Piispan puhe, osa 2

 

Kun Kotimaa24 julkaisi 41 pappisnaisen vetoomuksen piispoille, oli aika lunastaa lupaus piispa Teemu Laajasalon puheen keskeisten elementtien analysoinnista.

https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/olen-kuullut-etta-kastamani-lapset-menevat-helvettiin-41-pappisnaista-vaatii-piispoilta-tukea/

mistä lainaus:

"Alkusysäyksen kirjeen laatimiseksi antoi Helsingin piispan Teemu Laajasalon Suomen teologisessa instituutissa (STI) Tiililä-seuran tilaisuudessa pitämä puhe. Laajasalo puhui samana päivänä, 6. maaliskuuta, kuin monissa kirkoissa vietettiin yhteisen pappeuden 30-vuotisjuhlaa. Laajasalon puheen voi kuunnella täältä."

 

Piispa Laajasalon puheesta joitakin kohtia.

Piispa kysyi: "Onko tilaa klassiselle kristinuskolle?"

Pitäisi pohtia käsitteiden merkitystä. Mitä on klassinen kristinusko? Sen pohjana on katolinen tulkinta, josta on erilaisia oksistoja, mutta luterilaisuuden puu on katolisuus. Katolisuudella on kovin vähän tekemistä sen opin kanssa, joka annettiin apostoleille. Tämä pitää toki pystyä perustelemaan vertaamalla apostolien ja katolisluterilaisen kirkon oppeja. Konservatiivit eivät suostu teologiseen vuoropuheluun, joten olen joutunut tyytymään monologiin.

Piispan puheesta: "Luopumus Jumalan sanasta."

Tässä tulee ensimmäinen klassisen kristinuskon ongelma. Se on itse luopunut Jumalan sanasta. Tilalle on nostettu tunnustuskirjoja jne., joiden merkitys apostolien opin kannalta on nolla.

Piispan puheesta: "Konservatiivisyys puolustaa teologiaa."

Tämä ei pidä paikkaansa. Konservatiivisyys päin vastoin pelkää avointa teologista keskustelua. He kyllä mielellään keskustelevat keskenään, kuten piispan puhe todistaa. Mutta mitä teologian puolustamista on se, että keskenään puolustetaan samoin ajattelevien arvopohjaa? Vaikka kuinka koettaa haastaa johtavia luterilaisia teologeja dialogiin, he eivät siihen uskaltaudu. Syitä voi vain miettiä, mutta en pidä pään pensaassa pitämistä konservatismin puolustamisena.

Piispan puheesta: "Ilmoitususkonto ei jousta."

Ei, mutta pitää irrottaa tekstit oman aikansa yhteiskunnan kehyksestä. Konservatismi on siihen haluton.

Piispan puheesta: "Sekularismi on kirkon uhka."

Sekularismi on ollut paljolti kirkon pelastus, koska se on pystynyt siihen, missä kirkko on toiminut jarruvaununa. Työväenliikkeen arvot ovat johtaneet yhteiskunnan tasa-arvoistumiseen. Sekularismi on pelastanut kirkkoa, koska se on pakottanut kirkon muutokseen, vaikka tämä onkin tapahtunut viiveellä.

Piispan puheesta: "Suuret kirkot ovat tosissaan Raamatun opetuksesta."

Ne ovat tosissaan omien tulkintojensa tuputtamisessa. Mutta jälleen kerran. Missä on uskollisuus pyhille kirjoituksille?

Piispa toistaa termejä: "Joka ei ole mukana (kirkossa?) heille käy huonosti. Pystymme taluttamaan ihmisiä taivaaseen."

Olisi suotavaa piispan kertoa, mikä on vaihtoehto, jos ei anna kirkon itseään taluttaa, vaan aikoo kävellä omin jaloin perille. Tai ehkä piispa ei taluttajana tarkoita kirkkoa, vaan sitä porukkaa, jota kokee edustavansa ja joka ei ole luopunut Jumalan sanasta. Vain sokeaa talutetaan ja on vielä pahempaa, jos taluttaja itse on sokea eikä ymmärrä, että valo, jonka näkee, on pimeyttä. Konservatismi toistaa sataprosenttisesti juutalaisuuden virheitä, omatulkintaista omahyväisyyttä, joka perustuu isien traditioihin.

Piispan puheesta: "Konservatismi on sen takeena, että ylipäätään puhutaan teologiasta, se on tae keskustelusta."

Piispa jankkaa samaa asiaa konservatiisille kavereilleen. Konservatismi on tae sille, ettei avointa keskustelua pääse syntymään. Piispat ja konservatiiviset oppineet eivät tule kertomaan televisiossa, mitä piispallisesta taluttamisesta kieltäytyminen tarkoittaa. He häpeävät oppiaan edes sen verran, etteivät kehtaa viedä sanomaansa loppuun asti. Omatunto toimii vielä, joten peli ei konservatiivien kohdalla ole menetetty.

Piispan puheesta: "Anglikaanisen kirkon sisällä (Lontoossa) on herätyskristillisyyttä edustavia ryhmiä, jotka ovat lojaaleja piispalle."

Kyllä, luit oikein, piispa Laajasalo vihjaa, että jos suomalainen herätyskristillisyys ottaa mallia anglikaanien tavasta kasvaa, sen tulee olla alamainen piispalle eli Teemu Laajasalolle. Piispallinen veto kotipesään oli avoimuudessaan shokeeraava. Piispa Laajasalo paljasti pelimerkkinsä. Vallan halun, vallan kasvattamisen herätyskristillisyyden kautta. Se tietää naispapeille lisääntyviä vaikeuksia, ylenkatsetta ja mitätöintiä.

Sivullinen esitti lopussa puheenvuoron: "Onko tilaa  sille, mikä on 2000 vuoden jatkumo?"

On, sille tehdään tilaa kirkossa, myös piispa Laajasalon kautta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että luterilaisuuden on pidettävä kiinni katolisesta uskonopista, joka on kaiken kristillisen konservatismin tukijalka. Lopulta kaikki tiet vievät aina Roomaan. Koska näemme piispa Laajasalon ja paavin kättelevän?

30 kommenttia

 • Pekka Pesonen sanoo:

  Voisikohan siitä löytyä yhteinen sävel, että käsitämme oikeamielisyyden eri asiaksi, kuin oikeudenmukaisuuden. Oikeudenmukaisuus on henkilön ominaisuus, joka osaa ratkaista oikeudellisia kysymyksiä oikein.

  Oikeamielisyydellä voidaan tarkoittaa myös mieltä, joka jokaisessa kysymyksessä turvautuukin Taivaallisen isän antamaan ratkaisuun. Tunnustaen näin, ettei hänellä itsellään ole kaikkiin tilanteisiin oikeaa ratkaisua. Ei oikeastaan mihinkään. Sellainen on lapsen asenne vastaan tuleviin kysymyksiin. Opetuslapsille sanottiin: (Huom. opetuslapsille) “ellette tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan”.

  Lapsen mieli on juuri tuollainen. Omiin vanhempiin kaikessa turvautuva. Tämän lapsenmielen saa jokainen lahjaksi uskon mukana. Se jolla on oikea usko, on myös oikea lapsenmielisyys, eli oikea mieli.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tapio Tuomaala sanoo:

  “Voisikohan siitä löytyä yhteinen sävel, että käsitämme oikeamielisyyden eri asiaksi, kuin oikeudenmukaisuuden.”

  Miten se on mahdollista, kun oikeudenmukaisuus ja oikeamielisyys ovat synonyymejä?

  Parempi tie olisi muuttaa kristillistä oppia niin, että se täsmää apostolien evankeliumiin. Kristikunta ei tule kuitenkaan muuttamaan oppiaan, koska se joutuisi paljastamaan sen massiivisen opillisen petoksen, jolla se on eksyttänyt ja jonka avulla hallinnut ihmisten sieluja. Väkivaltaiset ryöstivät taivasten valtakunnan itselleen, kuten Jeesus kertoi. Tuli yö apostolien jälkeen. Kukaan ei voinut tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Jotka yrittivät, joutuivat inkvisition kynsiin.

  Mikä hetki on aamuun, Jeesuksen paluuseen? Nykyisen ja tulevan välissä on 3½ vuotta, jolloin on työn aika. Ehkä ennalta päivälleen määrätty aika on alkanut, ehkä alkaa 30 vuoden päästä.

  Eivät juutalaisetkaan muuttaneet oppiaan Jeesuksen ja apostolien todistuksen kuulemisesta, vaan paatuivat vielä kovemmiksi kuin olivat. Näin tulee käymään myös kristillisyyden elitistisen ytimen, mikäli kirjoitukset pitävät paikkansa. Piispat ja paavit eivät tule luopumaan etuoikeuksistaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tapio Tuomaala sanoo:

  Palaan blogin otsikkoon.

  Miten oikeamielistämisoppi liittyy piispan puheeseen? Ainakin siten, että jos jakaa saman käsityksen oikeamielisyydestä kuin piispa/piispat, taputtaa piispan puheelle eikä voi ymmärtää, mikä siinä on ongelmallista.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Vapahtajamme nousi aina varhain aamulla keskustelemaan Taivaallisen isän kanssa. Hän kyseli jatkuvasti Isän tahtoa. Tässä on Raamatun antama esikuva. Siinä oma minä ja sen tiedot, sekä oikeassa olemisen käsitys siirretään syrjään. Tilalle otetaan se ymmärrys, joka Ylhäältä pyydetään ja saadaan. Sitä ei voi tehdä ilman uskoa. Uskovalle se sen sijaan on luonnollinen ja koko elämää kantava työskentelytapa. Ilman uskoa ihminen toimii oman ymmärryksensä ja oikeudenmukaisuutensa varassa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tapio Tuomaala sanoo:

  Miten oikeamielistämisoppi liittyy piispan puheeseen?

  Piispan uheesta: “Joka ei ole mukana (kirkossa?) heille käy huonosti. Pystymme taluttamaan ihmisiä taivaaseen.”

  Piispa sitoutuu oppiin, joka tekee Jumalasta väärämielisen. Ei väärämielistä uskovaisten silmissä, mutta maaiman silmissä. Kun ateistit ottavat kristillisen opin kuin se olisi Raamatun oppi, he voivat sanoa kristikunnan Jumalaa väärämieliseksi. Ihminen joutuu helvettiin, jos ei ole kuullut Jeesuksesta tai hänellä ei ole ollut edes mahdollista kuulla. Kristikunta on tehnyt Jumalasta pienen ja saatanasta suuren. Saatana vie ihmisiä helvettiin eikä Jumala voi kuin surkutellen katsoa vierestä.

  Kun Jumalasta on tehty pieni ja väärämielinen, niin on aiheellista kysyä, kenen kädenjälki näkyy kristillisessa opissa? Tätä väärämielistä oppia suuri osa kristityistä rakastaa ja siihen sitoutuu. Myös piispa on siihen sitoutunut mahtipontisesti: “Pystymme taluttamaan ihmisiä taivaaseen. ”

  Jeesus pelastaa ja taluttaa ihmisiä taivaaseen. Piispan opissa kirkko on työntänyt Jeesuksen sivuun ja astunut itse keskiöön. Se on katolisen kirkon perinnettä, mihin piispa sitoutui puheessaan.

  “Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien.”

  Tämänkin jakeen selkeän sanoman kristllinen oppi on vääntänyt muotoon, että pitää uskoa Jeesukseen, jotta Hänestä tulisi heidän Vapahtajansa. Ei jakeessa ole ehtoja. Jumala on oikeamielinen niitä ihmisiä kohtaan, joilla ei luonteensa vuoksi ole mahdollista uskoa Jeesukseen tai joilla kulttuurin tai uskonnon vuoksi ei ole mahdollista uskoa tai jotka eivät ole kuulleet.

  Mitä tapahtuisi kirkoille ja herätysliikkeille, jos ne julistaisivat apostolien evankeliumia?

  Kysysmys on retorinen, koska Ilmestyskirjan mukaan kaikki kansat ja kielet kuulevat Jumalan iankaikkisen ilosanoman viimeisinä päivinä. Ilmestyskirja täydentää osaltaan sitä tosiasiaa, että maailma on kuullut väkivaltaisten taivasten ryöstäjien “ilosanoman”, jossa Jumala on tehty väärämieliseksi ja oikeamielistämisoppi vanhurskauttamisopiksi.

  Apostolien opissa kristityltä ei otetaan mitään pois, mutta siinä annetaan niille, joiden osan kristillinen oppi on riistänyt. Kenen mielestä apostolien opissa on sellainen vääryys, että ateistit sen kuultuaan voivat pilkata Jumalaa väärämieliseksi?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit