Tasa-arvon ajaminen ja perusoikeudet hakauksessa?

Eduskunnan viimeinen viikko meni keskinäisessä nokittelussa ja aloitteiden kaatamisessa. Aiheesta kysytään, onko poliittinen päätöksentekojärjestelmä kykenevä tekemään seuraavalle hallituskaudelle siirretyt raskaat päätökset.

Mutta aiheellisesti on myös alettu etukäteen harkita eri aloitteiden mahdollisia vaikutuksia, jos ne toteutuisivat.
_ _ _
Luin jokin aika sitten työryhmästä, joka selvittää erilaisten tasa-arvoaloitteiden oikeusvaikutuksia. Mukana oli myös kysymys monivanhempaisista perhemuodoista. Kahta useamman vanhemman perheet nimittäin noussevat esille tasa-arvoisen avioliittokeskustelun kyljessä. Sillä jos tasa-arvolla, suvaitsevaisuudella ja rakkaudella perustellaan samaa sukupuolta olevien oikeutta avioliittoon – eikö sama tasa-arvo ulotu myös useamman kuin kahden henkilön avioliittoihin?

Ensin on kuitenkin syytä istua rauhassa alas ja katsoa, mitä siitä mahdollisesti seuraa – kuten oikeusoppineet nyt tekevätkin.

Jos kolme tai vaikka kuusi eri sukupuolta olevaa aikuista haluaa solmia keskenään avioliiton, ovat he silloin kaikki toistensa aviopuolisoita oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Kuinka hoidetaan mahdollinen avioero ja siinä tapauksessa omaisuuden jako? Entä perinnönjako yhden kuollessa? Oma lukunsa ovat mahdolliset tulevat aviopuolisot. Yhden uuden puolison tullessa liittoon mukaan, tapahtunee vihkiminen kaikkien aiempien puolisoiden kanssa. Entä jos viisi heistä sanoo ”tahdon” ja kuudes ”en tahdo”? Kun perheeseen syntyy lapsia, ovatko kaikki puolisot lapsille äitiä ja isiä? Entä kuinka jaetaan äitiys- ja vanhempainrahakuukaudet?

En tahdo irvailla asialla vaan ainoastaan pohtia, kuinka oikeusoppineet valmistelisivat lainsäädäntöä, että se olisi yksiselitteistä ja toimivaa. Joka tapauksessa avioliittolaki ja perintökaari menisivät täysin uusiksi.
_ _ _
Toinen esillä ollut kysymys on sukupuoltaan korjanneiden mahdollisuus lisääntymiseen. Ministeriö valmisteli lakiesityksen sukupuoltaan korjanneiden mahdollisuudesta synnyttää, mutta esitys vedettiin lopulta viime vaiheessa pois. Ehkä oli herätty pohtimaan, mitä siitä seuraisi kun mies synnyttää.

Tasa-arvon mahdollisuuksien maailmoissa oli siis ajateltu, että nainen ensin saa kalliit hoidot ja muuttuu mieheksi. Edellisestä sukupuolesta hänelle jäisi kuitenkin mahdollisuus synnyttämiseen ja äitiyteen – jotka tosin edellyttäisivät ainakin tilapäisesti kovia hormonihoitoja, että mies muuttuisi raskauden aikana naiseksi. Ehkä tämä olisi lääketieteellisesti mahdollista – en osaa sanoa - mutta olisiko se tasa-arvoista, kun sadat ja tuhannet odottavat saavansa elintärkeää hoitoa niukkenevista terveydenhuollon resursseista?
_ _ _
Oma lukunsa ovat jälleen oikeusvaikutukset. Jos mies synnyttää, on määriteltävä, olisiko hän lapselle äiti vai isä vai irrotetaanko äitiyden käsite kokonaan sukupuolesta? Tämä voisi johtaa siihen, että lainsäädännössä pitäisi alkaa käyttää äidin sijasta termiä ”lapsen synnyttänyt henkilö” ja tässä vaiheessa ”epätasa-arvoiset ilmaisut” naisesta synnyttäjänä, äidistä ja äitiydestä pitäisi kokonaan poistaa. Ehkä viimeistään näiden kysymysten kohdalla joku näki viisaaksi keskeyttää lakivalmistelun ja esitys vedettiin pois.
_ _ _
Sama kehityskulkuhan on koettu jo kysymyksessä tasa-arvoisesta avioliitosta. Puhe miehen ja naisen avioliitosta koetaan jo tällä hetkellä epätasa-arvoisena, samoin viittaukset niihin Raamatussa ja kirkkokäsikirjassa, kuten ”Jeesus sanoo: Maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako (Mark. 10:6-9)”
_ _ _
Parinsadan miljoonan euron etuuksien leikkaukset opiskelijoilta kaatuivat perjantaina eduskunnassa vain Kimmo Sasin äänestäessä hallituksen esityksen puolesta. Tämä kuvaa edessä olevan savotan ankaruutta, kunnes koossa ovat tarvittavat 2-6 miljardin euron leikkaukset.

Onko nyt tarpeen ajaa pienten erityisryhmien usein kalliita etuuksia, viedä lainsäädäntöä kauas arkikokemuksesta ja samalla jättää hunningolle esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen koko väestölle?

18 kommenttia

 • ismo malinen sanoo:

  Tasa-arvo on hassu juttu. Tasa-arvoa on ajettu lähinnä naisten aseman muutoksen tarpeella.

  Mieheltä ei ole kysytty juuri mitään. Tasa-arvoako? Kun nyt ollaan saatu yhteiskunnallisia uudistuksia koskien perhettä, avioliittoa miehen ja naisen asemaa, niin monen tuntemani miehen mielestä ollaan menty vain kohti yhteiskunnan hajottamista.

  Tasa-arvoa ei voida koskaan saavuttaa miehen ja naisen välille, koska se ei perustu todellisuuteen vaan ideologiaan. Kyse on ihmiseen sisään rakennetuista ohjelmista, joiden muuttaminen ei kohtele miehiä ja naisia tasa-arvoisesti. Mies ja nainen kokee aina asiat eriarvoisesti.

  Kun esim. Nainen saa lapsen, niin nainen on sidoksissa lapseensa kuin omaan lihaansa. Mies taas kokee saman yhtyessään naiseen ja kokee sen jälkeen naisen kuin omaksi lihakseen.

  Nyt jos yhteiskunta haluaisi kohdella miestä ja naista tasa-arvoisesti, niin yhteiskunta antaisi lapselle luvan erota äidistään ja kieltää hänet, jättämällä pöydälle lapun, että emme ole enää yhdessä. Naisen yksin hakema ero on miehelle usein niin kova pala että mies menehtyy henkisesti tämän seurauksesta. Sama murskaava tunne on varmasti äidillä joka menettää lapsensa, ilman omaa haluaan.

  Olen varma, että moni nainen ei ole ajatellut asiaa näin, koska ei ole mies. Miehellä ei ole syytä muuttaa miestä ja naista samanlaisiksi (tasa-arvoiseksi) Miehen ja naisen erilaisuudessa on monesti kyse paljon muusta kuin tasa-arvosta. Ihmisarvossa taas tasa-arvo on ehdoton. Nämä usein sekoitetaankin tahallisesti tai tahattomasti.

  Tällä esimerkillä halusin vain kuvata ja yleistää sitä eroa, miten mies ja nainen tuntevat ja kokevat monet asiat.

  Kun avioliittoa mennään yhteiskunnassa väkisin muuttamaan ja rukkaamaan, niin taustalla on usein joku ideologia, joka ei perustu todellisuuteen ja sen tähden saa aikaan niin voimakkaan kritiikin.

  Feminismi ja sovinismi ovat katkeruudesta nousevia voimia ja siksi yhteiskuntaa hajottavia, niistä tulisi sanoutua irti, ainakin kirkossa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Jukka Kivimäki sanoo:

  Huomioksi ettei monivanhemmisuus välttämättä liity mitenkään (samanaikaiseen) moniavioisuuteen. Keskuudessamme on lukuisia lapsioa, joilla sosiaalisesti on useampia kuin kaksi vanhempaa.

  Ilmoita asiaton kommentti