “Juuri se, mitä minä puhunkin teille. 26 Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa; mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen, ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman kuulla.” 27 Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille Isästä. 28 Niin Jeesus sanoi heille: “Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että “minä olen se, joka minä olen” (= Jahve, Jumalan nimi, 2.Moos. 3:14 ), ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut. (Joh. 8)

  Jeesuksen mukaan ne ihmiset, olivatpa sitten juutalaisia tai muihin kansoihin kuuluvia, jotka eivät tunnusta häntä VT:ssa ilmoitetuksi Jahve Jumalaksi, kuolevat synteihinsä, jae 24. Se on, he eivät kuulu Jumalan valtakunnan lapsiin eivätkä ole osallisia Kristuksen tuomasta syntien sovituksesta, eli pelastuksesta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Olen samaa mieltä kanssasi siitä Jeesuksen esittämästä, että “ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne”. Ja olet ymmärtänyt aivan oikein sen, että minä en todellakaan usko Jeesuksen olevan Kaikkivaltias Jumala, suomen kieliasun mukaisesti erisnimeltään Jehova/Jahve.

   Mutta eikö Jeesus tuossa ihan itse kertonut, että “en minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut”? Samaistaako hän itsensä noilla sanoilla taivaassa olevaan Isäänsä? Minusta tuo ennemmin kertoo sen, että Jeesuksen Isä oli se opettaja ja Jeesus oli se oppilas.

   Muutamaa lukua myöhemmin Vapahtajamme kertoo aivan suoraan asemansa Isään Jahveen verrattuna: “Te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän luo, sillä Isä on minua suurempi.”(Joh14:28) Raamatunkirjoittaja Paavalikaan ei pitänyt Jeesusta Jumalana vaan sanoi, että “Kristuksen pää on Jumala”.(1.Ko11:3)

   Oletko Harri tullut ajatelleeksi, miten nurinkurinen tilanne syntyy siitä, jos “Jeesus tunnustetaan VT:ssa ilmoitetuksi Jahve Jumalaksi”? Nimittäin kun ajatellaan sitä uhrikuolemaa, jonka Jeesus meidän kaikkien puolesta kärsi.

   Golgatan keskimmäisellä kuoli sinun tulkintaasi noudattaen “VT:ssa ilmoitettu Jahve Jumala”. Herää pari kysymystä: Voiko Jahve Jumala kuolla? Kuka Hänet sitten olisi herättänyt?

   Eikö ole Harri paljon johdonmukaisempaa ja raamatullisempaa ajatella, että Jahve Jumala lähetti “ainokaisen Poikansa” kuolemaan puolestamme ja herätti hänet kolmantena päivänä? Jahve itse pysyi taivaassa, josta Hän ilmoitti ihan ääneen hyväksyntänsä Pojalleen. Nimittäin Jeesuksen kasteen ja Kirkastusvuoren näyn yhteydessä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Harri Ahdesmäki sanoo:

  “Jeesus sanoi hänelle: “Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut (Jeesuksen), on nähnyt Isän (Jumalan); kuinka sinä sitten sanot: ‘Näytä meille Isä’?” (Joh. 14:9)

  Kolminaisuus on mysteeri varsinkin uskosta osattomille.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  ”Kolminaisuus on mysteeri varsinkin uskosta osattomille.”

  Totta. Mutta tuo ei liene kovin vankka perustelu kolminaisuusopille?

  Oletko koskaan ajatellut, että lainaamasi Johanneksen evankeliumin kohta kertoo Jeesuksen olevan ”ilmetty isänsä”? Toteaahan Jeesus vain muutamaa jaetta myöhemmin ”Isän olevan suurempi”.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Harri Ahdesmäki sanoo:

  16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, 17 totuuden Hengen, jota maailma (ja kolminaisuuden kieltäjät, kuten jehovan todistajat) ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja