Siten Jumala maailmaa rakasti

Siten Jumala maailmaa rakasti eli miten?

Joh.3:16 on varmasti eniten  lainattu Ut:n jae.

Jae pitää lukea kontekstissa:

3:14 Ja kuten Mooses korotti käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika korottaa,

3:15 jotta kukaan häneen uskova ei tuhoutuisi, vaan omistaisi iäisen elämän.

3:16 Siten Jumala rakasti maailmaa, että antoi ainoan Poikansa, jotta kukaan häneen uskova ei tuhoutuisi, vaan omistaisi iäisen elämän.

Jae 3:16 alkaa sanalla "siten", joka viittaa vaskikäärmeeseen, mikä tarkoittaa ajallista tuhoa, kuten vaskikäärmeen esikuvallisuudesta käy ilmi. Kirkko on manipuloinut jaetta 16 kääntämällä tuhoa tarkoittavan sanan kadotukseksi.

Blogissa käsitellään myös jaetta 3:36, ikään kuin se todistaisi kirkon kadotusopin oikeaksi:

“Poikaan uskova omistaa iäisen elämän, mutta joka ei tottele Poikaa, se ei näe elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään.”

Mitä tarkoittaa Jumalan viha? Se on selitetty monessa kohtaa, kuten Tessalonikalaiskirjeessä:

“ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.”

Pelastus, pelastuksen päivä, on pelastus Jumalan vihasta. Ei niitä tietenkään rangaista, jotka ovat tässä ajassa ottaneet sovituksen vastaan.

Olen nostanut lukemattomia kertoja esiin jakeen: "Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,"

Entä miten jae jatkuu?

"mutta jokainen vuorollaan, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan..."

Jeesuksen palatessa takaisin hän pelastaa omansa Jumalan vihasta. Kansojen tuomio, Mat.25, kertoo ajasta, kun Jumalan viha on ohi. Siitä löytyy Raamatun pelastusoppi täydellisenä kokonaisuutena. Siitä löytyvät valitut, lampaat ja vuohet eli oikeamieliset ja väärämieliset.

Valinta tuottaa vaikeuksia. mutta kuten kansojen tuomiosta voi päätellä, niin valitut ja lampaat eivät ole sama asia. Luther ei tätä ymmärtänyt ja niinpä hänen kirjoituksensa vapaasta tahdosta ymv. ovat samaa ihmisviisautta kuin Augustinuksen perisyntikin. Ne vievät harhaan Raamatun ilmoituksesta, jossa ei ole mitään vaikeaa, vaan lapsikin sen pystyy ymmärtämään, kun on ensin oppinut lukemaan. Jumala vangitsee viisaat heidän viekkauteensa, mutta ilmoittaa totuuden lapsenmielisille, niille, jotka lukevat kuin lapsi liittämättä tekstiin omia viisauksiaan.

Seuraavaksi pitkä, mutta sanatarkka lainaus Efesolaiskirjeestä. Kannattaa lukea loppuun asti, sillä jakeet todistavat sen puolesta, mitä olen esittänyt.

1:4 kuten ennen maailman perustamista hänessä valitsi meidät olemaan pyhiä ja moitteettomia hänen edessään, rakkaudessa,
1:5 edeltä määräten meidät lapseuteen Jeesuksen Kristuksen kautta hänen tahtonsa mielisuosion mukaan,
1:6 hänen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä lahjoitti meille rakastetussa,
1:7 jossa omistamme lunastuksen hänen verensä kautta, päästön rikkomuksista, hänen armonsa rikkauden mukaan,
1:8 minkä teki meille rikkaudeksi kaikessa viisaudessa ja ymmärtämisessä,
1:9 ilmoittaen mielisuosionsa mukaan meille tahtonsa salaisuuden, minkä itsessään päätti
1:10 taloudenhoidoksi aikojen täyttymisessä, kootakseen Kristuksessa yhteen kaiken niin taivaissa kuin maan päällä,
1:11 hänessä, jossa meidät arvottiin edeltä määrättyinä, hänen kaikki vaikuttavan päätöksensä ja tahtonsa mukaan,
1:12 olemiseksemme hänen kirkkautensa kiitokseksi, ennalta toivonsa Kristukseen laittaneiden,

Jakeessa 11 on sana arvottiin. Ei siis valittu, vaan arvottiin. Miksi arvottiin, noin vain? Ehkä yksi syy arpomiseen on se, että sen kautta Jumalan oikeudenmukaisuus toteutuu. Hän ei suosi ketään, vaan arpoo ne, jotka toteuttavat hänen tahtonsa. Jakeessa 12 on viittaus, miten kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa saman periaatteen mukaisesti kuin kaikki kuolevat Aadamissa: "ennalta toivonsa Kristukseen laittaneiden".

Kristillinen pelastusoppi kertoo, miten on armoa tulla uskoon ja ettei uskoon voi tulla ilman Jumalaa. Kuitenkin samat ihmiset ovat kieltämässä armon niiltä, jotka Jumalan vihan päivän jälkeen saavat saman armon kuin he itse ovat saaneet. Jumala on oikeudenmukainen kaikkia luotujaan kohtaan, mutta Jumalan oikeudenmukaisuus ei tule ilmi kristillisestä teologiasta, joka on kuin kuva ihmisen pohjattomasta egoismista.

Samaa teemaa olen kommentoinut Ojalan blogissa Kumoaako armo oikeudenmukaisuuden?

.

19 kommenttia

 • Tapio Tuomaala sanoo:

  Apostolilla on teema, joka toistuu eri muodoissaan, mutta selkeästi se löytyy jakeista:

  1.Kor.15:22 Sillä niinkuin KAIKKI kuolevat Aadamissa, niin myös KAIKKI tehdään eläviksi Kristuksessa

  Room.11:32 Sillä Jumala on sulkenut KAIKKI tottelemattomuuteen, että hän KAIKKIA armahtaisi.

  Mikäli teologia ei sovi näihin selviin raameihin, niin se ei voi olla Raamatun mukainen.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Lehtinen sanoo:

  //”Olen pohtinut paljon Daavidin syyllisyyttä. Voiko olla suurempaa rangaistusta ja taakkaa kuin syyllisyys? En ymmärrä, miten Daavid kesti hirvittävän syyllisyyden.”//

  Syyllisyydestä on vain yksi keino päästä eroon: syyllisyyden tunnustaminen ja anteeksiannon vastaanottaminen. Tämä on tuttuakin tutumpaa Raamatun teksteissä.

  //”Miten vapautua syyllisyydestä, joka näyttäisi olevan iankaikkinen rangaistus?”//

  Kristuksen risti on voiton paikka, vanhan elämän kuolemisen ja uuden elämän syntymisen paikka. Syyllisyys on merkki lain alla olemisesta ja se eristää ja lamauttaa. Laki on voimaton muuttamaan ihmistä. Paavalikin tiesi, että muutos voi alkaa vain ihmisillä, jotka ovat vastaanottaneet uuden identiteetin Kristuksessa.

  Ilmoita asiaton kommentti