Oliko Jeesus essealainen?

Kun jatkuvasti törmään väitteeseen, että Jeesus oli essealainen tai vähintään essealaisten viisaiden opettama, niin mistä tämä väite nousee? Se näyttää lähtevän ajatuksesta, ettei köyhä puuseppä ole voinut puhua sellaista viisautta kuin Ut:iin on kirjattu. On pitänyt keksiä Jeesuksen sanojen lähteeksi järkeen käyvä selitys, ja mikä parasta, voidaan samalla riisua Jeesus jumaluudesta ja esitellä hänet maailman viisaiden plagiaatiksi, ts. papukaijaksi.

Tähän blokkiasenteeseen sopii hyvin Erno Paasilinnan kuolematon lause: "Ainoa oppinut on itseoppinut, muut ovat opetettuja."

Koska Jeesus tuli koulutus- ja pappeus- ja elitismikuplan ulkopuolelta, niin juutalaiset opetetut oppineet halveksivat häntä. "Mitä sinä köyhä puuseppä tulet meitä opettamaan, moukka. Me tiedämme, sillä meillä on isät ja traditiot ja viisaat, korkeasti koulutetut kirjanoppineet ja lain täyttävät fariseukset ja hurskaat essealaiset."

Jo Vt:ssa kerrottiin, että Messias tulee ulkopuolelta, toisesta maailmasta,  jossa vähäistä on se, mikä maailmassa on korkeaa ja ihailtua.

Kaarlo Syväntö Vt:n käännösvirheistä:

”Jes. 53:2: ”Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta . . . ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.”
Hepreaksi tämä lause on hyvin lyhyt ja yksinkertainen, vain neljä sanaa: Ein to toar vehadar. ”Toar”sanalla on monta merkitystä. Esineistä käytettäessä se voi olla muoto tai kauneus. Työkaluista puhuttaessa se on varsi. Kieliopissa se on adjektiivi eli laatusana. Mutta henkilöstä puhuttaessa sana merkitsee AINA titteliä, oppiarvoa. ”Hadar” on erikoisesti Jumalan kirkkaus. Oikea käännös kuuluu näin: ”Ei hänellä (Messiaalla) ollut oppiarvoa, titteliä, eikä Jumalan kirkkautta, että Hän olisi meitä miellyttänyt.””

Jeesuksella ei ollut Jumalan kirkkautta eikä diplomia eikä olemusta, joka olisi silmää miellyttänyt. Hänestä on kuitenkin tehty jumalankuvia, jotka miellyttävät silmää ja tyydyttävät ajatusta siitä, että Jeesuksen on pitänyt loistaa Jumalan kirkkautta ja olla silmää miellyttävä. Se on lähtökohdiltaan samaa ajattelua, jossa Jeesuksesta tehdään essealainen.

Mutta niin se menee herätyskristillisyydessäkin, karismaattisuudessa. Juostaan sellaisen perässä, mikä miellyttää silmää ja korvaa ja  mitä kutsutaan karismaattiseksi, tai piispaksi, paaviksi...

 

.

30 kommenttia

  • ismo malinen sanoo:

    Hämmentävää on kuitenkin se, että ihminen saa synnit anteeksi vain Jeesuksen Kristuksen nimessä. Niitä on maailmassa paljon, jotka ovat löytäneet rauhan ja ilon Jumalan kanssa tässä nimessä. Pietari sanoo Kristuksesta: Hän on ‘se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” Apost.t 4:11-12

    ”Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta; ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä; mutta minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne. Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?” Joh.5:39-44

    Ilmoita asiaton kommentti