Rakastakaamme toinen toistamme avarasti jopa vihollisrakkauteen asti

Kuvassa näkymä Someron hautausmaan sankarihaudoilta

Helsinkiin odotetaan huipputapaamista. Toivottavasti Putinin ja Trumpin neuvottelut johtavat suurvaltojen välisten suhteiden paranemiseen.

Viholliskuvien luonti on vaarallista. Yksilöiden välillä se luo riitaisuuksia, kansojen välillä jopa sotia. Jotta näitä voidaan välttää tarvitaan työtä rauhan hyväksi, niin yksilöiden välillä naapurisuhteissa kuin kansojen välillä valtioiden suhteissa.

Sunnuntai 08.07.2018
7. sunnuntai helluntaista
Rakkauden laki
Evankeliumi: Luuk. 6:27-31

Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa

Kerrotaan tarinaa perheestä jotka olivat muuttaneet paikkakunnalta toiselle ilman että olivat löytäneet heille sopivaa paikkaa. Toinen heistä ihmetteli, kuinka kummassa heille aina sattui huonoja naapureita, vaikka he olivat yrittäneet löytää hyvää paikkakuntaa jo paristakymmenestä pitäjästä.

Toinen perhe puolestaan oli työnsä takia muuttanut paikkakunnalta toiselle, mutta he puolestaan olivat aina tavanneet vain miellyttäviä naapureita, mihin ikinä olivatkin asettuneet.

Jeesuksen sana kehottaa sopuun naapureitten kanssa.

Turvallisuuden tunne ja ihmissuhteet

Teimme kerran tutkimuksen 75 vuotiaista ja sitä vanhemmasta väestä. Oman seurakuntamme alueella haastattelimme kolmea lukuunottamatta kaikki ikäluokkaan kuuluneet vanhukset. Monia tärkeitä havaintoja saimme tulokseksi.

Tähän yhteyteen otan yhden näkökulman joka voi tulla joillekin yllätykseksi.

Huomasimme että jos ihmisellä oli hyvät ihmissuhteet kotonaan, niin hänellä oli hyvät ihmissuhteet myös sukulaisiin ja naapureihin. Tämä ei liene yllättävää, mutta samalla kertaa huomasimme myös että ihmisen taloudellisen turvallisuuden tunteminenkin riippui hänen ihmissuhteistaan. Taloudellisen turvallisuuden tunteminen ei nimittäin ollut missään suhteessa ihmisen käytössä olevaan varallisuuteen. Tuolloisen kerroin oli lähes tulkoon olematon.

Sen sijaan näkyi aivan selkeä ja ratkaiseva kerroin jonka mukaan taloudellinen turvallisuus selittyi. Ihminen koki olevansa taloudellisesti turvallinen silloin kun hänellä oli hyvät ihmissuhteet. Sen sijaan jos niissä ilmeni ongelmia tai ne olivat huonoja, niin siinä tapauksessa hän koki myös taloudellisesti suurta epävarmuutta.

Jeesuksen kehotus rakastamaan toinen toistaan auttaa myös ihmisen ulkonaisen turvallisuuden kokemiseen. Siispä: Välittäkäämme toinen toisestamme ja hoitakaamme ihmissuhteitamme.

Turvallinen rajaus ja terve yhteistyö

Kehomme rakentuu soluista. Solut muodostavat elimiä. Elimet elävät ruumiissa. Solut ja erilaiset elimet ovat rajattuja. Omalta osaltaan niiden rajaamat toiminnot vaativat oikean kokoista elintilaa. Ne eivät kuitenkaan ole eristyksissä toisistaan vaan palvelevat yhteisessä ruumiissa koko ihmistä, jokainen omalta osaltaan kokonaisuuden hyväksi toimien.

Näin myös ihmisten välisissä suhteissa meillä on erilaisia ryhmiä, organisaatioita, yhteiskunnallisia rakenteita, valtioita jne..

Kun koripallossa Suomi voitti Islannin, niin maassamme pääsi vallalle isänmaallinen Hyvä Suomi! -tunne. Kun jalkapallon maailmanmestaruus-otteluissa joku maa voitti, niin tuon maan mieliala piristyi. Terveen me hengen rakentaminen auttaa elämässä eteenpäin.

Sen sijaan jos erilaisten ryhmien tai kansojen me henki suuntautuu toisia ryhmiä tai kansoja vastaan, niin silloin yhteisiä voimavaroja käytetään väärin. Sen sijaan että pyrittäisiin koko ihmiskunnan eteenpäin menoon, maat alkavatkin kuluttamaan voimiaan toisten kansojen elämän vaikeuttamiseen, alistamiseen ja pahimmillaan tuhoamiseen, kuten sodissa käy.

Myös ryhmien välisissä suhteissa Jeesuksen kehotus keskinäisen rakkauden etsimiseen ja löytämiseen on ratkaisevan tärkeää.

Jeesus itse täytti rakkauden täydellisellä sovintotyöllään

Ristin kuolemallaan Jeesus sovitti Jumalan vihan ihmiskuntaa kohtaan. Meidän syntejämme ei enää lueta meille syyksi, vaan kaikki on anteeksi annettu. Nyt meillä on rauha Jumalan kanssa. Olemme hänen rakkaita lapsiaan.

Koska meillä on turvallinen elämä Jeesuksen täytetyn rakkauden työn takia, niin mekin saamme rakastaa toinen toistamme, niin omassa kodissamme, sukulaistemme keskuudessa, naapureittemme välillä, omissa ryhmissämme, omilla paikkakunnillamme, kansamme parissa ja koko maailman kansojen yhteisessä kanssakäymisissämme.

Ei ole sattumaa, että me uskomme Pyhän Hengen työksi pyhän yhteisen seurakunnan.

Suokoon Jumalan rakkaus meille keskinäistä rakkautta ja toinen toisestaan välittämistä koko elämässämme ja kaikissa sen erilaisissa ihmissuhteissa, ympyröissä ja yhteisöissä, missä ikinä liikummekin elämämme aikana.

11 kommenttia

 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto voiko olla todellinen Jeesuksen seurakunta joka vainoaa tois uskoisia?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   On kaksi eri asiaa torjua väärät opit ja toisaalta ryhtyä väkivaltaisiin tekoihin.

   Väärien oppien torjumisessa pitää olla erittäin tarkka, jotteivat nuo vinoutumat pääse estämään aitoa Jumalan rakkautta joka kirkastuu oikean ja puhtaan opin julistuksella.

   Sen sijaan väkivallan käyttö evankeliumin edistämiseen ei ole oikein.

   Sen sijaan on huomattava, että joissakin tilanteissa epäuskon julistajat turvautuvat väkivaltaan. Silloin voi useinkin tulla tilanteita jolloin tuollaiset uhat voidaan torjua vain aidosti puolustautumalla lähestyvää väkivaltaa vastaan. Jos näin ei tee niin vahingot tulevat vieläkin pahemmiksi kuin asiallisella puolustautumisella. Näin toimi esimerkiksi Eurooppa kun islamin sotajoukot tunkeutuivat Eurooppaan ja länsimaat panivat hanttiin ja estivät islamia valtaamasta koko maanosaamme.

   Samaten kun valtionuskonnoltaan ateistinen Neuvostoliitto hyökkäsi maahamme, niin vahvalla puolustuksella maamme saattoi säilyttää itsenäisyytensä ja sen mukana myös uskonnonvapautensa terveen luterilaisen uskon esillä pitämiseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   “On kaksi eri asiaa torjua väärät opit ja toisaalta ryhtyä väkivaltaisiin tekoihin.”

   Niinpä, niin katolinen kuin protestanttinen kirkko torjuivat sadistisesti ja väkivaltaisesti vääriä oppeja ; edellinen noin 1500 vuotta ja jälkimäinen ehti samaan vain noin 200 vuotta kunnes ateistis-deistinen Valistus loi moisen raakuuden ja typeryyden kieltävän lainsäädännön.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto siis väitätkö että todellinen Jeesuksen seuraaja voi tarttua miekkaan?

  Evankeliumin mukaan ei voi ja tämä on Jeesuksen itsensä selkeästi Sanoma.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Ei pidä tehdä oikosulkumaisia johtopäätöksiä irroittamalla yksittäisiä jakeita jostain yhteydestä ikään kuin se olisi koko totuus kaikissa tilanteissa. Esittämäsi ajatuksen yhteys oli sellainen että siinä tilanteessa miekan käyttö olisi tuottanut vain vahinkoa, moni olisi kuollut tai vahingoittunut ilman että kuviteltu puolustus olisi kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta.

   Sen sijaan meillä on Raamatussa myös yleislause joka kertoo siitä että ulkonaisen järjestyksen tai alamaisten turvallisuuden ylläpitämiseen pitää panna kova kovaa vastaan, jotta pahuus ei pääse riehumaan ja kenenkään estämättä tuottamaan suurta vahinkoa.

   Roomalaiskirje:

   13:4 sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee.

   Huomaapa tästä että ihmisiä suojellakseen pahantekijöitä vastaan esivalta toimii Jumalan palvelijana.

   Huomaapa sanat _ ” J u m a l a n _ _ p a l v e l i j a . ” _

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Sanoppa Matias Roto onko lapsesi sinun palvelijasi?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto kun tuot esille “Jumalan palvelija” niin onko sitten Jumalan lapsi Jumalan palvelija?

  Minä en ymmärrä kuinka lapsi voisi olla Isänsä palvelija?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Ari

   Nuo käsitteet kuuluvat eri asiayhteyteen eikä niitä voi ajaa toisiaan vastaan, koska ne eivät ole samalla viivalla.

   Jumalan lapsi -käsite kertoo meidän Jumala -suhteestamme. Olemme pyhässä kasteessa tulleet Jumalan omiksi, hänen lapsikseen, taivaan perillisiksi.

   Roomalaiskirjeen kohta kertoo siitä, että esivallan on suojeltava ihmisiä. Toisinaan sen on käytettävä voimakeinoja, “miekkaa”, voidakseen täyttää tehtävänsä. Tässä tehtävässään se käyttää Jumalan sille antamaa valtuutusta. Siis se on Jumalan palvelija. Tässä tehtävässä toimiessaan ihminen siis toimii Jumalan palvelijana.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Matias Roto selitäppä minulle lapsenmieliselle kuinka oli sitten mahdollista että luterilaisuus syntyi?

  Eikö siinä tapahtunut selkeä esivaltaa vastaan kohdistunut kapina eli luterilaisuuteen kääntyneet ruhtinaat/ym nousivat hallitsijaa vastaan ja irtaantuivat omiksi erilillisiksi valtioikseen.

  Kuinka siis ruotsisuomi muuttui luterilaiseksi?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto
  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kaupunginvaltuutettu ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Somerolla. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuutettu. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja ja kansainvälisen toimikunnan jäsen. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston jäsen sekä Tampereen hiippakuntavaltuuston jäsen ja Kirkolliskokouksen 3. varajäsen sekä seurakunnan edustaja useamman järjestön hallintoon. Vanhemmat lapset ovat jo aikuisia, kotona vielä prinsessat Hilary ja Elvira.