On

8 kommenttia

 • Laittomuuden salaisuus on siinä, että kaikki eivät näe laittomuutta laittomuutena, vaan mahdollisuutena elämään, jota mikään ei rajoita paitsi raha.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Mitä lakia sinä tarkoitat ?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Eikö juuri apostolit päättäneet, että pakanoille ei pidä laittaa mitään taakkaa, vaan heille riittää kunhan eivät syö epäjumalille uhrattua, itsestään kuollutta ja lihaa josta veri ei ole lasketu, ja verta.

  Olen myös kuullut sanottavan, että laki oli vain Kristukseen asti, eikö se tarkoita yhtä kuin hyppäystä laittomuuteen.

  ” Laki on ristiinaulittu,” ” laki on kumottu” , emme ole enää lain alla. Paavali. Myöhemmin hän sanoo: ” Emme me lakia kumoa, me vahvistamme sen. “

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  “Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Päivä sanoo päivälle, ja yö ilmoittaa yölle.Se ei ole puhetta, se ei ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi. Niiden mittanuora ulottuu yli kaiken maan ja niiden sanat maanpiirin ääriin. Auringolle hän on tehnyt niihin majan. Se on niinkuin ylkä, joka tulee kammiostaan, se riemuitsee kuin sankari rataansa juostessaan.Se nousee taivasten ääristä ja kiertää niiden toisiin ääriin, eikä mikään voi lymytä sen helteeltä. Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan.Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät.Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat. Ps.19:1-9

  Tapio on käsitellyt “laittomuutta” nyt hiukan vääristä lähtökohdista.

  Antiikissa ns. Jumalan kieltäminen ei ollut kuten nykyisin, vaan kiisteltiin lähinnä Jumalan olemuksesta ja jumalista yleensä. “Kaiken” järjestystä pidettiin, kuitenkin yleisesti Jumalan aikaansaannoksena.

  “Laittomuus” on aina ollut vaikuttamassa, mutta sen ilmestyminen ajallaan nivoutuu selkeästi Jumalan olemassa olon kieltämiseen ja Kristuksen Jumaluuden kyseenalaistamiseen. Nämä kummakin suuntausket ovat olleet alusta asti, mutta Jumalan asetusten kieltäminen on voimistunut vasta viimeisinä vuosisatoina.

  “Laittomuuden salaisuus” on siis ollut laajasti antiiksissa vielä tulevan maailman suuntaus, jolloin Jumalan asetukset (Jumalan koko laki ja profeetat ns.”Toora”) ovat asetettu kyseenalaseksi.

  Laittomuuden ihminen on siis sellainen, joka ei perusta elämäänsä Jumalan asetuksiin, Luomiseen ja Kristuksen työhön Taivaassa ja maailmassa, vaan ihmiskunnan omavaltaiseen järkeilyyn ja tieteen ylivoimaan.

  Tyypillistä “laittomuutta” on Luomisen kieltäminen ja Raamatun kirjoitusten vähättely. Tämä ei olut Paavalin eläessä vielä kovin yleistä, vaan Jumalaan ja jumaliin uskottiin yleisesti.

  Tyypillistä laittomuuden ihmiselle on, että hän korottaa itsensä kaiken yläpuolelle ja halveksii kaikkia Korkeimman lakeja. (näin siis Paavali asian esittää)

  Kristuksen kautta Jumalaan uskovia ei siis voida pitää laittomuuden edustajina, eli Tapio osuu harhaan omissa päätelmissään. Kirkon jatkumo on alusta asti ja tehtävänä on Evankeliuimin julistaminen ja Kristuksen esillä pitäminen. Kaikista Kirkon erheistä huolimatta, tehtävä on edelleen voimassa ja myös Kirkon agendassa vahvasti.

  “Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” 2.Tess. 2:3-13

  Darwinin kehitysoppiteoria, lienee Jumala väkevä eksytys, joka hylkää Raamattun ilmoituksen. Darwin papinopintoihin kuului Jumalan Luomistekojen tutkiminen ja Darwin loi hypoteesin kehitysopista, jota ei ole koskaan todistettu varsinaiseti, mutta jossta on kehittynyt laajalti hyväksytty maailman ja ihmisolemuksen selitysmalli ja jopa uskonto, joillain kriteereillä määriteltynä.

  Kun laittomuuden ihminen ilmestyy, niin hän kieltää Jumaluuden ja asettaa ihmisen ylimmäksi auktoriteetiksi kaikessa. Eli olemme ja elämme jo vahvasti tämän Paavalin sanan keskellä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Sikäli kun olen oikein käsittänyt, on kirkolle annettu autonomia, eli vapaus ullkoisesta hallinnosta, ja riippumattomuus ulkopuolisista normeista, joten sillä on lupa toimia niinkuin toimii. Vihkiä ketä haluaa, tai olla vihkimättä.

  Se on ikäänkuin valtio valtiossa, kuten on myös Vatikaani.

  Veronmaksajat voivat itse päättää, haluavatko he kuulua kahteen valtioon, koska jäsenet ovat kuitenkin maallisen lain alaisia, heitä kirkonjäsenyys ei armahda ylinopeuksista, eikä kirjanpitorikoksista, ne tutkitaan ja niistä hutkitaan, tai sakotetaan.

  Kirkko ei voi armahtaa jäseniään maallisen oikeuden edessä. Papit ja piispat voivat saada asemastaan johtuen erityisen kohtelun, jos heitä nyt edes oikeuteen viedään, onhan heillä omat lakinsa ja armoistuimensa, kuten olemme saaneet havaita, kun kysymyksessä on paavin kaltainen pyhä mies. Pedofilia, rahanpesu, lapsikauppa, nunnien hyväksikäytto, ym. voidaan kuitata sillä, että saatana on luikerellut sisälle pyhään konklaaviin ja tarvitaan vain parannuksen tekoa ja karkotusloitsuja, ja kaikki muuttuu taas niin puhtoiseksi.

  Mutta kuka nyt uskaltaa lähteä maalliseksi. Tuttu helvetti on parempi kuin vieras taivas.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Syntejä antaa anteeksi aina se, ketä vastaan on rikottu, tai ketä on loukattu, ei siinä tarvita kolmatta osapuolta tai institutioa. Jos loukkaus tai väärinteko on suuri, eikä anteeksi voi antaa, silloin voi viedä asian oikeuteen ja vaatia rangaistusta tai hyvitystä.

  Jos on loukannut Jumala vastaan, se on Jumalan ja yksilön välinen asia. Ei myöskään Jumalan puolesta voi kukaan anteeksi antaa, ainostaan Hän itse.

  Se on näin yksinkertaista.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Synninpäätösanoja voi käyttää kuka tahansa, mutta vain Jumala antaa anteeksi! Hän antaa myös elävän merkin, että syntinen on tullut taivaassa kuulluksi ja on päässyt vaivastaan. Jokainen tietää itse onko saanut syntinsä anteeksi vai ei!

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  “Niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan: “Kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin?” Mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, vastasi hän ja sanoi heille: “Mitä te ajattelette sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoako: ‘Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut’, vai sanoa: ‘Nouse ja käy’? Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi,” -hän sanoi halvatulle-“minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.” Luuk.5:21-24

  Tähän kohtaan vedoten Kristillinen Kirkko aikanaan päätti, että Jeesus on Jumala, koska vain Jumala voi antaa ihmisen synnit (vääryyden) anteeksi. Näin myös päätettiin harhaksi kaikki ne opetukset, jossa Jeesuksen Jumaluus kielletään.

  Tapio lainasi myös aikaisemmin merkityksellistä Raamatun kohtaa, jossa myös väärä hengellisyys tulee hyvin esiin:

  “Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.’

  Ihmiset, jotka käyttävät Jeesusta välineenä ja sanovat: “Me teemme” Jeesuksen nimessä sitä ja tätä saavat olla tarkkoina, sillä Jumala ei kunniaansa jaa.

  “Laittomuuden” tekijät ovat myös niitä, jotka julistavat Jeesusta omiin nimiinsä, he houkuttelevat ihmisiä joukkoihinsa, että ihmisisllä olisi intoa heidän hyväkseen. he puhuvat Jeesuksen nimissä, mutta ajavat oman liikkeensä asiaa ja omaansa. Into on tosin hyäksi, mutta välillä oksettaa ihmisten hyväksikäyttö Jeesuksen nimessä. Valinta ja kutsuminen on Jumala kädessä, ei ihmisen.

  “Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.” Matteus 11:27-30

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  • On
  • Ti
  • P
  • Ki
  • O
  • H
  • P

  Katso kaikki

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  • L
  • S
  • P
  • Ki
  • G
  • Roomalaiskirje
  • U

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit

  • P
  • Ki
  • S
  • L
  • Ki
  • H
  • Van